Jaktprovsresultat för stabyhoun 2012
Namn Regnr Datum Plats Arr klubb Klass Provtyp Vatten Spår Fält Apport Pris
Aassiena-Aanke v.d. Kraay Heide S68692/2007 120809 Sälen SvSK ukl eftersök ord EG[1] --      
Djura Baike fan't Heidehiem NHSB2641851 120809 Sälen SvSK ukl eftersök ord 9[2] 10[3]      
    120916 Värmlands Nysäter SvSK ukl fält ord (9) (10) 6[4] 10 2
Livsgnistans Fame S29243/2005 120809 Sälen SvSK ukl eftersök ord 4[5] EG[6]      
Livsgnistans Geira S52277/2006 120728 Ånimskog SvSK ökl eftersök ord 8[7] 8[8]      
    120809 Sälen SvSK ökl eftersök ord EG[9] EG[10]      
Marrondales Yerke DK22649/2009 120809 Sälen SvSK ukl eftersök ord 8[11] EG[12]      
Nadites Selena Paksenarrion S46222/2009 120809 Sälen SvSK ukl eftersök ord 5[13] EG[14]      
Springer Nova's Leia af Athos S20157/2005 120809 Sälen SvSK ukl eftersök ord 6[15] 6[16]      
    120916 Värmlands Nysäter SvSK ukl fält ord     EG[17]   0
Svanefjordens  Dizel ZH S33676/2006 120728 Ånimskog SvSK ukl eftersök ord EG[18] 10[19]      
    120809 Sälen SvSK ukl eftersök ord 5[20] 9[21]      
    120916 Värmlands Nysäter SvSK ukl fält ord     EFF[22]   0
Åhlskogen's Staby Jubla S47110/2008 120830 Sala SRBS ukl eftersök sär 9[23] 10[24]      
Åhlskogen's Staby Lutter SE16955/2010 120809 Sälen SvSK ukl eftersök ord 6[25] 10[26]      

[1]
Lugn i kast. Går sakta ner i vattnet, står stilla i mag-höjd. Föraren försöker få ut hunden men lyckas inte för dagen. /Pernilla Ryberg
[2]
Lugn i kast, reser sig men är kvar på plats. Simmar bra. Åter med bra grepp. Packar om på land och gör en utmärkt avlämning. /Pernilla Ryberg
[3]
Startas lös. Spårnoga med ok fart ut. Finner och åter snabbt med kaninen. Bra avlämning. /Pernilla Ryberg
[4]
Litet sök med perfekt skolboks-mässig reviering. Föraren får jobba med hunden för att få ut sökvidd. Dock jobbar hunden självständigt. Samma sök i andra släppet men mer på egen hand i täckt terräng. Finner nyslagen fasan som löpt undan vagt stånd. Går löpan mycket förtjänstfullt och reser fasanen. Blir för en stund ohörsam och exalterad. Kommer åter och får gå igen på samma fågel som slagit en bit bort. Står kort, tar löpan, avancerar och reser bra. Går efter i flog inom för klassen acceptabel distans. Avslutar med en bra kastapport. /Kenneth Sundvall
[5]
Går i kast, tveksam igång. Omstart, går i halvvägs, vänder om. Startas om igen, simmar ut bra. Åter med bra grepp och av-lämning. /Pernilla Ryberg
[6]
Startas lös. Tar an spåret med bra fart. Åter med bra grepp men släpper 30 m innan avslut. Startas om, förmås inte att bringa in kaninen. /Pernilla Ryberg
[7]
Lugn i skott och kast. Går snabbt i vattnet, simmar bra. Finner snabbt och åter med bra grepp. Behöver stödjas med kommando på invägen i vattnet samt mycket stöd de sista 20 m på land för att inte släppa fågeln. Bra avlämning i hand. /Pernilla Ryberg
[8]
Startas lös och spårar långsamt och mycket spårnoga. Åter med bra grepp. Lägger ner kaninen. /Pernilla Ryberg
[9]
Går i skott. Tar landvägen mot fågeln. Går sedan ner i vattnet och simmar bra finner fågeln. Bringar upp den på land och förmås inte att simma tillbaka till föraren. /Pernilla Ryberg
[10]
Startas lös. Spårnoga hund som önskas ha högre fart. Finner och åter med bra grepp men lägger ner kaninen på väg in och förmås inte att lämna av. /Pernilla Ryberg
[11]
Lugn i kast, simmar bra. Åter med ok grepp, lägger ner. Kommenderas men förmås inte ta upp igen. /Pernilla Ryberg
[12]
Tar an spåret i lina med bra fart. Finner fågeln snabbt men vill inte för dagen bringa in den. /Pernilla Ryberg
[13]
Går i kast, simmar bra. Åter med bra grepp men släpper i vattenbrynet. Leker med fågeln. Uppmanas  av föraren att plocka upp fågeln. Förmås sedan att bringa upp fågeln på land. /Pernilla Ryberg
[14]
Startas i lina. Tar an spåret med bra fart. Finner snabbt kaninen men förmås inte att apportera den in. /Pernilla Ryberg
[15]
Går i kast. Simmar bra. Åter med vinggrepp. Lägger ner, tar upp x 2. På anmodan apport x 2. Bringar fågeln upp på land med en snabb avlämning. /Pernilla Ryberg
[16]
Startas lös med bra spår-kontakt och fart. Finner snabbt och åter med bra grepp. Lägger ner, tar upp - lägger ner och får upp-manas flera gångr att apportera in kaninen. Avlämnas snabbt. /Pernilla Ryberg
[17]
Arbetar självständigt, mycket energiskt i täckt terräng. Är inte en stubbspringare. Har en oklar fågelkontakt i slutminuten av första släpp, där föraren finner död, varm fågel. I andra släpp visas inget prisvärt sök och Leia får kopplas. /Kenneth Sundvall
[18]
Går i kast, simmar bra. Finner fågeln, åter med bra grepp. Släpper i strand-kanten, förmår inte att få hunden att apportera in fågeln. /Pernilla Ryberg
[19]
Startas lös. Tar an spåret med bra fart. Finner kanin snabbt och åter med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[20]
Går i kast, simmar bra. Åter med vinggrepp. Lägger ner i vattnet, tar upp med mycket förarstöd. Bringar sedan in fågeln på land. /Pernilla Ryberg
[21]
Startas lös, går med bra fart ut. Finner snabbt kanin. Åter med bra grepp med en snabb avlämning. /Pernilla Ryberg
[22]
Visar ett oinspirert sök i öppen mark, stubb. Jobbar lite bättre i täckt terräng, men fastnar i markvittring då och då. Är osjälvständig och kräver mycket kommunika-tion med föraren. Ekipaget försvinner en stund i terrängen. Hittar ingen fågel. /Kenneth Sundvall
[23]
Försiktig igång, får tryckas i. Simmar utmärkt, tar näbb-grepp. Lägger vid kanten för omtag, utmärkt avlämning. /Kjell Alinger
[24]
Startar lös i bra tempo. Åter med kanin i bra grepp. Bra avlämning. /Kjell Alinger
[25]
Går i kast, simmar bra Åter med bra grepp men lägger ner i strandkanten. Mycket förarstöd och apportkom-mandon. Tar sedan upp med bra grepp och avläm-ning. /Pernilla Ryberg
[26]
Startas i lina. Spårar bra. Finner snabbt och åter med bra grepp och avläm-ning. /Pernilla Ryberg