Jaktprovsresultat för spinone 2012
Namn Regnr Datum Plats Arr klubb Klass Provtyp Vatten Fält Apport Pris
Ariane del Ruderi Monteforte SE15370/2011 120728 Sala SRBS ökl eftersök ord 5[1]      
    120811 Berga SWeiK ukl eftersök ord EG[2]      
Cara Compania Ebbi S51882/2007 120707 Rinkaby SWeiK ekl eftersök ord 10[3]      
    120929 Alingsås SRBS ekl fält ord   EG[4]   0
Cara Compania Effi S51883/2007 120707 Rinkaby SWeiK ekl eftersök ord 8[5]      
    120708 Rinkaby SWeiK ekl eftersök ord EG[6]      
    120813 Furulund, Kävlinge  SRBS ekl eftersök sär EG[7]      
    120814 Svedala SWeiK ekl eftersök sär 10[8]      
    120915 Karsholm, Fjälkinge SWeiK ekl fält ord (10) 5[9] 10 2
    120929 Alingsås SRBS ekl fält ord   EG[10]   0
    121019 Onslunda, Tomelilla SRG ekl fält sär   EFF[11]   0
Donna Liberatas Jet Lag SE46702/2011 120927 Alingsås SRBS ukl eftersök sär 6[12]      
    120929 Alingsås SRBS ukl fält ord   EG[13]   0
    120930 Alingsås SRBS ukl fält ord   EG[14]   0
Gianna of Pure Passion SE63476/2010 120707 Rinkaby SWeiK ökl eftersök ord 10[15]      
    120915 Karsholm, Fjälkinge SWeiK ökl fält ord (10) 7[16] 8 1
    120916 Karsholm, Fjälkinge SWeiK ökl fält ord (10) 7[17] 10 1
    120923 Furulund, Kävlinge  SRBS ekl eftersök sär 10[18]      
    120929 Alingsås SRBS ekl fält ord   EG[19]   0
    120930 Alingsås SRBS ekl fält ord ? 7[20]   7
    121020 Gotland SWeiK ekl fält ord   EG[21]   0
    121021 Gotland SWeiK ekl fält ord   EG[22]   0
    121028 Kjugekull, Fjälkinge SRG ekl fält sär   EG[23]   0
    121118 Tomelilla SWeiK ekl fält sär   EG[24]   0
Gladys of Pure Passion SE15435/2011 120728 Sala SRBS ökl eftersök ord 6[25]      
    120811 Berga SWeiK ukl eftersök ord EG[26]      
Naprox Claudius S61616/2007 120407 Enköping SWeiK ökl fält ord   EG[27]   0
    120408 Enköping SWeiK ökl fält ord   EG[28]   0
    120728 Sala SRBS ökl eftersök ord 10[29]      
    120929 Enköping SWeiK ökl fält ord   EG[30]    
    121006 Ervalla, Örebro SWeiK ökl fält ord   EFF[31]   0
    121007 Ervalla, Örebro SWeiK ökl fält ord   EG[32]   0

[1]
Tillräckligt lugn i kast. Går rakt i och bärgar anden i benet. Släpper i strand-kanten och efter mycket påtryckning tar hunden om och lägger ner vid fötterna på föraren. /Camilla Liljekow
[2]
Lugn i kast. Bra igång. Simmar bra. Åter med acceptabelt grepp men släpper när hon får bottenkänning. Kan inte förmås att ta viltet igen. /Anders Beskow
[3]
Lugn i skott och kast, rakt i, simmar bra. Söker, finner, tar med bra grepp. Utmärkt avlämning. /Niclas Niklasson
[4]
Söker med god fart, vidd och reviering Är följsam. Tar an löpa i medvind, går upp rapphönskull, lugn. /Birger Knutsson
[5]
Lugn i skott och kast. Tvekar i, simmar utmärkt. Kommer ihåg markering bra. Blinkar, tar på uppma-ning. Lägger ner, tar igen på kommando. Bra grepp. Bra avlämning./Niclas Niklasson
[6]
Lugn i skott och kast, velar något i igången, simmar bra. Söker, finner inte. Föraren bryter. /Niclas Niklasson
[7]
Lugn i skott och kast. Något ovillig igång, simmar ut en bit, vänder. Vill inte mer. /Patrik Sjöström
[8]
Utmärkt markerings-arbete, grepp och avlämning. /Patrik Sjöström
[9]
Söker tidvis i bra fart/vidd och tidvis bra reviering. Hon stannar upp då och då under söket. Stånd för rapp-höna, bra resning och acceptabelt lugn i flog/skott. Bra utförd kastapport. /Benny Nilsson
[10]
Söker med bra fart, vidd och reviering. Är ibland lite självständig. Stöt av fasan, lugn. /Birger Knutsson
[11]
Ett samtränat ekipage som tar marken med sig väl olika terräng. Jobbar med hög nos på löpor i låg fart och är lydig på hare. Mattas något under dagen. Finner ej fågel. /Anders Braide
[12]
Orolig i kast, vill i, stoppas. Simmar bra, tar med bra grep. Lägger ned vid strand-kanten. Kan förmås att ta nytt tag och lämnar av. /Birger Knutsson
[13]
Uppvisar inget jaktbart sök. /Birger Knutsson
[14]
Är för dagen inte färdig för jaktprov. /Birger Knutsson.
[15]
Lugn i kast, rakt i, simmar bra. Tar med dåligt grepp. Gör en utmärkt avlämning. /Niclas Niklasson
[16]
Har under dagen ett utmärkt sök där fart/vidd samt reviering är i topp. Har ett stånd utan resul-tat. En stöt i bra vind. I sista minuten får hon stånd för rapphöna, bra avance och lugn i flog/ skott. Något hårt apport-grepp. I övrigt bra utfört apportarbete. /Benny Nilsson
[17]
Söker i bra fart/vidd och bra reviering. Har ett stånd utan resultat (harlega) samt respekterar hare vid två tillfällen. Stånd för fasan, bra resning och lugn i flog/skott. Bra utförd kastapport. /Benny Nilsson
[18]
Lugn i skott och kast. Finner snabbt men tar en liten omväg in. Har anden i ett bra grepp och gör en utmärkt avlämning. /Camilla Liljekow
[19]
Söker med bra fart vidd och reviering. Är lite väl självständig ibland. Har två anmälda stånd, som är resutatlösa. /Birger Knutsson
[20]
Söker stort med bra fart och stil. Revierar väl och är tillräckligt följsam. Stånd, bra avance helt lugn i flog och skott på fasan. Kastapport; Lugn i kast och skott. Har ett odistinkt apportsök och får hålla på länge innan fasanen bärgas./Birger Knutsson
[21]
Gina går i hög fart, stor vidd, utmärkt reviering och förar-kontakt. Gina jobbar på bra hela dagen utan att mattas. Går i hög gräsmark. Husse trampar upp rapphönskull, Gina lugn, var alldeles i närheten. Söker fort-satt mycket bra, får med sig marken väl. Går i hög gräsmark för att hitta nyslagna rapphöns i sista släpp, men de lättar längre fram när Gina är på väg mot dem, helt lugn i flog. En trevlig hund som förs mycket trevligt. Lycka till i framtiden. /Roger Malmqvist
[22]
Gina går under dagen med hög fart, stor vidd, utmärkt reviering och med god kontakt med föraren. Gina söker en del i gräsmark, där hon gör ett bra arbete. Fattar stånd, reser friskt men det är tomt. Ytter-ligare 2 stånd utan resultat. Fasan hade lättat tidigare i området. Lyckas inte pre-sentera en jaktbar situation under dagen. /Roger Malmqvist
[23]
Söker i kraftfull galopp med bra fart och vidd. Revierar bra med bra förarkontakt. Stöter fasan och går efter för långt. /Gunnar Ericsson
[24]
Söker i hög fart, stor vidd, med bra reviering och utmärkt förarkontakt. Har under dagen många chanser men lyckas inte idag. /Patrik Sjöström
[25]
Tillräckligt lugn i kast. Kastar sig handlöst i vattnet. Simmar bra och apporterar anden med bra grepp. Lägger ner på land. Efter upprepade påtryckningar tar hunden om men lägger snabbt ner igen. /Camilla Liljekow
[26]
Lugn i kast. Tvekar vid igång men går i efter uppmaning av föraren. Vänder dock vid sim-djup och vill för dagen inte bada. /Anders Beskow
[27]
Börjar dagen med ett oinspirerat sök. Visar i senare släpp bättre energi i fasanbackarna. /Lars Thulin
[28]
Visar ett sök med låg motivation, som i senare släpp blir bättre. Har möjlighet på fågel. Stånd utan resultat, är för försiktig med löpande fasaner. /Lars Thulin
[29]
Lugn i kast. Tar and med vinggrepp. Gör en ok av-lämning. /Camilla Liljekow
[30]
Jagar mestadels i måttlig fart med liten vidd och godtagbar reviering. Jagar helst längs kanter och tappar därmed mark. Har under dagen fågel i luften vid ett flertal tillfällen men under oklara förållanden. Har haft chans på fågel utan att lyckas. /Anders Beskow
[31]
En trevlig hund som för dagen går med bra fart, vidd och reviering. Uppmärksam. Har under dagen två tomma stånd. Mattas av mot slutet av dagen. Tyvärr ej för fågel /Erling Vikman
[32]
Startar dagen i hög fart, stor vidd och med bra reviering, lydig. Går som tidigare i andra släpp I tredje släpp lika som tidigare. Har ett stånd som hunden reder ut själv, tomt. Hittar fasan, som hund stöter, kan stoppas. /Erling Vikman