Jaktprovsresultat för drentsche patrijshond 2012
Namn Regnr Datum Plats Arr klubb Klass Provtyp Vatten Spår Fält Apport Pris
Ambeer Phepe von Groevenbeek NHSB2635017 120809 Sälen SvSK ökl eftersök ord 10[1] 10[2]      
Ilse fan't Suydenvelt S25342/2008 120728 Ånimskog SvSK ökl eftersök ord 7[3] 10[4]      
    120809 Sälen SvSK ökl eftersök ord 10[5] EG[6]      
    120812 Berga SWeiK ökl eftersök ord 5[7] 10[8]      
    120904 Värmlands Nysäter SWeiK ökl eftersök sär 9[9] 10[10]      
    120929 Enköping SWeiK ökl fält ord     EG[11]   0
    120930 Enköping SWeiK ökl fält ord     EG[12]   0
    121006 Värmlands Nysäter SRBS ökl fält ord     EG[13]   0
    121007 Värmlands Nysäter SRBS ökl fält ord     EG[14]   0
    121020 Gotland SWeiK ökl fält ord     EG[15]   0
    121021 Gotland SWeiK ökl fält ord     EG[16]   0
    121108 Enköping SRG ökl fält sär     7[17] 9 1
    121109 Enköping SRG ökl fält sär     6[18] 10 2
    121113 Gotland SWeiK ökl fält sär     EG[19]   0
    121114 Gotland SWeiK ökl fält sär (9) (10) 6[20] 9 2
    121116 Enköping SRG ökl fält sär     EG[21]   0
    121205 Enköping SRBS ökl fält sär     EG[22]   0
    121207 Enköping SRBS ökl fält sär (9) (10) 7[23] 10 1
Lillebrusen's Aviaja S45302/2009 120728 Ånimskog SvSK ökl eftersök ord EG[24] 10[25]      
    120809 Sälen SvSK ökl eftersök ord 9[26] 10[27]      
  120916 Värmlands Nysäter SvSK ökl fält ord (9) (10) 6[28] 9 2
    121006 Värmlands Nysäter SRBS ökl fält ord     EG[29]   0

[1]
Lugn i kast, simmar bra. Finner snabbt och åter med ok grepp. Packar om och gör en utmärkt av-lämning. /Pernilla Ryberg
[2]
Startas lös. Går ut med bra fart. Finner snabbt och åter med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[3]
Lugn i kast, tveksam igång. Simmar bra och finner fågel. Släpper fågel i vattnet man kan förmås apportera in med ok avlämning efter flera kommandon. /Pernilla Ryberg
[4]
Startas lös. Tar an spåret bra, ringar något ute vid 50m men finner spåret snabbt. Åter med bra fart och avlämning. /Pernilla Ryberg
[5]
Lugn i kast, långsam igång. Simmar bra. Åter med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[6]
Startas i lina. Går ut i bra fart och finner kaninen snabbt. Åter med bra fart men lägger ner 20 m innan avslut. Tar upp, tuggar, lägger ner, tuggar igen. Förmås ta upp kaninen igen och är ovillig att lämna ifrån sig kaninen. Föraren får bända upp munnen för att få loss kaninen, som då är oduglig som föda. /Pernilla Ryberg
[7]
Lugn i kast, tvekar vid igång, manas på och går till slut i. Simmar bra, bra grepp. Korrekt avlämning. /Lennart Berglund
[8]
Spårar i lina och gör ett utmärkt spårarbete. /Anders Beskow
[9]
Något tveksam igång. Simmar bra. Åter med bra grepp och OK avlämning. /Pernilla Ryberg
[10]
Startas i lina. Fågel i spåret. Tar spåret bra och gör ett utmärkt spårarbete trots lite "tekniskt fel". Fullföljer sitt spårarbete på förtjänstfullt vis. Bra grepp och utmärkt avlämning. /Pernilla Ryberg
[11]
Startar på stubb, får omgående stånd på rapphöns. Stöter och går efter för långt. Kopplas. /Lars Karlsson
[12]
Jagar mestadels i bra fart och vidd men blir ibland för öppen i revieringen. Står kort men glider, varvid rapphöns lyfter - kan stoppas. Stöter senare rapphöns i fel vind men respekterar. Står stramt. Följer löpa utan resultat. /Anders Beskow
[13]
Startar dagen med bra fart och stil, bra reviering. I andra släpp gör hunden ett utmärkt arbete i tät terräng. I 3:e släpp anmäls stånd. Står stramt, reser villigt. Tyvärr har fågel löpt undan. Fåglarna är mycket svåra och löper undan överallt. Arbetar förtjänstfullt hela dagen. Kommer tyvärr inte för fågel. /Ann-Christin Skrucha
[14]
Startar dagen med ut-märkt fart, vidd och reviering. Hunden fort-sätter lika bra i 2:a släpp. Stånd anmäls. Ilse står stramt, avancerar villigt. Går hejdlöst efter och försvinner iväg. /Ann-Christin Skrucha
[15]
Ilse går i hög fart, stor vidd, utmärkt reviering och förar-kontakt. Ilse jobbar bra hela dagen. Jobbar i risridå, fasan lättar under oklara omstän-digheter. Ilse jobbar på vidare. Matte har lite bråt-tom fram i marken. Söket blir bättre när matte lugnar sig. Går i hög gräsmark. Hare går upp, Ilse förföljer med skall alltför långt för klassen. Bättre lycka nästa gång. /Roger Malmqvist
[16]
Ilse går under dagen med måttlig fart och vidd, med god reviering och är uppmärksam på föraren. I slutet av dagen finner Ilse fasan står stramt och reser friskt, helt lugn i flog och skott. I momentet senare petar partnern fasan i närområdet. Ilse går efter denna hejdlöst. /Roger Malmqvist
[17]
Söker i bra fart, stor vidd, god reviering och är följsam. Söker bra i gräsmark. Har två stånd på fasan med en fällning, bra avance. Lugn i flog, skott och fall. Bra apport, slarvig avläm-ning. /Lars Karlsson
[18]
Söker för dagen i bra fart, vidd och god reviering. Lydig. Har under dagen ett stånd med bra avance. Lugn i flog och skott. Kastapport UA. Har ett stånd som Ilse löser själv. /Lars Karlsson
[19]
En trevlig hund att se på fält med ett sök för dagen i måttlig fart, medelstor vidd och delvis bra reviering. Har ett stånd på morkulla som lättar, Ilse kort efter. Har ett tomt stånd och en stöt på fasanhöna. /Lars Karlsson
[20]
Startar dagen med bra fart, ganska bra vidd och revie-ring. Önskas mer vidd i söket för dagen, lydig. Har ett mycket bra fågelarbete på fasantuppar med mycket bra avance. Lugn i flog och skott. Kastapport, ovillig avlämning. /Lars Karlsson
[21]
Går med bra fart, reviering och vidd. Går ner sig under dagen. /Kjell Alinger
[22]
Söker i mycket bra fart i utmärkt vidd. Ofta bra reviering och nyttjar vinden väl. Har flera chanser på fasaner men fåglarna lättar, lugn när hon ser flogen. I andra släpp fortsatt bra sök. Stöter, lugn. Blir borta och letas. Tyvärr lättar fågeln när vi letar, lugn i flog. Har stått länge. Ännu en stöt, lugn. En mycket trevlig bekantskap som jag gärna vill se igen. /Kenneth Sundvall
[23]
Söker med bra fart och vidd Går bra i täckt terräng. Fasaner i sökområdet. 2 stånd, lugn i flog och skott. Kastapport: UA. /Kjell Alinger
[24]
Lugn i skott och kast. Tvek-sam igång. Simmar en tredje-del av sträckan. Går sedan upp på en kobbe. Efter några försök att dirigeras ut förmås hunden att simma ut och bringa fågeln. Dock till kobben och kan inte förmås apportera in till matte. /Pernilla Ryberg
[25]
Startas lös. Spårar fint med bra fart. Åter med bra grepp, fart och avlämning. /Pernilla Ryberg
[26]
Går i kast, något långsam igång. Simmar bra. Åter med ok grepp, packar om och gör en bra avlämning. /Pernilla Ryberg
[27]
Startas lös. Går snabbt ut i spåret. Finner snabbt. Åter med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[28]
Startar lite trögt i högt gräs. Jobbar upp sig och finner löpa som leder till fint stånd i buskage. Lång fin avance, lugn i flog där fasan och rapphöna lättar. Kastapport utförs bra. Kan röra på sig på öppen mark i bra reviering. Står men ingen fågel hemma. Nytt stånd i dikeskant. Mycket bra avance men går tyvärr efter och tar den något dåliga fågeln som landar 30-40 m bort. (Fågeln konstateras ha mask). Bra apport men är omständlig i greppan-det. Levererar fågeln levande. En hund på väg uppåt. /Kenneth Sundvall
[29]
Hinner precis bara ut på ett kantsök där hunden stöter rapphöna med lång eftergång. Då hunden endast varit ute i 10 minuter har jag inte kunnat bedöma alla egenskaper. /Ann-Christin Skrucha