Jaktprovsresultat för bracco italiano 2011
Namn Regnr Datum Plats Arr klubb Klass Provtyp Vatten Fält Apport Pris
Arabella Da Costa Vista S46685/2009 110808 Sala SRBS ökl eftersök sär 9[1]      
  111013 Enköping SRBS ökl fält sär   EG[2]   0
  111014 Enköping SRBS ökl fält sär   EG[3]   0
  111022 Dylta Bruk SWeiK ökl fält ord   EG[4]   0
    111109 Enköping SRBS ökl fält sär   EG[5]   0
Ensemble Another Piece of Art S53950/2007 110702 Karsholm SWeiK ökl eftersök ord EG[6]      
  110703 Karsholm SWeiK ökl eftersök ord 7[7]      
  110727 Svedala SRBS ökl eftersök sär 10[8]      
  110917 Karsholm SWeiK ökl fält sär (10) 7[9] 9 1
  110921 Svedala SRBS ekl eftersök sär EG[10]      
  110924 Alingsås SWeiK ökl fält ord (10) 5[11] 6 2
  110925 Alingsås SWeiK ökl fält ord (10) 6[12] 7 2
    111021 Tomelilla SWeiK ökl fält sär (10) 5[13] 6 2
Ensemble Calendula S56483/2009 110806 Tidaholm SvSK ökl eftersök sär 9[14]      
  111008 Alingsås SRBS ökl fält ord   EG[15]   0
    111009 Alingsås SRBS ökl fält ord (9) 5[16] EG 0
Ensemble Ceder S56475/2009 110910 Alingsås SvSK ökl eftersök sär EG[17]      
Ensemble Coffea S56477/2009 110806 Tidaholm SvSK ökl eftersök sär 10[18]      
  111008 Alingsås SRBS ökl fält ord   EG[19]   0
    111009 Alingsås SRBS ökl fält ord   EG[20]   0
Ensemble Perazzi S58657/2005 110730 Ånimskog SvSK ökl eftersök ord 10[21]      
  110924 Alingsås SWeiK ökl fält ord   EG[22]   0
  110925 Alingsås SWeiK ökl fält ord   EG[23]   0
  111008 Alingsås SRBS ökl fält ord   EG[24]   0
    111009 Alingsås SRBS ökl fält ord   EG[25]   0
Ensemble Pippis Lilla Gubben S46591/2008  110717 Kynnefjäll SWeiK ekl eftersök ord EG[26]      
  110806 Tidaholm SvSK ekl eftersök sär 10[27]      
  111008 Alingsås SRBS ekl fält ord (10) 8[28] 10 1
    111009 Alingsås SRBS ekl fält ord (10) 8[29] 6 1
Ensemble Urtica S56482/2009 110914 Furulund SRBS ökl eftersök sär EG[30]      
    110921 Svedala SRBS ökl eftersök sär EG[31]      
Nuits Crema di Caramella S66575/2007 110812 Sala SRBS ökl eftersök sär 9[32]      
  110813 Sala SRBS ökl eftersök sär EG[33]      
  111031 Enköping SRBS ökl fält sär   EG[34] 8 0
  111109 Enköping SRBS ökl fält sär   EG[35]   0
  111121 Enköping SRBS ökl fält sär   EG[36]   0
    111122 Enköping SRBS ökl fält sär   EG[37]   0
Nuits Isotta S27001/2009 110808 Sala SRBS ökl eftersök sär 10[38]      
  111013 Enköping SRBS ökl fält sär   EG[39]   0
  111014 Enköping SRBS ökl fält sär   EG[40]   0
  111018 Enköping SRBS ökl fält sär   EG[41]   0
    111022 Dylta Bruk SWeiK ökl fält ord   EG[42]   0

[1]
Lugn i skott och kast. Går rakt i och återvänder med bra grepp. Lägger ner framför föraren. Tar om på kommando. Något hårt grepp och gör en bra avlämning. /Camilla Liljekow
[2]
Söker i kraftfull galopp med bra fart och reviering. Nyttjar vinden bra. Stöter fågel, blir kvar. Stöter fågel och går efter. Finner rapphönskull, står stramt. Tjuvreser och går efter något. /Gunnar Ericsson
[3]
Söker i kraftfull galopp med bra fart och vidd. Revierar bra, bra förarkontakt. Går ner sig kraftig. Föraren avbryter provet. /Gunnar Ericsson
[4]
Går i måttlig fart med medelstor vidd och god reviering. Har i andra släpp stånd på rapphöns-kull, tjuvreser och går efter en bit. Kommer senare ut ur skogen drivande på en rapphöna. Kan inte godkännas för dagen. /Niclas Niklasson
[5]
Söker i hög fart aoch med stor vidd, har en god reviering och tillfredsstäl-lande förarkontakt. Har under dagen flera chanser på fågel, men förmår inte att presentera någon jaktbar situation. /Ingemar Roselin
[6]
Lugn i skott och kast. Utmärkt markering. Finner inte trut, återvänder. Föraren bryter. /Patrik Sjöström
[7]
Lugn i skott och kast. Springer längs strandkanten. Startas om. Dirigeras ut till ön. Apporterar med bra grepp och avlämning. /Patrik Sjöström
[8]
Lugn i skott och kast, utmärkt markering, grepp och avlämning. /Patrik Sjöström
[9]
Bim söker i hög fart, medelstor till stor vidd och mycket bra reviering. Går riktigt bra där terrängen är som svårast, vilket gör att betyget blir så högt trots något bristande vidd i något sök. Har en fågeltagning på fasan, som sköts utan anmärkning. Kastapporten görs med ett utmärkt apportsök, men lite trams vid upp-plockandet av rapphönan. /Patrik Sjöström
[10]
Tramsar och tvekar länge i strandkanten. Startas om en gång och då simmar hunden rakt över och försöker lämna vattnet. Föraren bryter. /Camilla Liljekow
[11]
Söker stort med bra fart och stil. Revierar väl och är följsam. Föraren trampar upp fasan. Stånd, rapphön-sen håller itne. Relativt lugn i flog. Stöter fasan, lugn. Stånd, avancerar med god fart, lugn i flog och skott för fasan. Blir lite olydig och går kort efter. Kastapport: Går i kast och skott. Slarvar med apporten. /Birger Knutsson
[12]
Söker stort med bra fart och stil. Bra reviering och är följsam. Har tre anmälda stånd med lite trög avance, lugn i flog och skott. Kastapport: går i kast och skott. Slarvig apportering. /Birger Knutsson
[13]
Medelhög fart och vidd, god revie-ring men följsam. Stånd på stubb med rättikor, smygande avance men lugn i skott och flog på fasan-tupp. Nytt stånd, samma avance på rapphönskull, inte helt lugn. Kastapport: knallar och är onödigt hård i munnen. /Patrik Sjöström
[14]
Lugn i skott och kast, simmar målmedvetet. Åter med bra grepp, snabb avlämning på land. /Pernilla Ryberg
[15]
Söker med bra fart, god vidd och revierar bra. Står för löpa, är lite trög i utredning, som mynnar i stöt av fasan, lugn. Stöter ensam rapphöna i korn, lugn. Tar tillsammans med partnern upp en hare som förföljs långt. /Birger Knutsson
[16]
Söker stundtals med stor vidd i bra fart med dito reviering. Har ibland lite rotningstendenser. Stånd, försiktig avance, fasan upp. Lugn i flog och skott. Kastapport: vill inte apportera. /Birger Knutsson
[17]
Påverkad av skott. Vill inte utföra vattenarbete. /Birger Knutsson
[18]
Lugn i skott och kast. Bra igång, simmar effektivt och målmedbetet. Åter med bra grepp och utmärkt avlämning. /Pernilla Ryberg
[19]
Tar tillsammans med partnern upp en hare, som förföljs väldigt långt. För kort provtid för att kunna poängsättas egenskapsmässigt. /Birger Knutsson
[20]
Under den korta släpptiden uppvisas ett sök med bra fart, stil, vidd och reviering. Stöter tillsammans med partnern en fasan som förföljs för långt. För kort släpptid för att kunna egenskapsbedömmas. /Birger Knutsson
[21]
Lugn i skott och kast, går tveklöst i. Simmar mycket fort. Åter med bra grepp, utmärkt avlämning.
[22]
Söker med bra fart, god vidd och reviering. Är följsam. Fasan på vingar genom partner, lugn. Stånd, trög utredning, resultatlöst. Fasan på vingar under oklara omständigheter. Stöt av fasan, stoppas. /Birger Knutsson
[23]
Söker med bra fart och stil. God vidd och reviering. Anmält stånd, resultatlöst. Stånd, rapphöns upp, kom för nära. /Birger Knutsson
[24]
Söker med bra fart och reviering. Har god vidd och är följsam. Stånd, avancerar försiktigt på löpa. Rapphöna lättar och Perazzi går efter för långt. /Birger Knutsson
[25]
Söker under kort släpptid med bra fart, vidd och reviering. Stöter tillsammans med partnern fasan, förföljer för långt. För kort släpptid för att egenskapsbedömas. /Birger Knutsson
[26]
Långsam igång. Tar kommando ut bra, simmar, vänder åter, mycket förarstöd. Hunden vill inte för dagen. Föraren väljer att bryta. /Pernilla Ryberg
[27]
Lugn effektiv igång, tar dirigeringen direkt. Simmar bra, finner fågeln snabbt, tar landvägen tillbaka med fågel 1. Lugn vid skott och kast, levererar första fågeln utmärkt, simmar sedan målmedvetet till fågel 2 och åter med bra grepp och utmärkt avlämning. /Pernilla Ryberg
[28]
Söker stort med utmärkt fart och stil med mycket fin reviering. Lydig och följsam. Stånd för rapphöns-kull med bra avance och helt lugn i flog. Stramt stånd i bräskmark. Avancerar med bra fart på löpa, reser tupp och är helt lugn. Kast-apport: lugn i kast och skott. Finner snabbt, tar med bra grepp och lämnar av bra. /Birger Knutsson
[29]
Söker utmärkt med stor vidd, mycket bra fart i fin kraftfull stil. Stånd, korrigerar sig lite, fasan upp, lugn. Har tre stötar i svår terräng. Stånd i högt gräs, bra avance, helt lugn i flot, skott och fall. Mycket svår apport i högt gräs på vingad fasantupp. får stöttas lite väl mycket till en början. avslutar svår apport på utmärkt sätt. /Birger Knutsson
[30]
Lugn i skott och kast. Vill för dagen inte gå i vattnet alls. /Camilla Liljekow
[31]
Lugn i skott och kast. Tvekar i strandlinjen. Förmås simma ut, men simmar längs stranden i vassen. Startas om 2 ggr men vill för dagen inte lämna strand-vassen. /Camilla Liljekow
[32]
Lugn i skott och kast. Tar en bra markering och går rakt i. återvänder med bra grepp men lägger ner precis framför föraren. Dagens bästa hund. /Camilla Liljekow
[33]
Lugn i skott och kast. Tvekar i strandlinjen. Går i och simmar ut i vassen. Finner och återvänder med bra grepp. Mkt bra dirigerings-vilja. Lägger ner i vassen på tillbakavägen. Vill inte ta in den. /Camilla Liljekow
[34]
Har bra fart och är ojämn i vidd och reviering. Går i senare släpp upp sig i fart, vidd och reviering. Stånd, lugn i skott och fall. Lite trasig apport. Nytt stånd, något trög, går efter alldeles för långt.  /Kjell Alinger
[35]
Startar upp med att visa ett sök i såväl trav som galopp. Stöter fasan, blir därefter mycket egenrådig och tappar helt i reviering och följsam-het. På nytt går fasan upp i sökområdet. Tiken blir nu borta länge och får kopplas för dagen. /Ingemar Roselin
[36]
Söker i lätt trav/galopp. Stor vidd och god fart. Revierar ojämt, läm-nar osökt mark bakom sig. Bättre förarkontakt önskas. Stöter fasan och går efter för långt. /Gunnar Ericsson
[37]
Söker i kraftfull galopp, bra fart, stor vidd, revierar ojämnt. Mindre god förarkontakt. Lämnar under 15 min provområdet. /Gunnar Ericsson
[38]
Tillräckligt lugn i skott och kast. Rakt i och simmar energiskt. Återvänder med vinggrepp. Packar spontant om i vassen. Gör en bra avlämning. /Camilla Liljekow
[39]
Söker i kraftfull galopp med bra fart och vidd. Revierar mestadels bra. Nyttjar vinden bra. Visar upp trav. Stöter fågel och går efter för långt. /Gunnar Ericsson
[40]
Söker i kraftfull galopp. Något större vidd och högre fart önska. Går periodvis upp sig. Fasan i luften under oklara förhållanden, respekterar. /Gunnar Ericsson
[41]
Har ett oregelbundet sök både vad gäller fart, vidd och reviering. Kapacitet finns då hon ibland tar i och visar bra vidd i bra fart. Visar emellanåt ett fint flytande trav. Något bättre sök i andra släpp. Har fågelchans en resulterar inte. Skallar vid kortare eftergång i flog. /Kenneth Sundvall
[42]
Startar i hög fart med stor vidd och god reviering. Går sedan ner sig och slutar att jaga i andra släpp. Har även en fasan-tupp på vingarna under oklara orsaker. Står till kort för rapp-höna, tjuvreser och går efter en kort bit. Är för dagen inte godkänd. /Niclas Niklasson