Jaktprovsresultat för weimaraner 2011
Namn Regnr Datum Plats Arr klubb Klass Provtyp Vatten Spår App.ruta Fält Apport Pris
Anton S33433/2009K 110413 Enköping SWeiK ukl fält sär       EG[1]   0
  110414 Enköping SWeiK ukl fält sär (4) (10)   6[2] 10 2
  110703 Rimbo SWeiK ökl eftersök ord 8[3] 10[4]        
  110911 Stigtomta SWeiK ökl eftersök sär 10[5] 10[6]        
  110917 Enköping SWeiK ökl fält ord       EG[7]   0
  110918 Enköping SWeiK ökl fält ord (10) (10)   5[8] 10 2
  111022 Dylta Bruk SWeiK ökl fält ord       EG[9]   0
  111112 Dylta Bruk SWeiK ökl fält ord       EG[10]   0
  111113 Dylta Bruk SWeiK ökl fält ord (10) (10)   4[11] 10 3
    111015--16 Enköping SWeiK ökl odelat fält 10[12] 10[13]   EG[14]   0
Astrid S33435/2009L 110413 Enköping SWeiK ukl fält sär       EG[15]   0
  110414 Enköping SWeiK ukl fält sär       EG[16]   0
  110806 Berga SWeiK ökl eftersök ord EG[17] EG[18]        
  110807 Berga SWeiK ökl eftersök ord EG[19] 10[20]        
  110911 Stigtomta SWeiK ökl eftersök sär 6[21] 10[22]        
    111015--16 Enköping SWeiK ökl odelat fält EG[23] 9[24]   EG[25]   0
Attila SE36176/2011K 111017 Sala SRBS ökl eftersök sär EG[26] 7[27]        
Aura Lunar Ignaheim N21849/08K 110925 Älviksholm SvSK ökl fält ord       EFF[28]   0
  111022 Dylta Bruk SWeiK ökl fält ord       EG[29]   0
    111023 Dylta Bruk SWeiK ökl fält ord       EG[30]   0
Classic Dream's Amon-Re S23601/2008K 110716 Kynnefjäll SWeiK ökl eftersök ord 10[31] 10[32]        
    110924 Alingsås SWeiK ökl fält ord (10) (10)   8[33] 10 1
Classic Dream's Benu S23603/2008K 110723 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 10[34] 10[35]        
  110924 Älviksholm SvSK ökl fält ord       EG[36]   0
  110925 Älviksholm SvSK ökl fält ord       EG[37]   0
  111011 Älviksholm SWeiK ökl fält sär       EG[38]   0
    111012 Älviksholm SWeiK ökl fält sär       EG[39]   0
Classic Dream's Black Grouse S23066/2008K 110806 Berga SWeiK ekl eftersök ord 6[40] EG[41] 6[42]      
  110807 Berga SWeiK ekl eftersök ord 8[43] EG[44] 7[45]      
  110813 Älviksholm SWeiK ekl eftersök sär 9[46] 10[47] 8[48]      
  110917 Enköping SWeiK ekl fält ord (9) (10) (8) 6[49] 10 2
  110924 Älviksholm SvSK ekl fält ord       EG[50]   0
  110929 Gotland SKF ekl fält ord       EG[51]   0
  110930 Gotland SKF ekl fält ord       EG[52]   0
  111001 Gotland SKF ekl fält ord       EG[53]   0
  111008 Alingsås SRBS ekl fält ord (9) (10) (8) 7[54] 10 1
  111009 Alingsås SRBS ekl fält ord       EG[55]   0
  111022 Dylta Bruk SWeiK ekl fält ord (9) (10) (8) 7[56] 10 1
  111023 Dylta Bruk SWeiK ekl fält ord       EG[57]   0
  111029 Älviksholm SWeiK ekl fält sär (9) (8) (10) 7[58] 9 1
  111030 Älviksholm SWeiK ekl fält sär       EG[59]   0
    111015--16 Enköping SWeiK ekl odelat fält 9[60] EG[61] 8[62] 9[63] 10 0
Classic Dream's Camarillo Brillo SE13449/2010K 110723 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord 6[64] 10[65]        
  110724 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord 6[66] 10[67]        
  110806 Berga SWeiK ukl eftersök ord EG[68] 10[69]        
  110807 Berga SWeiK ukl eftersök ord EG[70] 10[71]        
  111011 Älviksholm SWeiK ukl fält sär (6) (10)   5[72] 7 2
    111012 Älviksholm SWeiK ukl fält sär       EG[73]   0
Classic Dream's Cornetto S12047/2008K 110723 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord EG[74] 10[75]        
  110724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord EG[76] 10[77]        
  110813 Älviksholm SWeiK ökl eftersök sär 10[78] 10[79]        
  111011 Älviksholm SWeiK ökl fält sär       EG[80]   0
    111012 Älviksholm SWeiK ökl fält sär       EG[81]   0
Classic Dream's Cruella de Vil S25307/2009K 110813 Älviksholm SWeiK ökl eftersök sär 9[82] 10[83]        
  111012 Älviksholm SWeiK ökl fält sär       EG[84]   0
  111028 Älviksholm SWeiK ökl fält sär (9) (10)   7[85] 8 1
    111030 Älviksholm SWeiK ökl fält sär       EG[86]   0
Classic Dream's Geb S23600/2008K 110703 Rimbo SWeiK ökl eftersök ord 8[87] 6[88]        
  110715 Tierp SWeiK ökl eftersök sär 8[89] 10[90]        
  110902 Björkliden SWeiK ökl skog ord       EG[91]   0
  110903 Björkliden SWeiK ökl skog ord       EG[92]   0
  110918 Enköping SWeiK ökl fält ord       EG[93]   0
    111028 Älviksholm SWeiK ökl fält sär       EG[94]   0
Classic Dream's Green Rosetta SE13455/2010K 110901 Älviksholm SWeiK ökl eftersök sär 10[95] 10[96]        
  111011 Älviksholm SWeiK ökl fält sär (10) (10)   5[97] 10 2
    111012 Älviksholm SWeiK ökl fält sär (10) (10)   6[98] 9 2
Classic Dream's Hathor S23605/2008K 110708 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök sär 9[99] 10[100]        
  110709 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök ord 9[101] 10[102]        
  110826 Björkliden SWeiK ökl skog ord       EG[103]   0
  110828 Björkliden SWeiK ökl skog ord       EG[104]   0
  110902 Björkliden SWeiK ökl skog ord       EFF[105]   0
  110904 Björkliden SWeiK ökl skog ord       EG[106]   0
  110923 Björkliden SWeiK ökl skog sär       EG[107]   0
  110924 Björkliden SWeiK ökl skog sär       EG[108]   0
  110925 Björkliden SWeiK ökl skog sär (9) (10)   7[109] 10 1
  111006 Bjurträsk SWeiK ekl eftersök sär 10[110] 9[111] 10[112]      
  111009 Björkliden SBnK ekl skog sär       EG[113]   0
  111028 Älviksholm SWeiK ekl fält sär (10) (9) (10) 6[114] 10 2
  111029 Älviksholm SWeiK ekl fält sär (10) (9) (10) 7[115] 9 1
  111030 Älviksholm SWeiK ekl fält sär       EG[116]   0
    111015--16 Enköping SWeiK ekl odelat fält EG[117] EG[118] -- EG[119]   0
Classic Dream's Hazel Grouse S23071/2008L 110923 Älviksholm SvSK ekl eftersök sär 4[120] EG[121] --      
  111013 Deje SWeiK ökl eftersök sär -- EG[122]        
    111015--16 Enköping SWeiK ökl odelat fält EG[123] EG[124]   EG[125]   0
Classic Dream's I'm a Flying Fox S45511/2006K 110708 Bjurträsk SWeiK ekl eftersök sär 7[126] 10[127] 8[128]      
  110709 Bjurträsk SWeiK ekl eftersök ord 10[129] 10[130] EG[131]      
    111006 Bjurträsk SWeiK ekl eftersök sär 9[132] 9[133] 7[134]      
Classic Dream's Maat S23606/2008K 110709 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök ord 7[135] 8[136]        
  110710 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök ord 10[137] 6[138]        
  110723 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 9[139] 9[140]        
  110724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 7[141] 10[142]        
  111028 Älviksholm SWeiK ökl fält sär (9) (9)   6[143] 10 2
  111029 Älviksholm SWeiK ökl fält sär       EG[144]   0
    111030 Älviksholm SWeiK ökl fält sär (9) (9)   7[145] 10 1
Classic Dream's Magica de Hex S25306/2009K 110702 Karsholm SWeiK ökl eftersök ord EG[146] EG[147]        
  110703 Karsholm SWeiK ökl eftersök ord --[148] EG[149]        
  110723 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord EG[150] 8[151]        
  110724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord EG[152] 7[153]        
    110910 Alingsås SvSK ökl eftersök sär EG[154] 9[155]        
Classic Dream's Ms Pinky SE13451/2010K 110723 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord 8[156] 8[157]        
  110724 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord 10[158] 10[159]        
  111011 Älviksholm SWeiK ukl fält sär (10) (10)   4[160] 7 3
  111012 Älviksholm SWeiK ukl fält sär       EG[161]   0
    111015--16 Enköping SWeiK ukl odelat fält 8[162] 4[163]   4[164] 5 3
Classic Dream's Nogger S12051/2008K 110702 Karsholm SWeiK ökl eftersök ord 10[165] 10[166]        
  110917 Karsholm SWeiK ökl fält sär       EG[167]   0
    110918 Karsholm SWeiK ökl fält sär       EG[168]   0
Classic Dream's Patridge Game Point S23073/2008K 110928 Lojsta SWeiK ekl eftersök sär 10[169] 10[170] 10[171]      
  110929 Gotland SKF ekl fält ord       EG[172]   0
  110930 Gotland SKF ekl fält ord       EG[173]   0
  111001 Gotland SKF ekl fält ord       EFF[174]   0
  111002 Gotland SKF ekl fält ord       EG[175]   0
  111008 Alingsås SRBS ekl fält ord       EG[176]   0
  111009 Alingsås SRBS ekl fält ord (10) (10) (10) 6[177] 10 2
  111022 Dylta Bruk SWeiK ekl fält ord (10) (10) (10) 5[178] 10 2
    111023 Dylta Bruk SWeiK ekl fält ord (10) (10) (10) 4[179] 10 3
Classic Dream's Pharmigan S23072/2008K 110727 Svedala SRBS ekl eftersök sär 7[180] 10[181] 9[182]      
  111022 Dylta Bruk SWeiK ekl fält ord       EG[183]   0
    111023 Dylta Bruk SWeiK ekl fält ord       EG[184]   0
Classic Dream's Silver Spirit S35617/2003K 110709 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök ord 8[185] 10[186]        
Classic Dream's Snipe S23070/2008L 110710 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök ord EG[187] 10[188]        
    110801 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök sär 10[189] 10[190]        
Classic Dream's Super Man S42216/2007K 110813 Älviksholm SWeiK ekl eftersök sär 9[191] 10[192] 10[193]      
  110924 Älviksholm SvSK ekl fält ord       EG[194]   0
  110925 Älviksholm SvSK ekl fält ord       EG[195]   0
  111022 Dylta Bruk SWeiK ekl fält ord (9) (10) (10) 5[196] 10 2
  111023 Dylta Bruk SWeiK ekl fält ord       EG[197]   0
  111029 Älviksholm SWeiK ekl fält sär (9) (10) (10) 6[198] 10 2
  111030 Älviksholm SWeiK ekl fält sär (9) (10) (10) 7[199] 9 1
    111113 Dylta Bruk SWeiK ekl fält ord       EG[200]   0
Classic Dream's Tarragona S38884/2009K 110716 Kynnefjäll SWeiK ökl eftersök ord EG[201] 10[202]        
  110717 Kynnefjäll SWeiK ökl eftersök ord 9[203] 10[204]        
  110902 Björkliden SWeiK ökl skog ord       EFF[205]   0
  110903 Björkliden SWeiK ökl skog ord       EG[206]   0
  110904 Björkliden SWeiK ökl skog ord       EG[207]   0
  110924 Alingsås SWeiK ökl fält ord       EG[208]   0
  110925 Alingsås SWeiK ökl fält ord (9) (10)   7[209] 10 1
  111008 Alingsås SRBS ökl fält ord       EG[210]   0
  111009 Alingsås SRBS ökl fält ord       EG[211]   0
  111028 Älviksholm SWeiK ökl fält sär        [212]   0
  111029 Älviksholm SWeiK ökl fält sär       EG[213]   0
    111030 Älviksholm SWeiK ökl fält sär (9) (10)   7[214] 10 1
Classic Dream's Tic Tac Toe S57897/2003K 110928 Lojsta SWeiK ekl eftersök sär 10[215] 10[216] 10[217]      
  110929 Gotland SKF ekl fält ord       EG[218]   0
  110930 Gotland SKF ekl fält ord       EG[219]   0
  111001 Gotland SKF ekl fält ord       EFF[220]   0
  111002 Gotland SKF ekl fält ord       EG[221]   0
  111008 Alingsås SRBS ekl fält ord (10) (10) (10) 6[222] 10 2
  111009 Alingsås SRBS ekl fält ord       EG[223]   0
  111022 Dylta Bruk SWeiK ekl fält ord (10) (10) (10) 6[224] 9 2
    111023 Dylta Bruk SWeiK ekl fält ord (10) (10) (10) 5[225] 10 2
Classic Dream's Uncle Remus SE13452/2010K 110723 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord 6[226] 7[227]        
    110724 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord 8[228] 10[229]        
Classic Dream's Yupya S20161/2005L 110807 Tidaholm SWeiK ekl eftersök sär 9[230] 10[231] 4[232]      
  110826 Björkliden SWeiK ekl skog ord       EFF[233]   0
  110828 Björkliden SWeiK ekl skog ord       EG[234]   0
  110923 Älviksholm SvSK ekl eftersök sär 4[235] -- --      
  111008 Alingsås SRBS ekl fält ord (9) (10) (4) 5[236] 10 2
    111009 Alingsås SRBS ekl fält ord (9) (10) (4) 6[237] 7 2
Classic Dream's Zafir of Sacha S62288/2005 110709 Bjurträsk SWeiK ekl eftersök ord -- EG[238] --      
    110710 Bjurträsk SWeiK ekl eftersök ord EG[239] EG[240] 10[241]      
Classic Dream's Åttio Åttan S12054/2008K 110910 Alingsås SvSK ekl eftersök sär 10[242] 7[243] 10      
  111008 Alingsås SRBS ekl fält ord (10) (7) (10) 7[244] 10 1
  111009 Alingsås SRBS ekl fält ord (10) (7) (10) 7[245] 10 1
    111029 Älviksholm SWeiK ekl fält sär (10) (7) (10) 7[246] 10 1
Diamond Queen's Wilma S31917/2005K 110716 Kynnefjäll SWeiK ekl eftersök ord EG[247] 10[248] 5[249]      
Dolce Cascadas Abbey Rock S52024/2008K 110805 Svedala SWeiK ökl eftersök sär -- EG[250]        
Doris S33434/2009K 110413 Enköping SWeiK ukl fält sär       EG[251]   0
  110414 Enköping SWeiK ukl fält sär       EG[252]   0
  110702 Rimbo SWeiK ökl eftersök ord EG[253] 10[254]        
  110703 Rimbo SWeiK ökl eftersök ord EG[255] 6[256]        
  110806 Berga SWeiK ökl eftersök ord EG[257] EG[258]        
  110807 Berga SWeiK ökl eftersök ord EG[259] EG[260]        
  110812 Sala SRBS ökl eftersök sär EG[261] EG[262]        
  110911 Stigtomta SWeiK ökl eftersök sär 6[263] 6[264]        
  110921 Vagnhärad SWeiK ökl eftersök sär 7[265] 10[266]        
  111022 Dylta Bruk SWeiK ökl fält ord       EFF[267]   0
  111023 Dylta Bruk SWeiK ökl fält ord       EG[268]   0
  111112 Dylta Bruk SWeiK ökl fält ord       EG[269]   0
  111113 Dylta Bruk SWeiK ökl fält ord       EG[270]   0
    111015--16 Enköping SWeiK ökl odelat fält EG[271] 10[272]   EG[273]   0
Freja S41156/2005K 110413 Enköping SWeiK ökl fält sär       EG[274]   0
  110723 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 10[275] 10[276]        
  110917 Enköping SWeiK ökl fält ord (10) (10)   5[277] 6 2
  110918 Enköping SWeiK ökl fält ord (10) (10)   7[278] 8 1
  111013 Deje SWeiK ekl eftersök sär 6[279] 10[280] 10[281]      
  111014 Enköping SRBS ekl fält sär       EG[282]   0
  111029 Älviksholm SWeiK ekl fält sär (6) (10) (10) 6[283] 10 2
    111113 Dylta Bruk SWeiK ekl fält ord (6) (10) (10) 5[284] 7 2
Garbus Wilma SE34731/2011K 110702 Karsholm SWeiK ökl eftersök ord 9[285] EG[286]        
  110727 Svedala SRBS ökl eftersök sär 8[287] 10[288]        
    110917 Karsholm SWeiK ökl fält sär       EFF[289]   0
Get Busy Lovely Lock of Teamdiva S56833/2009K 110708 Bjurträsk SWeiK ukl eftersök sär 9[290] 10[291]        
    110709 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök ord 4[292] 10[293]        
Grey Shaheen Ilan S47356/2008K 110715 Tierp SWeiK ökl eftersök sär 10[294] EG[295]        
    110810 Uppsala SWeiK ökl eftersök sär EG[296] 10[297]        
Grey Shaheen Isa S47355/2008K 110715 Tierp SWeiK ekl eftersök sär 9[298] 10[299] 10[300]      
  110917 Enköping SWeiK ekl fält ord       EG[301]   0
  110918 Enköping SWeiK ekl fält ord       EG[302]   0
  110925 Alingsås SWeiK ekl fält ord (9) (10) (10) 8[303] 10 1
  111022 Dylta Bruk SWeiK ekl fält ord (9) (10) (10) 6[304] 10 2
  111023 Dylta Bruk SWeiK ekl fält ord (9) (10) (10) 6[305] 10 2
  111112 Dylta Bruk SWeiK ekl fält ord (9) (10) (10) 8[306] 10 1
    111015--16 Enköping SWeiK ekl odelat fält -- EG[307] -- 7[308] 10 0
Grey Shaheen Lanner af Quasi SE40178/2010K 110716 Kynnefjäll SWeiK ukl eftersök ord 10[309] 10[310]        
  110924 Alingsås SWeiK ukl fält ord (10) (10)   6[311] 10 2
    110925 Alingsås SWeiK ukl fält ord (10) (10)   6[312] 10 2
Greyberry's Beretta S15658/2008K 110702 Karsholm SWeiK ökl eftersök ord EG[313] EG[314]        
  110703 Karsholm SWeiK ökl eftersök ord 9[315] 9[316]        
  110917 Karsholm SWeiK ökl fält sär       EG[317]   0
  110918 Karsholm SWeiK ökl fält sär       EG[318]   0
  111013 Enköping SRBS ökl fält sär (9) (9)   6[319] 8 2
    111014 Enköping SRBS ökl fält sär (9) (9)   5[320] 10 2
Greyberry's Mauser S15660/2008K 110702 Karsholm SWeiK ökl eftersök ord 10[321] 10[322]        
  110703 Karsholm SWeiK ökl eftersök ord 9[323] 10[324]        
  110917 Karsholm SWeiK ökl fält sär (10) (10)   5[325] 10 2
  110918 Karsholm SWeiK ökl fält sär       EG[326]   0
    111014 Enköping SRBS ökl fält sär (10) (10)   6[327] 9 2
Harmaahallan VIP to Classic Dream SE63977/2011K 110723 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord EG[328] 10[329]        
  110724 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord 10[330] 10[331]        
  110807 Tidaholm SWeiK ökl eftersök sär 4[332] 10[333]        
  110923 Älviksholm SvSK ökl eftersök sär 5[334] 9[335]        
  110924 Älviksholm SvSK ukl fält ord (10) (10)   5[336] 9 2
  110925 Älviksholm SvSK ukl fält ord (10) (10)   7[337] 9 1
  111012 Älviksholm SWeiK ukl fält sär (10) (10)   6[338] 8 2
  111013 Deje SWeiK ökl eftersök sär EG[339] 7[340]        
  111028 Älviksholm SWeiK ukl fält sär (10) (10)   8[341] 9 1
  111029 Älviksholm SWeiK ökl fält sär (5) (9)   7[342] 6 2
    111015--16 Enköping SWeiK ukl odelat fält EG[343] 10[344]   7[345] 6 0
Hella's Roy N06040/07 110813 Älviksholm SWeiK ekl eftersök sär 9[346] 8[347] 6[348]      
  110901 Älviksholm SWeiK ekl eftersök sär EG[349] 10[350] --      
  110924 Älviksholm SvSK ekl fält ord (9) (8) (6) 6[351] 10 2
  110925 Älviksholm SvSK ekl fält ord       EG[352]   0
  111022 Dylta Bruk SWeiK ekl fält ord (9) (8) (6) 6[353] 9 2
  111023 Dylta Bruk SWeiK ekl fält ord       EG[354]   0
    111030 Älviksholm SWeiK ekl fält sär (9) (8) (6) 7[355] 10 2
Hella's Tea Party NO56061/09 110901 Älviksholm SWeiK ökl eftersök sär EG[356] 7[357]        
    110924 Älviksholm SvSK ukl fält ord       EG[358]   0
Javidel Tio S15907/2007K 110806 Berga SWeiK ökl eftersök ord 10[359] EG[360]        
  110807 Berga SWeiK ökl eftersök ord 10[361] 10[362]        
  111018 Enköping SRBS ökl fält sär       EG[363]   0
  111023 Dylta Bruk SWeiK ökl fält ord (10) (10)   5[364] 10 2
  111031 Enköping SRBS ökl fält sär       EG[365]   0
    111015--16 Enköping SWeiK ökl odelat fält EG[366] 10[367]   EG[368]   0
Jerikogårdens Baccara S12059/2008K 110414 Enköping SWeiK ökl fält sär (9) (10)   7[369] 8 1
  110723 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 9[370] 10[371]        
  110724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 10[372] 10[373]        
  110813 Älviksholm SWeiK ekl eftersök sär 6[374] EG[375] 8[376]      
  110901 Älviksholm SWeiK ekl eftersök sär EG[377] 10[378] --      
    111112 Dylta Bruk SWeiK ökl fält ord (9) (10)   5[379] 10 2
Jerikogårdens Beckham S12062/2008K 110719 Mattmar SWeiK ökl eftersök sär EG[380] 10[381]        
Jerikogårdens Carmen S56543/2001K 110703 Karsholm SWeiK ökl eftersök ord 10[382] 10[383]        
Kilesands Lira S23115/2002K 110703 Karsholm SWeiK ökl eftersök ord 9[384] 10[385]        
    111021 Tomelilla SWeiK ökl fält sär (9) (10)   5[386] 6 2
Kilesands Ripa S23116/2002K 111020 Vagnhärad SWeiK ekl eftersök sär 8[387] 10[388] 10[389]      
Landsbygdens Retur S3443282006K 110413 Enköping SWeiK ekl fält sär (10) (10) (10) 7[390] 10 1
    110414 Enköping SWeiK ekl fält sär       EG[391]   0
Landsbygdens Riva S34425/2006K 110901 Älviksholm SWeiK ökl eftersök sär 10[392] 10[393]        
Lockfågelns Klöver Dam S23770/2006K 110808 Sala SRBS ökl eftersök sär 7[394] 10[395]        
Lockfågelns Klöver Ess S23769/2006K 110723 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 7[396] 10[397]        
    110724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 9[398] 10[399]        
Lockfågelns Lotus Elan S64602/2008K 110716 Kynnefjäll SWeiK ökl eftersök ord EG[400] 7[401]        
    110717 Kynnefjäll SWeiK ökl eftersök ord EG[402] d[403]        
Lockfågelns Lotus Elise S64596/2008K 110813 Sala SRBS ökl eftersök sär -- EG[404]        
  110812 Sala SRBS ökl eftersök sär EG[405] 9[406]        
    110813 Sala SRBS ökl eftersök sär EG[407] 10[408]        
Lockfågelns Lotus Europa S64597/2008K 110413 Enköping SWeiK ökl fält sär       EG[409]   0
  110414 Enköping SWeiK ökl fält sär       EG[410]   0
  110723 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 9[411] 10[412]        
  110724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 7[413] 10[414]        
  110806 Berga SWeiK ökl eftersök ord 9[415] 9[416]        
  110807 Berga SWeiK ökl eftersök ord 10[417] 10[418]        
  110917 Enköping SWeiK ökl fält ord       EG[419]   0
  110918 Enköping SWeiK ökl fält ord       EG[420]   0
  111013 Enköping SRBS ökl fält sär       EG[421]   0
  111112 Dylta Bruk SWeiK ökl fält ord       EG[422]   0
    111015--16 Enköping SWeiK ökl odelat fält 10[423] 10[424]   EG[425]   0
Lockfågelns Lotus Exige S64603/2008K 110702 Rimbo SWeiK ökl eftersök ord EG[426] EG[427]        
  110703 Rimbo SWeiK ökl eftersök ord 6[428] 10[429]        
  110917 Enköping SWeiK ökl fält ord (6) (10)   8[430] 10 1
  110918 Enköping SWeiK ökl fält ord       EG[431]   0
  111014 Enköping SRBS ökl fält sär       EG[432]   0
  111022 Dylta Bruk SWeiK ökl fält ord (4) (10)   6[433] 5 2
    111023 Dylta Bruk SWeiK ökl fält ord (4) (10)   6[434] 7 2
Lockfågelns Nostalgie S33275/2009L 110808 Sala SRBS ökl eftersök sär 8[435] 8[436]        
  111013 Enköping SRBS ökl fält sär       EG[437]   0
  111014 Enköping SRBS ökl fält sär (8) (8)   7[438] 10 2
  111017 Sala SRBS ökl eftersök sär 9[439] 10[440]        
  111018 Enköping SRBS ökl fält sär (9) (10)   5[441] 10 2
  111031 Enköping SRBS ökl fält sär       EG[442]   0
  111109 Enköping SRBS ökl fält sär (9) (10)   4[443] 8 3
  111121 Enköping SRBS ökl fält sär       EG[444]   0
    111122 Enköping SRBS ökl fält sär (9) (10)   6[445] 9 2
Lockfågelns Nova Zemla S23779/2009L 110808 Sala SRBS ökl eftersök sär 7[446] 6[447]        
Lockfågelns Åbelix S54997/2007K 110812 Sala SRBS ökl eftersök sär EG[448] 7[449]        
    110813 Sala SRBS ökl eftersök sär EG[450] EG[451]        
Lockfågelns Åliwer S54994/2007K 110808 Sala SRBS ekl eftersök sär 10[452] 10[453] 9[454]      
  110917 Enköping SWeiK ekl fält ord       EG[455]   0
  111013 Enköping SRBS ekl fält sär (10) (10) (9) 6[456] 7 2
  111014 Enköping SRBS ekl fält sär (10) (10) (9) 7[457] 8 1
    110918 Enköping SWeiK ekl fält ord (10) (10) (9) 7[458] 10 1
Ma Dawill's Farnese SE37185/2010L 110709 Bjurträsk SWeiK ukl eftersök ord 9[459] 9[460]        
    110710 Bjurträsk SWeiK ukl eftersök ord 10[461] 9[462]        
Ma Dawill's Fox Creek SE37184/2010K 110702 Rimbo SWeiK ukl eftersök ord EG[463] 10[464]        
  110723 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord 6[465] 10[466]        
  110724 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord 9[467] 6[468]        
  110917 Enköping SWeiK ukl fält ord (9) (6)   4[469] 6 3
  110918 Enköping SWeiK ukl fält ord       EG[470]   0
    111023 Dylta Bruk SWeiK ukl fält ord       EG[471]   0
Meander Don Corleone SE52674/2010K 111015--16 Enköping SWeiK ukl odelat fält EG[472] 7[473]   EG[474]   0
Mimmtrix Bella S16080/2007K 110723 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord -- EG[475]        
  110724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord -- EG[476]        
  110805 Svedala SWeiK ökl eftersök sär 10[477] 10[478]        
  110917 Karsholm SWeiK ökl fält sär (10) (10)   4[479] 10 3
    110924 Alingsås SWeiK ökl fält ord       EG[480]   0
Mimmtrix Elzaby S26960/2006K 110719 Mattmar SWeiK ökl eftersök sär 9[481] 10[482]        
Mimmtrix Fritz Jägermeister S2696182006K 110719 Mattmar SWeiK ökl eftersök sär 10[483] 10[484]        
Mimmtrix Herbsthund Lilja SE35528/2010K 110723 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord EG[485] 10[486]        
  110724 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord 7[487] 9[488]        
  110813 Älviksholm SWeiK ukl eftersök sär EG[489] --        
  110901 Älviksholm SWeiK ukl eftersök sär 10[490] 7[491]        
  110917 Enköping SWeiK ukl fält ord (10) (7)   6[492] 8 2
  110918 Enköping SWeiK ukl fält ord       EG[493]   0
  111030 Älviksholm SWeiK ukl fält sär (10) (7)   6[494] 10 2
  111113 Dylta Bruk SWeiK ukl fält ord (10) (7)   5[495] 5 2
    111015--16 Enköping SWeiK ukl odelat fält 5[496] 10[497]   6[498] 10 2
Mimmtrix Joey of Mona  S35597/2008K 110805 Svedala SWeiK ökl eftersök sär 5[499] 8[500]        
Mimmtrix Selva S37069/2006K 110804 Lojsta SWeiK ekl eftersök sär EG[501] EG[502] 10[503]      
Mimmtrix Taina SE35527/2010K 110702 Karsholm SWeiK ukl eftersök ord 10[504] 10[505]        
  110924 Alingsås SWeiK ukl fält ord       EG[506]   0
  110925 Alingsås SWeiK ukl fält ord       EG[507]   0
  111023 Dylta Bruk SWeiK ukl fält ord       EG[508]   0
  111029 Vittskövle SWeiK ukl fält ord       EG[509]   0
  111030 Vittskövle SWeiK ukl fält ord       EG[510]   0
  111112 Dylta Bruk SWeiK ukl fält ord (10) (10)   6[511] 10 2
    111113 Dylta Bruk SWeiK ukl fält ord       EG[512]   0
Mimmtrix Ture S50774/2009K 110719 Mattmar SWeiK ökl eftersök sär 6[513] 8[514]        
  110827 Klimpfjäll SBnK ökl fjäll ord       EG[515]   0
  110828 Klimpfjäll SBnK ökl fjäll ord       EFF[516]   0
  110903 Åsele SBnK ökl skog ord (6) (8)   5[517] 7 3
    110904 Åsele SBnK ökl skog ord       EG[518]   0
Nelly vom Entenstrich SE44913/2010K 111022 Dylta Bruk SWeiK ukl fält ord       EG[519]   0
  110723 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord 7[520] EG[521]        
    110724 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord 7[522] 8[523]        
Olofssons Oden S28623/2006K 110719 Mattmar SWeiK ökl eftersök sär 10[524] 10[525]        
  110903 Åsele SBnK ökl skog ord       EG[526]   0
  110904 Åsele SBnK ökl skog ord       EG[527]   0
    111015--16 Enköping SWeiK ökl odelat fält 10[528] 10[529]   EG[530]   0
Pasquinel's Galilahi S27835/2007K 110702 Rimbo SWeiK ökl eftersök ord 10[531] 10[532]        
Pasquinel's Geronimo S27838/2007K 110413 Enköping SWeiK ökl fält sär       EG[533]   0
  110414 Enköping SWeiK ökl fält sär       EG[534]   0
  110702 Rimbo SWeiK ökl eftersök ord EG[535] 9[536]        
  110703 Rimbo SWeiK ökl eftersök ord EG[537] 10[538]        
  110723 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord EG[539] --        
  110724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord EG[540] --        
  110813 Sala SRBS ökl eftersök sär 4[541] 10[542]        
  110911 Stigtomta SWeiK ökl eftersök sär 7[543] 10[544]        
  110917 Enköping SWeiK ökl fält ord       EG[545]   0
    110918 Enköping SWeiK ökl fält ord (7) (10)   6[546] 10 2
Quadet Damit SE60071/2010K 110702 Rimbo SWeiK ukl eftersök ord 8[547] 10[548]        
  110703 Rimbo SWeiK ukl eftersök ord 9[549] 10[550]        
  110722 Kalmar SRBS ökl eftersök sär EG[551] --        
  110917 Enköping SWeiK ukl fält ord       EG[552]   0
  110918 Enköping SWeiK ukl fält ord       EG[553]   0
  110921 Vagnhärad SWeiK ökl eftersök sär 9[554] 10[555]        
  110925 Älviksholm SvSK ukl fält ord (9) (10)   6[556] 10 2
  110929 Gotland SKF ukl fält ord (9) (10)   7[557] 9 1
  110930 Gotland SKF ökl fält ord       EG[558]   0
  111001 Gotland SKF ökl fält ord       EG[559]   0
  111022 Dylta Bruk SWeiK ökl fält ord (9) (10)   6[560] 9 2
  111023 Dylta Bruk SWeiK ökl fält ord (9) (10)   6[561] 5 2
  111112 Dylta Bruk SWeiK ökl fält ord       EG[562]   0
    111113 Dylta Bruk SWeiK ökl fält ord       EG[563]   0
Scuba's Gold Strike S31137/2002K 110721 Kalmar SRBS ekl eftersök sär 8[564] 10[565] 9[566]      
  110930 Gotland SKF ekl fält ord (8) (10) (9) 6[567] 10 2
  111001 Gotland SKF ekl fält ord       EFF[568]   0
    111120 Boarp SRBS ekl fält sär (8) (10) (9) 6[569] 10 2
Scuba's Irresistible S23779/2006K 110708 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök sär 10[570] 10[571]        
  110827 Björkliden SWeiK ökl skog ord       EG[572]   0
  110925 Björkliden SWeiK ökl skog sär 10) (10)   7[573] 10 1
  110930 Gotland SKF ökl fält ord       EFF[574]   0
    111002 Gotland SKF ökl fält ord (10) (10)   7[575] 10 1
Scuba's Itchy Bitchy S23777/2006K 110723 Kalmar SRBS ekl eftersök sär EG[576] 10[577] 9[578]      
  110909 Boarp SRBS ekl eftersök sär 6[579] 10[580] 10[581]      
  110910 Boarp SRBS ekl eftersök sär EG[582] -- --      
  111001 Gotland SKF ekl fält ord       EG[583]   0
  111119 Boarp SRBS ekl fält sär (6) (10) (10) 4[584] 10 3
    111120 Boarp SRBS ekl fält sär       EG[585]   0
Scuba's Jet Set S24568/2007K 110702 Rimbo SWeiK ekl eftersök ord EG[586] 5[587] 10[588]      
  110703 Rimbo SWeiK ekl eftersök ord EG[589] EG[590] --[591]      
  110722 Kalmar SRBS ekl eftersök sär 10[592] 10[593] 10[594]      
  110917 Enköping SWeiK ekl fält ord       EG[595]   0
  110918 Enköping SWeiK ekl fält ord       EG[596]   0
  110924 Älviksholm SvSK ekl fält ord (10) (10) (10) 7[597] 8 1
  110925 Älviksholm SvSK ekl fält ord       EG[598]   0
  110929 Gotland SKF ekl fält ord       EG[599]   0
  110930 Gotland SKF ekl fält ord       EG[600]   0
    111001 Gotland SKF ekl fält ord (10) (10) (10) 7[601] 10 1
Scuba's Kilbeggan S47116/2008K 110709 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök ord EG[602] 10[603]        
  110710 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök ord 9[604] 10[605]        
  110902 Björkliden SWeiK ökl skog ord (9) (10)   5[606] 3 2
  110903 Björkliden SWeiK ökl skog ord       EFF[607]   0
  110904 Björkliden SWeiK ökl skog ord (9) (10)   6[608] 10 2
  110924 Björkliden SWeiK ökl skog sär       EFF[609]   0
  110925 Björkliden SWeiK ökl skog sär       EG[610]   0
    111009 Björkliden SBnK ökl skog sär       EG[611]   0
Scuba's Kilchoman S47114/2008K 110721 Kalmar SRBS ökl eftersök sär EG[612] 10[613]        
    110723 Kalmar SRBS ökl eftersök sär EG[614] EG[615]        
Scuba's Kir Royal S47118/2008K 110709 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök ord -- EG[616]        
110801 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök sär EG[617] EG[618]        
Scuba's Kiss the Boys Goodbye S47117/2008K 110721 Kalmar SRBS ekl eftersök sär EG[619] -- --      
  110723 Kalmar SRBS ekl eftersök sär 10[620] EG[621] 8[622]      
    110909 Boarp SRBS ekl eftersök sär 10[623] 10[624] 9[625]      
Scuba's Knock Out S47118/2008K 110723 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 10[626] 10[627]        
  110807 Berga SWeiK ökl eftersök ord 6[628] 10[629]        
  110904 Björkliden SWeiK ökl skog ord (10) (10)   4[630] 10 3
  110917 Enköping SWeiK ökl fält ord       EG[631] 7 0
  110918 Enköping SWeiK ökl fält ord       EG[632]   0
  110930 Gotland SKF ökl fält ord (10) (10)   7[633] 10 1
  111002 Gotland SKF ökl fält ord (10) (10)   7[634] 10 1
  111020 Vagnhärad SWeiK ekl eftersök sär EG[635] 10[636] --      
    111015--16 Enköping SWeiK ekl odelat fält -- -- 4[637] EG[638]   0
Scuba's Lady Perfect S22808/2009K 110721 Kalmar SRBS ökl eftersök sär EG[639] --        
  110723 Kalmar SRBS ökl eftersök sär EG[640] 7[641]        
    110910 Boarp SRBS ökl eftersök sär 7[642] 10[643]        
Scuba's Langs Supreme S22807/2009K 110721 Kalmar SRBS ökl eftersök sär 9[644] 10[645]        
  110723 Kalmar SRBS ökl eftersök sär 10[646] 10[647]        
    110929 Gotland SKF ökl fält ord       EG[648]   0
Scuba's Laphroaig S22805/2009K 110719 Mattmar SWeiK ökl eftersök sär 10[649] 10[650]        
Scuba's Louisiana Lullaby S22812/2009K 110723 Kalmar SRBS ökl eftersök sär EG[651] 8[652]        
Scuba's Master of the Hounds SE15248/2011K 111020 Vagnhärad SWeiK ukl eftersök sär 10[653] 10[654]        
  111022 Dylta Bruk SWeiK ukl fält ord (10) (10)   7[655] 10 1
    111023 Dylta Bruk SWeiK ukl fält ord (10) (10)   6[656] 8 2
Silver Hunt's Demeter S15192/2005K 110702 Karsholm SWeiK ökl eftersök ord EG[657] 10[658]        
    110703 Karsholm SWeiK ökl eftersök ord 8[659] 10[660]        
Silver Hunt's Feeling of Umbra S25635/2009K 110703 Karsholm SWeiK ökl eftersök ord 8[661] 10[662]        
  110818 Svedala SWeiK ökl eftersök sär 10[663] 8[664]        
  110917 Karsholm SWeiK ökl fält sär       EFF[665]   0
  110918 Karsholm SWeiK ökl fält sär       EG[666]   0
  111029 Vittskövle SWeiK ökl fält ord (10) (8)   6[667] 9 2
    111030 Vittskövle SWeiK ökl fält ord       EG[668]    
Silver Hunt's Montana S24322/2006K 110813 Älviksholm SWeiK ökl eftersök sär 8[669] 10[670]        
Silver Hunt's Sense of Umbra S25628/2009K 110805 Svedala SWeiK ökl eftersök sär 9[671] 10[672]        
  110818 Svedala SWeiK ökl eftersök sär 10[673] 8[674]        
  110924 Alingsås SWeiK ökl fält ord       EG[675]   0
    110925 Alingsås SWeiK ökl fält ord       EG[676]   0
Silver Hunt's Soul of Umbra S25634/2009K 110702 Karsholm SWeiK ökl eftersök ord EG[677] 7[678]        
  110703 Karsholm SWeiK ökl eftersök ord EG[679] 8[680]        
  110727 Svedala SRBS ökl eftersök sär 6[681] 10[682]        
  110805 Svedala SWeiK ökl eftersök sär 6[683] 10[684]        
  110818 Svedala SWeiK ökl eftersök sär 9[685] 10[686]        
    111021 Tomelilla SWeiK ökl fält sär       EG[687]   0
Silver Hunt's Spirit of Umbra S25629/2009K 110702 Karsholm SWeiK ökl eftersök ord EG[688] 6[689]        
  110703 Karsholm SWeiK ökl eftersök ord 8[690] 4[691]        
  110805 Svedala SWeiK ökl eftersök sär 7[692] 8[693]        
    111021 Tomelilla SWeiK ökl fält sär       EG[694]   0
Silver Hunt's Touch of Umbra S25632/2009K 110806 Berga SWeiK ökl eftersök ord 10[695] EG[696]        
    110807 Berga SWeiK ökl eftersök ord 7[697] 10[698]        
Sixten S33438/2009L 110413 Enköping SWeiK ukl fält sär (10) (10)   7[699] 10 1
  110703 Rimbo SWeiK ökl eftersök ord EG[700] EG[701]        
  110806 Berga SWeiK ökl eftersök ord EG[702] 9[703]        
  110807 Berga SWeiK ökl eftersök ord 5[704] 10[705]        
  110823 Berga SWeiK ökl eftersök sär EG[706] 10[707]        
  110911 Stigtomta SWeiK ökl eftersök sär EG[708] 10[709]        
  110921 Vagnhärad SWeiK ökl eftersök sär EG[710] 10[711]        
  111014 Enköping SRBS ökl fält sär       EFF[712]   0
  111018 Enköping SRBS ökl fält sär       EG[713]   0
  111031 Enköping SRBS ökl fält sär       EG[714]   0
    111112 Dylta Bruk SWeiK ökl fält ord       EG[715]   0
Skyttens Ascari SE24084/2010K 110812 Sala SRBS ukl eftersök sär 7[716] 9[717]        
  110917 Enköping SWeiK ukl fält ord       6[718] EG 0
  111018 Enköping SRBS ukl fält sär       5[719] EG 0
  111021 Tomelilla SWeiK ukl fält sär   (9)   7[720] 5 2
  111029 Vittskövle SWeiK ukl fält ord       EG[721]   0
    111030 Vittskövle SWeiK ukl fält ord       EG[722]   0
Skyttens Aston Martin SE24088/2010K 110808 Sala SRBS ukl eftersök sär 9[723] 10[724]        
  111013 Enköping SRBS ukl fält sär (9) (10)   7[725] 8 1
  111017 Sala SRBS ökl eftersök sär 10[726] 9[727]        
  111018 Enköping SRBS ökl fält sär       EG[728]   0
  111031 Enköping SRBS ökl fält sär       EG[729]   0
  111109 Enköping SRBS ökl fält sär       5[730] EG 0
  111121 Enköping SRBS ökl fält sär       EG[731]   0
    111122 Enköping SRBS ökl fält sär       EG[732]   0
Skyttens Ferrari SE24086/2010K 110727 Svedala SRBS ukl eftersök sär 6[733] 8[734]        
  110812 Sala SRBS ukl eftersök sär 8[735] 9[736]        
  110813 Sala SRBS ukl eftersök sär 8[737] 10[738]        
  110917 Karsholm SWeiK ukl fält sär       EFF[739]   0
  111021 Tomelilla SWeiK ukl fält sär       EG[740]   0
  111029 Vittskövle SWeiK ukl fält ord       EG[741]   0
    111030 Vittskövle SWeiK ukl fält ord       EG[742]   0
Skyttens Gambrinius Excellent SE10911/2011K 110914 Furulund SRBS ukl eftersök sär 8[743] 10[744]        
  111021 Tomelilla SWeiK ukl fält sär       EG[745]   0
    111029 Vittskövle SWeiK ukl fält ord       EG[746]   0
Skyttens Nektar Silver SE10916/2011K 110914 Furulund SRBS ukl eftersök sär 9[747] 9[748]        
    111021 Tomelilla SWeiK ukl fält sär       EG[749]   0
Snaiper's Indy S30144/2007K 110702 Rimbo SWeiK ökl eftersök ord --[750] EG[751]        
  110723 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 10[752] 10[753]        
  110917 Enköping SWeiK ökl fält ord (10) (10)   4[754] 9 0
  110918 Enköping SWeiK ökl fält ord       EG[755]   0
  110924 Älviksholm SvSK ökl fält ord       EG[756]   0
  110925 Älviksholm SvSK ökl fält ord       EG[757]   0
  111020 Vagnhärad SWeiK ekl eftersök sär 10[758] 10[759] 10[760]      
  111023 Dylta Bruk SWeiK ekl fält ord (10) (10) (10) 5[761] 6 2
  111031 Enköping SRBS ekl fält sär       EG[762]   0
  111109 Enköping SRBS ekl fält sär       EG[763]   0
  111113 Dylta Bruk SWeiK ekl fält ord (10) (10) (10) 6[764] 8 2
  111121 Enköping SRBS ekl fält sär (10) (10) (10) 7[765] 10 1
  111122 Enköping SRBS ekl fält sär (10) (10) (10) 6[766] 10 2
    111015--16 Enköping SWeiK ökl odelat fält 8[767] 10[768]   7[769] 10 1
Snaiper's Lilly S56121/2009K 110702 Karsholm SWeiK ökl eftersök ord 7[770] 7[771]        
  110917 Karsholm SWeiK ökl fält sär       EG [772]   0
  110918 Karsholm SWeiK ökl fält sär (7) (7)   4[773] 7 3
  111021 Tomelilla SWeiK ökl fält sär       EG[774]   0
  111029 Vittskövle SWeiK ökl fält ord       EG[775]   0
    111030 Vittskövle SWeiK ökl fält ord (7) (7)   7[776] 6 2
Strong Soul's Eye of the Tiger S35135/2008K 110709 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök ord 10[777] 10[778]        
Strong Soul's King of the Road S35136/2008L 110709 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök ord -- EG[779]        
    110710 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök ord -- EG[780]        
Strong Soul's Take my Breath Away S35140/2008L 110708 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök sär 10[781] 10[782]        
    110709 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök ord EG[783] 10[784]        
Team Diva's Wilja-af-Quasi S60684/2007K 110708 Bjurträsk SWeiK ekl eftersök sär 10[785] 10[786] 8[787]      
  110709 Bjurträsk SWeiK ekl eftersök ord 10[788] 10[789] 8[790]      
  110826 Björkliden SWeiK ekl skog ord       EFF[791]   0
  110827 Björkliden SWeiK ekl skog ord       EG[792]   0
  110828 Björkliden SWeiK ekl skog ord       EG[793]   0
  110902 Björkliden SWeiK ekl skog ord       EG[794]   0
  110903 Björkliden SWeiK ekl skog ord       EG[795]   0
  110904 Björkliden SWeiK ekl skog ord       EG[796]   0
  111006 Bjurträsk SWeiK ekl eftersök sär 10[797] 10[798] 10[799]      
  111009 Björkliden SBnK ekl skog sär (10) (10) (10) 5[800] 9 2
  111028 Älviksholm SWeiK ekl fält sär (10) (10) (10) 6[801] 10 2
  111029 Älviksholm SWeiK ekl fält sär       EG[802]   0
    111030 Älviksholm SWeiK ekl fält sär (10) (10) (10) 7[803] 10 1
Wayfarer's Dame Ma'Dawill S37133/2007L 110709 Bjurträsk SWeiK ekl eftersök ord EG[804] EG[805] EG[806]      
  110710 Bjurträsk SWeiK ekl eftersök ord EG[807] EG[808] 10[809]      
  110801 Bjurträsk SWeiK ekl eftersök sär EG[810] 10[811] 10[812]      
  110812 Sala SRBS ekl eftersök sär EG[813] EG[814] EG[815]      
    110813 Sala SRBS ekl eftersök sär -- EG[816] --      
Wayfarer's Dream Baby S45368/2007L 110709 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök ord 9[817] 10[818]        
Weimstars Diamond af Explozen SE56230/2010L 110702 Karsholm SWeiK ukl eftersök ord 7[819] 8[820]        
  110805 Svedala SWeiK ukl eftersök sär 4[821] EG[822]        
    110914 Furulund SRBS ukl eftersök sär 4[823] 6[824]        
Wellieson Day S38555/2009K 110723 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 9[825] 8[826]        
  110724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 8[827] 9[828]        
  110805 Svedala SWeiK ökl eftersök sär 9[829] 10[830]        
  110818 Svedala SWeiK ökl eftersök sär 9[831] --        
  110918 Karsholm SWeiK ökl fält sär (9) (10)   7[832] 9 1
  110921 Svedala SRBS ekl eftersök sär 9[833] 10[834] 5[835]      
  111021 Tomelilla SWeiK ekl fält sär (9) (10) (5) 5[836] 10 2
  111029 Vittskövle SWeiK ekl fält ord       EG[837]   0
  111030 Vittskövle SWeiK ekl fält ord       EG[838]   0
    111015--16 Enköping SWeiK ökl odelat fält -- --   EG[839]   0
Wellieson De Niro SE29951/2010K 110702 Rimbo SWeiK ukl eftersök ord 8[840] 7[841]        
  110703 Rimbo SWeiK ökl eftersök ord 8[842] 10[843]        
  110715 Tierp SWeiK ökl eftersök sär 9[844] 8[845]        
  110723 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 10[846] 10[847]        
  110724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 10[848] 10[849]        
  110827 Björkliden SWeiK ukl skog ord       EG[850]   0
  110917 Enköping SWeiK ukl fält ord       EG[851]   0
  110918 Enköping SWeiK ukl fält ord       EG[852]   0
  110923 Björkliden SWeiK ukl skog sär       EG[853]   0
  110924 Björkliden SWeiK ukl skog sär       EG[854]   0
  110925 Björkliden SWeiK ukl skog sär       EFF[855]   0
  111014 Enköping SRBS ökl fält sär       EG[856]   0
  111022 Dylta Bruk SWeiK ukl fält ord       EG[857]   0
  111023 Dylta Bruk SWeiK ukl fält ord (10) (10)   5[858] 8 2
  111112 Dylta Bruk SWeiK ökl fält ord       EG[859]   0
  111113 Dylta Bruk SWeiK ökl fält ord       EG[860]   0
    111015--16 Enköping SWeiK ökl odelat fält EG[861] 10[862]   EG[863]   0
Wellieson Delight SE29956/2010K 110723 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord 7[864] 10[865]        
  110724 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord 9[866] 10[867]        
  110823 Berga SWeiK ökl eftersök sär 10[868] 9[869]        
  110917 Enköping SWeiK ukl fält ord       EG[870]   0
  110918 Enköping SWeiK ukl fält ord       EG[871]   0
  111022 Dylta Bruk SWeiK ukl fält ord (9) (10)   5[872] 10 2
  111023 Dylta Bruk SWeiK ukl fält ord (9) (10)   6[873] 10 2
    111015--16 Enköping SWeiK ukl odelat fält EG[874] 10[875]   6[876] 10 0
Wellieson Della SE29954/2010K 110810 Uppsala SWeiK ukl eftersök sär 9[877] EG[878]        
Wellieson Delta SE29953/2010K 110921 Vagnhärad SWeiK ukl eftersök sär 10[879] 10[880]        
Wellieson Denja SE29955/2010K 110806 Berga SWeiK ukl eftersök ord 10[881] 10[882]        
  110807 Berga SWeiK ökl eftersök ord 8[883] 7[884]        
  110810 Uppsala SWeiK ökl eftersök sär EG[885] 8[886]        
  110918 Enköping SWeiK ukl fält ord       EG[887]   0
  110921 Vagnhärad SWeiK ökl eftersök sär EG[888] 10[889]        
  111017 Enköping SRBS ukl fält sär       EFF[890]   0
  111022 Dylta Bruk SWeiK ukl fält ord       EG[891]   0
  111031 Enköping SRBS ukl fält sär       EG[892]   0
    111015--16 Enköping SWeiK ukl odelat fält 10[893] 10[894]   5[895] 9 2
Wellieson Dennis SE29950/2010K 110810 Uppsala SWeiK ukl eftersök sär 8[896] 8[897]        
Wellieson Deputy SE29952/2010K 110804 Lojsta SWeiK ukl eftersök sär 7[898] 10[899]        
Wellieson Eanie S38581/2007K 110723 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord EG[900] 10[901]        
  110724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 8[902] 10[903]        
  110806 Berga SWeiK ökl eftersök ord 9[904] 7[905]        
  110807 Berga SWeiK ökl eftersök ord 7[906] 10[907]        
  111031 Enköping SRBS ökl fält sär       EG[908]   0
    111121 Enköping SRBS ökl fält sär       EG[909]   0
Wellieson Easy S38580/2007K 110804 Lojsta SWeiK ekl eftersök sär 10[910] 10[911] 10[912]      
  110917 Enköping SWeiK ekl fält ord       EG[913] 10 0
  110918 Enköping SWeiK ekl fält ord (10) (10) (10) 7[914] 10 1
  110929 Gotland SKF ekl fält ord (10) (10) (10) 6[915] 10 2
  110930 Gotland SKF ekl fält ord (10) (10) (10) 6[916] 10 2
  111002 Gotland SKF ekl fält ord (10) (10) (10) 7[917] 10 1
    111015--16 Enköping SWeiK ekl odelat fält EG[918] EG[919] -- 5[920] 10 0
Wellieson Eazac S38579/2007K 110723 Hällefors SWeiK ekl eftersök ord 8[921] 10[922] 4[923]      
  110724 Hällefors SWeiK ekl eftersök ord 7[924] 7[925] 6[926]      
  110806 Berga SWeiK ekl eftersök ord 10[927] 10[928] 4[929]      
  110807 Berga SWeiK ekl eftersök ord EG[930] 10[931] 10[932]      
  110810 Uppsala SWeiK ekl eftersök sär -- 8[933] 4[934]      
  110823 Berga SWeiK ekl eftersök sär 10[935] 10[936] 10[937]      
  110903 Björkliden SWeiK ekl skog ord       EG[938]   0
  110904 Björkliden SWeiK ekl skog ord (10) (10) (10) 6[939] 8 2
  110917 Enköping SWeiK ekl fält ord       EG[940] 10 0
  110918 Enköping SWeiK ekl fält ord       EG[941]   0
  110924 Alingsås SWeiK ekl fält ord       EG[942]   0
  110925 Alingsås SWeiK ekl fält ord       EG[943]   0
  110929 Gotland SKF ekl fält ord       EG[944]   0
  110930 Gotland SKF ekl fält ord (10) (10) (10) 6[945] 10 2
  111002 Gotland SKF ekl fält ord       EG[946]   0
  111022 Dylta Bruk SWeiK ekl fält ord (10) (10) (10) 5[947] 10 2
    111015--16 Enköping SWeiK ekl odelat fält EG[948] 10[949] 10[950] EG[951]   0
Wellieson Gangster S36473/2005K 110804 Lojsta SWeiK ökl eftersök sär 10[952] 10[953]        
Wellieson Gatsby S36474/2005K 110715 Tierp SWeiK ekl eftersök sär 10[954] 10[955] 10[956]      
    110918 Enköping SWeiK ekl fält ord       EG[957]   0
Woksebs Nike S49462/2001K 110921 Vagnhärad SWeiK ekl eftersök sär -- EG[958] --      
Yellow Eye's Atlaz S33278/2007K 110702 Rimbo SWeiK ekl eftersök ord --[959] EG[960] --[961]      
  110703 Rimbo SWeiK ekl eftersök ord EG[962] EG[963] 7[964]      
  110715 Tierp SWeiK ekl eftersök sär 8[965] 10[966] 10[967]      
  110723 Hällefors SWeiK ekl eftersök ord -- EG[968] --      
  110724 Hällefors SWeiK ekl eftersök ord 10[969] 10[970] 9[971]      
  110806 Berga SWeiK ekl eftersök ord 10[972] 10[973] 9[974]      
  110826 Björkliden SWeiK ekl skog ord       EG[975]   0
  110827 Björkliden SWeiK ekl skog ord       EFF[976]   0
  110828 Björkliden SWeiK ekl skog ord       EFF[977]   0
  110917 Enköping SWeiK ekl fält ord (10) (10) (9) 4[978] 9 3
  110918 Enköping SWeiK ekl fält ord (10) (10) (9) 5[979] 10 2
  110923 Björkliden SWeiK ekl skog sär       EG[980]   0
  110924 Björkliden SWeiK ekl skog sär       EG[981]   0
  110925 Björkliden SWeiK ekl skog sär       EFF[982]   0
  111014 Enköping SRBS ekl fält sär (10) (10) (10) 6[983] 10 2
  111022 Dylta Bruk SWeiK ekl fält ord (10) (10) (9) 4[984] 6 3
  111023 Dylta Bruk SWeiK ekl fält ord (9) (10) (10) 4[985] 5 3
  111112 Dylta Bruk SWeiK ekl fält ord       EG[986]   0
  111113 Dylta Bruk SWeiK ekl fält ord       EG[987]   0
    111015--16 Enköping SWeiK ekl odelat fält 10[988] 10[989] 10[990] EG[991]   0
Yellow Eye's Impossible S22194/2005K 110716 Kynnefjäll SWeiK ökl eftersök ord EG[992] 10[993]        
    110717 Kynnefjäll SWeiK ökl eftersök ord EG[994] 10[995]        
Yellow Eye's River S64826/2008K 110723 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 10[996] 10[997]        
    110724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 9[998] EG[999]        
Yellow Eye's Willow S60627/2002K 110702 Karsholm SWeiK ökl eftersök ord 8[1000] 10[1001]        

[1]
Söker i kraftfull galopp. Bra fart och vidd, revierar mestadels bra. Har vid flera tillfällen fågel i luften. /Gunnar Ericsson
[2]
Söker i lätt galopp med bra fart och vidd. Går tidvis ner sig något. Revierar mestadels bra. Stöter fågel, respekte-rar. Arbetar på löpa, klarar inte ut löpan. Finner rapp-hönspar. Står något ostadigt, bra avance, lugn i skott och flog. Kastapport: u a. /Gunnar Ericsson
[3]
Reser sig i kastet. Går direkt i på order. Rakt ut och apporterar. Bra grepp. Släpper tyvärr vid förarens fötter. /Kenneth Sundvall
[4]
Tar an bra. Åter med bra grepp. Avlämnar på domarens order. /Kenneth Sundvall
[5]
Ett utmärkt vattenarbete. /Anders Beskow
[6]
Startar lös och gör ett utmärkt spårarbete. Ett väl fungerande ekipage. /Anders Beskow
[7]
En hund med för trångt sök, blixtrar till några gånger under dagen. Får sen kopplas. /Kjell Alinger
[8]
Söker i låg fart, liten vidd och god reviering. Har chans på fågel vid två tillfällen, en stöt eoch en icke jaktbar situation. Har ett bra fågelarbete på fasan med bra avance. Lugn i flog och skott. Kastapport bra. /Lars Karlsson
[9]
Jagar inte idag. Drages av föraren. /Anders Beskow
[10]
Mycket försiktigt sök, vilket inte blir bättre under dagen. /Lars Thulin
[11]
Anton börjar dagen med ett obetydligt sök. I senare släpp något bättre. Finner i sista släpp fågel. Stånd, bra resning, lugn i flog och skott. Gör en bra apport på kastad fågel. /Lars Thulin
[12]
Direkt i, simmar bra, finner snabbt. Åter med bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[13]
Gör ett utmärkt spårarbete med bra grepp och avlämning. Bästa spårarbete i ökl. /Lars Karlsson
[14]
Söker i långsam fart, liten vidd och godtagbar reviering. Lydig. För dagen räcker söket inte i ökl. /Lars Karlsson
[15]
Söker i lätt snabb galopp. Bra fart. Bra vidd och revie-ring. Finner rapphönspar, står kort, går efter. Har under dagen fågel i luften. /Gunnar Ericsson
[16]
Söker i lätt galopp och bra fart, något större vidd önskas. Revierar bra. Går ner sig något under dagen. Fågel i luften. /Gunnar Ericsson
[17]
Lugn i skott och kast, bra igång, simmar bra men kommer i fel vind. Åter tom. Startas om 2 ggr utan att lyckas. /Anders Beskow
[18]
Startas lös och spårar i bra fart. Åter tom, startas om 2 ggr utan att lyckas. /Anders Beskow
[19]
Lugn i skott och kast, bra igång. Simmar bra men vänder drygt halvvägs. Startas om utan att lyckas. Föraren avbryter. /Anders Beskow
[20]
Startar lös och gör ett utmärkt spårarbete. /Anders Beskow
[21]
Lugn i skott och kast. Tvekar vid igång men kan till slut förmås att gå i. simmar bra. Åter med bra grepp och gör en bra avlämning. /Anders Beskow
[22]
Startar lös och gör ett utmärkt spårarbete. /Anders Beskow
[23]
Vill inte gå i vattnet för dagen. /Lars Karlsson
[24]
Startar med att gå ut i fritt sök, men finner spåret ca 30 m längre fram. Gör efter det ett bra spårarbete. Åter med bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[25]
Söker med hög fart, stor vidd, god-tagbar reviering och tillfredsstäl-lande förarkontakt. Har först hans på rapphöns i god vind, men stöter och går kort efter. Ny stöt på fasan-tupp i bra vind, klarar inte. Går efter rapphönskull som partnern har stött. Kopplas. /Lars Karlsson
[26]
Går i skott. Simmar drygt halva sträckan, vänder in. Startas om två gånger men vill för dagen inte simma hela vägen ut till fågeln. /Camilla Liljekow
[27]
Tar snabbt an och har flera tappter i början av spåret. Kommer åter med bra grepp och gör en mycket ovillig avlämning. /Camilla Liljekow
[28]
En mycket förig hund som i första släpp får med sig den mark som föraren anvisar. Går dock på mycket markvittring. Knapp vidd. Stånd anmäls, avance, tyvärr tomt. I andra släpp travar hunden stundtals och går ojämnt i söket. Hon har för dagen och klassen tyvärr inte tillräcklig jaktlust. /Ann-Christin Skrucha
[29]
Går i måttlig fart med medelstor vidd och utmärkt reviering. Står osäkert, glider lite, tjuvreser och går efter. Kan för dagen inte godkännas. /Niclas Niklasson
[30]
Jagar hela dagen i bra fart med bra vidd och reviering oavsett terräng. Fågel i luften under oklara förhållanden vid flertal tillfällen. Har haft chans på fågel utan att lyckas. /Anders Beskow
[31]
Lugn i skott och kast. Bra igång. Arbetar snabbt och intensivt, lägger sig på vinden och finner fågeln. Åter med bra grepp och avlämning. /Ann-Christin Skrucha
[32]
Startar med lina, hunden släpps inom 5 m. Utmärkt spårarbete fullt ut. Bra fart. Åter med bra grepp och en utmärkt avlämning. /Ann-Christin Skrucha
[33]
Söker stort med bra frt och stil. Revierar väl och är följsam. Har situationer vid tre tillfällen, där Vasco står stramt, avancerar lite trögt vid något tillfälle. Lugn i flog och skott. Visar för dagen upp en bra viltfinnarförmåga. Kastapport: allt bra. /Birger Knutsson
[34]
Bra vattenarbete med bra avlämning. /Benny Nilsson
[35]
Bra spårarbete med en hygglig avlämning. /Benny Nilsson
[36]
Startar dagen med bra fart, vidd och reviering. I 2 släpp anmäls stånd, stramt stånd, avancerar men det är tomt. Blir därefter fast i markvittring. I 3 släpp saknas intensiteten, mycket varmt. 1 4 och sista släpp anmäls stånd. Hunden glider på ståndet, behöver pratas fast. Reser villigt men går efter för långt. Färdig för dagen. /Ann-Christin Skrucha
[37]
Startar upp i skogsglänta, får med anvisad mark om än i något forcerat tempo. Springer rakt på rapphöna, lugn. Söker med bra fart, vidd och reviering på stubben. I 2:a släpp nyper han till men löser snabbt och går på löpa som inte leder till något. I 3:e går han riktigt bra med högt huvud i bra fart, vidd och reviering. Fattar stånd ihop med partner. Båda glider och kan inte bärga sig, går kraftfullt på löpa och söter rapphöns med hejdlös eftergång. För övrigt en trevlig hund att titta på, jagar bra. /Ann-Christin Skrucha
[38]
En frisk fläkt som snart får rapphöna på vingarna, går efter och stöter på nytt. Får kopplas. /Ingemar Roselin
[39]
Tar för sig rejält på stubben, stöter rapphönskull i bra vind, går efter alltför långt. Får kopplas för dagen. /Ingemar Roselin
[40]
Bra igång och simmr bra. Åter med bra grepp. Spottar ut vilt 1 vid retning och vill ta vilt 2, kan stop-pas. Korrekt avlämning. Hämtar andra viltet men lägger ner. Kom-menderas, tar upp och tuggar något och gör en snabb avlämning. /Anders Beskow
[41]
Startar lös, spårar i hög fart, åter tom. strtas om 2 ggr, utan att lyckas. /Anders Beskow
[42]
Jobbar först i bra tempo i svag vind. Jobbar självständigt, blinkar för kråka 2 ggr. Tappar i tempo. Bra avlämningr och grepp. /Anders Beskow
[43]
Ett bra vattenarbete, men tuggar kraftigt på andra viltet. /Anders Beskow
[44]
Startar i lina. Spårar först något okoncentrerat, åter tom. startas om 2 ggr utan att lyckas. /Anders Beskow
[45]
Jobbar hela tiden i bra tempo, men blinkar för både kråka och mink, men tar på kommando. Korrekta avlämningar. /Anders Beskow