Jaktprovsresultat för spinone 2015
Namn Regnr Klass Datum Plats Arr klubb Provtyp Vatten Fält Apport Pris
Bosco Spinone del Mucrone SE15764/2013 ökl 150411 Enköping SWeiK fält ord   EG[1]   0
  ökl 150412 Enköping SWeiK fält ord   EG[2]   0
  ökl 150705 Mastunga, Ulricehamn SRBS eftersök ord 8[3]      
  ökl 150926 Tomelilla SRBS fält ord   4[4] EG 0
  ökl 151031 Tomelilla SDPK fält ord   EG[5]   0
  ökl 151101 Tomelilla SDPK fält ord   5[6] EG 0
    ökl 151114 Tomelilla SWeiK fält ord   EG[7]   0
Cara Compania Ebbi S51882/2007 ekl 150705 Mastunga, Ulricehamn SRBS eftersök ord 10[8]      
    ekl 150926 Tomelilla SRBS fält ord   4[9] 10 3
Cara Compania Effi S51883/2007 ekl 150717 Kristianstad SDPK eftersök sär 9[10]      
    ekl 150926 Tomelilla SRBS fält ord   EG[11]   0
Cara Compania Fida SE53166/2014 ukl 150717 Kristianstad SDPK eftersök sär EG[12]      
  ukl 150809 Kristianstad SDPK eftersök sär 9[13]      
  ukl 150819 Skåne SRBS eftersök sär 9[14]      
  ukl 150926 Tomelilla SRBS fält ord   6[15] 6 2
  ukl 150927 Tomelilla SRBS fält ord   7[16] 9 1
  ukl 151025 Kristianstad SDPK fält sär   8[17] 9 1
  ukl 151114 Tomelilla SWeiK fält ord (9) 5[18] 8 2
    ukl 151115 Tomelilla SWeiK fält ord   EG[19]   0
Cara Compania Fiona SE53165/2014 ukl 150819 Skåne SRBS eftersök sär 10[20]      
  ukl 150926 Tomelilla SRBS fält ord   6[21] 10 2
  ukl 151101 Tomelilla SDPK fält ord   6[22] 10 2
    ukl 151114 Tomelilla SWeiK fält ord (10) 7[23] 10 1
Cara Compania Fosca SE53168/2014 ukl 150819 Skåne SRBS eftersök sär 10[24]      
  ukl 150926 Tomelilla SRBS fält ord   EG[25]   0
  ukl 151031 Tomelilla SDPK fält ord   EFF[26]   0
    ukl 151114 Tomelilla SWeiK fält ord   EG[27]   0
Castellana Da Costa Vista SE45976/2012 ökl 150823 Östhammar SRBS eftersök sär 10[28]      
Doris Spinone del Mucrone SE24504/2014 ukl 150809 Berga, Åkers Styckebruk SWeiK eftersök ord 7[29]      
    ukl 151101 Ervalla, Örebro SWeiK fält sär   5[30] 4 2
Gianna of Pure Passion SE63476/2010 ekl 150705 Mastunga, Ulricehamn SRBS eftersök ord 10[31]      
    ekl 150926 Tomelilla SRBS fält ord   EG[32]   0
Kate of Pure Passion SE18376/2014 ökl 150717 Kristianstad SDPK eftersök sär EG[33]      
  ökl 150809 Kristianstad SDPK eftersök sär 4[34]      
  ökl 150819 Skåne SRBS eftersök sär 7[35]      
  ökl 151031 Tomelilla SDPK fält ord   5[36] EG 0
    ökl 151101 Tomelilla SDPK fält ord   EG[37]   0
Sanjika Tribaldo SE22681/2015 ukl 150819 Skåne SRBS eftersök sär 8[38]      

[1]
Börjar dagen lite ojämnt, när han har huvudet högt går han oftast riktigt bra. Går tvärr ner sig betydligt i andra släppet. //Marcus Niklasson
Egenskapsbedömn: 2, 2, 2, 2
[2]
Jagar mestadels bra i täckta marker. Fågel i luften under oklara förhållanden. Tyvärr visas ett icke premierbart sök upp på öppen mark. //Anders Beskow
Egenskapsbedömn: 2, 2, 2, 2
[3]
Lugn i kast. Mycket trög igång. Startas om. Simmar rakt mot fågeln. Åter med bra grepp, bra avlämning. //Ann-Christin Skrucha
Egenskapsbedömn: 3, 3
[4]
Söker i medelhög fart och vidd, bra reviering och följsamhet. Stånd vid åkant, bra avance, lugn i skott och flog. Kastapport: Knallar, men vill inte apportera. //Patrik Sjöström
Egenskapsbedömn: 3, 3, 4, 4, 4, 4
[5]
Söker i hög fart och stor vidd, bra reviering och följsamhet, men när det blir högt gräs så blir han mera tveksam. Stånd för hare, bra avance, går efter. //Patrik Sjöström
Egenskapsbedömn: 4, 3, 3, 4, 4, 4
[6]
Söker i medelhög fart och vidd, god reviering och följsamhet. Stånd, bra löpavance, lugn i flog och skott. Kastapport: Vill inte apportera.  //Patrik Sjöström
Egenskapsbedömn: 3, 3, 3, 3, 4, 4
[7]
Jagar under dagen i hög fart och utmärkt stil. Blir stundtals lite egen-rådig och öppen i revieringen. Finner hare i hög vass. Går efter utan att föraren ser det. //Niklas Niklasson
Egenskapsbedömn: 6, 6, 6, 6, 4, 6, 5
[8]
Lugn i skott och kast. Simmar rakt mot fågeln. Åter med bra grepp. Fin avlämning. //Ann-Christin Skrucha
Egenskapsbedömn: 4, 3
[9]
Söker i medelhög fart och vidd, bra reviering och följsamhet. Stånd intill hus. Löpavance, inte helt lugn i flog och skott. Kastapport: U.a. //Patrik Sjöström
Egenskapsbedömn: 3, 3, 4, 4, 4, 4
[10]
Lugn i skott och kast. Går upp på land. Finner fågeln. Apporterar med bra grepp och avlämning. //Patrik Sjöström
Egenskapsbedömn: 4, 3
[11]
Söker i hög fart, stor vidd, god reviering och följsamhet. Går efter hare. //Patrik Sjöström
Egenskapsbedömn: 4, 4, 3, 3
[12]
Lugn i kast men vill inte gå i. //Patrik Sjöström
Egenskapsbedömn: 1, 0
[13]
Utmärkt arbete, men lägger ner vid avlämning. /Anders Braide
Eg-bedömn: 4, 3
[14]
Bra vattenarbete. Svag avlämning. /Patrik Sjöström
Eg-bedömn: 4
[15]
Söker i måttlig fart, tillräckligt stor vidd, bra reviering och är väldigt förarbunden. Stånd vid åkant, avance på löpande fasan. Går efter en bit i flog. Kastapport: Lugn i skott och kast. Ovillig att apportera, får manas på länge men till slut tar hon med bra grepp och avlämning. //Patrik Sjöström
Egenskapsbedömn: 3, 4, 4, 5, 4, 4
[16]
Söker i hög fart, stor vidd, bra reviering och följsamhet. Stånd, bra avance på fasan. Kort efter. Kastapport: Lugn i skott och kast. Lite slarvig apportering. //Patrik Sjöström
Egenskapsbedömn: 4, 4, 4, 4, 4, 4
[17]
Visar under dagen prov på utmärkt sök i olika terräng med bra följsamhet. Visar också prov på god viltfinnande och att jobba helt rätt med löparbeten. Går efter hare in till häck. Fågelarbete vid häcken med löpstånd - omtag, direktstånd och resning. Skott i luften. Jobbar senare färdigt med långlöpa och spikar rapphöna. Frisk avance och eftergång. Skott i luften. Apport: Hanterar fågeln något, i övrigt ett utmärkt arbete. //Anders Braide
Egenskapsbedömn: 4, 4, 4, 4, 4, 4
[18]
Jagar under dagen i måttlig fart, medelstor vidd och utmärkt reviering. Står stramt i dikeskant. På väg fram ser vi fasan lyfta lågt. Skott kommer lite sent. Lugn i flog och skott. Står senare tomt. Kastapport: Acceptabelt lugn i skott och kast. Strular lite med tagandet. Utmärkt avlämning. //Niklas Niklasson
Egenskapsbedömn: 3, 3, 4, 4, 4
[19]
Jagar i hög fart, medelstor vidd och med god reviering. Har för dagen ingen tur med fåglarna, två stötar och en ordentlig eftergång. //Niklas Niklasson
Egenskapsbedömn: 4, 3, 3, 4
[20]
U.A. /Patrik Sjöström
Eg-bedömn: 4
[21]
Söker i hög fart, måttlig vidd, god reviering och är mycket följsam. Stånd för fasan, bra avance, lugn i flog och skott. Kastapport: U.a. //Patrik Sjöström
Egenskapsbedömn: 4, 3, 3, 4, 4, 4
[22]
Söker i medelhög fart och vidd. God reviering och är följsam. Stånd i skogsdunge, bra avance, lugn i skott och flog. Kastapport: U.a.  //Patrik Sjöström
Egenskapsbedömn: 3, 3, 3, 4, 4, 4
[23]
Går under dagen i hög fart, stor vidd och utmärkt reviering. Går stundtals ner sig lite. Har två utmärkta stånd för fasan, en med utmärkt resning. Lugn i skott och flog. Kastapport: UA. //Niklas Niklasson
Egenskapsbedömn: 4, 4, 4, 4, 4, 4
[24]
U.A. /Patrik Sjöström
Eg-bedömn: 4
[25]
Söker i medelhög fart och vidd, god reviering och är följsam. Har någon chans men får inte till det. //Patrik Sjöström
Egenskapsbedömn: 3, 3, 3, 4
[26]
Söker i hög fart, stor vidd, revieringen störs av olydnad och följsamheten påverkas. Finner ingen fågel. //Patrik Sjöström
Egenskapsbedömn: 4, 4, 2, 3
[27]
Söker i hög fart, stor vidd och utmärkt reviering. Sekunderar stående partner. Stöter höna, går kort efter. Står senare, tjuvreser och går efter. //Niklas Niklasson
Egenskapsbedömn: 4, 4, 4, 4, 2, 0, 3
[28]
Lugn i kast. Simmar bra. Åter med bra grepp och gör en utmärkt avlämning. //Ted Karlsson
Egenskapsbedömn: 4, 3
[29]
Tillräckligt lugn i kast. Hoppar ut i vattnet på kommando. Blir kvar en stund vid stranden. Behöver en del uppmuntran för att börja simma ut. Simmar till slut ut och hämtar anden. Litet för snabb avlämning. //Joacim Nordell
Egenskapsbedömn: 3, 3
[30]
Visar för dagen ett bra sök i bra fart, stor vidd, god reviering och följsamhet. Har ett stånd med bra avance på rapphöns. Går efter en bit. Har en stöt i medvind på rapphöna. Nytt stånd på fasantupp med bra avance. Lugn i flog och skott. Kastapport: Får mycket förarstöd. //Lars Karlsson
Egenskapsbedömn: 3, 4, 3, 3, 4, 4
[31]
Kan hållas i skott och kast. Gnäller under simning. Simmar rakt mot fågeln. Åter med bra grepp, fin avlämning. //Ann-Christin Skrucha
Egenskapsbedömn: 4, 3
[32]
Söker i medelhög fart och vidd, god reviering och följsamhet. Får inte till någon fågeltagning. //Patrik Sjöström
Egenskapsbedömn: 3, 3, 3, 4
[33]
Lugn i kast. Tvekar vid igång. Till slut i, släpar med sig fågeln en bit men släpper sedan. Vill inte apportera. //Patrik Sjöström
Egenskapsbedömn: 2, 3
[34]
Kommer fram till apporten efter andra omstart. Lägger ner vid strandkant. /Anders Braide
Eg-bedömn: 2, 3
[35]
Svag igång och slarvig avlämning. /Patrik Sjöström
Eg-bedömn: 3
[36]
Söker i medelhög fart och vidd, god reviering och följsamhet. Stånd i tätt buskage, bra avance. Lugn i skott och fall, vill inte apportera fasan. //Patrik Sjöström
Egenskapsbedömn: 3, 3, 3, 4, 4, 4
[37]
Söker i medelhög fart och vidd, god reviering och är följsam. Stånd, något försiktig avance. Upp med fasan, efter 5 m i flog och skott. Där lyfter en hare som Kate går efter.  //Patrik Sjöström
Egenskapsbedömn: 3, 3, 3, 4, 4, 3
[38]
Ovillig att gå i. Startas om, gör ett bra jobb. OK avlämning. /Patrik Sjöström
Eg-bedömn: 3