Jaktprovsresultat för stabyhoun 2014
Namn Regnr Klass Datum Plats Arr klubb Provtyp Vatten Spår Fält Apport Pris
Bordrocks Domino SE15176/2011 ukl 140720 Sävsjön, Hällefors SWeiK eftersök ord EG[1] EG[2]      
    ukl 140731 Tisjön, Sälen SvSK eftersök ord EG[3] EG[4]      
Bordrocks Douglas SE15180/2011 ukl 140412 Enköping SWeiK fält ord     EG[5]   0
  ukl 140719 Sävsjön, Hällefors SWeiK eftersök ord EG[6] 8[7]      
  ukl 140731 Tisjön, Sälen SvSK eftersök ord 7[8] 4[9]      
  ukl 140906 Ånimskog, Åmål SDPK eftersök sär EG[10] 6[11]      
  ukl 140921 Älviksholm, Värmlands Nysäter SDPK fält ord (7) (4) 5[12] 8 3
    ukl 140927 Älviksholm, Värmlands Nysäter SvSK fält ord     EG[13]   0
Bordrocks Ellen SE25118/2013 ukl 140731 Tisjön, Sälen SvSK eftersök ord 9[14] 9[15]      
    ukl 140927 Älviksholm, Värmlands Nysäter SvSK fält ord     EG[16]   0
Djura Baike fan it Heideheim NHSB2641851 ökl 140726 Tisjön, Sälen SDPK eftersök ord 5[17] 10[18]      
  ökl 140731 Tisjön, Sälen SvSK eftersök ord EG[19] 10[20]      
  ökl 140926 Älviksholm, Värmlands Nysäter SDPK eftersök sär 10[21] 10[22]      
    ökl 140928 Älviksholm, Värmlands Nysäter SvSK fält ord     EG[23]   0
Famke Lobke fan it Heidehiem NHSB2858805 ukl 140726 Tisjön, Sälen SDPK eftersök ord 7[24] 8[25]      
  ukl 140731 Tisjön, Sälen SvSK eftersök ord 7[26] 10[27]      
  ukl 140926 Älviksholm, Värmlands Nysäter SDPK eftersök sär 10[28] 10[29]      
    ukl 140927 Älviksholm, Värmlands Nysäter SvSK fält ord (10) (10) 5[30] 6 2
Kayoba's Red Star Queen SE17630/2011 ukl 140731 Tisjön, Sälen SvSK eftersök ord 6[31] EG[32]      
Livsgnistans Indra S53399/2009 ökl 140731 Tisjön, Sälen SvSK eftersök ord 10[33] 10[34]      
    ökl 140927 Älviksholm, Värmlands Nysäter SvSK fält ord (10) (10) 4[35] 4 3
Livsgnistans Jakita SE26369/2011 ukl 140726 Tisjön, Sälen SDPK eftersök ord EG[36] 10[37]      
Marrondales Yerke DK22649/2009 ukl 140731 Tisjön, Sälen SvSK eftersök ord 10[38] 6[39]      
  ukl 140927 Älviksholm, Värmlands Nysäter SvSK fält ord     EG[40]   0
  ukl 140928 Älviksholm, Värmlands Nysäter SvSK fält ord     EG[41]   0
    ukl 141017 Älviksholm, Värmlands Nysäter SDPK fält sär     EG[42]   0
Nadites La Roux SE23910/2012 ukl 140726 Tisjön, Sälen SDPK eftersök ord 10[43] 10[44]      
  ukl 140731 Tisjön, Sälen SvSK eftersök ord 9[45] 10[46]      
  ukl 140927 Älviksholm, Värmlands Nysäter SvSK fält ord (10) (10) 7[47] 6 1
  ukl 140928 Älviksholm, Värmlands Nysäter SvSK fält ord (10) (10) 7[48] 9 1
    ukl 141018 Falköping  SWeiK fält ord     EG[49]   0
Nadites Lova SE23908/2012 ukl 140726 Tisjön, Sälen SDPK eftersök ord 6[50] 6[51]      
    ukl 140731 Tisjön, Sälen SvSK eftersök ord 6[52] 5[53]      
Svanefjordens Dizel ZH S33676/2006 ökl 140731 Tisjön, Sälen SvSK eftersök ord 8[54] 10[55]      
  ökl 140927 Älviksholm, Värmlands Nysäter SvSK fält ord (8) (10) 4[56] 10 3
  ökl 140928 Älviksholm, Värmlands Nysäter SvSK fält ord     EG[57]   0
    ökl 141004 Älviksholm, Värmlands Nysäter SDPK fält sär     EG[58]   0
Åhlskogens Staby Julia S47110/2008 ukl 140831 Sala GDHK eftersök sär 10[59] 10[60]      

[1]
Går i kast, simmar direkt ut, apporterar anden en kort bil, vill inte mera. //Benny Nilsson
Egenskapsbedömn: 5, 3
[2]
Vill inte ta anden idag. //Benny Nilsson
Egenskapsbedömn: 4
[3]
Ivrig att få starta. Går innan kast ner i vattnet. Hämtar dock med bra grepp utan att bringa in fågeln på land. Olydig hund. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 5, 3
[4]
Startas lös. Bra fart ut, åter med bra grepp. Lägger ner anden 30 m innan slutet och förmås inte att ta upp den. Startas om en gång utan resultat. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4
[5]
Söker för dagen i mycket låg fart, liten vidd och godtagbar reviering. Följsam. Har chans på fasan, men stöter. Vill inte söka mera för dagen. Kopplas.  //Lars Karlsson
Egenskapsbedömn: 1, 2, 2, 4
[6]
Går direkt i, släpper anden på halva vägen tillbaka. Vill inte bära hem fågeln. //Benny Nilsson
Egenskapsbedömn: 4, 3
[7]
Lägger ner anden och för snabb avlämning. I övrigt bra spårarbete. //Benny Nilsson
Egenskapsbedömn: 4
[8]
Kan hållas. Snabbt i. Åter med halsgrepp. Lägger ner i vattnet. Med mattes energi och stöd förmås hunden att gripa och leverera anden med en ok avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4, 3
[9]
Startas i lina. Bra fart ut. Omständlig vid gripande. Vid anden behöver förar-stöd. Griper, åter men lägger ner tre gånger efter vägen. Tuggar. Något ovillig att lämna av. Snabb avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4
[10]
Lugn i kast. Gör ett utmärkt vattenarbete fram till avslutet. Lägger ner strax vid land och förmås inte bärga in anden tyvärr. /Pernilla Ryberg
EG-bedömn: 4, 3
[11]
Startas i lina. Spårar långsamt. Omständlig vid sitt gripande. Behöver mycket förarstöd. Lägger ned 2 ggr efter vägen in. Lägger ner igen vid slutet men sedan en OK avlämning. /Pernilla Ryberg
EG-bedömn: 3
[12]
Släpp 1: Söker ojämnt med ojämn fart. En del trav och liten vidd. Tidvis olydig och ohörsam. Stöter rapphöns och går efter långt. Står stramt något senare. Något trög i avancen till en början men går friskt när han ser fågeln. Lugn i flog och skott. Släpp 2: Söket som tidigare. Kastapport: Lugn i kast och skott. Finner snabbt. Omständig vid gripande. Lägger ner flera gånger. Bra avlämning. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 2, 2, 3, 2, 4, 4
[13]
Släpp 1: Söker med hygglig fart och vidd. Står stramt, mycket trög i avancen, inget resultat. Står senare stramt. Lika trögt, tomt. Stöter fasan vid två tillfällen. Släpp 2: Söker kort. Står stramt. Förmås inte att avancera. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 3, 2, 3, 3, 4, 1-2
[14]
Kan hållas. Långsam men målmedveten ut. Bra grepp och behöver extra stöd av föraren vid avlämningen, som är ok. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4, 3
[15]
Startas lös, en pigg hund med bra spårförmåga. Ringar något de första 10 m. Åter med bra grepp, lägger ner. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4
[16]
Släpp 1: Söker småskuret. Verkar ointresserad. Står kort vid dikeskant. Löser själv. Stöter rapphönskull, går efter en bit. Stöter senare flera rapphöns. Är ohörsam och olydig. Släpp 2: Söker som tidigare. Ingen fågelkontakt. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 2, 2, 2, 2
[17]
Lugn i kast och skott. Går fint i, vänder, startas om, vänder åter igen. Startas om och kan då dirigeras ut till fågeln och har en bra avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 3, 3
[18]
Tar an spåret med god-tagbar fart. Åter med bra grepp, fart och avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4
[19]
Går fint i, lugn. Vill inte för dagen. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 3, 3
[20]
Spårar noggrant med godtagbar fart ut. Åter med bra grepp och av-lämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 3
[21]
Lugn i skott och kast. Bra igång. Åter med dåligt grepp. Packar om vid strandkanten. Bra avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: saknas
[22]
Bra spår, bra fart. Bra avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: saknas
[23]
Släpp 1: Går småskuret i öppen terräng. Något bättre i gräsmark. Släpp 2: Söker som tidigare. Stöter rapphöns, går kort efter i flog. Släpp 3: Söker ok i bräskmark. Stöter fasan. Går hejdlöst efter och stöter fasan i omgångar, olydig! //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 1, 2, 1, 2
[24]
Går i nedslag. Bra igång och grepp. Snabb avläm-ning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4, 3
[25]
Startas i lina. Tar an spåret bra. Ringar runt anden innan upptag, som behöver uppmanas. Lägger ner efter vägen. Tar upp spontant och sedan en bra avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4
[26]
Går i kast. Åter med dåligt grepp. Bra avläm-ning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4, 3
[27]
Startas i lina. Spårar med bra fart. Åter med ok grepp och avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4
[28]
Lugn i kast. Bra igång och simning. OK grepp och bra avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: saknas
[29]
Startas i lina. Bra fart ut. OK grepp åter. Bra avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: saknas
[30]
Släpp 1: Hygglig fart och vidd på stubben. Något sämre i gräsmark. Släpp 2: Söker smått i bräskmark. Stöter rapphöns, lugn i flog. Står stramt något senare. Något trög avance. Lugn i flog, men går efter en bit i skott. Kastapport: Lugn i kast och skott. Söker apporten länge. Behöver mycket stöd. Omständig och lägger ner omotiverat flera gånger. Lämnar sedan i hand. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 3, 2, 3, 4, 4, 3
[31]
Går i kast. Ivrig och vill hämta. Bra grepp åter. Lägger ner. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 5, 3
[32]
Spårar utmärkt. Finner kaninen men förmås inte för dagen att bringa in den. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4
[33]
Lugn i kast och skott. Fint samarbete hund-förare. Finner fågel, åter med bra grepp och avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 3, 3
[34]
Spårar noggrant med godtagbar fart ut. Åter med bra grepp, fart och avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4
[35]
Släpp 1: Söker småskuret på stubb. Något bättre i gräsmark. Anmäler stånd i gräsmark. Stramt stånd. Avancerar långsamt och går på lång fasanlöpa. Lugn i flog och skott. Kastapport. Lugn i kast och skott. Finner snabbt, lägger ner många gånger. Biter i vilt, slickar på vilt, men bär till slut in och lämnar i hand. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 2, 2, 2, 3, 4, 3
[36]
Lugn i kast. Vill inte för dagen hämta in fågeln. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 1, 0
[37]
Startas i lina. Spårar sakta men målmedvetet. Finner kaninen och är något omständlig innan gripan-det. Bra grepp, fart åter och avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 3
[38]
Gör ett utmärkt vattenarbete med bra avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4, 3
[39]
Startar med lina. Godtagbar fart, spårar noga. Finner anden, omständlig innan gripande, viss hjälp behövs. Packar om två gånger på väg in. Lägger ner två gånger, behöver mycket stöd. Sedan bra grepp och avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 3
[40]
Släpp 1: Söker ok gällande fart och vidd. Störs en del av markvittring. Oregelbundet sök. Släpp 2: Går upp sig något sökmässigt i gräsmark. Släpp 3: Söker i bräskmark. Söker egenrådligt och är ohörsam. Detta leder till stöt av fasan under något oklara omständigheter. Följer senare fasanlöpa och råstöter denna och går efter. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 2, 3, 3, 2
[41]
Släpp 1: Vid släppstart springer hunden fram till partnern, hane, med hög svans och mäter sig. Inget händer, alerta förare. Resten av släppet jagar hunden endast sporadiskt. Tiden går åt till att pissa, rulla sig i skit osv. Hunden är ohörsam. Släpp 2: Söker i bräskmark, ohörsam. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 1, 2, 1, 2
[42]
Släpp 1: Uppvisar ett knappt jaktbart sök. Travar långsamt, liten vidd och ser oinspirerad ut. Ohörsam. Släpp 2: Söker något bättre till en början. Stöter en rapphönskull i rätt vind och följer denna ca 50-60 meter. Tappar sugen efter detta igen. Släpp 3: Söker helt egenmäktigt i bräskmark. Ohörsam och olydig. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 1, 1, 1, 2
[43]
Lugn i kast. Fin igång. Åter med halsgrepp och en bra avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4, 3
[44]
Startas lös. Går ut med bra fart och spårkontakt. Bra grepp, fart och av-lämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4
[45]
Lugn i kast. Åter med vinggrepp. Lägger ner. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4, 3
[46]
Startas lös. Bra spår-arbete. Åter med ok grepp och avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4
[47]
Släpp 1: Söker i hög fart och stor vidd. Revierar bra, mycket hörsam. God kontakt med förare. Släpp 2: Söker fortsatt bra. Släpp 3: Söker fortsatt bra. Står stramt. Avancerar friskt. Går kort efter. Kastapport: Lugn i kast och skott. Behöver mycket stöd för att finna viltet. Lägger omotiverat ner några gånger. Lämnar i hand. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 4, 4, 4, 4, 4, 4
[48]
Släpp 1: Söker i galopp och trav varvat. Stor vidd. En del omotiverade stopp. Släpp 2: Söker fantastiskt bra med hög fart, stor vidd och utmärkt rev iering. Bästa släpp jag sett en stabyhoun göra. Släpp 3: Förare anmäler stånd. Hunden står löst. Tar några steg och nyper fast. Bra löparbete och reser grann fasantupp. Går kort efter i flog och skott. Kastapport: Helt lugn i kast och skott. Något omständig vid gripande. Avlämnar fint i hand. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 4, 4, 4, 4, 4, 4
[49]
Släpp 1: Söker i hög fart, stor vidd och något öppen reviering. Söker ok i bräskmark. Stöter fasan vid tre tillfällen. Går efter i flog vid två tillfällen. Släpp 2: Stor vidd, hög fart och något öppen reviering. Släpp 3: Söker bra i bräsk-mark. Släpp 4: Bräskmark. Stöter fasan, lugn. Stöter rapphöns vid två tillfällen, lugn. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 4, 4, 3, 3
[50]
Tjuvar i nedslag. Snabbt i, simmar bra. Åter med dåligt grepp och lägger ner på land. Förmås inte att ta upp anden. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4, 3
[51]
Startas lös och spårar bra, något långsamt. Åter med bra grepp, lägger ner ca 20 meter innan slutet. Trött, men tar självmant upp och fortsätter, men lägger ner x 2 i omgångar och uppmanas ta upp kaninen. Kommer sedan fram med en mycket snabb avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 3
[52]
Går i kast. Vinggrepp åter. Lägger ner på land. Förmås inte ta upp igen. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4, 3
[53]
Startas lös. Spårar med bra fart och noggrant. Lägger ner kaninen två gånger och tar upp självmant, lägger åter ner och går tom mot slutet. Föraren ger kommando ut-sök. Då går hunden ut igen och bringar in kaninen. Lägger dock ner vid avslutet. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4
[54]
Kan hållas. Snabbt i, bra vattenarbete. Lägger ner. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4, 3
[55]
Startar lös. Bra påsläpp, fart och spårkontakt. Åter med bra grepp och avlämning. //Pernilla Ryberg
Egenskapsbedömn: 4
[56]
Släpp 1: Söker småskuret på stubb. Störs av markvittring och har en del omotiverade stopp. Stöter rapphöna i nässelbestånd. Lugn i flog. Står stramt något senare. Rapphöns löper framför hunden, som löser själv och stöter kullen. Lugn i flog. Står stramt senare. Avancerar friskt på kommando och kan hållas i flog och skott. Kastapport: Går i kast och skott, knallar. Finner snabbt. Bra grepp och avlämning. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 2, 2, 3, 3, 3-4, 4
[57]
Släpp 1: Söker småskuret i öppen terräng, något bättre i gräsmark. Släpp 2: Som tidigare. Hunden verkar sliten. Släpp 3: Söker betydligt bättre i bräskmark. Hittar fasanlöpa. Ökar takten och stöter fyra fasaner, lugn i flog. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 1, 2, 1, 3
[58]
Släpp 1: Söker ok i gräsmark. Släpp 2: Söker småskuret på stubb. Stannar ofta, travar, får manas på. Släpp 3: Inte godtagbart jaktsök. //Rolf Ryberg
Egenskapsbedömn: 1, 2, 1, 2
[59]
Villigt i vattnet. Tar med godtagbart grepp. Korrigerar själv greppet. Bra avlämning.  //Carl-Magnus Olofsson
Egenskapsbedömn: 4, 3
[60]
Tar villigt an spåret. Snabbt åter med bra grepp. Bra avlämning.  //Carl-Magnus Olofsson
Egenskapsbedömn: 4