Jaktprovsresultat för drentsche patrijshond 2011
Namn Regnr Datum Plats Arr klubb Klass Provtyp Vatten Spår Fält Apport Pris
Feiko vant Drentsche Geluck S55140/2009 110811 Tisjön SvSK ökl eftersök ord 6[1] 10[2]      
Ilse fan't Suydevelt S25342/2008 110811 Tisjön SvSK ökl eftersök ord 9[3] 7[4]      
Lillebrusen's Aviaja S45302/2009 110730 Ånimskog SvSK ökl eftersök ord 10[5] EG[6]      
  110811 Tisjön SvSK ökl eftersök ord EG[7] 10[8]      
  110812 Tisjön SvSK ökl eftersök sär 10[9] 10[10]      
  110924 Älviksholm SvSK ökl fält ord     EG[11]   0
  110925 Älviksholm SvSK ökl fält ord     EFF[12]   0
  110929 Gotland SKF ökl fält ord     EG[13]   0
  110930 Gotland SKF ökl fält ord     EG[14]   0
    111001 Gotland SKF ökl fält ord     EG[15]   0
Vallbyviks Mattis S47232/2006 110811 Tisjön SvSK ökl eftersök ord 10[16] 10[17]      

[1]
Lugn i kast. Mycket tveksam igång. Behöver förarstöd för att börja simma. Simmar sedan bra. Åter med bra grepp och släpper fågeln för tidigt. /Pernilla Ryberg
[2]
Startas med lina. Tar an spåret mycket spårnoga, något långsamt. Åter med kanin och utmärkt avläm-ning. /Pernilla Ryberg
[3]
Lugn i kast, tveksam igång behöver förarstöd. Simmar fint, åter med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[4]
Startas med lina. Tar an spåret med bra fart och är spårnoga. Finner snabbt kaninen. Åter med bra grepp. Ovillig att avlämna kaninen. Dock går det till slut utan att kaninen är skadad. /Pernilla Ryberg
[5]
Lugn i skott och kast, kliver tveklöst i vattnet. Simmar rakt mot fågeln. Åter med bra grepp, korrekt avlämning. /Ann-Christin Skrucha
[6]
Tar sig an spåret i högt tempo med bra spårkontakt. Åter med bra grepp. Är märkbart påverkad av värmen. Lägger ner kaninen ca 5 m från föraren. Kan tyvärr inte peppas att bringa den till föraren. /Ann-Christin Skrucha
[7]
Lugn i skott och kast. Tveksam igång. Simmar bra, går upp på land men kan dirigeras mot fågeln i vattnet. Vänder sedan och åter tom. Startas om. Hunden vill inte för dagen. /Pernilla Ryberg
[8]
Startas lös. Tar an spåret med bra fart och spårnoga. Åter med bra fart, grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[9]
Lugn i kast. Långsam igång, simmar bra. Åter med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryberg
[10]
Startas lös. Tar an spåret med bra fart. Åter med bra grepp och utmärkt avlämning. /Pernilla Ryberg
[11]
Startar dagen med dåligt fart och vidd. Går förbi fågel. I 2 släpp anmäles stånd, beckasin går upp utan hundens förskyllan, lugn. Går mestadels med bra fart och måttlig reviering. I 3 släpp anmäles stånd, hunder löser det. I sista släpp arbetar hunden riktigt bra i täta buskage, men parkamraten hinner före till fågel. /Ann-Christin Skrucha
[12]
Börjar dagen med ett bra sök på stubb. I 2:a släpp söker hunden stundtals ojämnt och tappar kontinuiteten i söket. I 3:e och sista släpp mattas tiken. /Ann-Christin Skrucha
[13]
Går med låg fart och låg intensitet. Störs av mark-vittring. Hunder räcker tyvärr inte till för dagen. /Marcus Niklasson
[14]
Startar dagen i måttlig/låg fart och går sedan ner sig under dagen. Står osäkert för löpa, följer utan resultat. /Anders Beskow
[15]
Går i mycket låg fart med obefintlig vidd men god reviering. Har under första släpp några bättre partier. Tidigt i andra släpp avbryter föraren. /Niclas Niklasson
[16]
Lugn i kast. Något långsam igång, simmar bra. Åter med bra grepp och avläm-ning. /Pernilla Ryberg
[17]
Startas lös. Tar an spåret med bra fart. Finner kaninen, snabbt åter med bra grepp och avlämning. /Pernilla Ryber