Provresultat för spinone 2010
Namn Regnr Datum Plats Arr klubb Klass Provtyp Vatten Fält Apport Pris
Cara Compania Dolli S43143/2003 100814 Öland SWeiK ekl eftersök ord EG[1]      
  100815 Öland SWeiK ekl eftersök ord EG[2]      
  100906 Boarp SRBS ekl eftersök sär 10[3]      
  101009 Öland SWeiK ekl fält ord   EG[4]   0
  101016 Alingsås SRBS ekl fält ord   EFF[5]   0
    101017 Alingsås SRBS ekl fält ord (10) 5[6] 10 2
Cara Compania Ebbi S51882/2007 100814 Öland SWeiK ekl eftersök ord EG[7]      
  100815 Öland SWeiK ekl eftersök ord EG[8]      
  100906 Boarp SRBS ekl eftersök sär 7[9]      
  100925 Alingsås SWeiK ekl fält ord (7) 7[10] 7 2
  100926 Alingsås SWeiK ekl fält ord (7) 7[11] 6 2
  101009 Öland SWeiK ekl fält ord   EFF[12]   0
  101010 Öland SWeiK ekl fält ord   EG[13]   0
  101016 Alingsås SRBS ekl fält ord   EG[14]   0
  101017 Alingsås SRBS ekl fält ord (7) 8[15] 10 1
  101023 Ystad SWeiK ekl fält ord (7)  5[16] 5 2
  101024 Kristianstad SWeiK ekl fält ord   EG[17]   0
    101120 Boarp SRBS ekl fält sär (7) 6[18] 6 2
Cara Compania Effi S51883/2007 100815 Öland SWeiK ökl eftersök ord EG[19]      
  100906 Boarp SRBS ökl eftersök sär 7[20]      
  101014 Gotland SWeiK ökl fält ord (7) 7[21] 7 2
  101016 Alingsås SRBS ökl fält ord (7) 7[22] 7 2
  101017 Alingsås SRBS ökl fält ord   EG[23]   0
  101023 Ystad SWeiK ökl fält ord (7)  5[24] 8 2
  101024 Kristianstad SWeiK ökl fält ord   EFF[25]   0
    101120 Boarp SRBS ökl fält sär   EG[26]   0
Naprox Claudius S61668/2007 100806 Sala SRBS ökl eftersök sär 10[27]      
  100908 Alunda SRBS ökl eftersök sär 9[28]      
    101102 Dyltabruk SRBS ökl fält sär (10) 5[29] 10 2

[1]
Vill för dagen inte gå ut tillräckligt. /Gunnar Ericsson
[2]
Går motvilligt i vattnet. Många kommandon. Simmar ut några tiotal meter och återvänder. Kan inte förmås att nå ut tillräckligt. /Gunnar Ericsson
[3]
Försiktig igång, tar dirige-ring och simmar rakt ut till anden. Apporterar med utmärkt grepp och av-lämning. Markerar and väl, lämnar av med utmärkt grepp. Patrik Sjöström
[4]
Visar under dagen upp ett sök i tung galopp med kraftiga travtendenser. Man kan önska högre fart och större vidd. /Marcus Niklasson
[5]
Söker med god fart och vidd. Fastnar i rotning i bräskmark. Stånd, bra avance, dock resultatlöst. Tröttnar en del. Kommer inte för fågel. /Birger Knutsson
[6]
Söker med god fart, vidd och reviering. Är följsam. Stånd, bra avance, lugn i flog och skott. Stöt av fasan, lugn. Stånd, utre-der, tomt. Stånd, avance-rar i god fart i högt gräs, hinner dock inte upp fasaner som löper undan och lättar. Kastapport: allt bra. /Birger Knutsson
[7]
Vill för dagen inte gå ut tillräckligt. /Gunnar Ericsson
[8]
Vill för dagen inte gå ut i vattnet. /Gunnar Ericsson
[9]
Svår att få i vattnet, väl i gör Ebbi ett utmärkt arbete fram till anden, apporterar med utmärkt grepp och avlämning. Markerar väl i skott och kast, även den anden apporteras med bra grepp och avlämning. /Patrik Sjöström
[10]
Söker med bra fart och vidd. Revierar väl och är följsam. Stånd, bra avance, helt lugn i flog och skott. Kastapport: Lugn i kast och skott, oprecis i sitt apportsök. Får stöttas, finner. Bra grepp och avlämning. /Birger Knutsson
[11]
Söker med bra fart och vidd. Revierar väl och är följsam. Stöt i djupt dike, lugn. Stånd, bra avance, lugn i flog och skott. Kastapport: Går lite väl snabbt i kast och skott. Vill inte först ta apporten och får omkommenderas. /Birger Knutsson
[12]
Visar under dagen upp ett sök i kraftfull galopp. Får med sig mkt mark och mestadels bra reviering. Mycket trevlig jakthund! Tyvärr får hon ingen fågel. /Marcus Niklasson
[13]
Visar under dagen upp ett sök där man kan önska att tempot är jämnare. Har under dagen för låg lägsta nivå. Sökeet kan stundtals bli försiktigt och lite smygigt. Jobbar dock på under hela dagen. Går upp slig lite i sista släppet. /Marcus Niklasson
[14]
Söker med bra vidd och fart. Har lite problem med markvittring. Föraren går upp rapphöns. Ebbi stöter rapphöns och förföljer. /Birger Knutsson
[15]
Ebbi söker med mycket bra fart, vidd och reviering. Är följsam. Stånd, fasaner upp innan kommando. Ebbi lite orolig. Nytt stånd, bra avance, lugn i flog, skott och fall. Bra apport i högt gräs. Nytt stånd, bra avance, lugn i flog och skott. /Birger Knutsson
[16]
Söker i hög till måttlig fart, medelstor vidd, bra reviering och följsamhet. Har under dagen 2 stånd utan resultat. Avslutar med stånd i betor med något oprecis resning på fasan. Lugn i skott och flog. Kastapport: mycket omständlig med många kommandon. /Patrik Sjöström
[17]
Startar i ett utmärkt sök, men tappar efter hand fart och reviering. Sammanlagt under dagen blir det medelhög fart, stor vidd, god reviering och bra förarkontakt. Avslutar dagen med en stöt på rapphöns med eftergång. /Patrik Sjöström
[18]
Söker i medelhög fart och medelstor vidd. Går bäst i tät terräng. Bra reviering och uppmärksam på föraren. Stånd vid märgel-hål. Bra avance, lugn i skott och fall. Tveksam apporte-ring men till slut med bra grepp och avlämning. /Patrik Sjöström
[19]
Tramsar vid igången. Simmar bra. Når inte ut till apporten. Återvänder och startas om. Lyckas för dagen inte nå ut till apporten. /Gunnar Ericsson
[20]
Lugn i skott och kast, strular med igången. Gör sedan ett utmärkt markeringsarbete med bra grepp och slarvig avlämning. /Patrik Sjöström
[21]
Visar under dagen upp ett sök i hög fart, bra vidd och nyttjar vinden väl. Jobbar på hela dagen och blir under en kort stund lite onödigt smygig. Finner fågel vid åkanten och har ett stramt stånd. Bra avance och lugn i flog och skott. Apport: Kan hållas i skott och kast, finner fågeln och tuggar och leker lite onödigt. Bra avlämning. /Marcus Niklasson
[22]
Söker med bra fart, vidd och reviering. Är följsam. Stånd, avancerar rapp-hönskull upp lite oprecist. Lugn i flog och skott. Nytt stånd, bra avance, lugn i flog och skott. Kastapport: Orolig i kast och skott. Är till en början lite ovillig att apportera. Slutför dock. /Birger Knutsson
[23]
Söker med bra fart, god vidd och reviering. Är följsam. Får dock inte till det. Följer löpa i högt gräs och fasan stöts upp. Lugn. /Birger Knutsson
[24]
Söker i hög fart och blandar för stor vidd med för trångt sök. God reviering och till-fredsställande förarkontakt. Stånd i betor med bra avance, väl anpassad på löpa. Reser 4 fasaner och är lugn i skott och flog. Kastapport: slarvig avlämning. /Patrik Sjöström
[25]
Söker i medelhög till hög fart, medelhög till stor vidd, god reviering och god förarkontakt. Finner ingen fågel under dagen. /Patrik Sjöström
[26]
Söker i måttlig fart och medelstor vidd med god reviering och bra förar-kontakt. Har två stånd för kanin och två stötar på fasan. Lydig på hare. /Patrik Sjöström
[27]
Lugn. Raskt i och finner snabbt. Kommer med bra grepp. Bra avlämning. /Kenneth Sundvall
[28]
Lugn i skott och kast. Bra igång, simmar bra men blir omständlig och något ovillig att ta viltet. Åter med bra grepp och gör en korrekt avläm-ning. /Anders Beskow
[29]
Harry söker för dagen i låg fart, medelstor vidd och godtagbar reviering. Följsam. Har under dagen tre mycket bra fågelarbeten på fasan med bra avance. Lugn i flog och skott. Provas på kastapport utan anmärkning. /Lars Karlsson