Provresultat weimaraner 2010
Namn Regnr Datum Plats Arr klubb Klass Provtyp Vatten Spår App.ruta Fält Apport Pris
Anton S33433/2009K 100916 Stigtomta SWeiK ukl eftersök sär 4[1] 10[2]        
Astrid S33435/2009L 100916 Stigtomta SWeiK ukl eftersök sär 8[3] 9[4]        
Bellgrey Amika S31476/2007K 100703 Svansele SWeiK ökl eftersök ord 10[5] 10[6]        
Classic Dream's Amon-Re S23601/2008K 100724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 9[7] 9[8]        
  100725 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 10[9] 9[10]        
  100926 Alingsås SWeiK ökl fält ord       EG[11]   0
  101009 Älviksholm SWeiK ökl fält sär       EG[12]   0
  101010 Älviksholm SWeiK ökl fält sär       EG[13]   0
  101011 Älviksholm SWeiK ökl fält sär       EG[14]   0
  101016 Alingsås SRBS ökl fält ord (10) (9)   4[15] 5 3
  101017 Alingsås SRBS ökl fält ord       EG[16]   0
    101024 Alingsås SWeiK ökl fält ord       EG[17]   0
Classic Dream's Benu S23603/2008K 100724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 9[18] 10[19]        
  100925 Enköping SWeiK ökl fält ord       EG[20]   0
    100926 Enköping SWeiK ökl fält ord       EG[21]   0
Classic Dream's Black Grouse S23066/2008K 100710 Vallentuna SWeiK ökl eftersök ord 6[22] 8[23]        
  100711 Vallentuna SWeiK ökl eftersök ord 10[24] 9[25]        
  100925 Enköping SWeiK ökl fält ord (10) (9)   6[26] 10 2
  100926 Enköping SWeiK ökl fält ord (10) (9)   5[27] 7 2
  101002 Dyltabruk SWeiK ökl fält ord (10) (9)   6[28] 10 2
  101003 Dyltabruk SWeiK ökl fält ord (10) (9)   7[29] 10 1
  101009 Älviksholm SWeiK ökl fält sär (10) (9)   6[30] 9 2
    101010 Älviksholm SWeiK ökl fält sär (10) (9)   7[31] 10 1
Classic Dream's Cruella de Vil S25307/2009K 100911 Sirsjön SWeiK ukl eftersök sär EG[32] EG[33]        
Classic Dream's Geb S23600/2008K 100724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord EG[34] 4[35]        
  100910 Söderfors SWeiK ökl eftersök sär 8[36] 8[37]        
    101022 Enköping SRBS ökl fält sär       EG[38]   0
Classic Dream's Green Rosetta SE13455/2010K 100911 Sirsjön SWeiK ukl eftersök sär 9[39] 9[40]        
  101009 Älviksholm SWeiK ukl fält sär       EG[41]   0
    101020 Älviksholm SWeiK ukl fält sär (9) (9)   6[42] 9 2
Classic Dream's Hathor S23605/2008K 100702 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök sär 9[43] 10[44]        
  100704 Svansele SWeiK ökl eftersök ord 10[45] 10[46]        
  100901 Björkliden/Svansele SWeiK ökl skog ord       EG[47]   0
  100902 Björkliden/Svansele SWeiK ökl skog ord (10) (10)   5[48] 9 2
  100905 Björkliden/Svansele SWeiK ökl skog ord (10) (10)   4[49] 7 3
  101020 Älviksholm SWeiK ökl fält sär (10) (10)   5[50] 10 2
    101021 Älviksholm SWeiK ökl fält sär       EG[51]   0
Classic Dream's I'm a Flying Fox S45511/2006K 100702 Bjurträsk SWeiK ekl eftersök sär 10[52] 8[53] 10[54]      
  100704 Svansele SWeiK ekl eftersök ord 10[55] 10[56] 7[57]      
  100828 Björkliden/Svansele SWeiK ekl skog ord (10) (8) (10) 7[58] 10 1
  100902 Björkliden/Svansele SWeiK ekl skog ord       EFF[59]   0
  100904 Björkliden/Svansele SWeiK ekl skog ord       EG[60]   0
    101016-17 Gotland SWeiK ekl odelat fält EG[61] 10[62] 10[63] 5[64] 10 0
Classic Dream's Maat S23606/2008K 100724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 8[65] 8[66]        
    100725 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 7[67] 10[68]        
Classic Dream's Magica de Hex S25306/2009K 100724 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord 5[69] 8[70]        
  100912 Sirsjön SWeiK ukl eftersök sär 7[71] 10[72]        
    101009 Älviksholm SWeiK ukl fält sär       EG[73]   0
Classic Dream's Ms Pinky SE13451/2010K 100912 Sirsjön SWeiK ukl eftersök sär 6[74] 7[75]        
  100924 Älviksholm SvSK ukl eftersök sär EG[76] 10[77]        
  101009 Älviksholm SWeiK ukl fält sär       EG[78]   0
  101010 Älviksholm SWeiK ukl fält sär       EG[79]   0
  101011 Älviksholm SWeiK ukl fält sär       EG[80]   0
  101020 Älviksholm SWeiK ukl fält sär       EG[81]   0
    101021 Älviksholm SWeiK ukl fält sär       EG[82]   0
Classic Dream's Nogger S12051/2008K 100703 Kristianstad SWeiK ökl eftersök ord EG[83] 10[84]        
  100724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 10[85] 10[86]        
  101024 Kristianstad SWeiK ökl fält ord       EG[87]   0
    101121 Kristianstad SWeiK ökl fält sär       EG[88]   0
Classic Dream's Patridge Game Point S23078/2008K 101019 Älviksholm SWeiK ökl eftersök sär 10[89] 10[90]        
  101020 Älviksholm SWeiK ökl fält sär (10) (10)   7[91] 10 1
  101020 Älviksholm SWeiK ekl fält sär 10[92] 10[93] 10[94]      
  101021 Älviksholm SWeiK ekl fält sär (10) (10) (10) 7[95] 10 1
  101023 Ystad SWeiK ekl fält ord       EG[96]   0
    101024 Kristianstad SWeiK ekl fält ord       EG[97]   0
Classic Dream's Pheasant S23069/2008K 100724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 8[98] EG[99]        
    100725 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 7[100] EG[101]        
Classic Dream's Ptarmigan S23072/2008K 100710 Väla SWeiK ökl eftersök ord 10[102] 10[103]        
  100711 Väla SWeiK ökl eftersök ord 8[104] 10[105]        
  101009 Älviksholm SWeiK ökl fält sär       EG[106]   0
  101010 Älviksholm SWeiK ökl fält sär (10) (10)   7[107] 10 1
    101011 Älviksholm SWeiK ökl fält sär (10) (10)   7[108] 10 1
Classic Dream's Silver Spirit S35617/2003K 100703 Svansele SWeiK ökl eftersök ord 10[109] 10[110]        
  100827 Björkliden/Svansele SWeiK ökl skog sär       EG[111]   0
  100828 Björkliden/Svansele SWeiK ökl skog ord       EG[112]   0
  100829 Björkliden/Svansele SWeiK ökl skog ord       EG[113]   0
  101020 Älviksholm SWeiK ökl fält sär (10) (10)   5[114] 5 2
    101021 Älviksholm SWeiK ökl fält sär (10) (10)   4[115] 6 3
Classic Dream's Sir Väs S25309/2009K 101010 Älviksholm SWeiK ukl fält sär (6) (7)   6[116] 8 2
Classic Dream's Super-Man S42216/2007K 100912 Sirsjön SWeiK ekl eftersök sär 4[117] 10[118] 7[119]      
    101002 Dyltabruk SWeiK ekl fält ord (4) (10) (7) 6[120] 10 2
Classic Dreams Tarragona S38884/2009K 100724 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord EG[121] 10[122]        
  100725 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord 6[123] 10[124]        
  100912 Sirsjön SWeiK ukl eftersök sär 9[125] 10[126]        
  100925 Värmlands Nysäter SvSK ukl fält ord (9) (10)   7[127] 10 1
  100926 Värmlands Nysäter SvSK ukl fält ord       EG[128]   0
  101009 Älviksholm SWeiK ukl fält sär       EG[129]   0
  101010 Älviksholm SWeiK ukl fält sär       EG[130]   0
    101011 Älviksholm SWeiK ukl fält sär (9) (10)   6[131] 10 2
Classic Dream's Tic Tac Toe S57897/2003K 101019 Älviksholm SWeiK ökl eftersök sär 10[132] 10[133]        
  101020 Älviksholm SWeiK ökl fält sär (10) (10)   8[134] 10 1
  101020 Älviksholm SWeiK ekl fält sär 10[135] 10[136] 9[137]      
  101021 Älviksholm SWeiK ekl fält sär (10) (10) (9) 7[138] 8 1
  101023 Ystad SWeiK ekl fält ord       EG[139]   0
    101024 Kristianstad SWeiK ekl fält ord (10) (10) (9) 6[140] 10 2
Classic Dream's Till Tomorrow S57896/2003K 100703 Svansele SWeiK ökl eftersök ord 6[141] 8[142]        
  100704 Svansele SWeiK ökl eftersök ord EG[143] 10[144]        
  100801 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök sär 7[145] 9[146]        
  100827 Björkliden/Svansele SWeiK ökl skog sär       EG[147]   0
  100903 Björkliden/Svansele SWeiK ökl skog sär       EG[148]   0
  101009 Älviksholm SWeiK ökl fält sär (7) (9)   5[149] 8 2
  101010 Älviksholm SWeiK ökl fält sär       EG[150]   0
    101011 Älviksholm SWeiK ökl fält sär       EG[151]   0
Classic Dream's Uncle Remus SE13452/2010K 100911 Sirsjön SWeiK ukl eftersök sär 8[152] 9[153]        
    100912 Sirsjön SWeiK ukl eftersök sär 9[154] 10[155]        
Classic Dream's Xceptional S62908/2004K 100724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord EG[156] EG[157]        
  100725 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 8[158] EG[159]        
  100911 Sirsjön SWeiK ökl eftersök sär 9[160] 10[161]        
  100912 Sirsjön SWeiK ökl eftersök sär -- EG[162]        
  101009 Älviksholm SWeiK ökl fält sär (9) (10)   7[163] 8 1
    101011 Älviksholm SWeiK ökl fält sär (9) (10)   5[164] 9 2
Classic Dream's Yupya S20161/2005L 100924 Älviksholm SvSK ökl eftersök sär 10[165] 10[166]        
Classic Dream's Zafir of Sasha S62288/2005K 100702 Bjurträsk SWeiK ekl eftersök sär 8[167] EG[168] 7[169]      
  100703 Svansele SWeiK ekl eftersök ord EG[170] EG[171] 7[172]      
  101019 Älviksholm SWeiK ekl eftersök sär EG[173] 10[174] 9[175]      
  101020 Älviksholm SWeiK ekl fält sär 10[176] 10[177] 10[178]      
  101021 Älviksholm SWeiK ekl fält sär (10) (10) (10) 7[179] 10 1
    101023 Ystad SWeiK ekl fält ord       EG[180]   0
Classic Dream's Zodiac of Sacha S62287/2005L 100703 Svansele SWeiK ökl eftersök ord 10[181] EG[182]        
  100704 Svansele SWeiK ökl eftersök ord -- EG[183]        
  100724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 9[184] EG[185]        
    100725 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 8[186] EG[187]        
Classic Dream's Åttio Åttan S12054/2008K 100724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord EG[188] --        
  100725 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord EG[189] --        
  100806 Tidaholm SvSK ökl eftersök sär 8[190] 10[191]        
  100926 Alingsås SWeiK ökl fält ord (8) (10)   7[192] 10 1
    101020 Älviksholm SWeiK ökl fält sär (8) (10)   7[193] 10 1
Diamond Queens Wilma S31917/2005K 100711 Väla SWeiK ekl eftersök ord 10[194] 10[195] 9[196]      
  100925 Alingsås SWeiK ekl fält ord       EG[197]   0
  100926 Alingsås SWeiK ekl fält ord       EG[198]   0
  101009 Falköping SWeiK ekl fält ord       EG[199]   0
    101010 Falköping SWeiK ekl fält ord       EG[200]   0
Dolce Cascada's Althea S52030/2008K 100703 Kristianstad SWeiK ökl eftersök ord EG[201] EG[202]        
    100704 Kristianstad SWeiK ökl eftersök ord EG[203] 8[204]        
Doris S33434/2009K 100916 Stigtomta SWeiK ukl eftersök sär 9[205] 10[206]        
Freja S41156/2005K 100724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 9[207] 10[208]        
  100725 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 10[209] 10[210]        
  100925 Enköping SWeiK ökl fält ord       EG[211]   0
  100926 Enköping SWeiK ökl fält ord (10) (10)   6[212] 8 2
  101003 Dyltabruk SWeiK ökl fält ord       EG[213]   0
  101010 Falköping SWeiK ökl fält ord       EG[214]   0
  101023 Alingsås SWeiK ökl fält ord (10) (10)   5[215] 9 2
    101024 Alingsås SWeiK ökl fält ord       EG[216]   0
Garbus Lille S57880/2008K 100805 Sala SRBS ekl eftersök sär 7[217] 10[218] 10[219]      
  100914 Svedala SWeiK ekl eftersök sär EG[220] -- --      
  100920 Svedala SWeiK ekl eftersök sär 10[221] 10[222] 10[223]      
  100925 Alingsås SWeiK ekl fält ord (10) (10) (10) 8[224] 8 1
    100926 Alingsås SWeiK ekl fält ord (10) (10) (10) 8[225] 10 1
Garbus Stella Ry S56585/2006K 100703 Svansele SWeiK ökl eftersök ord 10[226] 10[227]        
  100704 Svansele SWeiK ökl eftersök ord 10[228] 9[229]        
    100903 Björkliden/Svansele SWeiK ökl skog sär       EG[230]   0
Get Busy Kiwi at Team Diva S53896/2008K 100724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 7[231] 10[232]        
Get Busy Lovely Look of Team Diva S56833/2009K 100703 Svansele SWeiK ukl eftersök ord 10[233] 9[234]        
Grey Shaheen Ilan S47356/2008K 100903 Vagnhärad SWeiK ökl eftersök sär 9[235] 9[236]        
    100925 Enköping SWeiK ökl fält ord       EG[237]   0
Grey Shaheen Ilo S47351/2008K 100910 Söderfors SWeiK ökl eftersök sär EG[238] --        
Grey Shaheen Isa S47355/2008K 100710 Vallentuna SWeiK ökl eftersök ord EG[239] 10[240]        
  100711 Vallentuna SWeiK ökl eftersök ord 8[241] 10[242]        
  100910 Söderfors SWeiK ökl eftersök sär 10[243] 10[244]        
  100925 Enköping SWeiK ökl fält ord (10) (10)   6[245] 10 2
  100926 Enköping SWeiK ökl fält ord       EG[246]   0
  101016-17 Gotland SWeiK ökl odelat fält EG[247] --   EFF[248]   0
  101022 Enköping SRBS ökl fält sär       EG[249]   0
  101103 Enköping SWeiK ökl fält sär (10) (10)   6[250] 10 2
    101104 Enköping SWeiK ökl fält sär (10) (10)   7[251] 8 1
Greyberry's Beretta S15658/2008K 100703 Kristianstad SWeiK ökl eftersök ord EG[252] 9[253]        
  100704 Kristianstad SWeiK ökl eftersök ord 8[254] 10[255]        
  100727 Kågeröd SRBS ökl eftersök sär 7[256] 10[257]        
  100925 Värmlands Nysäter SvSK ökl fält ord       EG[258]   0
  100926 Värmlands Nysäter SvSK ökl fält ord       EG[259]   0
  101016 Alingsås SRBS ökl fält ord       EG[260]   0
  101017 Alingsås SRBS ökl fält ord       EG[261]   0
  101023 Ystad SWeiK ökl fält ord       EFF[262]   0
  101024 Kristianstad SWeiK ökl fält ord       EG[263]   0
    101121 Kristianstad SWeiK ökl fält sär       EFF[264]   0
Greyberry's Mauser S15660/2008K 100703 Kristianstad SWeiK ökl eftersök ord 7[265] 10[266]        
  100704 Kristianstad SWeiK ökl eftersök ord 7[267] 10[268]        
  100727 Kågeröd SRBS ökl eftersök sär 9[269] 10[270]        
  100925 Värmlands Nysäter SvSK ökl fält ord (9) (10)   6[271] 7 2
  100926 Värmlands Nysäter SvSK ökl fält ord       EG[272]   0
  101016 Alingsås SRBS ökl fält ord (9) (10)   5[273] 4 2
  101017 Alingsås SRBS ökl fält ord       EG[274]   0
  101023 Ystad SWeiK ökl fält ord       EFF[275]   0
  101024 Kristianstad SWeiK ökl fält ord       EG[276]   0
    101121 Kristianstad SWeiK ökl fält sär       EFF[277]   0
Hella's Phoebe N08926/04 100925 Värmlands Nysäter SvSK ökl fält ord (8) (8)   4[278] 5 3
    101021 Älviksholm SWeiK ökl fält sär       EG[279]   0
Hella's Roy N06040/2007K 101002 Dyltabruk SWeiK ökl fält ord (10) (10)   8[280] 10 1
    101003 Dyltabruk SWeiK ökl fält ord (10) (10)   8[281] 10 1
Hella's Tea Party NO56061/09K 101019 Älviksholm SWeiK ukl eftersök sär EG[282] 10[283]        
Hermine Des Brumes Des Bois S54615/2008K 100816 Gotland SWeiK ökl eftersök sär 10[284] 10[285]        
Isak S33436/2009K 100916 Stigtomta SWeiK ukl eftersök sär 8[286] 10[287]        
Jerikogårdens Baccara S12059/2008K 100724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 9[288] 10[289]        
  100725 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 8[290] EG        
  100925 Enköping SWeiK ökl fält ord (9) (10)   5[291] 7 2
  100926 Enköping SWeiK ökl fält ord       EG[292]   0
  101003 Dyltabruk SWeiK ökl fält ord (9) (10)   5[293] 8 2
  101010 Falköping SWeiK ökl fält ord       EG[294]   0
  101023 Alingsås SWeiK ökl fält ord       EG[295]   0
  101024 Alingsås SWeiK ökl fält ord (9) (10)   4[296] 9 3
    101103 Enköping SWeiK ökl fält sär       EFF[297]   0
Jerikogårdens Beckham S12062/2008K 100830 Mattmar SWeiK ökl eftersök sär 8[298] 10[299]        
Jerikogårdens Bentley S12061/2008K 100724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord EG[300] 10[301]        
  100725 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 5[302] 10[303]        
  100925 Enköping SWeiK ökl fält ord       EG[304]   0
  100926 Enköping SWeiK ökl fält ord       EG[305]   0
    101002 Dyltabruk SWeiK ökl fält ord       EG[306]   0
Jerikogårdens Bisquit S12056/2008K 100724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord EG[307] 10[308]        
  100725 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 9[309] 10[310]        
  100925 Enköping SWeiK ökl fält ord       EG[311]   0
  100926 Enköping SWeiK ökl fält ord (9) (10)   5[312] 10 2
  101003 Dyltabruk SWeiK ökl fält ord       EG[313]   0
    101010 Falköping SWeiK ökl fält ord       EG[314]   0
Jerikogårdens Carmen S56543/2001K 100704 Kristianstad SWeiK ökl eftersök ord -- EG[315]
Jerikogårdens Carmen S56543/2001K 100914 Svedala SWeiK ökl eftersök sär 9[316] 10[317]        
    100925 Alingsås SWeiK ökl fält ord       EG[318]   0
Kilesand's Lira S23115/2002K 100703 Kristianstad SWeiK ökl eftersök ord -- EG[319]        
    100704 Kristianstad SWeiK ökl eftersök ord 8[320] 10[321]        
Kilesand's Ripa S23116/2002K 100710 Vallentuna SWeiK ökl eftersök ord 10[322] 8[323]        
Landsbygdens Raaija S34426/2006K 100801 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök sär EG[324] 10[325]        
Landsbygdens Retur S34432/2006K 100724 Hällefors SWeiK ekl eftersök ord -- EG[326] --      
  100725 Hällefors SWeiK ekl eftersök ord 4[327] EG[328] 9[329]      
  100814 Öland SWeiK ekl eftersök ord 9[330] EG[331] 10[332]      
  100815 Öland SWeiK ekl eftersök ord EG[333] 10[334] --      
  100903 Vagnhärad SWeiK ekl eftersök sär 10[335] 10[336] 10[337]      
  100925 Enköping SWeiK ekl fält ord (10) (10) (10) 5[338] 10 2
  100926 Enköping SWeiK ekl fält ord       EG[339]   0
  101009 Öland SWeiK ekl fält ord       EG[340]   0
  101010 Öland SWeiK ekl fält ord       EG[341]   0
  101014 Gotland SWeiK ekl fält ord (10) (10) (10) 7[342] 8 1
  101016-17 Gotland SWeiK ekl odelat fält 9[343] 10[344] 10[345] EG[346]   0
  101103 Enköping SWeiK ekl fält sär (10) (10) (10) 6[347] 10 2
  101104 Enköping SWeiK ekl fält sär (10) (10) (10) 6[348] 10 2
    101115 Enköping SBnK ekl fält sär       EG[349]   0
Lockfågelns Klöver Ess S23769/2006K 100805 Sala SRBS ökl eftersök sär 8[350] 10[351]        
    100806 Sala SRBS ökl eftersök sär 8[352] 10[353]        
Lockfågelns Lotus Elan S64602/2008K 100805 Sala SRBS ukl eftersök sär 8[354] 10[355]        
  100806 Sala SRBS ukl eftersök sär 9[356] 10[357]        
  100925 Enköping SWeiK ukl fält ord       EG[358]   0
  101023 Alingsås SWeiK ukl fält ord       EG[359]   0
    101024 Alingsås SWeiK ukl fält ord       EG[360]   0
Lockfågelns Lotus Elise S64596/2008K 100703 Kristianstad SWeiK ukl eftersök ord 9[361] 9[362]        
  100805 Sala SRBS ukl eftersök sär 9[363] 10[364]        
  100806 Sala SRBS ukl eftersök sär EG[365] --        
  100926 Enköping SWeiK ukl fält ord       EG[366]   0
  101010 Falköping SWeiK ukl fält ord       EG[367]   0
    101022 Enköping SRBS ukl fält sär       EG[368]   0
Lockfågelns Lotus Europa S64597/2008K 100710 Vallentuna SWeiK ukl eftersök ord 9[369] 10[370]        
  100711 Vallentuna SWeiK ökl eftersök ord 9[371] 8[372]        
  100925 Enköping SWeiK ukl fält ord       EG[373]   0
  100926 Enköping SWeiK ukl fält ord (9) (10)   4[374] 5 3
  101002 Dyltabruk SWeiK ukl fält ord       EG[375]   0
  101003 Dyltabruk SWeiK ukl fält ord       EG[376]   0
  101009 Falköping SWeiK ukl fält ord       EFF[377]   0
  101022 Enköping SRBS ukl fält sär (9) (10)   7[378] 7 2
  101023 Alingsås SWeiK ukl fält ord       EG[379]   0
  101024 Alingsås SWeiK ukl fält ord       EG[380]   0
    101104 Enköping SWeiK ökl fält sär (9) (8)   6[381] 9 2
Lockfågelns Åbelix S54997/2007 100805 Sala SRBS ökl eftersök sär 4[382] 10[383]        
    101022 Enköping SRBS ökl fält sär       EG[384]   0
Lukas S38862/2004K 100831 Kungälv SvSK ekl eftersök sär 10[385] 8[386] 7[387]      
  100925 Alingsås SWeiK ekl fält ord       EG[388]   0
  100926 Alingsås SWeiK ekl fält ord (10) (8) (7) 5[389] 10 2
  101009 Falköping SWeiK ekl fält ord       EG[390]   0
  101016 Alingsås SRBS ekl fält ord       EG[391]   0
  101017 Alingsås SRBS ekl fält ord (10) (8) (7) 5[392] 10 2
    101120 Boarp SRBS ekl fält sär       EG[393]   0
Mimmtrix Bella S16080/2007K 100703 Kristianstad SWeiK ökl eftersök ord 10[394] 10[395]        
  100920 Svedala SWeiK ökl eftersök sär EG[396] --        
  100925 Enköping SWeiK ökl fält ord (10) (10)   6[397] 7 2
    100926 Enköping SWeiK ökl fält ord (10) (10)   5[398] 10 2
Mimmtrix Elzaby S26960/2006 100830 Mattmar SWeiK ökl eftersök sär 8[399] 10[400]        
Mimmtrix Fritz Jägermeister S26961/2006K 100830 Mattmar SWeiK ökl eftersök sär 10[401] 10[402]        
    101002 Dyltabruk SWeiK ökl fält ord       EG[403]   0
    101003 Dyltabruk SWeiK ökl fält ord       EG[404]   0
Mimmtrix Ronja S54190/2005K 100831 Kungälv SvSK ökl eftersök sär 10[405] 10[406]        
  100926 Alingsås SWeiK ökl fält ord (10) (10)   5[407] 10 2
    101009 Falköping SWeiK ökl fält ord       EG[408]   0
Mimmtrix Selva S37069/2006K 100816 Gotland SWeiK ökl eftersök sär 10[409] 10[410]        
    101003 Roma SBnK ökl fält ord       EG[411]   0
Mimmtrix Ture S50774/2009K 100830 Mattmar SWeiK ukl eftersök sär 7[412] 6[413]        
    100925 Enköping SWeiK ukl fält ord       EG[414]   0
Nanna S54834/2009L 100710 Väla SWeiK ukl eftersök ord 5[415] 9[416]        
    100711 Väla SWeiK ukl eftersök ord EG[417] 10[418]        
Nikums Unsere Herzen S62554/2007K 100903 Vagnhärad SWeiK ökl eftersök sär 9[419] 10[420]        
Olofssons Oden S28623/2006K 100805 Sala SRBS ökl eftersök sär EG[421] 10[422]        
  100826 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök sär 10[423] 10[424]        
  100827 Björkliden/Svansele SWeiK ökl skog sär       EG[425]   0
  100828 Björkliden/Svansele SWeiK ökl skog ord       EG[426]   0
    100829 Björkliden/Svansele SWeiK ökl skog ord       EFF[427]   0
Olofssons Tor S28622/2006K 100703 Svansele SWeiK ökl eftersök ord 10[428] 8[429]        
  100704 Svansele SWeiK ökl eftersök ord 10[430] 10[431]        
  100828 Björkliden/Svansele SWeiK ökl skog ord       EFF[432]   0
    100829 Björkliden/Svansele SWeiK ökl skog ord (10) (10)   7[433] 6 1
Pasquinel's Eyota S29248/2005L 100710 Vallentuna SWeiK ökl eftersök ord 10[434] 10[435]        
Pasquinel's Galilahi S27835/2007K 100710 Vallentuna SWeiK ökl eftersök ord 9[436] 10[437]        
    100711 Vallentuna SWeiK ökl eftersök ord 10[438] EG[439]        
Pasquinel's Gawonii S27836/2007K 100703 Kristianstad SWeiK ökl eftersök ord EG[440] EG[441]        
Pasquinel's Geronimo S27838/2007K 100710 Vallentuna SWeiK ökl eftersök ord EG[442] EG[443]        
  100711 Vallentuna SWeiK ökl eftersök ord 7[444] 10[445]        
  100724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord EG[446] 10[447]        
  100725 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord EG[448] 9[449]        
  100925 Enköping SWeiK ökl fält ord       EG[450]   0
  100926 Enköping SWeiK ökl fält ord       EG[451]   0
  101002 Dyltabruk SWeiK ökl fält ord       EG[452]   0
  101003 Dyltabruk SWeiK ökl fält ord       EG[453]   0
    101022 Enköping SRBS ökl fält sär       EG[454]   0
Scuba's Gold Strike S31137/2002K 101016-17 Gotland SWeiK ekl odelat fält 10[455] 10[456] 10[457] 7[458] 10 1
Scuba's Itchy Bitchy S23777/2006K 101008 Kalmar SWeiK ekl eftersök sär EG[459] 9[460] --      
    101016-17 Gotland SWeiK ökl odelat fält -- --   EG[461]   0
Scuba's Jellybean S24567/2007K 100805 Sala SRBS ökl eftersök sär EG[462] 10[463]        
    100806 Sala SRBS ökl eftersök sär 7[464] 10[465]        
Scuba's Jet Set S24568/2007K 100724 Hällefors SWeiK ekl eftersök ord -- EG[466] --      
    100725 Hällefors SWeiK ekl eftersök ord -- EG[467] 8[468]      
Scuba's Johnnie Walker S24564/2007K 100710 Vallentuna SWeiK ökl eftersök ord 9[469] 8[470]        
    100711 Vallentuna SWeiK ökl eftersök ord 8[471] 9[472]        
Scuba's Kilbeggan S47116/2008K 100703 Svansele SWeiK ökl eftersök ord 8[473] 10[474]        
  100704 Svansele SWeiK ökl eftersök ord 7[475] 10[476]        
  100826 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök sär 10[477] 10[478]        
  100904 Björkliden/Svansele SWeiK ökl skog ord       EG[479]   0
    100905 Björkliden/Svansele SWeiK ökl skog ord       EFF[480]   0
Scuba's Kiss the Boys Goodbye S47117/2008K 100814 Öland SWeiK ökl eftersök ord 9[481] 9[482]        
  100815 Öland SWeiK ökl eftersök ord 9[483] 10[484]        
  100925 Enköping SWeiK ökl fält ord (9) (10)   7[485] 10 1
  100926 Enköping SWeiK ökl fält ord (9) (10)   7[486] 10 1
  101008 Kalmar SWeiK ekl eftersök sär 9[487] 10[488] 10[489]      
  101009 Öland SWeiK ekl fält ord       EG[490]   0
  101010 Öland SWeiK ekl fält ord       EG[491]   0
  101014 Gotland SWeiK ekl fält ord       EG[492]   0
  101016-17 Gotland SWeiK ekl odelat fält 9[493] 10[494] 10[495] 7[496] 10 1
  101103 Enköping SWeiK ekl fält sär (9) (10) (10) 6[497] 10 2
    101104 Enköping SWeiK ekl fält sär (9) (10) (10) 7[498] 10 1
Scuba's Knock Out S47119/2008K 100703 Kristianstad SWeiK ökl eftersök ord EG[499] 10[500]        
  100704 Kristianstad SWeiK ökl eftersök ord EG[501] 10[502]        
  100814 Öland SWeiK ökl eftersök ord EG[503] 9[504]        
  100815 Öland SWeiK ökl eftersök ord EG[505] 9[506]        
  100906 Boarp SRBS ökl eftersök sär EG[507] 10[508]        
    101016-17 Gotland SWeiK ökl odelat fält -- --   EG[509]   0
Scuba's Knockando S47115/2008K 100710 Vallentuna SWeiK ökl eftersök ord EG[510] 10[511]        
    100711 Vallentuna SWeiK ökl eftersök ord EG[512] 10[513]        
Scuba's Lady Perfect S22808/2009K 100814 Öland SWeiK ukl eftersök ord 10[514] 8[515]        
  100815 Öland SWeiK ökl eftersök ord EG[516] 7[517]        
    101009 Öland SWeiK ukl fält ord       EG[518]   0
Scuba's Langs Supreme S22807/2009K 100814 Öland SWeiK ukl eftersök ord 8[519] 9[520]        
  100815 Öland SWeiK ökl eftersök ord EG[521] 9[522]        
  100925 Enköping SWeiK ukl fält ord       EG[523]   0
  100926 Enköping SWeiK ukl fält ord       EG[524]   0
  101009 Öland SWeiK ukl fält ord       EG[525]   0
  101010 Öland SWeiK ukl fält ord       EG[526]   0
  101103 Enköping SWeiK ukl fält sär       EG[527]   0
    101104 Enköping SWeiK ukl fält sär (8) (9)   7[528] 10 2
Scuba's Laphroiag S22805/2009K 100814 Öland SWeiK ukl eftersök ord 9[529] 9[530]        
    100815 Öland SWeiK ukl eftersök ord 10[531] 7[532]        
Scuba's Louisiana Lullaby S22812/2009K 100814 Öland SWeiK ukl eftersök ord 5[533] 8[534]        
    100815 Öland SWeiK ukl eftersök ord 7[535] 8[536]        
Segelvikens Ally S34703/2002K 100724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord EG[537] EG[538]        
  100725 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 5[539] 9[540]        
  100805 Sala SRBS ökl eftersök sär 5[541] 6[542]        
    100806 Sala SRBS ökl eftersök sär 5[543] 7[544]        
Sifka S50145/2009K 100903 Vagnhärad SWeiK ukl eftersök sär 9[545] 8[546]        
  100925 Enköping SWeiK ukl fält ord       EG [547]   0
  100926 Enköping SWeiK ukl fält ord       EG[548]   0
  101009 Öland SWeiK ukl fält ord       EG[549]   0
    101103 Enköping SWeiK ukl fält sär       EG[550]   0
Silver Hunt's Demeter S15192/2005K 100710 Väla SWeiK ökl eftersök ord 8[551] 10[552]        
  100711 Väla SWeiK ökl eftersök ord 10[553] EG[554]        
  100727 Kågeröd SRBS ökl eftersök sär 8[555] 10[556]        
    101121 Kristianstad SWeiK ökl fält sär (8) (10)   6[557] 9 2
Silver Hunt's Feeling of Umbra S25635/2009K 100710 Väla SWeiK ukl eftersök ord 7[558] 10[559]        
  100711 Väla SWeiK ukl eftersök ord EG[560] 10[561]        
  100727 Kågeröd SRBS ukl eftersök sär 7[562] 10[563]        
  101009 Älviksholm SWeiK ukl fält sär       EG[564]   0
  101010 Älviksholm SWeiK ukl fält sär       EG[565]   0
  101023 Alingsås SWeiK ukl fält ord       EG[566]   0
    101121 Kristianstad SWeiK ukl fält sär       EFF[567]   0
Silver Hunt's Naud S30149/2007L 100704 Kristianstad SWeiK ökl eftersök ord EG[568] 10[569]        
Silver Hunt's Selene S15194/2005K 100724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 10[570] 10[571]        
Silver Hunt's Sense of Umbra S25628/2009K 100710 Väla SWeiK ukl eftersök ord 10[572] 9[573]        
  100711 Väla SWeiK ukl eftersök ord 10[574] 10[575]        
  101009 Älviksholm SWeiK ukl fält sär       EG[576]   0
  101010 Älviksholm SWeiK ukl fält sär       EG[577]   0
    101011 Älviksholm SWeiK ukl fält sär (10) (10)   6[578] 8 2
Silver Hunt's Soul of Umbra S25634/2009K 100710 Väla SWeiK ukl eftersök ord 9[579] 10[580]        
    100711 Väla SWeiK ukl eftersök ord 8[581] 10[582]        
Silver Hunt's Spirit of Umbra S25629/2009K 100710 Väla SWeiK ukl eftersök ord 5[583] 9[584]        
    100711 Väla SWeiK ukl eftersök ord 9[585] 6[586]        
Silver Hunt's Touch of Umbra S25632/2009K 100814 Öland SWeiK ukl eftersök ord 6[587] 8[588]        
  100815 Öland SWeiK ukl eftersök ord 7[589] 9[590]        
    101014 Gotland SWeiK ukl fält ord       EG[591]   0
Sixten S33438/2009L 100916 Stigtomta SWeiK ukl eftersök sär 10[592] 10[593]        
    101102 Dyltabruk SRBS ukl fält sär       EG[594]   0
Snaiper's Indy S30144/2007K 100710 Vallentuna SWeiK ökl eftersök ord 10[595] 10[596]        
  101014 Gotland SWeiK ökl fält ord       EG[597]   0
    101016-17 Gotland SWeiK ökl odelat fält -- --   EG[598]   0
Snaiper's Lily S56121/2009K 100703 Kristianstad SWeiK ukl eftersök ord 6[599] 7[600]        
  100704 Kristianstad SWeiK ukl eftersök ord 9[601] 6[602]        
  100805 Sala SRBS ukl eftersök sär 5[603] 8[604]        
  100806 Sala SRBS ukl eftersök sär 8[605] 10[606]        
  100925 Alingsås SWeiK ukl fält ord       EG[607]   0
  100926 Alingsås SWeiK ukl fält ord       EG[608]   0
  101014 Gotland SWeiK ukl fält ord       EG[609]   0
    101016-17 Gotland SWeiK ukl odelat fält -- --   EFF[610]   0
Snaipers Luke S56120/2009K 101016-17 Gotland SWeiK ukl odelat fält -- --   EFF[611]   0
Strong Soul's Eye of the Tiger S35135/2008K 100703 Svansele SWeiK ökl eftersök ord 10[612] 10[613]        
Strong Soul's King of the Road S35136/2008L 100724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord EG[614] --        
  100725 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 9[615] EG[616]        
  100703 Svansele SWeiK ökl eftersök ord 9[617] EG[618]        
    100704 Svansele SWeiK ökl eftersök ord -- EG[619]        
Strong Soul's Take My Breath Away S35140/2008L 100703 Svansele SWeiK ökl eftersök ord EG[620] EG[621]        
  100704 Svansele SWeiK ökl eftersök ord EG[622] 10[623]        
  100801 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök sär 10[624] 10[625]        
  100827 Björkliden/Svansele SWeiK ökl skog sär       EG[626]   0
  100903 Björkliden/Svansele SWeiK ökl skog sär       EFF[627]   0
    101010 Älviksholm SWeiK ökl fält sär       EG[628]   0
Teamdiva's Wilja-af-Quasi S60684/2007K 100703 Svansele SWeiK ekl eftersök ord 10[629] 9[630] 8[631]      
  100704 Svansele SWeiK ekl eftersök ord 10[632] 10[633] 9[634]      
  100828 Björkliden/Svansele SWeiK ekl skog ord       EG[635]   0
  100829 Björkliden/Svansele SWeiK ekl skog ord       EFF[636]   0
  100901 Björkliden/Svansele SWeiK ekl skog ord       EG[637]   0
  100902 Björkliden/Svansele SWeiK ekl skog ord       EG[638]   0
  100904 Björkliden/Svansele SWeiK ekl skog ord       EG[639]   0
  100905 Björkliden/Svansele SWeiK ekl skog ord       EG[640]   0
  101014 Gotland SWeiK ekl fält ord       EG[641]   0
  101016-17 Gotland SWeiK ekl odelat fält 10[642] 10[643] 10[644] EG[645]   0
  101020 Älviksholm SWeiK ekl fält sär       EG[646]   0
    101021 Älviksholm SWeiK ekl fält sär       EG[647]   0
Teamdiva's Wilma-af-Quasi S60683/2007K 100702 Bjurträsk SWeiK ekl eftersök sär 10[648] 10[649] 10[650]      
  100703 Svansele SWeiK ekl eftersök ord 10[651] 10[652] 9[653]      
  100827 Björkliden/Svansele SWeiK ekl skog sär       EG[654]   0
  100828 Björkliden/Svansele SWeiK ekl skog ord       EFF[655]   0
  100829 Björkliden/Svansele SWeiK ekl skog ord       EG[656]   0
  100901 Björkliden/Svansele SWeiK ekl skog ord (10) (10) (10) 7[657] 10 1
  100902 Björkliden/Svansele SWeiK ekl skog ord       EG[658]   0
    100903 Björkliden/Svansele SWeiK ekl skog sär (10) (10) (10) 7[659] 9 1
Wayfarer's Dame Ma Dawill S37133/2007L 100801 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök sär 10[660] 7[661]        
  100826 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök sär 10[662] 10[663]        
  100827 Björkliden/Svansele SWeiK ökl skog sär       EG[664]   0
  100904 Björkliden/Svansele SWeiK ökl skog ord       EG[665]   0
    100905 Björkliden/Svansele SWeiK ökl skog ord       EG[666]   0
Wayfarer's Dream Baby S45368/2007L 100703 Svansele SWeiK ökl eftersök ord 9[667] 10[668]        
    100704 Svansele SWeiK ökl eftersök ord 10[669] 10[670]        
Wellieson Day S38555/2009K 100727 Kågeröd SRBS ukl eftersök sär 8[671] 10[672]        
  100814 Öland SWeiK ukl eftersök ord 6[673] 8[674]        
  100815 Öland SWeiK ukl eftersök ord 7[675] 7[676]        
  100914 Svedala SWeiK ukl eftersök sär 8[677] --        
  100920 Svedala SWeiK ukl eftersök sär 10[678] 10[679]        
  100925 Enköping SWeiK ukl fält ord (10) (10)   7[680] 6 1
  100926 Enköping SWeiK ukl fält ord (10) (10)   4[681] 4 3
  101002 Dyltabruk SWeiK ukl fält ord (10) (10)   6[682] 10 2
  101016-17 Gotland SWeiK ukl odelat fält 6[683] 8[684]   7[685] 7 2
  101023 Ystad SWeiK ukl fält ord (10) (10)   8[686] 10 1
    101024 Kristianstad SWeiK ukl fält ord (10) (10)   5[687] 9 2
Wellieson Eanie S38581/2007K 100710 Vallentuna SWeiK ökl eftersök ord 10[688] 10[689]        
  100925 Enköping SWeiK ökl fält ord       EG[690]   0
  100926 Enköping SWeiK ökl fält ord (10) (10)   4[691] 10 3
    101002 Dyltabruk SWeiK ökl fält ord       EG[692]   0
Wellieson Easy S38580/2007K 100806 Sala SRBS ekl eftersök sär 7[693] -- EG[694]      
  100816 Gotland SWeiK ekl eftersök sär 10[695] 10[696] 10[697]      
  100926 Enköping SWeiK ekl fält ord       EG[698]   0
    101016-17 Gotland SWeiK ekl odelat fält EG[699] 10[700] 10[701] 6[702] 10 0
Wellieson Eazac S38579/2007K 100710 Vallentuna SWeiK ökl eftersök ord EG[703] 10[704]        
  100711 Vallentuna SWeiK ökl eftersök ord 10[705] 10[706]        
  101014 Gotland SWeiK ökl fält ord (10) (10)   8[707] 9 1
    101016-17 Gotland SWeiK ökl odelat fält 7[708] 9[709]   EFF[710]   0
Wellieson Gatsby S36474/2005K 100903 Vagnhärad SWeiK ekl eftersök sär -- EG[711] --      
  100910 Söderfors SWeiK ekl eftersök sär 10[712] 10[713] 10[714]      
    100925 Enköping SWeiK ekl fält ord       EG[715]   0
Woksebs Nike S49462/2001K 100903 Vagnhärad SWeiK ekl eftersök sär -- EG[716] --      
Woksebs Ruth S47812/2005K 100703 Kristianstad SWeiK ekl eftersök ord -- 6[717] EG[718]      
  100711 Väla SWeiK ekl eftersök ord 10[719] 10[720] 9[721]      
  100925 Alingsås SWeiK ekl fält ord (10) (10) (9) 5[722] 6 2
  100926 Alingsås SWeiK ekl fält ord       EG[723]   0
  101016-17 Gotland SWeiK ekl odelat fält EG[724] 10[725] 10[726] EG[727]   0
    101023 Alingsås SWeiK ekl fält ord       EG[728]   0
Yellow Eye's Atlaz S33278/2007K 100724 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 9[729] 10[730]        
  100725 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord 10[731] 10[732]        
  100925 Enköping SWeiK ökl fält ord       EG[733]   0
  100926 Enköping SWeiK ökl fält ord       EG[734]   0
  101002 Dyltabruk SWeiK ökl fält ord       EG[735]   0
  101003 Dyltabruk SWeiK ökl fält ord       EG[736]   0
  101009 Älviksholm SWeiK ökl fält sär (10) (10)   7[737] 10 1
  101010 Älviksholm SWeiK ökl fält sär       EG[738]   0
  101011 Älviksholm SWeiK ökl fält sär (10) (10)   6[739] 9 2
  101023 Alingsås SWeiK ökl fält ord       EG[740]   0
  101024 Alingsås SWeiK ökl fält ord (10) (10)   4[741] 9 3
    101104 Enköping SWeiK ökl fält sär (10) (10)   7[742] 5 1
Yellow Eyes Red Rose S64827/2008K 100724 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord 5[743] EG[744]        
    100725 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord 8[745] EG[746]        
Yellow Eyes River S64826/2008K 100724 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord 7[747] EG[748]        
    100725 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord 8[749] 7[750]        
Yellow Eye's Willow S60627/2002K 100711 Väla SWeiK ökl eftersök ord 8[751] 7[752]        
    101023 Alingsås SWeiK ökl fält ord       EG[753]   0

[1]
Lugn i kast, springer fram och tillbaka, får upp-repade kommandon. Startas om, kan till slut förmås att hämta fågeln. Gör en bra avlämning. /Kjell Alinger
[2]
Tar an spår i bra tempo, spårnoga. Åter med fågel i acceptabelt grepp. Gör en bra avlämning. /Kjell Alinger
[3]
Lugn i kast, direkt i, simmar bra, bra grepp. Lägger ner vid strandkanten, matte nöjd. /Kjell Alinger
[4]
Tar an spår i bra tempo. Kommer åter med fågel i bra grepp. Lägger ner vid förarens fötter. /Kjell Alinger
[5]
Gör ett bra vatten-arbete. Bra simteknik. Bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[6]
Startar i snabbt tempo i god kontakt med spåret. Åter med bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[7]
Lägger ner, i övrigt mycket bra vatten-arbete. /Benny Nilsson
[8]
Lägger ner apporten omotiverat. Bra spår-arbete i övrigt. /Benny Nilsson
[9]
U a. /Lars Karlsson
[10]
Startar i lina i bra tempo. Åter med bra grepp. Lägger ner omotiverat. Nytt grepp. Bra avläm-ning. /Lars Karlsson
[11]
Söker med god fart, vidd och reviering. Följsam. Stöter rapphöns och förföljer för långt. /Birger Knutsson
[12]
Söker i kraftfull galopp med bra fart och vidd. Revierar bra. Står stramt, fågeln lättar då domaren och skytten är på väg fram. Bra förarkontakt, lydig. Stöter tillsammans med partnern och går efter för långt. /Gunnar Ericsson
[13]
Är lös endast 5 min innan han förgriper sig. Finner fågel, står stramt för löpa. Arbetar förtjänstfullt ut löpan, trycker upp fågeln och går efter för långt. /Gunnar Ericsson
[14]
Söker i kraftfull galopp. Revierar bra. Går upp sig vad gäller fart. Bra förar-kontakt, lydig. Fågel i luften under oklara förhål-landen. Har under dagen ett antal löpor som inte kan redas ut. /Gunnar Ericsson
[15]
Söker ojämnt. Stora slag varvas med lite rotning på markvittring. Rör sig i kort galoppaktion, där farten stundtals kunde vara högre. Stånd, lite försiktig avance, rapp-hönskull upp, lugn i flog och skott. Stånd med mycket trög avance till en början, resultatlöst. Stånd, vägrar resa, fasan lättar, lugn i flog och skott. Kastapport: Lugn i kast och skott. Leker med fasanen och är till en början ovillig att apportera. Slutför dock. /Birger Knutsson
[16]
Visar upp ett ojämnt sök. Stora slag med bra fart varvas med rotning på markvittring, vilket i slutändan blir ineffektivt. Stånd, utreder trögt löpa, avbryts. Fasan lättar senare under fortsatt rotning. /Birger Knutsson
[17]
Jagar hela dagen med utmärkt fart och vidd, oavsett hur vinden ligger. Acceptabel reviering. Står stramt i bäckravin, bra avance på löpa som resulterar i fasan på vingarna. Lugn i flog och skott. Står igen men visar nu en aning trög avance men får upp en rapphönskull och är åter lugn i flog och skott. Tyvärr stöter Wasco avslutningsvis en rapphöna och går tyvärr efter. /Anders Beskow
[18]
Får kommenderas. I övrigt bra vattenarbete. /Benny Nilsson
[19]
Bra spårarbete. /Benny Nilsson
[20]
Är väl intresserad av sin partner. Arbetar i god fart, måttlig vidd och ojämn reviering. Ett tomt stånd. Stöter fasan och går efter och tar fågeln när den landat. Bra avlämning. Står, har svårt att precisera men får upp två rapphöns. Går långt efter och petar fågeln på nytt. /Kenneth Sundvall
[21]
Släpps för kort tid för att kunna bedömas. /Marcus Niklasson
[22]
Lugn i skott och kast. Direkt i, simmar bra. Är försiktig, drar ut truten, släpper. Upprepade kommandon. Tar klent vinggrepp, lägger ned vid förarens fötter. Nytt kommando, därefter acceptabel avlämning. /Kjell Alinger
[23]
Ivrig spårstart. Spårar i måttligt tempo. Skallar i spårslut. Apportkomman-do. Åter med kanin i utmärkt grepp. Bra avlämning. /Kjell Alinger
[24]
Lugn i skott och kast. Direkt i, simmar kraftfullt. Tar med bra grepp, skiftar på vägen in till utmärkt grepp. Utmärkt avlämning. /Kjell Alinger
[25]
Startar okoncentrerat. Ringar sig fram, finner spåret. Åter i måttligt tempo. Avlämning OK. /Kjell Alinger
[26]
Stort snabbt sök med ojämn reviering, sticksöker oftast. Står, fågeln lättar, kvar i flog. Nytt stånd för rapp-höns som tyvärr lättar, lugn. Stånd igen. Bra avance, helt lugn i skott och fall. Vet exakt var fågeln fallit och gör en bra apport. En själv-ständig och duktig jakthund. /Kenneth Sundvall
[27]
Börjar dagen med att visa upp en imponerande vidd, går i kraftfull tung galopp. Mattas alldeles för tidigt i släppet. Önskar bättre reviering. Hunden jagar självständigt och är stundtals ur hand. I sista släppet är revieringen bättre. Finner fågel, mkt snyggt stånd, OK avance, lugn i flog och skott. Kastapport: Lugn i skott och kast. Letar länge, finner till slut. Tar med bra grepp, tuggar lite onödigt, bra avlämning. /Marcus Niklasson
[28]
Börjar mycket bra med en bra fågeltagning och en bra apport, men går ner sigi andra och tredje släpp. /Jan Pettersson
[29]
En mycket trevlig hund, bra fart och vidd. Revierar utmärkt. Står för fasan, bra avance. Helt lugn i flog och skott. Bra apport. /Jan Pettersson
[30]
Söker i kraftfull galopp. Börjar släppen med bra fart, går ner sig. Revierar bra. Bra förarkontakt, lydig. Stöter singelfågel, respekterar. Finner vid två tillfällen fågel. Står stramt. Bra avance, lugn i flog och skott. Kastapport: tuggar något. /Gunnar Ericsson
[31]
Söker i kraftfull galopp. Bra fart och vidd. Revierar tidvis något öppet. Bra förar-kontakt, lydig. Finner fågel, står stramt. Bra avance. Lugn i flog och skott. Finner fågel, står stramt. Bra avance. Lugn i flog och skott. Har senare 2 tomstånd. Kastapport: U a. /Gunnar Ericsson
[32]
Lugn i kast. Bra igång men vänder vid simdjup. Startas om 2 ggr men vill för dagen inte simma. /Anders Beskow
[33]
Startas lös. Spårar bra. Åter med bra grepp. Lägger ner ca 5 m från föraren och vill inte lämna av viltet. /Anders Beskow
[34]
Går i 2 ggr. Föraren bryter. /Benny Nilsson
[35]
Ringar i början av spåret. Tuggar något. Ovillig att lämna av apporten. /Benny Nilsson
[36]
Snabb igång, direkt i, simmar bra. Tar med ett utmärkt grepp. Lägger ner på land, tar några onödiga hårda grepp. Gör sen en bra avlämning. /Kjell Alinger
[37]
Startar i lina i anpassat tempo, spårnoga. Åter med kanin i bra grepp. Tar omtag och är onödigt hård i greppet. Gör en acceptabel avlämning. /Kjell Alinger
[38]
Bra fart och vidd, önskas en större reviering. Förföl-jer ett rådjur, försvinner efter en 15-20 m. Senare under dagen blir det måttlig fart och vidd. Stjäl stånd för partnern, får kopplas. /Kjell Alinger
[39]
Ett utmärkt vatten-arbete men avslutar med en snabb avlämning. /Anders Beskow
[40]
Startar lös. Spårar bra, snabbt men stannar och plockar med viltet. Tar på kommando och kommer in och gör en bra avläm-ning. /Anders Beskow
[41]
Söker i kraftfull galopp, hygglig fart, större vidd önskas. Släpp 2: markant högre fart och större vidd. Finner fågel, står stramt, bra avance. Går efter för långt vid flog och skott. Bra förarkontakt, lydig. /Gunnar Ericsson
[42]
Söker i bra fart, vidd och reviering. Följsam. Får chans i sista släpp på fasantupp som förvaltas väl med bra avance. Ganska lugn i flog och skott. Har under dagen en stöt i medvind på rapphöns. Kastapport: ganska bra. En trevlig unghund. /Lars Karlsson
[43]
Gör ett utmärkt vatten-arbete. Lägger ner framför föraren, annars bra. /Lars Karlsson
[44]
Tar an spåret snabbt. Åter med bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[45]
Lugn i skott och kast. Simmar bra. Finner snabbt. Åter med bra grepp. Bra avlämning. /Lars Karlsson
[46]
Tar an spåret snabbt. Använder vinden väl. Åter med bra grepp men packar om. Bra avlämning. /Lars Karlsson
[47]
Söker i måttlig fart, medel-stor vidd och godtagbar reviering. Lydig. Har under dagen två tomma stånd samt fågel i sökområdet vid två tillfällen. Fastnar i markvittring. /Lars Karlsson
[48]
Söker i måttlig fart, medel-stor vidd, godtagbar revi-ering och tillfredsställande förarkontakt. Har under dagen tre mycket bra fågel-arbeten med bra avance, lugn i flog och skott. Res-pekterar när orrar lättar. Kastapport: ovillig avläm-ning. /Lars Karlsson
[49]
Visar ett omoget sök med låg fart, liten vidd och ganska bra reviering. Fastnar i markvittring. Gör en spontanapport på en duvhöksslagen järpe. 2:a släpp: går på löpa långt till fast stånd. Järpe upp, saluteras. Uma lugn i flog och skott. Kastapport: tuggar, ovillig avlämning. /Lars Karlsson
[50]
Söker i måttlig fart, liten vidd och godtagbar reviering. Lydig. Har ett stånd under dagen med bra avance. Lugn i flog och skott. Gör en bra kastapport. /Lars Karlsson
[51]
Startar i långsamt fart, liten vidd och godtagbar reviering, följsam. Har under dagen chans på rapphöna, men klarar inte utan det blir en stöt. Finner ingen mer fågel. /Lars Karlsson
[52]
Gör ett utmärkt vattenarbete med bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[53]
Tar an upptaget bra, går ca 50 m, åter, startar om. Gör ett utmärkt spårarbete i alla delar, bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[54]
Finner fyra apportvilt ganska snabbt, för ett bra arbete med bra grepp och avlämningar. /Lars Karlsson
[55]
Lugn igång, tar dirigering. Simmar bra. Finner snabbt första apporten. Bra grepp och avlämning. Bra apport på andra fågeln också. /Lars Karlsson
[56]
Finner upptaget direkt. Tar an spåret i mycket bra tempo. Åter med bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[57]
Börjar med ett bra tempo. Finner vilt ett, två och tre ganska snabbt. Går sedan ner sig i sitt arbetstempo. Får mycket förarstöd för att hitta den fjärde apporten. Grepp och avlämningar bra. /Lars Karlsson
[58]
Söker hela dagen i hög fart, stor vidd och bra reviering. Finner Frej i stramt stånd i myrkant. Frej gör ett utmärkt fågelarbete med bra avance, ganska lugn i flog och skott. Kastapport: UA. /Lars Karlsson
[59]
Frej söker för dagen med ganska bra fart, vidd och reviering. Lydig. Har för dagen ingen fågelkontakt. /Lars Karlsson
[60]
Frej visar under dagen ett ganska bra sök, mattas en del mot slutet av dagen. Har ett stånd som skytten och föraren trampar upp. Frej lugn. Har ett stånd som löses. Har fågel i sökområdet. /Lars Karlsson
[61]
Tramsig igång. Återvänder ett antal gånger. Föraren avbryter. /Gunnar Ericsson
[62]
Tar snabbt an spåret. Finner räven. Tar direkt med bra grepp. Bra avlämning. /Gunnar Ericsson
[63]
Arbetar snabbt. Hämtar samtliga apporter. Tid: 6 min. /Gunnar Ericsson
[64]
Söker i kraftfull galopp. Något ojämn i fart och vidd. Släpper osökt terräng bakom sig. Nytt-jar vinden bra. Bra förarkon-takt. Mestadels lydig. Finner singelrapphöna. Står stramt, bra avance, kan hållas i flog och skott. Står tomt i senare släpp. Kastapport: U a. /Gunnar Ericsson
[65]
Omständlig vid apport-grepp. I övrigt bra vattenarbete. /Benny Nilsson
[66]
Liten tappt i början. Omständlig vid apport-grepp och avlämning. /Benny Nilsson
[67]
Friskt i, simmar bra. Finner snabbt. Åter med bra grepp. Lägger ner vid strandkanten. Tramsar med avlämningen. /Lars Karlsson
[68]
Gör ett bra ökl-spår i alla delar med en ompack-ning innan avlämning. /Lars Karlsson
[69]
Tveksam igång, springer längs stranden. Simmar ut. Tar vinggrepp. Lägger ner vid strandkanten. Nytt apportkommando, nytt vinggrepp. Släpper. Föraren tar fågeln. /Lars Karlsson
[70]
Startar i högt tempo. Ganska bra kontakt med spåret. Startar om, sedan allt bra. Bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[71]
Lugn i kast, tvekar vid igång men kan övertygas att gå i. Simmar bra. Åter med acceptabelt grepp. Något snabb avlämning. /Anders Beskow
[72]
Startar lös och gör ett utmärkt spårarbete. /Anders Beskow
[73]
Söker i lätt galopp med bra fart. Revierar mestadels bra. Bra förarkontakt, lydig. Har under dagen tre tomstånd. /Gunnar Ericsson
[74]
Går i kast, långsam igång. Vänder vid simdjup men kan till slut förmås att simma ut. Åter med bra grepp. Korrekt avlämning. /Anders Beskow
[75]
Startar lös, spårar bra men kommer åter tom. Startas om och lyckas denna gång. Korrekt avlämning. /Anders Beskow
[76]
Lugn i kast, men vill tyvärr inte simma ut idag. /Ann-Christin Skrucha
[77]
Startas lös. Går ut i högt tempo, bra spårkontakt. Åter i samma tempo. Bra avlämning. /Ann-Christin Skrucha
[78]
Söker i lätt snabb galopp. Revierar mestadels bra, bra fart och vidd. Bra förarkontakt, lydig. Stöter vid två tillfällen fågel och går efter för långt. /Gunnar Ericsson
[79]
Söker i lätt snabb galopp. Revierar mestadels bra. Mestadels bra vidd. Bra förarkontakt. Lydig. Står stramt, tomt och för löpa. /Gunnar Ericsson
[80]
Söker i lätt snabb galopp. Bra fart och vidd. Revierar bra. Bra förarkontakt, lydig. Finner fågel och går efter för långt. /Gunnar Ericsson
[81]
Söker i bra fart, vidd och reviering. Följsam. Har under dagen ett tomt stånd och två stötar som respekteras. Nytt stånd, bra avance. Tar fasantupp men vill inte apportera. /Lars Karlsson
[82]
Drages av föraren p g a hälta. /Lars Karlsson
[83]
Lugn i skott och kast. Går rakt i och simmar energiskt. Behöver dirigeras sista biten. Mycket lydig. Finner fågeln och återkommer med bra grepp. Tuggar till ett antal gånger på vägen, ordentligt. Därav är arbetet inte godkänt. /Patrik Sjöström
[84]
Utmärkt spårarbete! /Patrik Sjöström
[85]
Bra vattenarbete. /Benny Nilsson
[86]
Mycket bra spårarbete. /Benny Nilsson
[87]
Söker i fart, stor vidd, något för djup reviering och god förarkontakt. Stannar ibland omotiverat i slagen. Går på slutet på en rådjurslöpa och stöter på hemvägen två rapphöns. /Patrik Sjöström
[88]
Söker i hög fart och stor vidd, tappar ibland reviering och lydnad, men en trevlig hund som förhoppningsvis blir en utmärkt jakthund. Går efter rådjur för långt för klassen. /Patrik Sjöström
[89]
Lugn i kast och skott. Snabbt i vattnet. Simmar bra. Åter med bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[90]
Gör ett utmärkt spår. /Lars Karlsson
[91]
Visar under dagen ett bra sök, såväl på stubb som i gräsmark. Bra fart, vidd och god revie-ring. Har två bra fågelarbeten med bra avance. Lugn i flog och skott. Kastapport mycket bra. /Lars Karlsson
[92]
U a. /Lars Karlsson
[93]
U a. /Lars Karlsson
[94]
Gör ett utmärkt arbete i rutan. /Lars Karlsson
[95]
En stark hund som under hela dagen visar hög fart, stor vidd och god reviering. Har under dagen fyra mycket bra fågelarbeten med bra avance. Lugn i flog och skott. Kom inte åt att fälla fågel. /Lars Karlsson
[96]
Söker i medelhög till hög fart, medelstor vidd, god reviering och följsamhet. Har 3 chanser på fasan under dagen, men får inte till det. /Patrik Sjöström
[97]
Söker i medelhög till låg fart, i medelstor vidd och god reviering. Bra förarkontakt. Får kopplas för att söket försämras. /Patrik Sjöström
[98]
Får kommenderas, lägger ner apporten framför föraren. I övrigt bra vattenarbete. /Benny Nilsson
[99]
Startar om, utan resultat. /Benny Nilsson
[100]
Orolig i skott och kast. Simmar ganska bra. Fin-ner snabbt. Åter med bra grepp. Lägger ner vid vattenlinjen. Nytt kom-mando. Tar med ganska bra grepp. Snabb av-lämning. /Lars Karlsson
[101]
Tar sig an spåret i ett lugnt tempo i god kontakt med spåret. Åter tom. Startar om 2 ggr. Klarar det inte för dagen. /Lars Karlsson
[102]
U a. /Niclas Niklasson
[103]
U a. /Niclas Niklasson
[104]
Lugn i skott, går i kast. Rakt i, simmar bra. Åter med bra grepp. Gör en slarvig avlämning. /Niclas Niklasson
[105]
Släpps lös. Går ut i måttligt tempo, ökar senare. Med godkänd kontakt av spåret. Åter med bra grepp. Gör en bra avlämning. /Niclas Niklasson
[106]
Söker i lätt snabb galopp. Revierar mestadels bra, något större vidd är önskvärt. Bra förarkontakt, lydig. Fågel i luften under oklara förhållanden. Stöter fågel och går efter för långt. /Gunnar Ericsson
[107]
Söker i kraftfull galopp. Bra fart och vidd. Revierar bra. Bra förarkontakt, lydig. Finner fågel. Står stramt. Försiktig avance. Kastapport: U a.
/Gunnar Ericsson
[108]
Söker i kraftfull galopp. Bra fart, vidd och reviering. Bra förarkontakt, lydig. Finner fågel, står för löpa som arbe-tas ut på ett förtjänstfullt sätt. Står stramt, bra avance. Lugn i flog och skott. Kastapport: U a. /Gunnar Ericsson
[109]
Gör ett utmärkt vatten i alla delar. Bra grepp och bra avlämning. /Lars Karlsson
[110]
U a. /Lars Karlsson
[111]
Söker med bra fart och vidd, bra reviering. Håller sitt format hela dagen. Stöter ripkull och går efter för långt. /Lars Karlsson
[112]
Startar i bra fart, vidd och reviering. Får ganska tidigt stånd, som Spirit löser. Går på löpa, stöter ripor och går efter för långt. Kopplas. /Lars Karlsson
[113]
Visar upp ett sök med bra fart, vidd och bra kontakt i sina släpp. God reviering. Har vid etet tillfälle orrhöna som lättar i Spirits sökområde. /Lars Karlsson
[114]
Spirit startar dagen med måttlig fart, medelstor vidd och godtagbar reviering. Följsam. Har under dagen en stöt på fasaner, som respekteras. Nytt stånd, seg avance. Lugn i flog och skott. Kastapport: tuggar kraftigt. /Lars Karlsson
[115]
Söker i måttlig fart, medelstor vidd, godtagbar reviering och är ganska följsam. Fastnar gärna i markvittring. Har under dagen chans på fasanhönor, men kommer för nära, stöter, respekterar. Nytt stånd, bra avance. Kan stoppas en går i skott. Apport: tuggar kraftigt. /Lars Karlsson
[116]
Söker i lätt galopp. Mestadels bra fart. Revierar bra. Något större vidd önskvärd. Bra förarkontakt, lydig. Finner fågel, står stramt. Hygglig avance. Lugn i flog och skott. Kastapport: går i skott. Lägger ner en gång. /Gunnar Ericsson
[117]
Vattenarbetet blir krångligt och omständigt då hunden inte tar dirigering. Simmar bra, men vänder halvvägs. Nytt försök och lyckas nu. Korrekt avlämning. Andra apporten u a. /Anders Beskow
[118]
Startas lös och gör ett utmärkt spårarbete. /Anders Beskow
[119]
Söker i bra fart, blinkar för mård. Tuggar kraftigt på änder men gör korrekta avlämningar. /Anders Beskow
[120]
Börjar trevande men går upp sig efterhand. Stöter en rapphöna. Står sedan mycket bra för en singel-höna, helt lugn i flog och skott. Bra apport. /Jan Pettersson
[121]
Klarar inte vattnet för dagen. /Lars Karlsson
[122]
Startar i lina. Tar sig an spåret snabbt med bra spårarbete. Åter med bra grepp. Snabb avlämning. /Lars Karlsson
[123]
Efter påverkan går hunden i vattnet. I övrigt bra vattenarbete. Lägger ner apporten. /Benny Nilsson
[124]
Mycket bra spårarbete. /Benny Nilsson
[125]
Lugn i kast, tvekar vid igång men går sedan långsamt i. Simmar bra. Åter med acceptabelt grepp. Korrekt avlämning. /Anders Beskow
[126]
Startar i lina och gör ett utmärkt spårarbete. /Anders Beskow
[127]
Rör sig lätt i bra fart och stil. När föraren slutar dirigera hunden arbetar hon utmärkt med fin förarkontakt. I tredje släpp stramt stånd, reser villigt, en kort eftergång. Kastapport. Tröttas något i sista släpp. En riktigt fin hund. /Ann-Christin Skrucha
[128]
Rör sig i lätt fin galopp. Under förmiddagen blir söket ojämnt och anvisad mark blir inte helt genomsökt. Stånd, villig avance, tomt. Söker under eftermiddagen med bra fart och stil, får med sig marken på ett bra sätt. Stånd, villig avance, går på en lång löpa i så hög fart att skytten inte har en chans till situation. Domaren begär nytt stånd. Strax efter det går en rapp-hönskull upp. Lugn. Söket fortsätter, stöter rapphöns i bra vind. Lugn. Stånd anmäls ytterligare två gånger. Tomt. /Ann-Christin Skrucha
[129]
Söker i lätt snabb galopp med bra fart. Revierar mestadels bra, utnyttjar vinden väl. Har under dagen tre tomstånd. Stöter fågel och går efter en kortare sträcka. Bra förarkontakt, lydig. /Gunnar Ericsson
[130]
Söker i lätt snabb galopp. Revierar bra, bra vidd. Bra förarkontakt, lydig. Stöter fågel, som respekteras. /Gunnar Ericsson
[131]
Söker i lätt galopp. Revierar bra. Bättre fart och vidd önskas. Bra förarkontakt, lydig. Går upp sig märkbart då det gäller fart och vidd. Finner fågel, trycker upp fågeln, respekterar. Finner fågel, står stramt. Bra avance. Lugn i flog och skott. Kast-apport: U a. /Gunnar Ericsson
[132]
U a. /Lars Karlsson
[133]
Snabbt spårarbete i god kontakt med spåret. Åter med bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[134]
Söker med hög fart, stor vidd och utmärkt reviering. Lydig. Söker starkt hela dagen. Har två utmärkta fågeltagningar med mycket bra avance. Lugn i flog och skott. Bra apport på fälld fågel. /Lars Karlsson
[135]
Gör ett utmärkt vattenarbete med bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[136]
Snabbt spårarbete i god kontakt med spåret. Åter med bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[137]
Apport 1-3: bra. Apport 4: lägger ner omotiverat. /Lars Karlsson
[138]
Börjar dagen i måttlig fart, men går upp sig till hög fart, stor vidd och god reviering, lydig. Har ett tomt stånd. Nytt stånd, rapphöns lättar utan avance, Tiki lugn. Har två bra fågel-arbeten med mycket bra avance. Lugn i flog och skott. Kastapport: slarvig. /Lars Karlsson
[139]
Söker i hög fart, stor vidd, med god reviering och tillfredsställande förarkontakt. Stöter och går efter fasan i betor. Kommer tillbaka och gör om det. /Patrik Sjöström
[140]
Söker i hög fart, stor vidd, bra reviering och bra förarkontakt. Har en fågeltagning på fasan i ris, lugn i skott och fall. Utmärkt avance. Störs av 3 blindstånd, möjligtvis är det småfågel. Gör en utmärkt apportering. /Patrik Sjöström
[141]
Trams vid igång. Får mycket förarstöd. Startar om. Gör allt rätt. Slarvig avlämning. /Lars Karlsson
[142]
Tar an spåret i bra tempo. Ringar i första vinkeln, åter tom. startar om. Gör ett utmärkt spår. Bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[143]
Lugn i skott och kast men vill inte utföra vat-tenarbetet för dagen. /Lars Karlsson
[144]
Startar i lina. Utför ett bra spårarbete med bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[145]
Lugn i skott och kast. Får manas på, ovillig i vattnet. Därefter simmar bra. Åter med bra grepp och avlämning. /Didrik Skarin
[146]
Startar med bra fart och god kontakt med spår. 100 m in tappar spår, gör en ring. Avlämning u a. /Didrik Skarin
[147]
Söker för dagen i långsam fart och liten vidd, godtag-bar reviering. Söket räcker för dagen inte till i ökl. /Lars Karlsson
[148]
Söker i långsam fart, liten vidd och godtagbar reviering. Lydig. Söket räcker för dagen inte till för klassen. /Lars Karlsson
[149]
Söker i lätt galopp, större vidd och högre fart önskas. Revierar bra. Mycket bra förarkontakt, lydig. Finner fågel vid tre tillfällen. Står stramt, bra avance, lugn i flog och skott. Kastapport: Lägger ner, kan förmås att ta apporten och lämna den i föraren hand. /Gunnar Ericsson
[150]
Söker i lätt galopp. Revierar hyggligt. Högre fart och större vidd önskas. Bra förarkontakt, lydig. Stöter fasan som respek-teras. Arbetar på rapphöns-löpa, fåglarna lättar 25 m fram-för hunden, som respekterar. Arbetar i senare släpp på löpor som inte kan redas ut. /Gunnar Ericsson
[151]
Söker periodvis i galopp, mestadels trav. Fart och vidd önskas bättre. Bra förarkontakt, lydig. /Gunnar Ericsson
[152]
Går i kast. Bra igång, simmar bra. Åter med bra grepp men lägger ner på strandkanten. /Anders Beskow
[153]
Ett utmärkt spårarbete i lina, men tuggar något på viltet. /Anders Beskow
[154]
Reser sig i kast men blir kvar. Bra igång, simmar bra. Bra grepp men en för snabb avlämning. /Anders Beskow
[155]
Ett utmärkt spårarbete i lina. /Anders Beskow
[156]
Framme vid truten, tar den inte. Startar inte om. /Benny Nilsson
[157]
Startar om utan resultat. /Benny Nilsson
[158]
Går i skott och kast. Simmar bra. Finner snabbt. Åter med bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[159]
Tar an spåret snabbt med bra kontakt. Vänder efter ca 50 m. Startar om 2 ggr. Klarar inte för dagen. /Lars Karlsson
[160]
Ett utmärkt vatten-arbete som tyvärr avslutas med en för snabb avlämning. /Anders Beskow
[161]
Ett utmärkt spårarbete utan lina. /Anders Beskow
[162]
Startar lös i bra fart. Åter tom men tar om spontant. Åter tom igen. Startas sedan om 2 ggr utan att lyckas. /Anders Beskow
[163]
Söker i kraftfull galop. Bra fart, vidd och reviering. Bra förarkontakt, lydig. Finner vid tre tillfällen fågel, står stramt. Avance från villig till något trög. Kastapport: Tramsar något. /Gunnar Ericsson
[164]
Söker i kraftfull galopp i måttlig fart och medelstor vidd. Revierar mestadels bra. Finner fågel, står stramt. Kan hållas i flog och skott. Bra förarkontakt, lydig. Kastapport. /Gunnar Ericsson
[165]
Lugn i skott, missar nedslaget då skottet ekar. Går i direkt på kommando. Gör ett utmärkt eftersök på vatten. Kommer åter med bra grepp. Bra avlämning. /Ann-Christin Skrucha
[166]
Går ut i högt tempo med bra spårkontakt. Åter med bra grepp. Bra avlämning. /Ann-Christin Skrucha
[167]
Långsamt i vattnet men utan tvekan. Åter tom. startar om, sedanutmärkt vattenarbete med bra grepp och avlämning på båda fåglarna. /Lars Karlsson
[168]
Finner upptaget snabbt, går spåret i bra tempo, åter tom. startar om 2 ggr till, vill inte spåra mera för dagen. /Lars Karlsson
[169]
Startar i ett bra tempo. Finner alla fyra apporterna, men går ner sig i sitt söktempo. Kräver mycket förarstöd. Bra grepp och avlämningar. /Lars Karlsson
[170]
Ovilligt i, trög efter upprepade komman-don, vill inte apportera i vatten för dagen. /Lars Karlsson
[171]
Startar i måttligt tempo ca 75 m, åter. Vill inte spåra mer. /Lars Karlsson
[172]
Startar i ett bra tempo, finner första apporten snabbt, därefter mattas tempot betydligt. Kräver mycket förarstöd. Finner övriga tre apporter, avlämnar med bra grepp. /Lars Karlsson
[173]
Klarar inte för dagen. /Lars Karlsson
[174]
Tar an spåret bra med god kontakt i spåret. Åter med bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[175]
Apport 1-3: u a. Apport 4: söker länge, får många kommandon. /Lars Karlsson
[176]
Gör ett bra vatten-arbete. Bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[177]
U a. /Lars Karlsson
[178]
Gör ett snabbt apport-arbete med bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[179]
Söker i bra fart, vidd och god reviering, lydig. Stöter fasan i medvind i dike. Zafir lugn, respekterar. Har under dagen två bra fågelarbeten med bra avance. Lugn i flog, skott och fall. Bra apport på fälld fågel. /Lars Karlsson
[180]
Söker i låg fart, liten till medelstor vidd, god reviering och bra förarkontakt. Stöter fasan i bra vind. /Patrik Sjöström
[181]
Villig igång. Simmar bra. Finner snabbt. Åter med bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[182]
Tar an spåret i bra tempo. Åter tom, startar om men klarar inte för dagen. /Lars Karlsson
[183]
Tar an spåret i måttlig fart. Spårar ca 100 m. Åter tom. Startar om 2 ggr, men klarar inte. /Lars Karlsson
[184]
Går i vattnet före kommando. I övrigt bra vattenarbete. /Benny Nilsson
[185]
Vill inte för dagen spåra. /Benny Nilsson
[186]
Orolig i skott och kast. Föraren kan hålla hunden på order. Simmar bra. Finner snabbt. Åter med bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[187]
Startar i bra tempo och bra kontakt med spåret. Åter tom. Startar om 2 ggr. Åter tom. Vill inte för dagen. /Lars Karlsson
[188]
Vill inte för dagen. /Benny Nilsson
[189]
Lugn i kast och skott. Simmar ca 20 m, vänder åter. Startar om. Åter. Föraren bryter på egen begäran. /Lars Karlsson
[190]
Lugn i skott och kast. Tvekar vid igång och får ett nytt kommando. Simmar bra, finner. Bra grepp och avlämning. /Birger Knutsson
[191]
Startas lös. Spårar snabbt och bra. Finner, snabbt åter. Bra avlämning. /Birger Knutsson
[192]
Söker med bra fart och stil. Bra vidd men önskvärt något större. Mycket bra reviering. Stånd, skyttens bössa ur funkting. Resning utan skott, allt bra. Nytt stånd, fasan lättar innan vi hinner fram, lugn. Stånd, bra avance och lugn i flog och skott för rapphöns. /Birger Knutsson
[193]
Startar dagen i hög fart, stor vidd och god reviering. Håller sin fart och vidd hela dagen. Har två stötar i medvind på rapphöns samt ett stånd med mycket bra avance. Lugn i flog och skott. Gör en bra apport. /Lars Karlsson
[194]
Utmärkt vattenarbete. /Niclas Niklasson
[195]
Ett utmärkt rävspår utan anmärkning. /Niclas Niklasson
[196]
Första duva u a. Andra kanin u a. Får ett lågt tempo. Tredje kråka. Får uppmanas att ta fjärde mink, u a. /Niclas Niklasson
[197]
Söker med god vidd, fart och reviering. Är följsam. Stöter rapphönskull. Är till en början lugn, men går därefter hejdlöst efter. /Birger Knutsson
[198]
Söker med god fart och vidd. Stöter tillsammans med partner fasaner och förföljer för långt. /Birger Knutsson
[199]
Startar upp med ett ojämnt sök. Går i medvind, får inte med sig anvisad terräng. Rör sig något tungt. I 2:a släpp anmäls stånd. Rapphöns lättar utan hundens förskyllan. Hunden går kraftfullt efter. Färdig för dagen. /Ann-Christin Skrucha
[200]
Startar dagen i medvind utan någon större inten-sitet. Går upp sig och gör ett bra sök i bräskmark, fortsätter med ett ut-märkt medvindssök. Där partner rest fågel, blir hon fast i markvittringen. Stånd anmält, tom. Tappar mark i sista släpp pga föraren. /Ann-Christin Skrucha
[201]
Lugn i skott och kast. Vill för dagen inte gå i vattnet. /Patrik Sjöström
[202]
Tar an spåret snabbt och följer noggrant. Återkom-mer snabbt med bra grepp. Vägrar släppa kaninen. Tuggar och åter på kaninen. Blir därför inte godkänd. /Patrik Sjöström
[203]
Lugn i skott och kast. Tramsar och leker i strandkanten och kan inte förmås att simma för dagen. /Patrik Sjöström
[204]
Tar an spåret snabbt och följer noggrant. Återvän-der snabbt med bra grepp. Bra avlämning. Hoppar upp och nafsar i kaninen. /Patrik Sjöström
[205]
Lugn i kast. Direkt i, simmar bra, tar med klent vinggrepp. Avlämning OK. /Kjell Alinger
[206]
Startar i bra tempo, åter med fågel i bra grepp. Bra avlämning. /Kjell Alinger
[207]
Lägger ner apporten framför föraren. I övrigt bra vattenarbete. /Benny Nilsson
[208]
Bra spårarbete. /Benny Nilsson
[209]
Ganska lugn i skott. Simmar bra. Finner snabbt. Åter med bra grepp och ganska bra avlämning. /Lars Karlsson
[210]
Startar med bra tempo. God kontakt med spåret. Åter med bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[211]
Föraren ger inte hunden chansen att visa upp sig. Visar under dagen upp ett sök i liten vidd, i OK fart och reviering. Har för många fåglar i luften under dagen. /Marcus Niklasson
[212]
Måttligt sök i något ojämnt tempo, saknar kontinuitet. Ofta lågt huvud. Klart bättre i 2a släppet. Rapphöns lättar före stånd, lugn. Önskar något större djup i slagen. Söker ganska bra i veteåker men något ojämn vidd. Har en stöt, lugn. Tappar tempo i slutet av släppet. Tappert arbete i slutsläppet resulte-rar i stånd. Bra avance. Vill gå i skott men kan hållas. Kastapport: Greppar bra. Lägger ner, omkommando. Avlämning OK. /Kenneth Sundvall
[213]
Freja vill inte söka för dagen. Kopplas. /Jan Pettersson
[214]
Får inte till något jaktligt sök. Finner hare som hunden skadar, måste skjutas pga skadan. Färdig för dagen. /Ann-Christin Skrucha
[215]
Freja går lätt och trevligt i god fart i växlande vind, har en tilltalande aktion. Kunde dock önskas en bättre kontinuitet, fram-drift och format i söket. Fortsätter under svåra väderförhållanden att jaga dagen ut på samma sätt. Uppnår stånd mot dike, reser effektivt och precist en fasan, komplett lugn i flog och skott. Utreder. Gör senare en fin apport på kastad fågel. /Anders Beskow
[216]
Jagar hela dagen med mestadels bra fart, vidd och reviering. Avslutar med att stöta rapphöna i fel vind. /Anders Beskow
[217]
Sköter första fågeln korrekt på egen hand. Ser inte andra fågeln i kastet. Hämtar den direkt. Tyvärr slarvig avleverering med nedläggning. /Kenneth Sundvall
[218]
Känner omgående utspåret. Försvinner i bra fart med god spårkontakt. Återkommer med minken i bra grepp och avlämnar fint. /Kenneth Sundvall
[219]
Söker till större del av tiden med bra reviering och ut-nyttjar vinden bra. Finner tre vilt ganska snabbt. Det fjärde, som ligger undan vind i be-gränsningslinjen, tar lite tid i värmen. Lille har mattats något men jobbar oförtrutet. Bra avlämningar. /Kenneth Sundvall
[220]
Simmar ut och vänder. Startas om 3 ggr utan att lyckas. /Patrik Sjöström
[221]
U a. /Patrik Sjöström
[222]
U a. /Patrik Sjöström
[223]
U a. /Patrik Sjöström
[224]
Söker stort med utmärkt fart och stil. Lydig och följsam med fin reviering. Har under dagen fyra stånd med bra avance och helt lugn i flog. Ett resultatlöst stånd. En mycket bra hund som föres utmärkt. /Birger Knutsson
[225]
Söker stort med utmärkt fart och stil. Mycket bra reviering, är följsam och lydig. Har två stötar i svåra lägen. Har två stånd med bra avance och helt lugn i flog och skott. En värdig förstapristagare. Kastapport: allt bra. /Birger Knutsson
[226]
Direkt i på kommando. Simmar bra. Finner snabbt. Åter med bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[227]
Tar an spåret snabbt med god kontakt i spåret. Snabbt åter med bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[228]
Lugn i skott och kast. Simmar bra. Finner snabbt, åter med bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[229]
Startar i ett snabbt tempo. Finner snabbt. Åter med bra grepp men vill inte komma till föraren. Får hårt kommando, kommer. Gör en bra avlämning med bra grepp. /Lars Karlsson
[230]
Söker med hög fart, stor vidd, ganska bra reviering och till-fredsställande förarkontakt. Skallar på duvhök ett par skall. I släpp tre går Stella på lång löpa, tomt. Nytt stånd, bra avance, järpkull upp som Stella förföljer långt. /Lars Karlsson
[231]
Lugn i skott och kast. Snabbt i vattnet. Simmar bra. Finner snabbt. Tramsar med apporten. Åter med bra grepp. Bra avlämning. /Lars Karlsson
[232]
Startar i bra tempo med bra kontakt i spåret. Åter med bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[233]
Gör ett utmärkt unghunds-vatten med bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[234]
Tar an spåret snabbt. Finner kaninen men har svårt att hitta tillbaka. Får en inkallning. Åter med bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[235]
Lugn i skott och kast. Tveksam igång, simmar bra. Tar med bra grepp. Bra avlämning. /Marcus Niklasson
[236]
Tar an spåret i bra tempo. Tar kaninen direkt. Åter med bra grepp. Ovillig avlämning. /Marcus Niklasson
[237]
Visar under dagen upp ett ungdomligt sök där man kan önska större fart och högre intensitet. Missar en del fågel i marken i rätt vind. /Marcus Niklasson
[238]
Lugn vid skott och kast, direkt i, simmar bra. Går upp på land, söker ihärdigt runt kastaren. Kallas in, gör några omstarter. Föraren bryter. /Kjell Alinger
[239]
Reser sig i skott och kast. Direkt i, fatnar på holme, upprepade kommandon. Omstart. Föraren bryter. /Kjell Alinger
[240]
Utmärkt spårstart. Bra tempo. Åter med kanin med bra grepp, full fart. Avlämning utmärkt. /Kjell Alinger
[241]
Reser sig i skott och kast, kan hållas. Simmar något plaskande. Åter med bra grepp. Bra avlämning. /Kjell Alinger
[242]
Bra spårstart. Spårar noga. Åter med utmärkt grepp. Utmärkt avlämning. /Kjell Alinger
[243]
Lugn i skott och kast, direkt i, simmar bra, vattenpassion. Tar den med bra grepp, utmärkt avlämning. /Kjell Alinger
[244]
Startar löst i bra tempo, spårnoga. Bra grepp, bra avlämning. /Kjell Alinger
[245]
Arbetar ganska bra i gräs-bevuxen bäckravin. Bra fart och vidd på öppen mark. Tar marken ganska väl med sig. Stöter rapp-hönskull, lugn i flog. Står, lång snabb avance men tomt. Står, utreder men ingen fågel. Avslutar med fint stånd, bra avance och helt lugn i flog och skott. Kastapport utförs bra. /Kenneth Sundvall
[246]
Visar under dagen upp ett sök där man kan önska jämnare fart och reviering. Går upp sig under dagen men har tyvärr mycket med fågel i luften under dagen. /Marcus Niklasson
[247]
Lugn i kast och skott. Bra igång men störs av en ö, vilken hunden tar sig upp på. Föraren lyckas trycka ut hunden drygt halv-vägs. Simmar lite plaskigt. Föraren bryter. /Marcus Niklasson
[248]
Visar under dagen upp ett sök i hög fart, bra vidd och en öppen reviering. Har ett släpp på kort gräs-mark, där hunden har bra reviering och får med sig mycket mark. Man kan för dagen tycka att hunden är lite för "blöt" i nosen. /Marcus Niklasson
[249]
Isa börjar med bra fart, önskas större vidd. Stöter stor rapphönskull i bra vind, borde ha klarat. Stöter sedan fasan också i bra vind, med respekt. Tomstånd med kraftfull avance. Har gått upp i utmärkt vidd resten av dagen. Kopplas pga olydnad. /Kjell Alinger
[250]
Söker i snabb galopp, hög fart, stor vidd ochr revierar godtag-bart. Otillfredsställande förar-kontakt, mestadels lydig. Finner fågel, står stramt, bra avance. Lugn i flog och skott. Kastapport: u a. /Gunnar Ericsson
[251]
Söker i lätt galopp, hög fart, stor vid och mesta-dels god reviering. Stick-söker vid några tillfällen. Bra förarkontakt, mesta-dels lydig. Finner fågel, står stramt. Bra avance, lugn i flog och skott. Finner rapphöns, står stramt. Bra avance, lugn i flog och skott. Står för lö