Jaktprovsresultat för stabyhoun 2013
Namn Regnr Datum Plats Arr klubb Klass Provtyp Vatten Spår Fält Apport Pris
Bordrocks Domino SE15176/2011 130801 Sälen SvSK ukl eftersök ord EG[1] 6[2]      
  130824 Ånimskog SvSK ukl eftersök ord EG[3] 8[4]      
    130826 Värmlands Nysäter SWeiK ukl eftersök sär EG[5] EG[6]      
Bordrocks Douglas SE15180/2011 130801 Sälen SvSK ukl eftersök ord 7[7] 7[8]      
  130921 Värmlands Nysäter SvSK ukl fält ord (7) (7) 5[9] EG 0
    130922 Värmlands Nysäter SvSK ukl fält ord (7) (7) EG[10]   0
Famke Lobke fan't Heidehiem NHSB2858805 130801 Sälen SvSK ukl eftersök ord EG[11] 9[12]      
Kayoba's Red Star Queen SE17630/2011 130801 Sälen SvSK ukl eftersök ord 5[13] EG[14]      
Livsgnistans Indra S53399/2009 130801 Sälen SvSK ukl eftersök ord 10[15] 10[16]      
    130921 Värmlands Nysäter SvSK ukl fält ord (10) (10) 7[17] 8 1
Livsgnistans Jakita SE26369/2011 130801 Sälen SvSK ukl eftersök ord EG[18] EG[19]      
Marrondales Yerke DK22649/2009 130801 Sälen SvSK ukl eftersök ord 9[20] EG[21]      
  130824 Ånimskog SvSK ukl eftersök ord 9[22] EG[23]      
    130826 Värmlands Nysäter SWeiK ukl eftersök sär 8[24] EG[25]      
Molargårdens Cea S14857/2005 130801 Sälen SvSK ukl eftersök ord 9[26] EG[27]      
Nadites La Roux SE23910/2012 130801 Sälen SvSK ukl eftersök ord EG[28] EG[29]      
Nadites Lova SE23908/2012 130801 Sälen SvSK ukl eftersök ord 6[30] EG[31]      
Svanefjordens Dizel ZH S33676/2006 130801 Sälen SvSK ukl eftersök ord 6[32] 9[33]      
  130824 Ånimskog SvSK ökl eftersök ord 7[34] 10[35]      
  130921 Värmlands Nysäter SvSK ukl fält ord     EG[36]   0
    130922 Värmlands Nysäter SvSK ukl fält ord (7) (10) 5[37] 7 2
Åhlskogens Staby Julia S47110/2008 130801 Sälen SvSK ukl eftersök ord 10[38] 10[39]      
  130401 Enköping SRG ukl fält sär (10) (10) EG[40]   0
    130921 Värmlands Nysäter SvSK ukl fält ord (10) (10) EG[41]   0

[1]
Går i kast, simmar bra. Får ett vinggrepp. Lämnar efter halva sträckan. Startas om. Vill inte för dagen. /Pernilla Ryberg
[2]
Startas lös, spårar bra. Åter tom. Kan kommenderas, hämtar. Lägger ner. Förmås ta upp. Bra grepp, lägger ner. /Pernilla Ryberg
[3]
Går i kast, simmar bra. Åter med bra grepp. Släpper i vattenbrynet. Startas om. Vill för dagen inte bringa in anden till land. /Pernilla Ryberg
[4]
Startas lös, något slarvig i spårupptag. Snabbt ut och åter med halsgrepp. Lägger ner . Förmås inte ta upp anden. /Pernilla Ryberg
[5]
Går i kast, simmar bra. Åter med halsgrepp. Släpper i vattnet. Startas om, vill för dagen inte bringa in anden. /Pernilla Ryberg
[6]
Startas lös, spårar bra. Åter med bra grepp. Lägger ner anden, förmås inte att ta upp den. /Pernilla Ryberg
[7]
Lugn i kast. Snabbt i. Åter med dåligt grepp. Lägger ner. Mycket förarstöd, lägger ner packar om. Lägger ner. /Pernilla Ryberg
[8]
Startas lös. Bra spår-arbete. Bra fart ut och in. Åter med bra grepp. Lägger ner x 2. Mycket förarstöd. Förmås ta upp med stöd. OK avlämning. /Pernilla Ryberg
[9]
Douglas söker i måttlig fart och vidd med god reviering. I gräsmark stöter han fasan, men är helt lugn i flog. Senare i samma gräsmark står han stramt. På förarens order reser han fasan med frisk avance. Han går kort efter. Kastapport: Lugn i kast men vid skott flyr hunden provplatsen. Förmås inte att komma tillbaka. /Rolf Ryberg
[10]
Douglas verkar oinspirerad under dagen. Han travar mestadels, är intresserad av släppartnern och håller sig i närheten av föraren. I gräsmark stöter han fasan. Lugn i flog. Senare anmäler föraren stånd. Hunden står men inte stramt. Vid avancekommando vänder hunden och springer åt andra hållet. /Rolf Ryberg
[11]
Kan hållas. Tveksam igång. Förarstöd behövs. Startas om. Simmar ut, vänder vid fågeln. Omstart. Vill inte för dagen. /Pernilla Ryberg
[12]
Startas i lina, spårar snabbt. Linan tappas, ringar i slutet. Finner anden till slut. Åter långsamt. OK avlämning. /Pernilla Ryberg
[13]
Går i kast. Snabbt i. Åter med vinggrepp. Förarstöd. Lägger ner. /Pernilla Ryberg
[14]
Startar i lina, spårar bra men ointresserad av kaninen. Matte försöker men för dagen vill inte hunden bringa in kaninen. /Pernilla Ryberg
[15]
Lugn i kast. Går fint i. Åter med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[16]
Startaslös, utmärkt spår och avlämning. /Pernilla Ryberg
[17]
Tyra uppvisar under hela dagen ett sök på stubb i god fart, mycket god vidd och bra reviering. Dagens sista släpp är i täckt terräng. Tyra visar även på detta underlag ett gott sök. I gräsmark står hunden stramt och avancerar friskt på förarens kommando. Går snabbt på lång löpa och reser fasan. Helt lugn i flog och skott. Kastapport: Lugn i kast och skott. Finner fasan snabbt, tar med bra grepp. Lägger omotiverat ner apporten 2 gånger på vägen in. Bra avlämning. /Rolf Ryberg
[18]
Går i kast, tveksam i. Mycket förarstöd, omstart. Vill inte för dagen. /Pernilla Ryberg
[19]
Startas i lina, spårar fint. Finner snabbt. Behöver mycket stöd för att greppa. Släpper viltet efter ca 20 m. Förmås inte att bringa in. /Pernilla Ryberg
[20]
Lugn i kast, snabbt i. Åter med vinggrepp. Packar om, lägger ner. /Pernilla Ryberg
[21]
Startas lös, spårnoga med bra fart. Åter tom. Startar om. Förmås inte bringa in för dagen. /Pernilla Ryberg
[22]
Lugn i kast, snabbt i, simmar bra. Åter med bra grepp. Snabb avlämning. /Pernilla Ryberg
[23]
Startas lös, åter tom. Startas om men vill inte ta upp spåret fullt ut. And i spåret. /Pernilla Ryberg
[24]
Lugn i kast, simmar bra, åter med vinggrepp. Något ovillig att lämna av, lägger ner. /Pernilla Ryberg
[25]
Startas i lina, spårar bra. Vill tyvärr inte ta upp kaninen. /Pernilla Ryberg
[26]
Lugn i kast. Simmar målmedvetet ut. Åter med OK grepp, lägger ner. /Pernilla Ryberg
[27]
Startar i lina. Mycket fokuserad hund, spår-noga. Måste tyvärr stoppa in kaninen. Sedan utmärkt avläm-ning. /Pernilla Ryberg
[28]
Lugn i kast. Behöver förar-stöd för att gå i. Simmar bra, greppar dåligt. Åter med dåligt grepp, släpper i vattnet. Föraren väljer att hämta fågeln. /Pernilla Ryberg
[29]
Startar i lina, spårar bra. Finner men vill inte greppa. /Pernilla Ryberg
[30]
Går i kast. Snabbt i. Åter med OK grepp. Lägger ner, tar upp, snabb avlämning. /Pernilla Ryberg
[31]
Startas lös, spårar bra. Finner kaninen. Behöver lite förarstöd, släpper. Åter tom, omstart. Förmås inte att bringa in viltet. /Pernilla Ryberg
[32]
Går i kast, snabbt i. Åter med bra grepp. Lägger ner. /Pernilla Ryberg
[33]
Startas lös. Något slarvigt spårupptag. Åter med ok grepp och avlämning. Visar sig något ovillig att avlämna kaninen. /Pernilla Ryberg
[34]
Kan hållas i kast och skott. Finner snabbt, åter med bra grepp. Lägger ner vid stådjup. Kommenderas, åter med vinggrepp. Lägger ner. /Pernilla Ryberg
[35]
Startas lös. Spårnoga, bra fart - svår terräng. Åter med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[36]
Dizel startar i måttlig fart i galopp första 10 min. Han har därefter mestadels travat under dagen. Dizel har under dagen uppvisat ett oinspirerat sök med begränsad vidd. Han har dock sett något mera inspirerad ut i täckt terräng. Mot slutet av dagen går han kort på löpa. Stannar till och stöter fasan i rätt vind. Dizel går efter långt. Han har tidigare under dagen fågel i luften i sin närhet. /Rolf Ryberg
[37]
Dizel visar under agen upp ett sök i god fart, mestadels i galopp, med godtagbar vidd. Hunden revierar bra och är hörsam. I gräsmark stöter han upp en fasan och kan hållas. Någon minut senare står hunden, avancerar på kommando och kan hållas i flog. Kastapport: Lugn i kast, kan hållas i skott. Finner snabbt men är omständlig på vägen in. Något ovillig avlämning. /Rolf Ryberg
[38]
Lugn i kast. Åter med vinggrepp. Lägger ner och packar om. Bra avlämning. /Pernilla Ryberg
[39]
Startas lös. Bra spårkon-takt. Åter, packar om. Fin avlämning. /Pernilla Ryberg
[40]
Söker huvudsakligen i trav och verkar inte förwstå uppgiften. Lika hela första släppet. Visar lite mer energi i andra, då det finns fågel i området. Söket är dock allt för litet och saknar den intensitet som krävs för att kunna gå till pris om fågel hade hittats. /Kenneth Sundvall

[41]
Jubla är för dagen helt ur slag. Hon uppvisar inget sök alls och är aldrig längre än 15 m från föraren. Jagar inte. /Rolf Ryberg