Jaktprovsresultat för bracco italiano 2012
Namn Regnr Datum Plats Arr klubb Klass Provtyp Vatten Fält Apport Pris
                     
Bianco Rosso Amelia Piccinini S27041/2007 120816 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök sär 10[1]      
Ensemble Another Piece of Art S53950/2007 120808 Svedala SWeiK ekl eftersök sär 10[2]      
  120929 Alingsås SRBS ekl fält ord   EG[3]   0
  120930 Alingsås SRBS ekl fält ord   EFF[4]   0
  121118 Tomelilla SWeiK ekl fält sär   EFF[5]   0
    120922--23 Alingsås SWeiK ekl fält odelat -- EFF[6]   0
Ensemble Art Deco SE12510/2012 120927 Alingsås SRBS ukl eftersök sär 10[7]      
  120929 Alingsås SRBS ukl fält ord   EG[8]   0
    120930 Alingsås SRBS ukl fält ord   EFF[9]   0
Ensemble Calendula S56483/2009 120904 Värmlands Nysäter SWeiK ökl eftersök sär 9[10]      
  120929 Alingsås SRBS ökl fält ord (9) 4[11] 9 3
  120930 Alingsås SRBS ökl fält ord   EG[12]   0
  121020 Alingsås SBnK ökl fält ord (9) 4[13] 9 3
    121021 Alingsås SBnK ökl fält ord   EG[14]   0
Ensemble Chamomilla S56481/2009 120730 Falköping SRBS ökl eftersök sär 8[15]      
  120731 Falköping SRBS ökl eftersök sär 10[16]      
  120929 Alingsås SRBS ökl fält ord   EG[17]   0
  120930 Alingsås SRBS ökl fält ord   EFF[18]   0
  121116 Enköping SRG ökl fält sär (10) 4[19] 5 3
    121118 Tomelilla SWeiK ökl fält sär   EG[20]   0
Ensemble Coffea S56477/2009 120730 Falköping SRBS ökl eftersök sär 10[21]      
  120927 Alingsås SRBS ökl eftersök sär 10[22]      
  120929 Alingsås SRBS ökl fält ord   EG[23]   0
  120930 Alingsås SRBS ökl fält ord   EG[24]   0
  121020 Alingsås SBnK ökl fält ord (10) 5[25] 10 2
    121021 Alingsås SBnK ökl fält ord   EG[26]   0
Ensemble Perazzi S58657/2005 120728 Ånimskog SvSK ökl eftersök ord 9[27]      
  120730 Falköping SRBS ökl eftersök sär 10[28]      
  120916 Värmlands Nysäter SvSK ökl fält ord (10) 4[29] 9 3
  120929 Alingsås SRBS ökl fält ord   EG[30]   0
  120930 Alingsås SRBS ökl fält ord   EG[31]   0
  121006 Värmlands Nysäter SRBS ökl fält ord   EG[32]   0
  121007 Värmlands Nysäter SRBS ökl fält ord   EG[33]   0
    121021 Alingsås SBnK ökl fält ord (10) 5[34] 7 2
Ensemble Pippis Lilla Gubben S46591/2008 120730 Falköping SRBS ekl eftersök sär 10[35]      
    120916 Värmlands Nysäter SvSK ekl fält ord (10) 7[36] 8 1
Ensemble Urtica SE56482/2009 120701 Rinkaby SRBS ökl eftersök sär 5[37]      
  120722 Kågeröd SWeiK ökl eftersök sär 7[38]      
  120929 Alingsås SRBS ökl fält ord   EG[39]   0
    120930 Alingsås SRBS ökl fält ord   EG[40]   0
Nuits Crema di Caramella S66575/2007 120404 Enköping SRBS ökl fält sär   EG[41]   0
  120407 Enköping SWeiK ökl fält ord   EG[42]   0
  120408 Enköping SWeiK ökl fält ord   EG[43]   0
  120411 Enköping SRBS ökl fält sär (9) 4[44] 8 3
  120701 Rinkaby SRBS ökl eftersök sär 5[45]      
  120728 Sala SRBS ökl eftersök ord 9[46]      
  120729 Sala SRBS ökl eftersök ord 10[47]      
  121205 Enköping SRBS ökl fält sär (10) 5[48] 10 2
    121207 Enköping SRBS ökl fält sär (10) 5[49] 8 2
Nuits Dolce Vita S55470/2005 120830 Sala SRBS ökl eftersök sär EG[50]      
Zeuz Compatriota di Bonfini SE53917/2011 120701 Rinkaby SRBS ukl eftersök sär 10[51]      
  120708 Rinkaby SWeiK ukl eftersök ord 6[52]      
    121118 Tomelilla SWeiK ukl fält sär   EG[53]   0

[1]
Orolig i kast, snabbt ut. Simmar bra, åter med bra grepp och avlämning. /Erling Vikman
[2]
Lugn i skott och kast. Apporterar med utmärkt grepp. Tillräckligt bra avlämning. /Patrik Sjöström
[3]
Söker med medelstor vidd i bra fart och reviering. Är följsam. Stöter fasan, lugn. Fasan i luften i raps där Bim är, oklart. /Birger Knutsson
[4]
Söker med god fart, vidd och reviering. Är ganska följsam. Kommer inte för fågel. /Birger Knutsson
[5]
Sökeer i medelhög fart och medelstor vidd, god reviering och utmärkt förarkontakt. Finner idag ingen fågel. /Patrik Sjöström
[6]
Börjar dagen i måttlig fart, med acceptabel vidd och reviering. Går upp sig något under dagen, men hittar inga fåglar. /Anders Beskow
[7]
Lugn i kast. Villigt lugnt i vattnet. Simmar bra. Bra grepp och avlämning. /Birger Knutsson
[8]
Visar för dagen upp ett för omoget sök för att kunna godkännas. /Birger Knutsson
[9]
Söker stundtals med bra fart, vidd och reviering. Är ungdomlig i sitt sök, beöver mera erfarenhet. /Birger Knutsson
[10]
Något snabbt i vattnet. Simmar bra. Åter med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[11]
Söker med godtagbar fart, travar en del, god vidd och reviering. Är följsam. Fasan upp, lugn. Fortsätter fram, står för löpa. Avancerar mycket långsamt, får en fasanhöna på vingar. Lugn i flog och skott. Kastapport: Lugn i kast och skott. Tar med vinggrepp och avlämnar lite slarvigt. /Birger Knutsson
[12]
Söker mestadels med bra fart, vidd och reviering. Är följsam. Tar markslag och blir borta en stund. Försvinner in i rapsfält. Fasan och Gina syns på samma gång, går efter. /Birger Knutsson
[13]
Söker med bra fart, trav. Har godtagbar vidd och revierar bra. Stånd, mycket trög avance men tar sig framåt och reser fasan-tupp. Lugn i flog och skott. Får ytterligare ett stånd, där fasanen löper ur. Kast-apport: lugn i kast och skott. Bra grepp men lite slarvig avlämning. /Birger Knutsson
[14]
Gina startar bra på stubben. Släppet går sedan vidare i snårig och täckt terräng, där Gina blir borta. Upptäcks strax efter att fasan ses flyga uta att samband kan fast-ställas. Fattar så stånd och följer långsamt och på upp-repad anmodan löpan. Fryser sedan i ståndet och går inte fram och reser, trots massiv uppmuntran. /Lennart Berglund
[15]
Lugn i kast. Tveksam igång. Behöver mycket stöd av föraren. Förmås sedan att gå i vattnet och simmar ut och finner fågeln. Åter med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[16]
Lugn i kast, går i lngsamt men stabilt. Simmar rakt mot fågeln. Åter med ok grepp. Ok avlämning. /Ann-Christin Skrucha
[17]
Söker med stundtals godtagbar fart, vidd och reviering. Är mycket följsam. Visar för dagen inte den rätta jaktlusten. /Birger Knutsson
[18]
Söker stundtals med god fart, vidd och reviering. Är följsam. Är dock lite oinspirerad. Kommer inte för fågel. /Birger Knutsson
[19]
Går med bra fart, vidd och reviering. Följsam och anpas-sat i täckt terräng. Anmäler stånd, fågel lättar, lugn i skott, ingen avance. Kast-apport: Går i skott och kast. Omständlig apport. GK avlämning. /Kjell Alinger
[20]
Söker i medelhög fart och medelstor vidd, utmärkt förarkontakt och reviering. Stöter hare och förföljer. /Patrik Sjöström
[21]
Lugn i kast, fin igång med bra fart. Simmar bra och finner snabbt. Åter med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[22]
Lugn i kast. Villigt i, simmar bra. Tar med bra grepp och avlämnar bra. /Birger Knutsson
[23]
Söker med god vidd och reviering i stundtals bra fart. Är följsam, stöter fasan i hög raps. /Birger Knutsson
[24]
Söker med bra fart, vidd och reviering. Är ganska följsam. Stånd i bräske, fasan upp utan hundens förskyllan. Har ytterligare en fasan på vingar under oklara omständigheter. /Birger Knutsson
[25]
Söker med mestadels bra fart, god vidd och reviering. Stånd vid två tillfällen, reser bra på löpa. Helt lugn i flog och skott. Kastapport: allt bra. /Birger Knutsson
[26]
Gossen startar friskt på stubben i fin stil och god kontakt med förare. Söker målmedvetet men kanske aningen försiktigt i tätare terräng. Stöter fasan men respekterar fint. Blir efterhand något trångsökt och förare väljer att avsluta. /Lennart Berglund
[27]
Sitter lugnt men går i kast. Kan stoppas direkt. Simmar bra. Finner fågeln snabbt och åter med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[28]
Något orolig innan igång. Lättar på rumpan men är kvar på plats. Simmar direkt efter kommando rakt på fågeln. Åter med utmärkt grepp, fin avlämning. /Ann-Christin Skrucha
[29]
Fattar ganska omgående stånd. Bra avance som övergår i löpa som inte resulterar. Ny löpa i medvind på stubb, som resulterar i stöt av två rapphöns. Sassi är nu helt lugn i floget. Nytt stånd  dikeskant. Följer löpa i alltför långsam avance, nästan helt trög ibland. Fågeln lättar, skott. Går efter en bit. I andra släpp i buskig täckt terräng visas ett svagare sök. Har känning av fasan, men är för försiktig för att kunna få fast fågeln. Gör en godtagbar kastapport, lite slarvig. /Kenneth Sundvall
[30]
Söker med bra fart och stil, bra vidd och är följsam. Har en löpa, fasan upp, oklart, lugn. /Birger Knutsson
[31]
Söker stort i mycket bra fart, vidd och stil. Är tillräckligt följsam. Stånd, trög utredning, tomt. Stånd, löpa, fasan lättar, lugn. /Birger Knutsson
[32]
Går under förmiddagen mestadels med bra vidd och reviering. Kan dock fastna vid markvittring ibland. 2 stånd där Sassi saknar "trycket" i avan-cen, varpå fasanerna hinner undan i terrängen. Pga detta är tiken färdigprovad. /Ann-Christin Skrucha
[33]
Perazzi jagar i samtliga dagens släpp i mycket bra fart, vidd och reviering i fin stil. I 4:e släpp anmäls stånd, något försiktig avance. Löpa som tyvärr inte ger något resultat. /Ann-Christin Skrucha
[34]
Sassi startar mycket bra på stubben. Revierar fint i mycket god kontakt med förare. Senare i tät terräng något svårläst och blir lite borta. Fågel ses i luften i hundens terräng utan klart samband. Ses också stöta fasan men respekterar bra. Finner i 3:e släpp sin fågel och står stramt och fint. Fågel lättar när förare kommer till. Sassi lugn i flog och skott. Kastapport genomförs varvid Sassi knallar och fattar lite omständigt, men bärgar sean fågeln fint. /Lennart Berglund
[35]
Lugn i skott och kast. Simmar bra. Finner fågeln snabbt. Åter med ok grepp. Lägger ner, packar om och gör en bra avlämning. /Pernilla Ryberg
[36]
Söker stort med bra reviering. Blandar galopp och trav. Arbetar bra i täckt terräng. Har ett stånd i tätt buskage. Mycket bra avancearbete men blir resultatlöst, står igen tillsammans med partnern Wasco. Båda får avancera men ånyo fredar sig fågeln (de löper som råttor i aktuell terräng). I ett avslutande släpp fattar Lilla Gubben stånd. En fasan lättar men han står kvar. Avancerar bra och får upp en till fasan, lugnas i flog och skott och blir kvar på plats. Vid kastapport går han före tillåtelse. Något tramsig apportering och inte helt frimodig in. Avlämnar bra. /Kenneth Sundvall
[37]
Lugn i kast, direkt i på kommando. Apporterar med svagt grepp, lägger ner vid strandkanten. /Patrik Sjöström
[38]
Lugn i kast, tveksam igång. Svagt grepp och avläm-ning. /Patrik Sjöström
[39]
Söker till en början med bra vidd, fart och reviering. Är följsam. Går dock ned i sök under resten av dagen. Har en stöt i fel vind, lugn. /Birger Knutsson
[40]
Söker till en början med godtagbar fart, vidd och reviering. Blir i andra släpp oinspirerad. Föraren drar hunden. /Birger Knutsson
[41]
En hund som är mycket själv-ständig och egenrådig. Söker i hög fart och med mycket stor vidd. Har en godtagbar reviering och är mindre uppmärksam på sin förare. Visar ett fast stånd, går försiktigt på löpa, ingen hemma. Nytt stånd med försiktig avance. Fasan lyfter och saluteras. Allt för lång eftergång. /Ingemar Roselin
[42]
Börjar dagen med ett jaktsök med tillräcklig kontakt. Blir i senare släpp något självständig. Avslutar med ett mycket bra sök med fart, vidd och kontakt. /Lars Thulin
[43]
Börjar något avvaktande. Går upp i enebacke och försvinner. /Lars Thulin
[44]
Börjar väldigt trögt. Visar bättre fart i slutet av släppet. Är ojämn i fart och vidd resten av dagen. Stånd, något försiktig på löpa. Spikar fågel, någottrög. Går efter i flog, kan stoppas. Kast-apport: Lugn i skott, går i kast. /Kjell Alinger
[45]
Lugn i kast, direkt i på kommando. Apporterar med OK grepp. Lägger ner vid strandkanten och vill inte ta upp den och avlämna. /Patrik Sjöström
[46]
Lugn i kast. Går rakt i simmar bra och tar ett bra vinggrepp på anden. Lägger ner på land. /Camillla Liljekow
[47]
Lugn i kast. Går rakt i och tar anden med bra grepp. Gör en något slarvig avlämning pga föraren. /Camilla Liljekow
[48]
Startar lamt men efter att ha haft fågelkontakt blir söket ganska bra. Har haft ett par stånd som tyvärr inte hann utnyttjas då partnern anmält före, fåglarna höll inte. Är ibland lite självständig. Står, trög avance, tomt. Står strax igen. Reser trögt, lugn i flog och skott. Kastapport genom-förs perfekt, föredömligt. Har sökt i trav i god aktion under ca halva provtiden. /Kenneth Sundvall
[49]
Börjar försiktigt men går upp sig i fart och vidd. Visar fint trav. I stånd med väldigt försiktig avance, men lugn i flog och skott. Kastapport: lägger ner vid förarens fötter. /Kjell Alinger
[50]
Lugn i kast, vill inte bada för dagen. /Kjell Alinger
[51]
Lugn i kast, direkt i på kommando. Apporterar med bra grepp och avlämning. /Patrik Sjöström
[52]
Lugn i kast, rakt i, simmar bra. Tar med dåligt grepp. Lägger i vattenkanten. Föraren hämtar. /Niclas Niklasson
[53]
Söker med måttlig till hög fart i medelstor vidd, god reviering och är mycket uppmärksam på sin förare. Har ännu större leklust än jaktlust. Finner ändå fågel vid 5 tillfällen, men står inte. /Patrik Sjöström