Jaktprovsresultat för stabijhoun 2015
Namn Regnr Klass Datum Plats Arr klubb Provtyp Vatten Spår Fält Apport Pris
Berber NHSB2858691 ukl 150925 Älviksholm, Nysäter SvSK eftersök sär 10[1] 9[2]      
  ukl 150926 Älviksholm, Nysäter SvSK fält ord     EG[3]   0
    ukl 150927 Älviksholm, Nysäter SvSK fält ord     EG[4]   0
Bordrocks Domino SE15176/2011 ukl 150822 Ånimskog SvSK eftersök ord 5[5] 10[6]      
  ukl 150925 Älviksholm, Nysäter SvSK eftersök sär EG[7] 10[8]      
    ukl 150927 Älviksholm, Nysäter SvSK fält ord     EG[9]   0
Bordrocks Douglas SE15180/2011 ökl 150730 Tisjön, Sälen SvSK eftersök ord EG[10] 4[11]      
  ökl 150822 Ånimskog SvSK eftersök ord 6[12] 9[13]      
  ökl 150926 Älviksholm, Nysäter SvSK fält ord     EG[14]   0
  ökl 150927 Älviksholm, Nysäter SvSK fält ord     EG[15]   0
  ökl 151024 Älviksholm, Nysäter SDPK fält ord     5[16] EG 0
    ökl 151025 Älviksholm, Nysäter SDPK fält ord     6[17] EG 0
Bordrocks Ellen SE25118/2013 ukl 150730 Tisjön, Sälen SvSK eftersök ord 9[18] 9[19]      
    ukl 150912 Älviksholm, Nysäter SDPK fält ord     EG[20]   0
Dream Track Oversea to Bordrocks SE11861/2015 ukl 150730 Tisjön, Sälen SvSK eftersök ord 8[21] 9[22]      
    ukl 150926 Älviksholm, Nysäter SvSK fält ord (8) (9) 6[23] 8 2
Jaitze  NHSB2739141 ukl 150925 Älviksholm, Nysäter SvSK eftersök sär 10[24] 10[25]      
  ukl 150926 Älviksholm, Nysäter SvSK fält ord     EG[26]   0
    ukl 150927 Älviksholm, Nysäter SvSK fält ord     EG[27]   0
Joeke v't Hondsdraf NHSB2886276 ukl 150925 Älviksholm, Nysäter SvSK eftersök sär EG[28] 7[29]      
Leafke Foppe v't Buske NHSB2873560 ukl 150925 Älviksholm, Nysäter SvSK eftersök sär 10[30] 10[31]      
    ukl 150926 Älviksholm, Nysäter SvSK fält ord (10) (10) 4[32] 10 3
Livsgnistans Indra S53399/2009 ökl 150730 Tisjön, Sälen SvSK eftersök ord 9[33] 9[34]      
    ökl 150926 Älviksholm, Nysäter SvSK fält ord     EG[35]   0
Marrondales Yerke DK22649/2009 ukl 150730 Tisjön, Sälen SvSK eftersök ord 10[36] 7[37]      
  ukl 150920 Älviksholm, Nysäter SDPK fält ord     EG[38]   0
  ökl 150925 Älviksholm, Nysäter SvSK eftersök sär 8[39] 8[40]      
  ukl 150926 Älviksholm, Nysäter SvSK fält ord     EG[41]   0
    ökl 150927 Älviksholm, Nysäter SvSK fält ord (8) (8) 5[42] 7 2
Nadites La Roux SE23910/2012 ökl 150725 Tisjön, Sälen SDPK eftersök ord 6[43] 10[44]      
  ökl 150730 Tisjön, Sälen SvSK eftersök ord EG[45] 9[46]      
  ökl 150822 Ånimskog SvSK eftersök ord 8[47] 10[48]      
    ökl 150920 Älviksholm, Nysäter SDPK fält ord     EG[49]   0
Nadites Lova SE23908/2012 ukl 150725 Tisjön, Sälen SDPK eftersök ord 7[50] 7[51]      
  ukl 150730 Tisjön, Sälen SvSK eftersök ord 7[52] 8[53]      
  ökl 150925 Älviksholm, Nysäter SvSK eftersök sär 6[54] 10[55]      
  ukl 150926 Älviksholm, Nysäter SvSK fält ord     EG[56]   0
    ukl 150927 Älviksholm, Nysäter SvSK fält ord     EG[57]   0
Nadites Saphira S46221/2009 ukl 150730 Tisjön, Sälen SvSK eftersök ord 8[58] EG[59]      
Springer Nova's Fender af Balzer S65404/2006 ukl 150730 Tisjön, Sälen SvSK eftersök ord 8[60] 6[61]      
Svanefjordens Dizel ZH S33676/2006 ökl 150730 Tisjön, Sälen SvSK eftersök ord 6[62] 10[63]      
  ökl 150822 Ånimskog SvSK eftersök ord 8[64] 10[65]      
  ökl 150920 Älviksholm, Nysäter SDPK fält ord     EG[66]   0
  ökl 150926 Älviksholm, Nysäter SvSK fält ord     EG[67]   0
    ökl 150927 Älviksholm, Nysäter SvSK fält ord     EG[68]   0

[1]
Lugn i kast. Går inte i direkt. Får nytt kommando. Gör sedan eett bra vattenarbete med bra grepp simning och avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: Inget angivet
[2]
Tar an spåret bra, noggrann. Åter med bra grepp och avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: Inget angivet
[3]
Släpp 1: Söker i låg fart och liten vidd, ok reviering. Blir något bättre efter fågelkontakt. Stöter rapphöns vid två tillfällen. Går efter kort. Släpp 2: Söket något sämre. Släpp 3: Söket fortsatt smått. Stöter fasan och går efter ca 100 m. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 1, 2, 2, 3
[4]
Släpp 1: Söker i låg fart och liten vidd, ok reviering. Släpp 2: Söker som tidigare. Släpp 3: Gräsmark. Går upp sig i alla delar. Stöter fasan, helt lugn. Släpp 4: Söker riktigt bra i bäskmark. Stöter fasan vid två tillfällen, helt lugn. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 2, 2, 2, 4
[5]
Går i kast, simmar bra. Åter med bra grepp. Släpper 10 m innan upp-gång. Får uppmanas. Startas om och gör en dålig avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4, 3
[6]
Startas lös. Bra påsläpp och fart. Bra grepp och avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4
[7]
Hunden förmås inte att för dagen bringa in anden. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: Inget angivet
[8]
Bra fart ut, spårnoga. Bra grepp och avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: Inget angivet
[9]
Släpp 1: Hunden verkar inte alls veta vad den skall göra. Söket är näst intill obefintligt. Står stilla långa stunder och springer bara då partnern närmar sig. Släpp 2: Fortsätter som i första släpp. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 1, 1, 1, 5
[10]
Lugn i kast och skott. Går fint i. Simmar inte ända fram till fågeln. Dirigeras men förmås inte bringa in. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4, 3
[11]
Startar med bra fart. Tar lång tid på sig. Jag går ut och ser vad som händer. Hunden står vid fågeln. Startas om en gång. Föraren får chans att kalla in sin hund. Kommer åter, lägger ner. Behöver mycket stöd. Ok avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 3
[12]
Lugn i kast och skott. Åter med halsgrepp. Behöver mycket stöd in lägger ner. Uppmanas, griper, lägger ner. Förmås inte leverera i förarens hand. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: Inget angivet
[13]
Spårar med bra fart. Åter med bra grepp och avläm-ning. Föraren kommenderar ett kraftigt HIT på väg in när hunden inte syns. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: Inget angivet
[14]
Släpp 1: Söker i ok fart, en del trav, bra vidd och bra reviering. Släpp 2: Sidvind. Hunden förs knepigt i vinden, mot vind - med vind. Släpp 3: I gräsmark. Hunden blir egenråd-lig och ohörsam. Går på löpa och stöter fasaner bakom kulle. Släpp 4: Hunden fortsatt ohörsam och hittar flera löpor som den följer och stöter fasan vid flera tillfällen. Springer efter vid stötarna. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 2, 2, 1, 2, 1
[15]
Släpp1: Tidvis ok fart och vidd, bra reviering, ojämnt sök. Släpp 2: Söker som tidigare. Släpp 3: Söker bra i gräsmark. Släpp 4: Blir egenrådlig och ohörsam i bräskmark. Hund och förare försvinner länge. Släpp 5: Stöter fasan och går efter ca 50 m. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 2, 2, 3, 1
[16]
Släpp 1: Tidvis bra fart, vidd och reviering, tidvis mycket trav. Störs en del av markvittring. Släpp 2: Söker OK i gräsmark. Stöter fasan, lugn i flog. Står stramt. Villig avance. Lugn i flog och skott. Släpp 3: Går ner sig något i sök. Något ohörsam. Kastapport: Lugn i kast och skott. Finner snabbt men förmås inte bringa in fågeln. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 2, 2, 3, 2, 4, 4
[17]
Söker i kraftfull galopp med bra fart. Något större vidd önskas. Bra förar-kontakt. Revierar något trångt. Finner fasan, stramt stånd och bra avance. Lugn i flog och skott. Finner rapphöns. Står stramt. Bra avance. Lugn i flog och skott. Kastapport: Vill inte bära fågeln till föraren. //Gunnar Ericsson
Egenskapsbedömn: 3, 3, 2, 4, 4, 4
[18]
Lugn i kast. Mycket långsam i. Behöver stöd, går då fint ut. Simmar bra. Ok grepp, packar om. Stöd vid avlämning, vilket ger snabb avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 3, 3
[19]
Startas lös. Fint påsläpp. Noggrann hund. Bra fart ut och åter med bra grepp. Lägger ner. Behöver lite extra stöd vid avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4
[20]
Släpp 1: Börjar hyggligt. Fågel i luften under oklara förhållanden. Åter till ordning och slutar med att visa på hygglig fart, vidd och reviering. Släpp 2: Vinny har nu inget riktigt flyt i söket utan blir lite frågande och blir lite bunden vid markvittring. Släpp 3: Släpps i bräskmark och visar på ett sök som är lite oinspirerat. Rapphönskull stöts tillsammans med partner under oklara förhållanden. Släpp 4: Söker hyggligt i tät terräng utan att idag ha turen som behövs. //Peter Nilsson
Egenskapsbedömn: 3, 3, 3, 3,
[21]
Går i kast. Snabbt i. Bra grepp åter. Lägger ner. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4, 3
[22]
Tar an spåret i långsamt tempo. Startas lös. Spårar något slarvigt i början av spåret och får sedan upp farten. Finner kanin och åter med bra grepp och avlämning. Behöver extra stöd vid avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4
[23]
Släpp 1: Söker för rasen mycket bra. Hög fart, stor vidd och bra reviering. Stöter rapphöns vid två tillfällen. Helt lugn i flog. Släpp 2: Söker fortsatt mycket bra. Släpp 3: Söker OK i gräsmark. Står stramt, villig avance och går kort efter i flog. Kastapport: går i kast, finner snabbt. Bra grepp, droppar framför föraren. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 4, 4, 3, 4, 4, 4
[24]
Lugn i kast. Går snabbt i, simmar bra. Bra grepp och avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: inget angivet
[25]
Bra påsläpp, bra fart. Bra grepp och avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: Inget angivet
[26]
Släpp 1: Söker i liten vidd med låg fart, får manas på. Släpp 2: Fortsatt knappt jaktbart sök. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 1, 1, 1, 5
[27]
Släpp 1: Söker i låg fart och liten vidd, ok reviering. Släpp 2: Vill inte alls för dagen. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 1, 1, 2, 5
[28]
Hunden vill inte för dagen. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: Inget angivet
[29]
Startas i lina. Spårar noga med bra fart. Finner snabbt. Behöver mycket stöd och uppmuntran för att gripa. Åter med bra grepp och avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: Inget angivet
[30]
Lugn i kast. Går långsamt i, simmar bra. OK grepp åter. Packar om. Bra avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: inget angivet.
[31]
Startar långsamt men spårnoga. Åter med bra grepp och avlämning. Önskar något högre fart. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: inget angivet.

[32]
Släpp 1: Söker i låg fart och liten vidd, ok reviering. Står något löst på stubben. Bra avance på kom-mando. Går kort efter rapphönskull. Får något mera fart efter fågel-tagning. Släpp 2: Tillbaka i låg fart och liten vidd. Kastapport: Helt lugn i kast och skott. Finner snabbt. Bra grepp och avlämning. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 1, 2, 2, 5, 4, 4
[33]
Lugn i kast och skott. Går lugnt i. Simmar halva sträckan, behöver sedan dirigeras ut till fågeln. Finner sedan och kan bringa in anden med förarstöd. Bra avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4, 3
[34]
Startas lös. Ringar något, tar sedan an spåret bra, dock något långsamt. Tar tid innan hunden kommer åter. Bättre fart åter med bra grepp på kaninen. Bra avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4
[35]
Släpp 1: Söker tidvis i god fart och vidd. Tidvis trav. Får manas på. Släpp 2: Sidvind. Förs mot vind - med vind. Hunden oinspirerad. Föraren väljer att avbryta provet. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 2, 2, 1, 5
[36]
Lugn i kast. Går snabbt i. Bra grepp. Något snabb avlämning, dock i hand. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4, 3
[37]
Tar an spåret bra i lina. Spårar bra. Finner med ok grepp. Kommer åter med bra grepp, stannar och lägger ner. Får uppmanas att ta upp anden ett flertal gånger. Bra avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4
[38]
Släpp 1: Tidvis ok fart och vidd. Öppen reviering. Många stopp. Rullar sig. Släpp 2: som släpp 1. Får manas på. Släpp 3: Bräsk-mark, tveksam och försiktig. Släpp 4: Föraren anmäler stånd vid två tillfällen. Hunden står löst, tomt båda gångerna. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 2, 2, 1, 3, 3, 4
[39]
Lugn i kast och skott. Bra fart ut, simmar målmed-vetet. Åter med bra grepp, lägger dock ner. //Peernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: Inget angivet
[40]
Går ut med bra fart. Bra grepp åter, lägger dock ner. Tar självmant upp anden. Åter bra fart. Tar omtag, sedan en bra avlämning. Dock en del stöd in. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: Inget angivet
[41]
Släpp 1: Tidvis sök i bra fart och vidd. Bra reviering. Tidvis ohörsam. Släpp 2: Går upp sig i alla delar. Släpp 3: Söker ok i gräsmark. Släpp 4: Går ner sig. Släpp 5: Vill inte alls. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 3, 3, 2, 2,
[42]
Släpp 1: Söker bra i början men fart och vidd minskar mot slutet. Ok reviering. Släpp 2: Söker som i släpp 1. Finner löpa, som hunden följer och stöter fasan, lugn i flog. Släpp 4: Hinner knappt släppas innan hunden står stramt. Villig avance och helt lugn i flog och skott. Kastapport: Helt lugn i kast och skott. Finner snabbt men är omständig vid fågeln och får manas på flera gånger. Bra avlämning. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 3, 3, 3, 4, 4, 4
[43]
Lugn i kast och skott. Går ut på kommndo, men åt fel håll. Omstart, missat nedfallet. Kan dirigeras ut och finner till slut fågeln. Tar landvägen åter. Lägger ner. Kommenderas apport. Behöver förarstöd. Sedan åter med bra grepp och avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 3, 3
[44]
U.a. Bra teamwork! //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4
[45]
Vill inte för dagen. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 0, 0
[46]
Startas lös, går med hög fart ut, dock hög nos, slarvar och tar en stor sväng innan hunden finner spåret åter. Gör sedan ett utmärkt spårarbete med bra avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4
[47]
Lugn i kast och skott. Snabbt i. Går upp på en kobbe till höger. Kan dirigeras ut till fågeln, bra. Lägger ner anden på land, uppmanas sedan. Bra avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4, 3
[48]
Tar spåret bra, viker i båge mot vänster, men det var ett färskt rådjursspår där. Tar an spåret igen. Finner snabbt, åter med bra grepp och avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4
[49]
Släpp 1: Sidvind. Bra fart, vidd och ingen reviering. Mattas mot slutet. Släpp 2: Bra fart, vidd och reviering, motvind. Stöter fasan i bräskmark, lugn. Släpp 3: Söker stort och egenrådigt i gräsmark. Står kort, reser själv och går kort efter. Släpp 4: Ohörsam och jagar självständigt. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 3, 3, 2, 2, 2
[50]
Går i kast, snabbt i. Simmar bra och åter med halsgrepp och lägger ner på land. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: Inget angivet
[51]
Startar lugnt och fint. Ringar över spåret de första 30 m, dock koll på spårkärnan. Åter med bra grepp, dock lägger hon ner x 2. Får kommando, lämnar sedan av fint. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: Inget angivet

[52]
Går i kast. Snabbt i, simmar bra. Behöver stöd upp, lägger ner. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4, 3
[53]
Tar an spåret i långsam takt, men är spårnoga. Finner kanin, men tar en stor omväg åter. Får kallas in med kommandon. Stödjer hunden vid ingång och för att hålla. Ok avlämning och grepp. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4
[54]
Går i skott, simmar bra. Bra grepp åter. Tar svåraste vägen in, skakar och lägger då ner anden. Uppmanas apport, förmås inte bringa anden i hand. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: Inget angivet
[55]
Ett excellent utfört spår-arbete. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: Inget angivet
[56]
Släpp 1: Söker tidvis i bra fart, liten vidd, omoget sök, ok reviering. Släpp 2: Går upp sig något i söket. Släpp 3: Söker ok i gräsmark. Står kort men reser fasan själv, går kort efter. Partner stöter fasan, som denna förföljer kort. Släpp 4: Blir egenrådig i bräskmark. Står stramt, lång löpa, resultatlöst. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 3, 2, 2, 2, 3, 4
[57]
Släpp 1: Tidvis ok fart och vidd, tidvis trav. Ok reviering. Släpp 2 Liten vidd och bara trav. Släpp 3: Söker bra i gräsmark. Störs dock av markvittring, sork och löpor. Stöter fasan vid två till-fällen. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 2, 2, 2, 3
[58]
Kan hållas i kast. Snabbt i till simdjup, behöver stöd för att börja simma. Hämtar anden men lägger ner på land. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 3, 3
[59]
Startas i lina. Startar något långsamt. Får sedan upp farten och spårar bra. Finner kanin, men vill inte bringa in den för dagen trots mycket stöd från föraren. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 3
[60]
Kan hållas. Snabbt i, lägger ner. Behöver stöd att ta upp och leverera. Något ovilligt. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4, 3
[61]
Startar lös. Bra fart ut. Ringar vid 30 m. Finner sedan spåret. Åter tom men ringar runt spårstarten och finner spåret själv. Åter med bra grepp. Lägger ner. Behöver stöd för att komma in med viltet. Något ovillig att avlämna. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 3
[62]
Kan hållas i skott. Tar landvägen, vänder. Omstart. Dirigeras mot fågeln. Efter flera kommandon finner hunden fågeln, simmar bra. Bra grepp åter med lite stöd att hålla. Bra avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4, 3
[63]
Startas lös. Bra fart ut. Åter med bra grepp och utmärkt avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4
[64]
Lugn i kast och skott. Åter med bra grepp. Lägger ner. Griper själv, går något steg men lägger sedan ner igen. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4, 3
[65]
Tar an spåret med bra fart. Bra grepp och avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4
[66]
Släpp 1: Godtagbar fart, vidd och reviering. Stöter en kull rapphöns i rätt vind. Går kort efter. Fastnar länge i det området där fåglarna var. Släpp 2: Förföljer kort flygande fasan. Stöter och förföljer fasan kort. Stöter ytterligare fasan. Sök som tidigare. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 3, 2, 2, 3,
[67]
Släpp 1: Börjar i bra fart, vidd och reviering. Går ner sig något under släppet. Travar mot slutet. Släpp 2: Varvar bra aktioner med trav och omotiverade stopp. Släpp 3: Söker ok i gräsmark. Släpp 4: Stöter fasan vid två tillfällen. Kan hållas i flog. Något ohörsam. Släpp 5: Knappt jaktbart sök. Står löst, föraren anmäler. Avancerar på kommando, inget resultat. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 2, 2, 2, 2, 4, 4
[68]
Släpp 1: Söker tidvis i bra fart och vidd, tidvis mycket trav. Bra reviering. Släpp 2: Söker som i släpp 1. Släpp 3: Gräsmark. Söker något bättre här än på stubben. Stöter rapphöns. Går kort efter. Stöter fasaner något senare, förföljer och ca 70-80 m längre fram stöts rapphönskull. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 2, 2, 3, 3, 1