Jaktprovsresultat för stabyhoun 2011
Namn Regnr Datum Plats Arr klubb Klass Provtyp Vatten Spår Fält Apport Pris
Aassiena-Aanke v d Kraay Heide S68692/2007 110812 Sala SRBS ukl eftersök sär EG[1] EG[2]      
    110813 Sala SRBS ukl eftersök sär EG[3] EG[4]      
Djuva Baike Fant it Heideheim NHSB2641851 110811 Tisjön SvSK ukl eftersök ord 10[5] 10[6]      
Livsgnistans Geira S52277/2006 110730 Ånimskog SvSK ökl eftersök ord 9[7] 9[8]      
    110811 Tisjön SvSK ökl eftersök ord EG[9] 7[10]      
    110812 Tisjön SvSK ökl eftersök sär EG[11] EG[12]      
    110924 Älviksholm SvSK ökl fält ord     EG[13]   0
    110925 Älviksholm SvSK ökl fält ord     EG[14]   0
 
Livsgnistans Indra S53399/2009 110730 Ånimskog SvSK ukl eftersök ord 10[15] 10[16]      
Livsgnistans Izor S53400/2009 110730 Ånimskog SvSK ukl eftersök ord EG[17] 7[18]      
    110811 Tisjön SvSK ukl eftersök ord EG[19] EG[20]      
    110812 Tisjön SvSK ukl eftersök sär EG[21] EG[22]      
Molargårdens Cea S14857/2005 110811 Tisjön SvSK ukl eftersök ord 9[23] 4[24]      
Springer Novas Fender af Balzer S65404/2006 110811 Tisjön SvSK ukl eftersök ord 9[25] 10[26]      
Springer Novas Leia af Atos S20157/2005 110730 Ånimskog SvSK ukl eftersök ord EG[27] 10[28]      
    110811 Tisjön SvSK ukl eftersök ord 8[29] 9[30]      
Svanefjordens Dizel ZH S33676/2006 110730 Ånimskog SvSK ukl eftersök ord 6[31] 10[32]      
  110811 Tisjön SvSK ökl eftersök ord 8[33] 9[34]      
  110924 Älviksholm SvSK ukl fält ord     EG[35]   0
    110925 Älviksholm SvSK ukl fält ord     EG[36]   0
Åhlskogens Staby Jubla S47110/2008 110702 Rimbo SWeiK ukl eftersök ord 10[37] EG[38]      
  110812 Sala SRBS ukl eftersök sär 10[39] EG[40]      
    110813 Sala SRBS ukl eftersök sär EG[41] 4[42]      
Åhlskogens Staby Lutter SE16955/2010 110811 Tisjön SvSK ukl eftersök ord 6[43] 6[44]      

[1]
Lugn i kast. Tvekar i vattenlinjen. Vill för dagen inte simma. /Camilla Liljekow
[2]
Startas lös och tar snabbt an spåret. Spårnoggrann! Återkom-mer tom och startas om 2 ggr. Vill för dagen inte ta kaninen. /Camilla Liljekow
[3]
Lugn i kast. Tvekar i strandlinjen. Simmar ut en bit men vänder. Startas om 2 ggr, men vill för dagen inte hämta fågeln. /Camilla Liljekow
[4]
Tar an och ringar efter 30 m. Skäller ut spårläggaren och vänder tillbaka tom. startas om men vill för dagen inte apportera och fullfölja. /Camilla Liljekow
[5]
Lugn i kast, går snabbt i och simmar bra. Åter med bra grepp och utmärkt avläm-ning. /Pernilla Ryberg
[6]
Startas lös. Tar an spåret med bra fart. Åter med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[7]
Lugn i skott och kast. Kastar sig i vattnet. Simmar raskt mot fågeln. Apporterar, går upp på land på motsatt sida, lägger ner, greppar om, kissar. Kommer åter med bra grepp, fin avlämning. /Ann-Christin Skrucha
[8]
Tar sig an spåret något tvekande till en början. Arbetar med bra spårkontakt, något långsamt. Åter med bra grepp, utmärkt avlämning. /Ann-Christin Skrucha
[9]
Lugn i skott och kast. Efter halva sträckan tar hunden landvägen. Simmar sedan bra och finner fågeln i vassen. Bärgar upp fågeln på land på andra sidan och förmås inte att apportera in fågeln. /Pernilla Ryberg
[10]
Startar långsamt i spåret. Stannar upp, fortsätter sedan spåra noggrant. Stannar upp igen och söker förarstöd. Finner sedan kaninen och åter med bra grepp, men lägger ner. /Pernilla Ryberg
[11]
Går i skott. Simmar bra, åter med bra grepp, men släpper fågeln på land. Tar självmant upp fågeln någon meter och slätter igen. Förmås inte att bringa in fågeln till föraren. /Pernilla Ryberg
[12]
Startar med 5 m lina. Tar an spåret något långsamt. Åter med bra grepp. Lägger ner kaninen 5 m från föraren. Hunden förmås inte att bringa in viltet till föraren. /Pernilla Ryberg
[13]
Börjar dagen med ett knappt jaktbart sök, passerar rapphöns som publiken trampar upp. Får inte heller till något jatbart släpp i 2 släppet. Färdig för dagen. /Ann-Christin Skrucha
[14]
Hunden vill inte för dagen söka ut, varvid föraren väljer att bryta. /Ann-Christin Skrucha
[15]
Lugn i kast, något försiktig igång. Simmar rakt mot fågeln. Åter med bra grepp, utmärkt avlämning. /Ann-Christin Skrucha
[16]
Tar villigt an spåret med bra spårkontakt. Åter med bra grepp, utmärkt avlämning. /Ann-Christin Skrucha
[17]
Går i kast, simmar raskt mot fågeln. Åter med bra grepp. Lägger ner fågeln i vattenbrynet. Förmås tyvärr inte idag att bärga fågeln upp på land. /Ann-Christin Skrucha
[18]
Tar villigt an spår med bra spår-kontakt. Är lite tveksam vid apporteringen, men med stöd av föraren går det bra. Lägger ner. /Ann-Christin Skrucha
[19]
Går i kast, simmar bra. Finner fågel snabbt. Släpper fågeln innan land. Startas om men förmås inte att bringa in fågeln. /Pernilla Ryberg
[20]
Startas i lina och tar sig an spåret ivrigt med hög nos. Spårar slarvigt, slår i cirkel. Startas om, startar slarvigt, hög nos, kissar. Mycket förarstöd och finner fågeln. Släpper spåret. Förmås inte att apportera in fågeln. /Pernilla Ryberg
[21]
Lugn i kast, tveksam igång behöver stöd av föraren. Vill inte gå ut på simdjup. Hunden vill inte för dagen /Pernilla Ryberg
[22]
Startas lös. Tar an spåret med bra fart, åter tom. Startas om, åter tom. Startas om, hunden vill inte för dagen. /Pernilla Ryberg
[23]
Lugn i kast, går snabbt i och simmar bra. Åter med bra grepp men släpper på land. /Pernilla Ryberg
[24]
Startas i lina. Tar an spåret nog-grant. Spårar fint och finner fågeln. Behöver mycket förar-stöd och maningar innan hunden apporterar. Bär sedan in fågeln med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[25]
Lugn i kast, går snabbt i vattnet. Finner fågel, åter med bra grepp men lägger ner på stranden. /Pernilla Ryberg
[26]
Startas lös, tar an spåret med bra fart. Tar en längre väg tillbaka men dock åter med bra fart och grepp. Utmärkt avlämning. /Pernilla Ryberg
[27]
Något snabb igång, simmar rakt mot fågeln. Åter med bra grepp. Lägger fågeln i vattenbrynet. Vill inte bärga fågeln upp på land idag. /Ann-Christin Skrucha
[28]
Tar villigt an spåret med bra spårkontakt i utmärkt tempo. Åter med bra grepp, fin avlämning. /Ann-Christin Skrucha
[29]
Går i kast, simmar bra. Åter med bra grepp men släpper på land. /Pernilla Ryberg
[30]
Startas lös, tar an spåret med bra fart och spårriktning. Åter med bra fart och grepp. Lägger ner viltet. /Pernilla Ryberg
[31]
Går våldsamt i kast. Åter med bra grepp. Behöver övertalning för att komma upp på land med fågeln. Lägger ner fågeln på land. /Ann-Christin Skrucha
[32]
Tar an spåret i bra fart med bra spårkontakt. Åter med bra grepp. Utmärkt avlämning. /Ann-Christin Skrucha
[33]
Lugn i skott och kast. Snabbt i, simmar bra halva sträckan. Går upp på land och kan dirigeras ut på vattnet igen och finner fågeln. Åter med bra grepp, men släpper och skakar sig. Tar sedan självmant upp fågeln med en bra avlämning. /Pernilla Ryberg
[34]
Tar an spåret i bra fart, men slarvar något efter ca 80 m, ringar men finner spåret igen. Finner kanin och snabbt åter med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[35]
Startar upp med att gå ojämt och stannar upp för mycket. Arbetar upp sig i kommande två släpp för att avsluta med att stöta en kull rapphöns med kort eftergång. Blir sedan för olydig och vill inte låta sig kallas in. /Ann-Christin Skrucha
[36]
Jagar mestadels egensinnigt. När han jagar för husse får han med sig den anvisade marken på ett bra sätt. Partnern stöter en rapphöns-kull och han kan inte hålla sig. Går hejdlöst efter. Kommer inte tillbaka. /Ann-Christin Skrucha
[37]
Lugn i kast. Sakta men bestämt i. Simmar tyst och fint. Godtagbart grepp. Bra avlämning. /Kenneth Sundvall
[38]
Spårar bra fram till vat-tensamling. Rundar denna i stor ring och tar spårläggarens spår till frusen kanin. Tar den inte. Hunden erbjudes nytt spår med tinat vilt. Omspår: Spårar bra i måttligt tempo. Apporterar tyvärr inte. /Kenneth Sundvall
[39]
Lugn i kast. Rakt i och återvänder med ok grepp. Packar spontant om i strandlinjen och gör en utmärkt avlämning. Dagens bästa vatten! /Camilla Liljekow
[40]
Tar an med bra tempo och är väldigt spårnoggrann. Kommer åter med föraren. Vill inte apportera kaninen idag. /Camilla Liljekow
[41]
Lugn i kast. Tvekar och startas om 2 ggr. Simmar ut en bit man vänder. Vill inte apportera idag. /Camilla Liljekow
[42]
Tar an lugnt och metodiskt. Tvekade länge, tar efter många kommandon och mkt förarstöd. Bär kaninen i ett ok grepp. Lägger ner 2 ggr på vägen. Gör en bra avlämning. /Camilla Liljekow
[43]
Ivrig i kast, går snabbt i och simmar bra. Åter med bra grepp men släpper i vattenbrynet. Med mycket förarstöd förmås hunden ta upp fågeln på land. /Pernilla Ryberg
[44]
Startas i lina. Tar an spåret med bra fart. Finner kanin och är ovillig att apportera. Behöver mycket förar-stöd, tar upp men släpper efter ca 10 m. Föraren förmår hunden att ta kaninen och sedan åter med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg