Jaktprovsresultat för Spinone 2009
Hundens namn Regnr Datum Plats Arr klubb Klass Provtyp Vatten Fält Apport Pris
                 
Cara Compania Dolli S43143/2003 090801 Kalmar SWeiK ekl eftersök ord 9[1]      
  090802 Kalmar SWeiK ekl eftersök ord 9[2]      
  090920 Alingsås SWeiK ekl fält ord   EG[3]   0
  090926 Enköping SWeiK ekl fält ord (9) 6[4] 10 2
  090927 Enköping SWeiK ekl fält ord (9) 8[5] 10 1
  091017 Alingsås SRBS ekl fält ord   EG[6]   0
  091115 Boarp SRBS ekl fält sär (9) 5[7] EG 0
    091116 Boarp SRBS ekl fält sär   EG[8]   0
Cara Compania Ebbi S51882/2007 090801 Kalmar SWeiK ökl eftersök ord EG[9]      
  090912 Boarp SRBS ökl eftersök sär EG[10]      
  090913 Boarp SRBS ökl eftersök sär 9[11]      
  091017 Alingsås SRBS ökl fält ord (9) 8[12] 7 1
  091018 Alingsås SRBS ökl fält ord (9) 8[13] 7 1
  091031 Kalmar SWeiK ekl eftersök sär EG[14]      
    091114 Munka Ljungby SRBS ekl eftersök sär EG[15]      
Cara Compania Effi S51883/2007 090912 Boarp SRBS ökl eftersök sär EG[16]      
  090913 Boarp SRBS ökl eftersök sär EG[17]      
    090929 Ringsjön SWeiK ökl eftersök sär EG[18]      
Donna Liberata's English Zea Ztorm S52810/2000 090802 Kalmar SWeiK ekl eftersök ord EG[19]      
  090912 Boarp SRBS ekl eftersök sär 7[20]      
  090913 Boarp SRBS ekl eftersök sär 10[21]      
    091017 Alingsås SRBS ekl fält ord   EG[22]   0
Naprox Claudius S61616/2007 090801 Norberg SRG ukl eftersök ord EG[23]      
  090829 Svartå SWeiK ukl eftersök sär 10[24]      
  090905 Sala SWeiK ökl eftersök sär 8[25]      
  091017 Alingsås SRBS ökl fält ord   EG[26]   0
    091018 Alingsås SRBS ökl fält ord   EG[27]   0

[1]
Något effektivare sökarbete önskas. I övrigt bra vatten-arbete. /Benny Nilsson
[2]
Något fokuserad på andra apporten. I övrigt bra vattenarbete. /Benny Nilsson
[3]
Söker med god fart och vidd med godtagbar re-viering. Stånd, avancerar bra, dock resultatlöst. Stånd, reser bra, förföl-jer för långt i flog och skott. /Birger Knutsson
[4]
Något större vidd och högre fart önskvärd. Revierar mestadels bra. Bra förarkontakt. Lydig. Fågel i luften under okla-ra förhållanden. Finner fågel, står stramt. Bra avance. Lugn i flog o skott. Kastapport: u a /Gunnar Ericsson
[5]
Visar under dagen upp ett härligt sök i hög fart och får med sig mycket mark och har en väldigt bra reviering. Nyttjar vin-den väl. Har 4 bra fågel-tagningar och det fälls fågel i en av dem. Har bra avance, lugn i flog o skott. Visar upp en myc-ket bra lydnad.
Apport: Lugn i flog o skott, finner fågeln snabbt, bra grepp, bra avlämning. /Marcus Niklasson
[6]
Söker med bra fart, vidd och reviering. Kan återkallas intill ståendc partner. Är följsam. Känner rapphönskull som hon med berått mod kör upp. /Birger Knutsson
[7]
Söker tidvis i bra fart/ vidd och reviering. Stöter fasan vid ett tillfälle och ett stånd där partnern stör. Stånd för fasan, bra resning, lugn i flog/ skott. Klarar ej att komma ifatt vingad fasan. /Benny Nilsson
[8]
Söker i tung aktion tidvis bra vidd/reviering. Tappar något i senare släpp. Stöter fasan i bra vind. /Benny Nilsson
[9]
Vill ej för dagen simma ut. /Benny Nilsson
[10]
Lugn i skott och kast. Tvekande igång, dock metodiskt rakt i. Vänder åter. Startas om. Vill tyvärr inte. Talar om med kropps-språk att hon inte vill. /Nicke Niklasson
[11]
Lugn i skott och kast. Rakt i, blöter tassarna. Går efter upprepade kommandon i och simmar bra. Söker aktivt. Finner. Tar med bra grepp. Rakt åter. Gör en godkänd avlämning. /Nicke Niklasson
[12]
Söker stort i bra fart, stil, reviering och följsamhet. Är lydig och förig på förarens signaler. Stånd, kort efter i flog och skott. Lite slarvig apport på fälld rapphöna. Står vid ett tillfälle, där föraren ej liter på sin hund. Hon reser och är helt lugn i flog. Stånd, resultatlöst. Avslutar med stånd, bra avance, helt lugn i flog och skott. /Birger Knutsson
[13]
Söker med bra fart, stil, vidd och reviering. Är följsam och lydig. Stånd, reser rapphönskull bra, lugn i flog och skott. Stånd långt ut, reser bra, lugn i flog, skott och fall. Har lite problem med vingad rapphöna vid apporteringen. /Birger Knutsson
[14]
Tvekar vid igång. Tar land-vägen men återkommer tom. Startas om två gånger utan att lyckas. /Anders Beskow
[15]
Vill för dagen ej simma. /Benny Nilsson
[16]
Helt lugn i skott och kast. Går i, vänder upp på land. Startas om. Vänder åter. Startas om igen. Vänder vid simdjupt. /Nicke Niklasson
[17]
Lugn i skott och kast. Rakt i, simmar bra. Vänder åter till vasskant, söker. Startas om. Rakt ut, simmar bra. Söker, finner. Vill ej ta. Vänder åter tom. Startas om. Simmar halvvägs ut, men vill tyvärr inte. /Nicke Niklasson
[18]
Springer längs stranden, startas om. Simmar ut i vassen, vänder tillbaka utan mås. 3:e försöket samma som första. Lugn i skott och kast. /Patrik Sjöström
[19]
Simmar halvvägs ut 2 ggr. Föraren bryter. /Benny Nilsson
[20]
Skickas ut. Ovillig att gå ut. Startas om. Fortsätter att söka på icke simdjupt. Tar till slut dirigeringen. Går ut. Finner. Åter med bra grepp. Registrerar störapport. Lämnar av utmärkt. Ut och hämtar störapporten. Gör en utmärkt avlämning. /Nicke Niklasson
[21]
Sakta men målmedvetet rakt i. Simmar bra. Tar dirigering. Söker i vassen, finner. Tar med bra grepp. Registrerar störapporten. Gör en utmärkt avlämning. Tar nästa apport med dåligt grepp, byter till bättre. Gör en utmärkt avlämning. Ett utmärkt arbete. /Nicke Niklasson
[22]
Efter några minuters släpptid står Bosco. Reser villigt, men förföljer hejdlöst i flog och skott. /Birger Knutsson
[23]
Lugn i kast. Bra igång, simmar bra men vill inte ta fågeln. Startas om två gånger utan att lyckas. /Anders Beskow
[24]
Ett utmärkt vattenarbete! Greppet kan förbättras. /Anders Beskow
[25]
Lugn i skott och kast, tvekar vid igång, simmar bra, åter med acceptabelt grepp, korrekt avlämning. /Anders Beskow
[26]
Visar för dagen ej upp något jaktligt sök. /Birger Knutsson
[27]
Strax efter släpp förföljer Claudius partnerns rapphönskull. River upp en ny kull på återvägen och förföljer långt ånyo. /Birger Knutsson