Jaktprovsresultat för spinone 2011
Namn Regnr Datum Plats Arr klubb Klass Provtyp Vatten Fält Apport Pris
Ariane del Ruderi Monteforte SE15370/2011 110806 Berga SWeiK ukl eftersök ord EG[1]      
  110807 Berga SWeiK ukl eftersök ord 5[2]      
  110917 Enköping SWeiK ukl fält ord   EG[3]   0
  110918 Enköping SWeiK ukl fält ord   EG[4]   0
    111122 Enköping SRBS ukl fält sär   EG[5]   0
Cara Compania Dolli S43143/2003 110721 Kalmar SRBS ekl eftersök sär EG[6]      
  110722 Kalmar SRBS ekl eftersök sär 7[7]      
    111008 Alingsås SRBS ekl fält ord (7) 6[8] 9 2
Cara Compania Ebbi S51882/2007 110721 Kalmar SRBS ekl eftersök sär EG[9]      
  110722 Kalmar SRBS ekl eftersök sär EG[10]      
  110723 Kalmar SRBS ekl eftersök sär 7[11]      
  110909 Boarp SRBS ekl eftersök sär 9[12]      
  110910 Boarp SRBS ekl eftersök sär 10[13]      
  110918 Karsholm SWeiK ekl fält sär   EFF[14]   0
  110929 Gotland SKF ekl fält ord   EG[15]   0
  111002 Gotland SKF ekl fält ord (10) 7[16] 8 1
    111008 Alingsås SRBS ekl fält ord   EG[17]   0
Cara Compania Effi S51883/2007 110702 Karsholm SWeiK ökl eftersök ord EG[18]      
  110703 Karsholm SWeiK ökl eftersök ord EG[19]      
  110722 Kalmar SRBS ökl eftersök sär 10[20]      
  110917 Karsholm SWeiK ökl fält sär   EFF[21]   0
  110924 Alingsås SWeiK ökl fält ord   EG[22]   0
  110929 Gotland SKF ökl fält ord (10) 6[23] 9 2
  110930 Gotland SKF ökl fält ord (10) 7[24] 7 1
  111001 Gotland SKF ökl fält ord   EG[25]   0
  111008 Alingsås SRBS ökl fält ord   EG[26]   0
  111009 Alingsås SRBS ökl fält ord   EG[27]   0
  111021 Tomelilla SWeiK ökl fält sär (10) 4[28] 10 2
    111119 Boarp SRBS ökl fält sär (10) 7[29] 7 1
Gianna of Pure Passion SE63470/2010 110721 Kalmar SRBS ukl eftersök sär 10[30]      
  110909 Boarp SRBS ökl eftersök sär EG[31]      
  110910 Boarp SRBS ökl eftersök sär 5[32]      
  110917 Karsholm SWeiK ukl fält sär   EG[33]   0
  110918 Karsholm SWeiK ukl fält sär (10) 9[34] 10 1
  110930 Gotland SKF ukl fält ord   EG[35]   0
  111001 Gotland SKF ukl fält ord   EG[36]   0
  111119 Boarp SRBS ukl fält sär (10) 8[37] 10 1
    111120 Boarp SRBS ukl fält sär (10) 8[38] 10 1
Gladys of Pure Passion SE15435/2011 110806 Berga SWeiK ukl eftersök ord 8[39]      
  110807 Berga SWeiK ukl eftersök ord EG[40]      
    110917 Enköping SWeiK ukl fält ord   EG[41]   0
Naprox Claudius S61616/2007 110808 Sala SRBS ökl eftersök sär 9[42]      
  111022 Dylta Bruk SWeiK ökl fält ord   EG[43]   0
    111122 Enköping SRBS ökl fält sär   EG[44]   0

[1]
Lugn i kast, bra igång, simmar bra. Åter med dåligt grepp. Lägger ner när hon bottnar. Kan inte förmås att ta upp igen. /Anders Beskow
[2]
Lugn i kast, bra igång, simmar bra. Åter med dåligt grepp. Släpper viltet när hon bottnar och börjar putta runt viltet i vattnet. Kan till slut övertalas att ta upp och gör en snabb avlämning. /Anders Beskow
[3]
Trångt sök, går emellanåt accepta-belt. Har samma sök i andra släpp. Kör sedan upp fågel och går efter. Får kopplas. /Kjell Alinger
[4]
Söker i måttlig fart, medel-stor vidd och god reviering. Följsam. Stånd, löser, går på löpa som leder till stöt på fasantupp. Har två chanser till, men stöter fasaner. En trevlig ung-hund som inte klarar fågel för dagen. /Lars Karlsson
[5]
Söker i kraftfull galopp, något ojämn i fart och vidd. Bra förarkontakt. Står stramt för löpa, arbetar länge utan resultat. Finner rapphöns, står stramt. Bra avance, lugn i flog, går efter för långt i skott. /Gunnar Ericsson
[6]
Bra igång, simmar bra. Vill inte ta dirigering, kallas in och startas om 2 ggr utan att lyckas. /Anders Beskow
[7]
Rakt i, simmar bra. Rakt över, söker i vass. Vänder åter tom, kan inte vändas. Startar om. Resten ua. /Niclas Niklasson
[8]
Söker med god fart, vidd och reviering. Stånd i bräskmark, reser bra fasantupp, lugn i flog och skott. I sista släpp kommer Dolly igång. Slår fina slag med fin reviering. Kastapport: lugn i kast och skott. Har lite svårt med markering och får söka en stund. Finner, bra grepp och avlämning. /Birger Knutsson
[9]
Bra igång, simmar bra. Vill inte ta dirigering. Startas om 2 ggr utan att lyckas. /Anders Beskow
[10]
Sakta men metodiskt i. simmar bra men otroligt sakta. Tar långsamt dirigering. Vänder åter och vill inte mera. /Niclas Niklasson
[11]
Vill först inte bada men startas om och gör nu ett utmärkt vattenarbete. /Anders Beskow
[12]
Lugnt och målmedvetet i vatt-net, simmar rakt ut och finner anden, som apporteras med bra finggrepp och utmärkt avlämning. Markerar väl kastad and, apporterar med utmärkt grepp och avlämning. Får en del inkallningskomman-don och tappar ett poäng på det. /Patrik Sjöström
[13]
Lugnt men målmedvetet i vattnet, tar dirigering på ett bra sätt. Apporterar med något svagt grepp, utmärkt avlämning. Markerar kastad fågel bra och går snabbt i och apporterar med ett svagt grepp i vattnet men byter till ett utmärkt grepp och avlämning. /Patrik Sjöström
[14]
Söker i medelhög fart och vidd, god reviering och följsamheten är bra. Finner för dagen inte någon fågel. /Patrik Sjöström
[15]
Börjar dagen i bra fart och med bra vidd men går tyvärr snabbt ner sig och håller ej ekl-standard idag. /Anders Beskow
[16]
Går i hög fart med stor vidd och utmärkt reviering. Står stramt i vägkant. Utmärkt resning, helt lugn i skott och flog. Har i sista släpp fågel uppe vid 2 tillfällen. Hunden står, men fågel lättar. Har senare i samma område ett tomstånd. Kastapport: något orolig i skott, i övrigt ua. /Niclas Niklasson
[17]
Söker med bra fart och vidd. Revierar väl och är följsam. Stöter ensam rapphöna, som förföljs långt. /Birger Knutsson
[18]
Lugn i skott och kast. Lugn igång, simmar ut till ön. Finner inte. /Patrik Sjöström
[19]
Lugn i skott och kast. Tveksam igång. Startar om 2 ggr. Bryter. /Patrik Sjöström
[20]
U a. /Niclas Niklasson
[21]
Söker för dagen i långsam fart och liten vidd med bra reviering. Finner inte någon fågel. Är lydig och följsam. /Patrik Sjöström
[22]
Söker stort med bra fart och stil. Revierar väl. Är ur hand, borta under fem minuter. Två anmälda stånd som Effi löser själv. Stånd, partner kommer till och går förbi, reser rapphönskull. Båda förföljer hejdlöst. /Birger Knutsson
[23]
Börjar dagen i OK fart, vidd och reviering. Går under dagen upp sig för att visa upp ett sök i bra fart, bra vidd och bra reviering. Önskar lite högre huvud på hunden och något högre intensitet. Står stramt. OK avance. Lugn i flog och skott. Kastapport: något het i kast och skott. Tar med bra grepp, bra avläm-ning. /Marcus Niklasson
[24]
Jagar hela dagen i hög fart med stor vidd och utmärkt reviering. Står stramt i stubb. Kraftfull avance på order, lugn i flog men går efter kort vid skott. Kan stoppas. Står senare i mycket tät holme. Reser bra, lugn i flog en knallapporterar och gör en korrekt avlämning. Kastapport: Lugn i kast men vill gå i skott, men kan stoppas. Finner sedan snabbt och gör en korrekt avlämning. /Anders Beskow
[25]
Går med hög fart och stor vidd, mestadels utmärkt reviering. Blir stundtals något egen. Står stramt, blir lite störd av sekun-derande partner. Tar an löpan, står igen. Reser något tvek-samt. Fasantupp fälls utan att hunden ser, går hejdlöst efter. /Niclas Niklasson
[26]
Strax efter släpp kommer Effi nära partnerns stöt av fasan. Är olydig och går efter, fattar stånd för fasanen, får resa. Går för långt efter i flog och skott. För kort släpptid för att kunna egenskapsbedömas. /Birger Knutsson
[27]
Söker stort med bra fart och stil med dito reviering. Stöter fasan, lugn. Föraren trampar upp fasan. Stånd, bra avance, går efter för långt i flog och skott. /Birger Knutsson
[28]
Söker i medelhög fart och vidd, god reviering och följsamhet. Stånd med utmärkt löpavance. Upp med tupp, som knallapporteras med bra grepp och avlämning. Har två korta släpp till, där Effi kommer för djupt i slagen och stöter 2 kullar rapphöns. Står även en gång utan resultat. /Patrik Sjöström
[29]
Söker i hög frt, stor vidd, bra reviering och följsamhet. Stånd vid märgelgrav. Bra löpavance, lugn i skott och flog. Respekterar överflygande fasaner. Kastapport: lugn i skott och kast, finner fågeln men plockar med den. Får kommenderas och apporterar till slut med bra grepp och avlämning. /Patrik Sjöström
[30]
Gina gör ett utmärkt vattenarbete. /Anders Beskow
[31]
Lugn i skott och kast, friskt i vatnet, vänder halvvägs. Statas om, samma igen. /Patrik Sjöström
[32]
Något orolig i skott och kast, villigt och snabbt i vattnet, markerar väl. Simmar över dammen och blir kvar i vassen på andra sidan med fågeln. Är mycket svår att få tillbaka i vattnet. Efter mycket stöd förmås Gianna ta landvägen tillbaka och apporterar med utmärkt grepp och avlämning. /Patrik Sjöström
[33]
En unghund som visar upp ett utmärkt sök i alla delar och på alla grödor. Hög fart, stor vidd, utmärkt reviering och följsam. Kommer tyvärr fel på en fasan i sidvindssök och vi hittar inte mer fågel. En hund som bör komma långt upp i prislistorna. /Patrik Sjöström
[34]
Gianna har ett mycket bra sök som hade hållt högt upp i klasserna. Stor vidd, hög fart, mycket bra resning och är väldigt följsam. Har ett stramt fint stånd för fasan i svår terräng. Utmärkt avance och lugn i skott och flog. Lyfter 2 rapphöns bakom ett stengärde, som Gianna respekterar. En fantastisk unghund som ska blir kul att följa. Kastapport: U A /Patrik Sjöström
[35]
Visar under dagen upp ett frejdigt sök i hög fart, stor vidd och mestadels god reviering. Har chans på fågel i rätt vind men det vill sig inte riktigt för dagen. /Marcus Niklasson
[36]
Går med hög fart, med stor vidd och god reviering. Har under dagen rapphöns vid 3 tillfällen, som leder till stöt. Har i sista släpp även en stöt på fin fasantupp. En mycket lovande ung hund som jag hoppas se mycket mera av. /Niclas Niklasson
[37]
Söker i hög fart, stor vidd, utmärkt reviering och följsamhet. Har två utmärkta fågeltagningar, lugn i skott, flog och fall. Apporterar med bra grepp och avlämning. /Patrik Sjöström
[38]
Söker i hög fart, stor vidd, utmärkt reviering och följsamhet. Stöter några harar och rådjur, respekterar. Stånd i högt gräs, bra avance. Tillräckligt lugn i skott och flog. Kastapport: U a /Patrik Sjöström
[39]
Lugn i kast, bra igång, simmar bra. Åter med acceptabelt grepp. Lägger ner för att packa om? Tar igen på kommando och gör en snabb avlämning. /Anders Beskow
[40]
Lugn i kast, men tvekar vid igång, men går sedan i långsamt. Simmar bra men vänder halvvägs. Kommer upp och startas om 2 ggr utan att lyckas. /Anders Beskow
[41]
Har ett väldigt trångt sök. Påverkas av sin partner i sitt sök. Stöter och går efter, får kopplas. /Kjell Alinger
[42]
Lugn i skott och kast. Tvekar kort i strandkant. Återkommer med bra grepp och gör en bra avlämning. /Camilla Liljekow
[43]
Går i långsam fart med liten vidd och godtagbar reviering. Slutar nästan att jaga helt under andra släppet. Har under dagen två tomstånd. Kan tyvärr inte godkännas. /Niclas Niklasson
[44]
Söker i kraftfull galopp. Bra fart och vidd, bra förarkontakt. Finner fasan, står stramt. Tjuvreser och går efter för långt. /Gunnar Ericsson