Jaktprovsresultat för bracco italiano 2013
Namn Regnr Datum Plats Arr klubb Klass Provtyp Vatten Fält Apport Pris
                     
Ensemble Another Piece of Art S53950/2007 130810 Mala, Skåne SRG ekl eftersök sär EG[1]      
  130819 Svedala SRBS ekl eftersök sär 8[2]      
  130920 Onslunda SRG ekl fält sär (8) 4[3] 6 3
  130928 Falköping SWeiK ekl fält ord   EG[4]   0
  130929 Falköping SWeiK ekl fält ord (8) 6[5] 4 2
  130930 Furulund SRG ekl eftersök sär EG[6]      
  131025 Tidaholm SRBS ekl eftersök sär 10[7]      
  131026 Falköping SRBS ekl fält ord (10) EG[8]   0
  131027 Falköping SRBS ekl fält ord (10) 6[9] 8 2
  131116 Tomelilla SWeiK ekl fält ord (10) EG[10]   0
    131117 Tomelilla SWeiK ekl fält ord (10) 7[11] 8 1
         
Ensemble Art Déco SE12510/2012 130406 Enköping SWeiK ukl fält ord   EG[12]   0
  130407 Enköping SWeiK ukl fält ord   EG[13]   0
  130709 Värmlands Nysäter SRBS ukl eftersök sär 10[14]      
  130914 Tidaholm SRBS ökl eftersök sär 10[15]      
  130928 Falköping SWeiK ukl fält ord (10) EG[16]   0
  130929 Falköping SWeiK ukl fält ord (10) 7[17] 10 1
  131012 Falköping SBnK ökl fält ord (10) 6[18] 10 2
    131013 Falköping SBnK ökl fält ord (10) 7[19] 10 1
         
Ensemble Calendula S56483/2009 130709 Värmlands Nysäter SRBS ökl eftersök sär 9[20]      
  130710 Värmlands Nysäter SRBS ökl eftersök sär 9[21]      
  130914 Tidaholm SRBS ökl eftersök sär 10[22]      
  130928 Falköping SWeiK ökl fält ord (10) EG[23]   0
  130929 Falköping SWeiK ökl fält ord (10) 5[24] 9 2
  131013 Falköping SBnK ökl fält ord (10) EG[25]   0
    131026 Falköping SRBS ökl fält ord (10) EG[26]   0
Ensemble Chamomilla S56481/2009 130904 Olofstorp SRBS ökl eftersök sär 6[27]      
    131025 Tidaholm SRBS ökl eftersök sär 5[28]      
Ensemble Coffea S56477/2009 130406 Enköping SWeiK ökl fält ord   EG[29]   0
  130407 Enköping SWeiK ökl fält ord (10) 6[30] 9 2
  130709 Värmlands Nysäter SRBS ökl eftersök sär 10[31]      
  130914 Tidaholm SRBS ökl eftersök sär 10[32]      
  130928 Falköping SWeiK ökl fält ord (10) 7[33] 10 1
  130929 Falköping SWeiK ökl fält ord (10) 7[34] 9 1
  131025 Tidaholm SRBS ekl eftersök sär 10[35]      
    131116 Tomelilla SWeiK ekl fält ord (10) 6[36] 10 2
         
Ensemble Perazzi S58657/2005 130406 Enköping SWeiK ökl fält ord   EFF[37]   0
  130407 Enköping SWeiK ökl fält ord   EG[38]   0
  130709 Värmlands Nysäter SRBS ökl eftersök sär 9[39]      
  130710 Värmlands Nysäter SRBS ökl eftersök sär 10[40]      
  130921 Värmlands Nysäter SvSK ökl fält ord (10) 5[41] 7 2
  130922 Värmlands Nysäter SvSK ökl fält ord (10) 5[42] 4 2
  130928 Falköping SWeiK ökl fält ord (10) 5[43] 7 2
  131026 Falköping SRBS ökl fält ord (10) 7[44] 8 1
    131027 Falköping SRBS ökl fält ord (10) 7[45] 9 1
Inspirations Palermo SE34321/2011 130904 Olofstorp SRBS ökl eftersök sär EG[46]      
Nuits Crema di Caramella S66575/2007 131009 Sala SRG ökl eftersök sär EG[47]      
Nuits Mezzaluna SE44458/2010 131009 Sala SRG ukl eftersök sär 9[48]      
Tips Bello Roberto S20651/2009 130722 Mattmar SWeiK ökl eftersök sär 8[49]      
You Can Torch As Hot As Hell SE20652/2013 130917 Furulund SRG ukl eftersök sär 9[50]      
    131116 Tomelilla SWeiK ukl fält ord (9) EG[51]   0
Zeus Compatriota Di Bonfini SE53917/2011 130707 Kristianstad SWeiK ökl eftersök ord 10[52]      

[1]
Lugn i kast. Simmar ut 10 m, vänder. Föraren bryter. /Patrik Sjöström
[2]
Lugn i skott och kast, tvekar vid igången. Får kommenderas ut med några kommandon. Därefter ett bra jobb med bra grepp och avlämning. /Patrik Sjöström
[3]
Söker i medelhög fart och vidd, godtagbar reviering och tillfreds-ställande förarkontakt. Stånd på medvindslöpa. Gör en bra utredning, står stramt och vill inte avancera på kommando. Fågel lättar och Biim är lugn i skog och flog. Kastapport: Lugn i skott och kast, något hård i mun och ovillig att lämna av. /Patrik Sjöström
[4]
Bim söker med hygglig fart och godtagbar vidd under dagen. Hon störs av markvittring, vilket gör hennes sök oregelbundet. I släpp 1 stöter hon två kullar rapphöns med kort mellanrum. Helt lugn. Släpp 2: stöter rådjur i gräsmark, helt lugn. Släpp 3: föraren anmäler stånd vid två tillfällen, långa löparbeten men inget resultat. /Rolf Ryberg
[5]
Biim startar dagen något försiktigt men går upp sig betydligt gällande fart och vidd. Revierar bra. Släpp 2: står stramt på rapsåker. Avancerar något långsamt på kommando. Reser rapphöns efter ca 30 m. Helt lugn i flog och skott. Kastapport: kan hållas i kast och skott. Finner snabbt. Biter upprepat på vägen in. Något ovillig avlämning. /Rolf Ryberg
[6]
Lugn i skott och kast. Går långsamt i men vill för dagen inte lämna strand-kanten. /Camilla Liljekow
[7]
Lugn i kast och skott. Åter med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[8]
Börjar dagen med låg intensitet och får inte med sig markerna. I 2:a släpp stöter hon fasaner, lugn. Är olydig och lyssnar inte till föraren. Biim går upp sig något men jagar oinspirerat resten av dagen. /Ann-Christin Skrucha
[9]
Börjar dagen med bra fart och reviering, önskvärt med bättre vidd. 2:a släpp som ovan, vidden bättre. I 3:e släpp jagar tiken i mycket bra fart, söket väl anpassat till terrängen. Stånd anmäles. Står stramt, villig avance. Lugn i flog och skott. Kastapport: Lugn i kast och skott. Tuggar lite, fin avlämning. De sista söken avslutas i rapsfält, vilket Biim gör riktigt bra. /Ann-Christin Skrucha
[10]
Söker i låg fart och liten vidd, god reviering och förarkontakt. Står men partner stöter fågeln. Lugn i flog. Stöter fasan i bra vind. /Patrik Sjöström
[11]
Söker i medelhög fart, stor vidd, mycket bra reviering och följsamhet. Fint stånd vid stenmur, bra avance. Lugn i skott och fall. Gör ett svagt apportsök. Finner till slut odh apporterar med bra grepp och avlämning. /Patrik Sjöström
[12]
Jagar med ett valpigt/ungdom-ligt sök och kräver stöd. Går upp sig aningen på stubb, men går totalt sett ner sig. Avslutar med att stöta fasan i rätt vind. Har chans på fågel utan att lyckas. /Anders Beskow
[13]
Startar dagen oinspirerat på stubb med en del is. Får inte med sig all mark. Är ovillig att gå in i tät vegetation. Dras av föraren. /Anders Beskow
[14]
Lugn i kast. Går snabbt i, simmar bra. Åter med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[15]
Lugn i kast. Villigt i, simmar bra. Bra grepp och avlämning. /Birger Knutsson
[16]
Artista söker under dagen på stubb och i gräsmark. Hon söker i bra fart, stor vidd och med bra reviering. I andra släpp står hon och föraren anmäler stånd. I samma ögonblick löser hunden själv och jagar vidare. I slutet av dagen finner hunden en löpa som hon följer ner i ett stort bräske. Ut kommer rådjur spring-ande med hunden efter med skall. Efterföljandet kan inte hejdas. En mycket trevlig unghund. /Rolf Ryberg
[17]
Artista uppvisar ett mycket fint sök under hela dagen. Hon går i bra fart, stor vidd och med bra reviering. Släpp 1: föraren anmäler stånd, hunden löser själv och stöter rapphöns. Lugn i flog. Stöter senare rapphöns i fel vind. Lugn. Släpp 3: föraren anmäler stånd i bräske. Hunden står löst men nyper fast kort därefter. Avancerar villigt på kommando. Långt löparbete, fasan på vingarna. Hunden helt lugn i flog och skott. Kastapport: Lugn i kast och skott. Finner snabbt. Lägger ner packar om till bättre grepp. Bra avlämning. /Rolf Ryberg
[18]
Startar på stubb. Revierar mycket väl i ett för rasen utmärkt format. Lätt- och välförd med högt huvud i fin stil. Stånd mot stenmur. Reser villigt rapphönskull och är helt lugn i flog och fall. Apporterar utmärkt. Går fortsatt utmärkt. Nytt stånd. Glider på ståndet och trycker iväg fasan. Lugn i floget. Sammanfattningsvis en unghund som är uppanmäld i ökl. /Lennart Berglund
[19]
Startar med utmärkt fart, stil och vidd. Över dagen ett mycket fint, terränganpassat sök i utmärkt kontakt med förare. Bemästrar även mycket tät snårskog. Tar i sådan terräng ett stramt stånd och reser villigt fasan. Helt lugn i flog, skott och fall. Utmärkt apport. En uppanmäld unghund som håller måttet även i ökl. /Lennart Berglund
[20]
Lugn i kast, simmar bra. Åter med bra grepp. Lägger ner. /Pernilla Ryberg
[21]
Lugn i kast, simmar i mycket kraftig vind och höga vågor mot fågeln. Åter med bra grepp. Släpper fågeln innan kommando. /Ann-Christin Skrucha
[22]
Lugn i kast. Villigt i vattnet. Simmar bra. Bra grepp och avlämning. /Birger Knutsson
[23]
Gina startas på stubb. Springer rakt in i tätt buskområde. På andra sian springer rådjur ut och hunden förföljer med skall. Förföljandet kan inte hejdas utan hunden springer efter utom synhåll. Släpptid för kort för att lämna egenskapssiffror. /Rolf Ryberg
[24]
Gina startar dagen försiktigt i låg fart och liten vidd. Går upp sig väsentligt efter fågelkontakt. Revierar bra, hörsam. Släpp 1: föraren anmäler stånd. Hunden står stramt. Vid resningskom-mando tar hunden ett steg. Rapphöns lyfter. Helt lugn. Något senare står hunden stramt igen. Då föraren närmar sig hunden flyger rapphöns. Hunden helt lugn. /Rolf Ryberg
[25]
Gina startar försiktigt och något överdrivet förarstyrt. I 2:a släpp bättre vidd i rapsfält. Tar ett stramt och koncentrerat stånd. När förare beordrar avance vill Gina inte gå framåt. Fågel lättar och Gina är helt lugn i flog och skott. Då tveksamhet råder om Gina totalvägrat eller är mycket trög får Gina fortsätta. Uppvisar så ett närmast strålande energiskt och fint sök. Stöter så rapphöns och går efter på icke acceptabelt sätt. Utgår. /Lennart Berglund
[26]
Startar dagen med god fart, stil och reviering, knapp vidd. 1 2:a släpp går en rapphönskull upp, dock utan hundens förskyllan. Helt lugn. Jagar som i första släpp. Bra i bräskmark. Stånd anmäles i 3:e släpp. Står stramt, avancerar på kommando, går långsamt på löpa. Ingen fågel. I 4:e släpp går Calendula mycket ojämnt, fastnar i markvittring och hunden får manas på av föraren. Går i sista släpp som på förmiddagen. Kommer inte för fågel, fågel i släpp då partner hittar fågel. /Ann-Christin Skrucha
[27]
Något försiktig igång. Velar innan simning. Simmar rakt mot fågeln, vänder, åter utan. Manas ut på nytt utan att ha gått upp på land. Tar fågeln i vinggrepp. OK avlämning /Ann-Christin Skrucha
[28]
Lugn i kast. Mycket tveksamt i. Behöver mycket förarstöd. Går till slut i vattnet till simdjup. Åter med dåligt grepp och ok avlämning. /Pernilla Ryberg
[29]
Visar för dagen inte upp ett premieringbart sök - tyvärr. /Anders Beskow
[30]
Jagar mestadels i bra fart och får oftast med sig marken bra. Står osäkert och tar något steg varvid fasan lyfter. Är lugn i flog och skott. Kast-apport: är något omständlig efter att apporten hittats och tar tid på sig att leverera. I övrigt utmärkt. /Anders Beskow
[31]
Lugn i kast, snabbt i och simmar bra. Åter med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[32]
Lugn i kast. Snabbt i vattnet. Simmar bra. Bra grepp och bra avlämning. /Birger Knutsson
[33]
Gossen söker under dagen på både stubb och i gräsmark. Han uppvisar ett utmärkt sök på båda underlagen. Bra fart (uppvisar trav), bra vidd och utmärkt reviering. I första släpp anmäler föraren stånd. Hunden står stramt. På väg fram mot hunden lättar fasan, hunden lugn. I hallon-buskage lättar en fasan i hundens sökområde. Helt lugn. Senare an-mäler föraren att hunden står. Stramt stånd. Frisk avance på kom-mando. Helt lugn i flog och skott. Kastapport: Lugn i kast och skott. Söker en stund men finner, bra avlämning. /Rolf Ryberg
[34]
Gossen uppvisar under hela dagen ett utmärkt sök i hög fart, stor vidd och god reviering. I gräsmark uppvisar han trav. Släpp 1: Hunden står stramt i åkerkant. Reser med frisk avance på kommando. Helg lugn i flog och skott. Släpp 3: föraren anmäler stånd. Hunden står löst, preciserar om, nyper till. Avancerar villigt på kommando, följer löpa, föraren följer hund och fasan lyfter bakom föraren. Kast-apport: lugn i kast och skott. Finner snabbt. Hanterar fågeln onödigt (bra grepp från start). Bra avlämning. /Rolf Ryberg
[35]
Lugn i kast och skott. Går snabbt i. Åter med bra grepp och utmärkt avlämning. Trevligt ekipage. /Pernilla Ryberg
[36]
Söker i medelhög fart och medelstor vidd, god reviering och förarkontakt. Stånd för rapphöns, villig avance, lugn i skott och flog. Kastapport: UA. /Patrik Sjöström
[37]
Börjar dagen något lojt men går efterhand upp sig. Jagar bra på hygge och tät vegetation med bra intensivitet. Hittar tyvärr ingen fågel idag. /Anders Beskow
[38]
Börjar dagen i lågt tempo på stubb med is och får inte med sig marken tillfredsställande. Jagar bättre i tät vegetation. Stöter senare fasan i rätt vind och går efter. Kan inte stoppas. /Anders Beskow
[39]
Något orolig innan igång. Går raskt i och simmar rakt mot fågeln. Åteer med bra grepp. Något snabb avlämning. /Ann-Christin Skrucha
[40]
Lugn i kast, går tveklöst i på kommando. Simmar i mycket kraftig vind och höga vågor rakt mot fågeln. Åter med bra grepp. Slarvig avlämning. /Ann-Christin Skrucha
[41]
Zassi går under dagen med måttlig fart, måttlig vidd och tillfredsställande reviering. Söker något bättre i täckt terräng. I 1:a släpp stöter hon rapphöna i stubb och något senare ytterligare en i närheten. Hon är helt lugn vid båda flogen. Mot slutet av dagen står hon stramt i gräsmark. På kommando avancerar hon sakta och lyckas efter långt löparbete med förarens upprepade kommandon få fasan på vingarna. Lugn i flog och skott. Kastapport: Lugn i kast, kan hållas i skott. Finner snabbt. Lägger ner på väg in. Bra avlämning. /Rolf Ryberg
[42]
Zassi börjar dagen i bra fart, bra vidd och utmärkt reviering. Hon galopperar mestadels men uppvisar tidvis trav. I släpp 1 anmäler föraren stånd i gräsmark. Hunden går långsamt på lång löpa som blir resultatlös trots att fågel ses springa. I släpp 2 anmäles nytt stånd, långsam avance. Tomt. Släpp 3 nytt stånd, försiktig avance, men får upp fasan. Lugn i flog och skott. Kastapport: Lugn i kast, kan hållas i skott men är väldigt omständig på vägen in. Ovillig avlämning. /Rolf Ryberg
[43]
Zassi söker med godtagbar fart och vidd under dagen. Hon revierar bra och är hörsam. Hon störs tidvis av markvittring. Hunden står stramt i gräsmark och på förarens kommando avancerar hon långsamt. Efter ca 2 meter får hon upp rapphöns. Helt lugn i flog och skott. Kastapport: Lugn i kast, kan hållas i skott. Finner snabbt men är väldigt omständig på väg in. Lämnar ovilligt. /Rolf Ryberg
[44]
Går i samtliga släpp under dagen i mycket bra fart, stil och reviering. I andra släpp går Perazzi med partner i utmärkt medvindssök. Föraren "skrämmer" hunden i tredje släpp, vilket stundtals gör det något oregelbundet. I fjärde och sista släpp anmäles stånd. Står stramt, bra avance. Helt lugn i flog och skott. Kastapport: lugn i kast och skott. Tuggar lätt, fin avlämning. /Ann-Christin Skrucha
[45]
Börjar 1:a släpp med utmärkt fart, vidd och reviering. Hare går upp mitt framför hunden, helt lugn. 2:a släpp samma som ovan. I 3:e släpp anmäles stånd. Står stramt, villig avance. Helt lugn i flog och skott. Kastapport: Lugn i kast och skott. Något lite omständig, utmärkt avlämning. I sista släpp gör tiken ett mycket fint medvindssläpp ihop med föraren. En trevlig hund att se!
/Ann-Christin Skrucha
[46]
Lugn i kast, vill tyvärr inte simma ut idag. /Ann-Christin Skrucha
[47]
Snabb igång, något orolig i kast. Simmar bra. Lägger ner i strandkanten och kan inte förmås att ta om. /Carl-Magnus Olofsson
[48]
Villigt i, simmar bra. Tar med bra grepp. Snabb avlämning. /Carl-Magnus Olofsson
[49]
Bra i, simmar lugnt, släpper vid strandkant. /Jörgen Rönnberg
[50]
Lugn i kast, plockar lite med ande innan han apporterar med bra grepp och avämning. /Patrik Sjöström
[51]
Söker i hög fart, stor vidd, bra reviering och följsamhet. Får inte till sina fågelsituationer. /Patrik Sjöström
[52]
Tillräckligt lugn i kast. Går rakt i, återvänder med vinggrepp. Gör en bra avlämning. /Camilla Liljekow