Provresultat för bracco italiano 2010
Namn Regnr Datum Plats Arr klubb Klass Provtyp Vatten Fält Apport Pris
                     
Arabella Da Costa Vista S46685/2009 100806 Sala SRBS ukl eftersök sär EG[1]      
  100908 Alunda SRBS ukl eftersök sär 10[2]      
    101022 Enköping SRBS ukl fält sär   EG[3]   0
Bianco Rosso Amelia Piccinini S27041/2007 100703 Svansele SWeiK ökl eftersök ord 6[4]      
  100704 Svansele SWeiK ökl eftersök ord 8[5]      
  100801 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök sär 7[6]      
  100826 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök sär 10[7]     0
    100829 Björkliden/Svansele SWeiK ökl skog ord   EFF[8]   0
    100904 Björkliden/Svansele SWeiK ökl skog ord   EG[9]    
Ensemble Acca Larentia S29969/2002 100710 Väla SWeiK ekl eftersök ord 7[10]      
  100711 Väla SWeiK ekl eftersök ord 7[11]      
  101006 Alingsås SvSK ekl eftersök sär 9[12]      
  101009 Falköping SWeiK ekl fält ord (9)  7[13] 8 1
  101010 Falköping SWeiK ekl fält ord   EG[14]   0
    101024 Kristianstad SWeiK ekl fält ord   EG[15]   0
Ensemble Another Piece of Art S53950/2007 100703 Kristianstad SWeiK ökl eftersök ord 6[16]      
  100704 Kristianstad SWeiK ökl eftersök ord 10[17]      
  100925 Alingsås SWeiK ökl fält ord   EG[18]   0
  100926 Alingsås SWeiK ökl fält ord   EG[19]   0
  101023 Ystad SWeiK ökl fält ord   EFF[20]   0
  101024 Kristianstad SWeiK ökl fält ord   EFF[21]   0
    101121 Kristianstad SWeiK ökl fält sär   EFF[22]   0
Ensemble Arnica S56480/2009 100806 Tidaholm SvSK ukl eftersök sär 10[23]      
  101016 Alingsås SRBS ukl fält ord   EG[24]   0
    101017 Alingsås SRBS ukl fält ord   EG[25]   0
Ensemble Calendula S56483/2009 100806 Tidaholm SvSK ukl eftersök sär 7[26]      
  101009 Falköping SWeiK ukl fält ord   EFF[27]   0
    101010 Falköping SWeiK ukl fält ord   EG[28]   0
Ensemble Chamomilla S56481/2009 100806 Tidaholm SvSK ukl eftersök sär 5[29]      
  100925 Alingsås SWeiK ukl fält ord   EG[30]   0
  101006 Alingsås SvSK ukl eftersök sär 7[31]      
  101016 Alingsås SRBS ukl fält ord   EG[32]   0
    101017 Alingsås SRBS ukl fält ord   EG[33]   0
Ensemble Coffea S56477/2009 100806 Tidaholm SvSK ukl eftersök sär EG[34]      
  101006 Alingsås SvSK ukl eftersök sär 9[35]      
  101016 Alingsås SRBS ukl fält ord   EG[36]   0
  101017 Alingsås SRBS ukl fält ord   EG[37]   0
    101024 Alingsås SWeiK ukl fält ord   EG[38]   0
Ensemble Perazzi S58657/2005 100731 Ånimskog SvSK ökl eftersök ord 10[39]      
  100925 Alingsås SWeiK ökl fält ord   EG[40]   0
  100926 Alingsås SWeiK ökl fält ord   EG[41]   0
  101010 Falköping SWeiK ökl fält ord   EFF[42]   0
  101016 Alingsås SRBS ökl fält ord   EG[43]   1
  101017 Alingsås SRBS ökl fält ord   EG[44]   0
    101024 Alingsås SWeiK ökl fält ord (10) 5[45] 7 2
Ensemble Pippis Lilla Gubben  S46591/2008 100806 Tidaholm SvSK ökl eftersök sär EG[46]      
  100831 Kungälv SvSK ökl eftersök sär 8[47]      
  101006 Alingsås SvSK ökl eftersök sär EG[48]      
  101016 Alingsås SRBS ökl fält ord   EG[49]   0
    101017 Alingsås SRBS ökl fält ord (8) 8[50] 6 1
Ensemble Prussiluskan S46593/2008 100806 Tidaholm SvSK ökl eftersök sär 10[51]      
Ensemble Urtica S56482/2009 100703 Kristianstad SWeiK ukl eftersök ord 6[52]      
  100727 Kågeröd SRBS ukl eftersök sär 4[53]      
  101023 Ystad SWeiK ukl fält ord   EG[54]   0
    101024 Kristianstad SWeiK ukl fält ord   EG[55]   0
Nuits Crema di Caramella S66575/2007 100805 Sala SRBS ökl eftersök sär EG[56]      
  100908 Alunda SRBS ökl eftersök sär EG[57]      
  100911 Sirsjön SWeiK ökl eftersök sär 10[58]      
  101016 Alingsås SRBS ökl fält ord   EG[59]   2
  101017 Alingsås SRBS ökl fält ord   EG[60]   0
    101022 Enköping SRBS ökl fält sär   EG[61]   0
Nuits Isotta S27001/2009 100806 Sala SRBS ukl eftersök sär 7[62]      
  100908 Alunda SRBS ukl eftersök sär 10[63]      
  101022 Enköping SRBS ukl fält sär   EG[64]   0
    101102 Dyltabruk SRBS ukl fält sär   EG[65]   0
Polka S68898/2004 100908 Alunda SRBS ökl eftersök sär EG[66]      

[1]
Lugn. Tvekar att gå i. simmar bra. Vill tyvärr inte apportera. Skyggar lite för måsen. /Kenneth Sundvall
[2]
Lugn i kast, bra igång. Simmar bra. Åter med acceptabelt grepp men packar förtjänstfullt om på stranden. Bra avläm-ning. /Anders Beskow
[3]
En hund som går rejält. Stöter fågel ett par gånger, men respekterar. Tomt stånd, gick bättre efter det. Sedan går hon ner sig rejält. /Kjell Alinger
[4]
Villigt i vattnet. Söker av stora delar av vassen på egen hand. Återkommer. Startar om 2 ggr. Tar dirigering. Finner fågel med bra greppoch avlämning. /Lars Karlsson
[5]
Orolig i skott och kast. Kan hållas på kommando. Omständlig igång. Efter det utförs ett bra ökl-vatten. Bra grepp och avlämning. /Lars Karlsson
[6]
Lugn i skott och kast. Springer efter stranden, tappar något, fokus på uppgiften. Går i, simmar kraftfullt. Gör ett utmärkt vattenarbete. Åter med bra grepp. Avlämning u a. /Didrik Skarin
[7]
Ganska lugn i skott och kast. Väljer igång, simmar bra. Finner snabbt, åter med bra grepp. Bra avlämning. /Lars Karlsson
[8]
Söker under dagen med varierande fart och vidd. Godtagbar reviering. Försiktig vid markvittring. Kommer tyvärr inte för fågel. /Lars Karlsson
[9]
Söker med bra fart, alltför stor vidd och tillfredsstäl-lande förarkontakt. Godtag-bar reviering. Har under dagen vid tre tillfällen chans på fågel (orrar), men klarar inte. Går ur hand. Kopplas. /Lars Karlsson
[10]
Rakt i, simmar utmärkt. Finner, åter med bra grepp. Släpper vid stör-apporten, byter fågel och gör en slarvig avläm-ning. Hämtar fågel 1 och gör en acceptabel avlämning. /Niclas Niklasson
[11]
U a fram till störnings-fågel. Släpper, byter fågel. Avlämning u a. Hämtar motvilligt fågel nr 1. Avlämning u a. /Niclas Niklasson
[12]
Tar tidvis dirigering och blir något påverkad vid kast och skott, i övrigt bra vattenarbete. /Benny Nilsson
[13]
Strax efter 1:a släpp an-mäls stånd, kort villig avance, lugn i flog o skott. Kastapport: lättar lite på rumpan men stannar kvar i skkott o kast, lite omstän-dig. Fin avlämning. Jagar klokt resten av dagen, respekterar hare i 4:e släpp. Gör ett utmärkt sista släpp, där hunden visar upp en storslagen trav. /Ann-Christin Skrucha
[14]
Startar dagen med bra sök, speciellt i bräske. Fortsätter med förtjänst-fullt arbete ihop med partner i våtmark och nässlor. Gör ett fint med-vindssök på stubb. Av-slutar med att stöta rapphönskull i medvind på löpa. Går efter. Färdig för dagen. /Ann-Christin Skrucha
[15]
Söker i låg fart, liten vidd och godtagbar reviering med god förarkontakt. Finner ingen fågel. /Patrik Sjöström
[16]
Lugn i kast och skott. Väldigt trög igång och kräver upprepade kommandon och stöd. Simmar lugnt och hittar snabbt fågeln och återkommer med bra grepp. Bra avlämning. /Patrik Sjöström
[17]
Lugn i skott och kast. Utmärkt markeringsför-måga. Finner snabbt och återkommer med utmärkt grepp och avlämning. /Patrik Sjöström
[18]
Söker stort med bra fart och flott stil. Tar med sig marken väl och är följsam. Har tre stötar med lugn i flog. Stöter till slut många fasaner och kan då inte bärga sig. Lång eftergång. Kanske ett ämne? /Birger Knutsson
[19]
Söker stort med bra fart i fin galoppaktion. Följsam och revierar bra. Stöter fasan och förföljer för långt. /Birger Knutsson
[20]
Söker i medelhög till hög fart i medelstor vidd och bra reviering. Följsam och lydig. Sista släppet för dagen är sökmässigt det bästa men har tyvärr 4 tomstånd under dagen. /Patrik Sjöström
[21]
Söker i hög fart, stor vidd, bra reviering och bra förarkontakt. Får gå många släpp och lång tid men finner ingen fågel idag. /Patrik Sjöström
[22]
Startar dagen med ett tredjeprissök och avslutar med förstaprissök. Blir bättre ju mer hon får gå. Finner dock inte någon fågel. /Patrik Sjöström
[23]
Lugn i kast. Snabbt och villigt i, simmar bra. Bra grepp och avlämning. /Birger Knutsson
[24]
Söker till en början oinspi-rerat. Efter att partnern stött en fasan blir söket bättre. Har då godtagbar fart och vidd stundtals. /Birger Knutsson
[25]
Omoget och osjälvständigt sök. Får chans tillsammans med partnern på fasan, som stöts. Lugn i flog. /Birger Knutsson
[26]
Går i kast. Snabbt i, simmar bra. Bra grepp. Lägger ner innan avlämning. /Birger Knutsson
[27]
En trevlig ungtik som tidvis arbetar riktigt trevligt. Söker med samma vidd och reviering i 3 släpp. Mattas i sista släppet. Kommer tyvärr inte för fågel idag. /Ann-Christin Skrucha
[28]
En trevlig unghund som mestadels söker av marker-na på ett klokt sätt. I 1:a släpp går rapphöns i luften i fel vind, lugn. Strax däref-ter stöter hunden hare med kort eftergång. I 3:e släpp står hunden i dike. Rapp-höna i luften utan hundens förskyllan, lugn. Står igen, avanceerar försiktigt, fågel löper undan. Mattas något i sista släpp. /Ann-Christin Skrucha
[29]
Lugn i kast. Till en början ovillig att gå i. förmås att simma ut och apporterar krickan. Simmar bra och god avlämning. /Birger Knutsson
[30]
Är för dagen för omogen för att kunna bedömmas. /Birger Knutsson
[31]
Tveksam igång och i övrigt bra vattenarbete. /Benny Nilsson
[32]
Är för dagen för omogen för att kunna bedömmas jaktligt. /Birger Knutsson
[33]
Godtagbart sök i bräskmark till en början. Går dock ned sig i andra släpp och föraren är nöjd. /Birger Knutsson
[34]
Lugn i kast. Villigt i, simmar bra. Tar med bra grepp. Släpper tyvärr innan land. Vill inte full-följa. /Birger Knutsson
[35]
Något tveksam igång, i övrigt bra vattenarbete. /Benny Nilsson
[36]
Är för dagen för omogen för att kunna bedömas jaktligt. /Birger Knutsson
[37]
Omoget sök där han får chans på fasan. Stöter och är lugn i flog. /Birger Knutsson
[38]
Jagar hela dagen med ett ungdomligt sök och är ojämn i fart, vidd och reviering. Stöter först en rapphönskull i tät vegetation och senare en kull i dikeskant. Har under dagen chans på fågel utan att lyckas. /Anders Beskow
[39]
Lugn i skott och kast. Simmar snabbt och effektivt rakt mot fågeln. Åter med bra grepp. Utmärkt avlämning. /Ann-Christin Skrucha
[40]
Söker med god till bra vidd och fart. Revierar väl och är följsam. Stånd, avance in i snår, flog höns och Perazzi skallar. Återkommer, nytt stånd, går tyvärr hejdlöst efter. /Birger Knutsson
[41]
Söker med bra fart och vid, god reviering och är följsam. Stånd, mycket trög avance. Fasan ses löpt undan. Nytt stånd. Ånyo trög resning. Går hårt efter i flog och skott. /Birger Knutsson
[42]
Startar dagen i utmärkt fart o stil. I 3:e släpp går hunden ner sig och går på mycket markvittring för att i 4:e avsluta dagen med att sticksöka efter unghund och missar i och med det all anvisad mark. Färdig för dagen. /Ann-Christin Skrucha
[43]
Söker med god vidd, fart och reviering. Rotar en del. Lugn inför parterns stöt av rapphöns och även för hare. /Birger Knutsson
[44]
Söker med mestadels god fart, vidd och reviering. Är följsam. Stånd, vägrar till en början att avancera, tar till slut ett par steg, fasan upp som förföljs hejdlöst i flog och skott. /Birger Knutsson
[45]
Jagar med bra fart och accep-tabel vidd och reviering. Står stramt, följer löpa i ravin utan resultat. Står senare stramt i skogskant men blir tyvärr trög i avancen. Får dock upp en rapphönskull efter "påtryck-ning" av föraren. Lugn i flog och skott. Kastapport: Lugn i kast och skott. Finner snabbt men tuggar något och lägger ner innan fågeln till slut levereras i handen. /Anders Beskow
[46]
Lugn i skott och kast. Villigt i, simmar bra. Finner, fattar ett grepp, släpper, återvänder. Kan inte förmås att fullfölja. /Birger Knutsson
[47]
Går direkt i. Vänder halv-vägs men kan dirigeras tillbaka ut. Lite avvaktande vid avlämning. I övrigt bra vattenarbete. /Benny Nilsson
[48]
Simmar ut till fågeln men vill inte ta den. /Benny Nilsson
[49]
Söker stort med bra fart och stil. Bra reviering och är ganska följsam. Stöter rapphöna, går efter kort. Stånd, avancerar innan kommando - resultatlöst. Stöter rapphöns som han inte uppmärksammar. /Birger Knutsson.
[50]
Söker stort med utmärkt fart och stil. Lika bra sök i tät som på öppen mark. Har två stånd med med bra avance och helt lugn i flog och skott. Avslutar med medvindssök, där han uppvisar mycket fin reviering och följsamhet. Kastapport: Lugn i kast och skott. Odistrinkt apportsök. Lägger ned en gång på återvägen. /Birger Knutsson
[51]
Lugn i skott och kast. Villigt i vattnet, simmar bra. Finner, bra grepp och avlämning. /Birger Knutsson
[52]
Går långsamt i efter att ha varit lugn i kast. Simmar bra, tar ett dåligt grepp. Lägger ner vid markkänning, tar efter uppmaning upp den på land. /Patrik Sjöström
[53]
Går i kast, apporterar med dåligt grepp till kanten, lägger ner. /Patrik Sjöström
[54]
Söker under dagen i lång-sam fart, liten vidd med god reviering och är mycket uppmärksam på föraren. Finner dock ingen fågel. /Patrik Sjöström
[55]
Söker i låg fart, liten vidd, god reviering och bra förarkontakt. Finner ingen fågel. /Patrik Sjöström
[56]
Går i kast. Efter diskus-sioner kommer hon ut på simdjup. Simmar bra. Har nog missat markeringen och kan inte förmås simma tillräckligt långt ut. /Kenneth Sundvall
[57]
Lugn i skott och kast. Tvekar vid igång och vill för dagen inte simma hela vägen ut. /Anders Beskow
[58]
Ett utmärkt vatten-arbete. /Anders Beskow
[59]
Söker stort med utmärkt fart och stil. Lite öppen reviering. Stöter en rapphöna som förföljs för långt. /Birger Knutsson
[60]
Söker stort med hög fart i utmärkt stil. Vill stundtals jaga på egen hand. Visar intresse för stötta becka-siner. Med mera lydnad ett ämne. /Birger Knutsson
[61]
Fastnar i skogen, försvinner utom synhåll efter rådjur. /Kjell Alinger
[62]
Mycket tveksam igång. Simmar plaskande ut. Apporterar och avlämnar godtagbart. /Kenneth Sundvall
[63]
Lugn i kast. Bra igång och simmar bra. Åter med bra grepp. Korrekt avlämning. /Anders Beskow
[64]
Ojämn fart och vidd, går likvärdigt under dagen. Har ett par stötar vid foderautomat. /Kjell Alinger
[65]
Visar ett sök i måttlig fart, liten vidd, godtagbar reviering och tillfredsstäl-lande förarkontakt. Går under dagen upp sig i sitt sök något. Stöter part-nerns stånd, går efter långt. Kopplas. /Lars Karlsson
[66]
Går i skott men stannar vid simdjupt vatten. Vill för dagen inte simma. /Anders Beskow