Jaktprovsresultat för drentsche patrijshond 2013
Namn Regnr Datum Plats Arr klubb Klass Provtyp Vatten Spår Fält Apport Pris
Arram van't Arrêt NHSB2764890 131109 Lojsta, Gotland SDPK ökl eftersök sär 10[1] 10[2]      
  131113 Hörsne, Gotland SWeiK ökl fält sär (10) (10) 6[3] 8 2
    131114 Hörsne, Gotland SWeiK ökl fält sär (10) (10) EG[4]   0
Ilse fan't Suydevelt S25342/2008 130810 Berga SWeiK ekl eftersök ord 7[5] 10[6]      
  130811 Berga SWeiK ekl eftersök ord EG[7] 10[8]      
  130814 Österåker SWeiK ekl eftersök sär 7[9] 10[10]      
  130821 Österåker SWeiK ekl eftersök sär EG[11] --      
  130822 Österåker SWeiK ekl eftersök sär EG[12] --      
  130907 Mittådalen SWeiK ekl fjäll ord     EG[13]   0
  130908 Mittådalen SWeiK ekl fjäll ord     EG[14]   0
  130915 Värmlands Nysäter SDPK ekl eftersök sär 5[15] --      
  130921 Värmlands Nysäter SvSK ekl fält ord (7) (10) 7[16] 6 2
  130922 Värmlands Nysäter SvSK ekl fält ord     EG[17]   0
  131004 Värmlands Nysäter SDPK ekl eftersök sär 8[18] 10[19]      
  131005 Värmlands Nysäter SWeiK ekl fält ord (8) (10) EG[20]   0
  131006 Värmlands Nysäter SWeiK ekl fält ord (8) (10) EG[21]   0
  131024 Lau, Gotland SWeiK ekl fält ord (8) (10) 5[22] 10 2
  131025 Hörsne, Gotland SWeiK ekl fält ord (8) (10) 6[23] 10 2
  131026 Linde-Lojsta, Gotland SWeiK ekl fält ord (8) (10) EG[24]   0
  131027 Hejnum, Gotland SWeiK ekl fält ord (8) (10) EG[25]   0
    131109 Lojsta, Gotland SDPK ekl eftersök sär EG[26] --      
Lillebrusen's Aviaja S45302/2009 130801 Sälen SvSK ökl eftersök ord 5[27] 10[28]      
  130824 Ånimskog SvSK ökl eftersök ord 10[29] 10[30]      
  130921 Värmlands Nysäter SvSK ökl fält ord (10) (10) EG[31]   0
  130922 Värmlands Nysäter SvSK ökl fält ord (10) (10) EG[32]   0
  131005 Värmlands Nysäter SWeiK ökl fält ord (10) (10) EG[33]   0
  131006 Värmlands Nysäter SWeiK ökl fält ord (10) (10) EG[34]   0
  131102 Värmlands Nysäter SWeiK ökl fält sär (10) (10) EG[35]   0
    131103 Värmlands Nysäter SWeiK ökl fält sär (10) (10) EG[36]   0
         
Merel Fan't Suydenvelt SE49801/2012 130713 Österåker SWeiK ukl eftersök ord 10[37] 10[38]      
  130811 Berga SWeiK ökl eftersök ord EG[39] 10[40]      
  130907 Mittådalen SWeiK ukl fjäll ord (10) (10) EG[41]   0
  130908 Mittådalen SWeiK ukl fjäll ord (10) (10) EG[42]   0
  130915 Värmlands Nysäter SDPK ökl eftersök sär 9[43] EG[44]      
  130921 Värmlands Nysäter SvSK ukl fält ord (10) (10) 7[45] 9 1
  130922 Värmlands Nysäter SvSK ukl fält ord (10) (10) 7[46] 7 1
  131004 Värmlands Nysäter SDPK ökl eftersök sär 10[47] 10[48]      
  131005 Värmlands Nysäter SWeiK ökl fält ord (10) (10) EG[49]   0
  131006 Värmlands Nysäter SWeiK ökl fält ord (10) (10) EG[50]   0
  131024 Lau, Gotland SWeiK ökl fält ord (10) (10) EFF[51]   0
  131025 Hörsne, Gotland SWeiK ökl fält ord (10) (10) EG[52]   0
  131026 Linde-Lojsta, Gotland SWeiK ökl fält ord (10) (10) EG[53]   0
  131027 Hejnum, Gotland SWeiK ökl fält ord (10) (10) EG[54]   0
  131102 Enköping SWeiK ökl fält ord (10) (10) EG[55]   0
  131103 Enköping SWeiK ökl fält ord (10) (10) EG[56]   0
  131113 Hörsne, Gotland SWeiK ökl fält sär (10) (10) 7[57] 6 1
    131114 Hörsne, Gotland SWeiK ökl fält sär (10) (10) EG[58]   0
Sam Presto SE36197/2012 130720 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord EG[59] EG[60]      
  130721 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord 5[61] 5[62]      
  130801 Sälen SvSK ukl eftersök ord 9[63] EG[64]      
  130915 Värmlands Nysäter SDPK ukl eftersök sär EG[65] 10[66]      
  131109 Lojsta, Gotland SDPK ukl eftersök sär 9[67] 8[68]      
  131113 Hörsne, Gotland SWeiK ukl fält sär (9) (8) EG[69]   0
  131114 Hörsne, Gotland SWeiK ukl fält sär (9) (8) EG[70]   0
  131116 Tomelilla SWeiK ukl fält ord (9) (8) EG[71]   0
    131117 Tomelilla SWeiK ukl fält ord (9) (8) EG[72]   0
Swedrent's Anbellus SE30780/2010 130915 Värmlands Nysäter SDPK ökl eftersök sär 4[73] EG[74]      

[1]
Bra i, simmar bra. Tar med bra grepp. Gör en bra avlämning. /Lars Karlsson
[2]
U.a. /Lars Karlsson
[3]
En trevlig hund att se på fält, söker i hög fart, stor vidd, god reviering och är följsam. Börjar dagen med två bra fågelarbete en på fasan och en på rapphöns. Lugn i flog och skott. Nytt stånd, går på löpa. Rapphöns lättar, hunden lugn i flog och skott. Har chans på rapphöns i bra vind men stöter och går kort efter. Har ytterligare ett bra fågelarbete med bra avance. Lugn i flog och skott. Har en stöt på rapphöns samt tre tomma stånd. /Lars Karlsson
[4]
Aram visar ett mycket bra sök med hög fart, stor vidd, mycket bra reviering och är följsam. Har under dagen två stötar på rasantuppar som han går kort efter. Kopplas. /Lars Karlsson
[5]
Lugn i skott och kast. Tvekar vid igång och måste manas på. Ett i övrigt felfritt vatten-arbete. /Anders Beskow
[6]
Startar lös och gör ett utmärkt spårarbete. /Anders Beskow
[7]
Lugn i skott och kast. En för klassen för långsam igång, vänder vid simdjup men kan tryckas ut. Vänder åter. Startas om två gånger utan att lyckas. /Anders Beskow
[8]
Startas lös och gör ett utmärkt spårarbete. /Anders Beskow
[9]
Mycket försiktig igång. Upprepade kommandon. Försiktig simteknik, blir en lång väg till fågeln med fortsatt upprepade komman-don. Finner fågeln tillslut. Avlämning UA. /Kjell Alinger
[10]
Spårnoga. Bra tempo, åter med bra grepp. Bra avlämning. /Kjell Alinger
[11]
Lugn i skott och kast. Ovillig att gå i vattnet. Fås ner i vattnet men förmås inte apportera idag. Startas även om. /Kjell Alinger
[12]
Går mycket tveksamt i vattnet efter upprepade kommandon. Förmås inte apportera. Föraren bryter /Kjell Alinger
[13]
Ilse visar ett bra sök med fart, vidd och god reviering. Lydig. Har i andra släpp chans på ripor, men stöter och går efter. Kopplas. /Lars Karlsson
[14]
Söker i hög fart, stor vidd, god reviering och är följsam. Har omgående chans på ripor men stöter och går efter för långt. Kopplas. /Lars Karlsson
[15]
Lugn i kast och skott. Mycket tveksam i att gå i vattnet. Mycket förarstöd. Ohörsam på kommando. Får till slut ut hunden på simdjup och då gör hunden ett utmärkt arbete och avlämning. /Pernilla Ryberg
[16]
Ilse söker under hela dagen med god fart, stor vidd och bra reviering. Söker bra även i täckt terräng. I 2:a släpp står hon stramt i åkerkant. Avancerara frist på kommando och gör ett utmärkt arbete på långlöpa. Trots detta kommer ingen fågel på vingarna. Senare i gräsmark står hon stramt i brant nerförslut. Avancerar friskt och reser fasan. Stannar efter ca 10 m. Helt godtagbart i brant nerförsbacke. Helt lugn i skott. Kastapport: Lugn i kast och skott. Finner snabbt. Bra grepp. Lägger omotiverat ner halvvägs in. Biter till i bytet men tar upp på anmodan och avlämnar bra. /Rolf Ryberg
[17]
Ilse söker under dagen med bra fart, bra vidd och reviering. Något ohörsam tidvis. Hunden står stramt vid åkerkant, löser själv och går på långlöpa, tomt. Kort därefter står hunden igen, avancerar friskt på kommando men ingen fågel. Mot slutet av dagen står hunden stramt i gräsmark. Frisk avance, men tomt. /Rolf Ryberg
[18]
Lugn i kast och skott. Något tveksamt i, kommenderas ut x 2. Vänder om, förarstöd. Simmar sedan och bringar in anden med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[19]
Tar an spåret br. Ringar något. Åter med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[20]
Ilse söker på stubb i hög vart, stor vidd och bra reviering. Står i åkerkant utan att föraren anmäler. Hon löser själv efter kort stund. Smyger ca 50 m. Parkamraten kommer bakom och då ökar hon farten och stöter rapphöna. Helt lugn i flog. Något senare står hon stramt. Går villigt på kommando och reser rapphöna. Går efter i flog. /Rolf Ryberg
[21]
Ilse jagar på stubb i hög fart, stor vidd och med bra reviering. Hunden står stramt i djupt dike Avancerar villigt på kommando. Följer lång löpa, som hunden släpper. 10 m längre fram ställer hon sig åter stramt. Villig avance, lång löpa, tomt. I gräsmark: hunden står stramt, avancerar villigt på kommando. Utmärkt löparbete. Trycker fast fasanen och står stramt igen. Går villigt på kommando och fasanen flyger. Ilse går efter ca 50-60 m, för långt för klassen. /Rolf Ryberg
[22]
Söker för dagen med måttlig fart och vidd och god reviering och är uppmärksam på föraren. I slutet av andra släpp finner Ilse en rapphönskull och står stramt, fågel lättar utan avance. Lugn i flog och skott. Kastapport UA. /Roger Malmqvist - domaraspirant Magnus Norlén
[23]
llse söker på fält med bra fart, ganska bra vidd och reviering. Lydig. Har ett stånd på rapphöna som lättar när föraren kommer. Ilse lugn i flog. Nytt stånd mot slutet av dagen på fasaner. Bra avance, lugn i flog och skott. Kastapport UA. /Lars Karlsson
[24]
Går i långsam fart med liten vidd och god reviering. Småstår vid ett flertal tillfällen. Löser själv efter en liten stund. Föraren bryter. /Niklas Niklasson
[25]
Visar under dagen upp ett sök med stor vidd, bra fart och oftast en bra reviering. Kan ibland bli lätt egenrådig när jaktlusten tar över. Har under dagen många tomstånd, som tyvärr stör det annars så fina söket kraftig. Är för dagen tyvärr ej godkänd. /Marcus Niklasson
[26]
Vill inte för dagen. Föraren bryter. /Lars Karlsson
[27]
Går i kast, simmar bra. Åter med bra grepp. Lägger ner x 2. Kommenderas 2 x apport. Bra avlämning. /Pernilla Ryberg
[28]
Startas lös. Bra fart ut och åter. Bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[29]
Lug i kast. Simmar bra. Åter med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[30]
Startas lös. Bra fart och förarkontakt. Åter med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[31]
Aviaja uppvisar ett sök i god fart, god vidd och tillfredsställande reviering. I dikeskant stöter hon en fasan, men är helt lugn i flog. Senare i samma släpp står hon stramt. På förarens order avancerar hon avvägt på lång löpa, där hon slutligen får en fasan på vingarna. I floget kan hon inte hålla sig utan går friskt efter för långt. /Rolf Ryberg
[32]
Aviaja söker under dagen i bra fart, god vidd och revierar bra. Hunden är något ohörsam. I släpp 1 anmäler föraren stånd,  bra avance, följer lång löpa. Resultatlöst. I gräsmark anmäler föraren stånd, hunden står stramt. Föraren stöter fasan hunden lugn. Senare anmäles nytt stånd som är stramt. På kommando är avancen obefint-lig. /Rolf Ryberg
[33]
Aviaja söker med hygglig fart och vidd på stubb. Det luktar gott vid en dikeskant och hon fastnar där ca 5-7 minuter. Är ohörsam då. Söker bra i gräsmark och väldigt långsamt i tät buskmark. Följer löpa i gräsmark och stöter fasan, lugn. Hunden står löst, föraren anmäler. Lång löpa utan resultat. /Rolf Ryberg
[34]
Aviaja jagar med bra fart och vidd på stubb. Hon revierar bra. Hon fastnar dock i en dikeskant länge där det doftar gott. Ohörsam då. På stubb: hunden står stramt. Ser rapphönsen och avancerar friskt på kommando. Då fågeln flyger går hon hejdlöst efter. /Rolf Ryberg
[35]
Aviaya söker något ojämnt på stubb. Bra fart, vidd och revie-ring tidvis men störs en del av markvittring. Jagar mycket bättre i täckt terräng. Släpp 2: stöter fasan i gräsmark. Helt lugn i flog. Något senare stöts ytter-ligare en fasan. Går hejdlöst efter. /Rolf Ryberg
[36]
Aviaya börjar dagen något försiktigt med mycket trav i begränsad vidd, revierar bra. Hon går dock upp sig efter ca 10 minuter och söker sedan i galopp med hygglig vidd. Söker mycket bra i täckt terräng. Släpp 2: Hunden står stramt i gräsmark. Hon avancerar något försiktigt på kommando. Då fasanen lyfter springer hunden efter långt. Stöter ytterligare en fasan och går efter denna gång också. /Rolf Ryberg
[37]
Lugn i kast, direkt i. Simmar bra, finner och tar. Åter med bra grepp och gör en bra avlämning. /Lars Thulin
[38]
Utmärkt spårarbete och dito avlämning. /Lars Thulin
[39]
Lugn i kast, tvekar vid igång och vill för dagen inte bada. /Anders Beskow
[40]
Startar lös och gör ett utmärkt spårarbete. /Anders Beskow
[41]
Visar ett mycket bra sök i ukl med fart, vidd och god reviering. Lydig. Har chans på ripor vid två tillfällen men klarar inte utan stöter och går efter en bit. /Lars Karlsson
[42]
Merel är en trevlig hund att se på fjäll. Söker med bra fart, stor vidd, god reviering och bra förarkontakt. Har under dagen chanser på ripor vid tre tillfällen men klarar ej svåra fåglar. /Lars Karlsson
[43]
Lugn i kast, snabbt i vattnet men behöver förarstöd till simdjupet. Simmar bra. Åter med halsgrepp. Bra avlämning. /Pernilla Ryberg
[44]
Startas lös. Spårar ut med bra fart. Finner kanin enligt spårdragaren. Dock kommer inte hunden åter med kaninen. Avbryter provet och letar efter hunden. /Pernilla Ryberg
[45]
Merel är en mycket pigg och frejdlig unghund som är rolig att se. Full fart med stor vidd och bra reviering. Står stramt i 1:a släpp. På förarens order avancerar hon friskt rakt in i nässelsnår och reser fasan. Helt lugn i flog och skott. I släpp 2 stöter hon rapphöns i fel vind. Går kort efter. Senare i samma släpp står hon stramt i gräsmark, reser fasan villigt på kommando. Går kort efter. Kastapport: Lugn i kast och skott. Finner snabbt, bra grepp. Lägger ner omotiverat på tillbaka-vägen. Bra avlämning. /Rolf Ryberg
[46]
Merel uppvisar under dagen ett utmärkt sök med hög fart, bra vidd och god reviering. Hon är hörsam mestadels. Hon är frejdlig och en härlig unghund att se. Merel söker också bra i täckt terräng och går villigt in i buskage, nässlor osv. I gräsmark stöts en fasan framför henne och hon går kort efter. I slutet av dagen står hon stramt. Villig avance och helt lugn i flog och skott. Kastapport: Lugn i kast och skott. Finer snabbt. Väldigt omständig på väg in. Bra avlämning. /Rolf Ryberg
[47]
Lugn i kast. Något lugn igång tills simdjup. Simmar bra. Bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[48]
Startas lös. Går ut med bra fart, spårnoga. Åter med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[49]
Merel släpps och springer genast ut i gräsark, där hon stöter 5-6 fasaner. Hon går efter långt. För kort släpptid för att ge egenskapssiffror. /Rolf Ryberg
[50]
Merel är en ung hund. Hon är mycket frejdlig och härlig att se. Hon går i hög fart, stor vidd och revierar bra. Hon är något ohörsam. Gräsmark: hon jagar av terrängen i hög fart och täcker den mycket bra. Plötsligt står hon och tittar upp i högt träd. Fasan flyger (tidigare hund hade stött denna som slog i trädet). Hunden helt lugn. Följer lång löpa på stubb, stöter rapphöns och går för långt efter. /Rolf Ryberg
[51]
En trevlig hund att se på fält. Söker för dagen i måttlig fart och vidd och god reviering. Har 1 stånd som föraren anmäler, där Merel avancerar. Tyvärr resultatlöst. /Roger Malmqvist - domaraspirant Magnus Norlén
[52]
Startar dagen med att stöta fasaner och går efter för långt för klassen. Kopplas. /Lars Karlsson
[53]
Går i hög fart, stor vidd och utmärkt reviering. Tenderar stundtals att bli något olydig. Har i 3:e släpp fågel i luften under oklara förhållanden. I 4:e släpp står stramt, stöter, går hejdlöst efter. /Niklas Niklasson
[54]
Visar idag upp ett sök i mestadels stor vidd, hög fart och nyttjar vinden väl. Står stramt för rapphönskull, reser efter kort stånd och går efter. Mycket trevlig hund att se på, men tyvärr inte godkänd för dagen. /Marcus Niklasson
[55]
Första släpp på stubb börjar Merel i mycket bra fart och vidd, revierar tillräckligt bra och jagar med en glöd som är mycket nöjsam att se. Finner en kull rapphöns som lättar och då går hon efter för långt för klassen. En rolig hund att se och kommer säkert att finnas i prisllistorna då allt kommer på plats. /Marcus Niklasson Aspirant Peter Nilsson
[56]
Startar bra i medvind. Fastnar något i markvittring men jagar bra. Går ok i täckt terräng. Har fågel i luften fyra gånger. Jagar med bra fart på gräsmark. Står stramt vid trädridå. Bra avance, löpa, fågel på vingarna. Är lugn i flog men går i skottet. Går efter för långt för klassen. /Niclas Niklasson Aspirant Ted Karlsson
[57]
Visar ett sök för dagen med hög fart, stor vidd, god reviering och är följsam. Har två bra fågelarbeten med ganska bra avance. Lugn i flog, går kort efter i skott. Har ett stånd i dikeskant med bra avance. Lugn i flog och skott, bom. Kastapport: Slarvig, många kommandon. /Lars Karlsson
[58]
Merel visar under dagen ett bra sök med hög fart, stor vidd och god reviering. Har under dagen chans på fasan och rapphöns, som Merel stöter men kan hållas i flog. Går ur hand blir borta länge, återkommer och kopplas. /Lars Karlsson
[59]
Lugn i kast. Mycket tveksamt i. Omstartas men förmås inte bringa in fågeln. /Pernilla Ryberg
[60]
Startas i lina. Tar an spåret bra, spårnoga. Förmås inte för dagen bringa in kaninen. /Pernilla Ryberg
[61]
Lugn i kast, mycket tvek-sam i. Behöver mycket stöd. Simmar till slut ut och bringar in fågeln. Släpper i vattenbrynet. /Pernilla Ryberg
[62]
Startar i lina, spårnoga. Finner, men behöver mycket stöd och kom-mandon för att bringa in kaninen. Bra avläm-ning. /Pernilla Ryberg
[63]
Lugn i kast. Går fint i. Åter med OK grepp. Lägger ner. /Pernilla Ryberg
[64]
Startas i lina. Mycket duktig spårhund. Finner snabbt. Tar upp, bär ca 30 m och släpper. Förmås inte att bringa in. /Pernilla Ryberg
[65]
Lugn i kast. Går snabbt i simmar bra. Åter med ok grepp, lägger ner vid stådjup. Omstart, mycket förarstöd. Går i vattnet men förmås inte ta upp fågeln igen. /Pernilla Ryberg
[66]
Spårar noga me bra fart i lina. Åter med ok grepp. Omtag på väg in. Bra avlämning. /Pernilla Ryberg
[67]
Lugn i kast, går i med förarstöd. Simmar bra, tar med bra grepp. Lägger ner vid strandlinjen, föraren tar anden. /Lars Karlsson
[68]
Spårar i lina i ett bra tempo. Finner spårslutet med hjälp av ringning. Får kommen-deras för att ta kaninen, lägger ner på väg tillbaka. Bra avlämning. /Lars Karlsson
[69]
Visar ett sök för dagen med att hänga på partnern samt leklysen. Blir något bättre i slutet av dagen. Har chans på rapphöns men klarar inte. Stöter och går efter. /Lars Karlsson
[70]
Sam visar ett omoget sök med låg fart, medelstor vidd, godtagbar reviering och tillfredsställande kontakt under dagen. Har mot slutet av dagen chans på fasaner vid två tilllfällen men klarar inte utan stöter fågel. /Lars Karlsson
[71]
Söker i medelhög fart, ibland långsamt. Medelstor vidd, god-tagbar reviering och tillfredsstäl-lande förarkontakt. Har för stort intresse för partnern. /Patrik Sjöström
[72]
Söker i låg fart och liten vidd, god reviering och är mycket följsam. Leker fortfarande mer än jagar. Har några chanser på fågel men lyckas inte. /Patrik Sjöström
[73]
Lugn i kast. Tveksam i, mycket förarstöd. Går i till simdjup, vänder åter. Omstart - förarstöd. Finner fågeln, åter med dåligt grepp, packar om. Förarstöd, snabb avlämning. /Pernilla Ryberg
[74]
Duktig, spårnoga hund. Förs i lina. Finner fågeln, men förmås inte bringa in den tyvärr. /Pernilla Ryberg