Jaktprovsresultat för weimaraner år 2008
hundens namn regnr datum plats arrangör klass provart fågelarb apport vatten  spår apportruta pris
Bellgrey Affe S-31481/2007 080720 Sala SWeiK ukl eftersök ord     EG 10    
    080803 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord     7 10    
Bellgrey Amika S-31476/2007 080712 Svansele SWeiK ukl eftersök ord     8 10    
    080713 Svansele SWeiK ukl eftersök ord     8 10    
Bellgrey Amore S-31475/2007 080720 Sala SWeiK ukl eftersök ord     EG 10    
    080803 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord     EG 10    
    080807 Sälen SvSK ukl eftersök ord     4 10    
    080920 Hörby SWeiK ukl fält ord EG         0
    080921 Hörby SWeiK ukl fält ord EG         0
    080927 Enköping SWeiK ukl fält ord EG         0
    080928 Enköping SWeiK ukl fält ord EFF         0
    081011 Alingsås SWeiK ukl fält ord 4 8 4 10   3
Classic Dream's Bat-Woman S-42214/2007 080802 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord     10 10    
Classic Dream's Cornetto S-12047/2008 080920 Ånimskog SvSK ukl eftersök ord     4 10    
Classic Dream's Girlie S-12052/2008 080920 Ånimskog SvSK ukl eftersök ord     8 EG    
    081008 Göteborg SWeiK ukl eftersök sär     9 4    
    081011 Nysäter SRBS ukl fält sär EG         0
Classic Dream's I'm a Flying Fox S-45511/2006 080713 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     EG 5    
    080802 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     -- EG    
    080803 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG --    
    080831 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök sär     9 10    
    081011 Nysäter SRBS ökl fält sär 5 7 (9) (10)   2
    081012 Nysäter SRBS ökl fält sär 7 10 (9) (10)   1
    080906 Svansele SWeiK ökl skog ord 5 10 (9) (10)   2
    080907 Svansele SWeiK ökl skog ord 4 10 (9) (10)   3
    080831 Björkliden SWeiK ökl skog sär EG         0
    080909 Björkliden SWeiK ökl skog sär EG         0
Classic Dream's I'm a Possum S-45517/2006 080727 Kalmar/Öland SWeiK ökl eftersök ord     10 8    
    080802 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
    081011 Nysäter SRBS ökl fält sär EG         0
    081012 Nysäter SRBS ökl fält sär EG         0
Classic Dream's I'm a Tassie Devil S-45509/2006 080802 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    080803 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG 9    
    080813 Alingsås SRBS ökl eftersök sär     9 10    
    080928 Enköping SWeiK ökl fält ord 7 10 (9) (10)   1
    081025 Alingsås SRBS ökl fält ord 7 9 (9) (10)   1
    081011 Nysäter SRBS ökl fält sär EG         0
Classic Dream's Impact S-50575/98 080802 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     9 10    
    080829 Björkliden SWeiK ökl skog sär EG         0
Classic Dream's Patron S-50421/2001 080726 Kalmar/Öland SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
    080921 Östraby SWeiK ökl eftersök sär     EG --    
Classic Dream's Quasimodo in Grey S-17322/2002 080711 Svansele SWeiK ekl eftersök sär     8 10 7  
    080906 Svansele SWeiK ekl skog ord EG         0
    080907 Svansele SWeiK ekl skog ord 8 10 (8) (10) (7) 1
    080831 Björkliden SWeiK ekl skog sär EG         0
Classic Dream's Quick in Fields S-17317/2002 080719 Sala SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    080720 Sala SWeiK ökl eftersök ord     9 9    
    080829 Björkliden SWeiK ökl skog sär EG         0
    080830 Björkliden SWeiK ökl skog sär EG         0
    080831 Björkliden SWeiK ökl skog sär EG         0
    080908 Björkliden SWeiK ökl skog sär EG         0
    080909 Björkliden SWeiK ökl skog sär EG         0
Classic Dream's Silver Spirit S-35617/2003 080706 Berga SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
Classic Dream's Silver Star S-35615/2003 080813 Alingsås SRBS ökl eftersök sär     EG EG    
    080821 Tidaholm SWeiK ökl eftersök sär     10 EG    
    080823 Alingsås SWeiK ökl eftersök sär     9 10    
    081011 Nysäter SRBS ökl fält sär EG         0
    081012 Nysäter SRBS ökl fält sär 5 7 (10) (10)   2
Classic Dream's Silver Super Sonic S-35620/2003 080802 Hällefors SWeiK ekl eftersök ord     8 -- EG  
    080916 Hisings Kärra SvSK ekl eftersök sär     7 10 10  
    081004-05 Fjällskär SWeiK ekl fält odelat EG -- -- -- -- 0
    080920 Hörby SWeiK ekl fält ord EG         0
    081026 Tomelilla SWeiK ekl fält ord EG         0
    081108 Alingsås SWeiK ekl fält ord EFF         0
    081123 Tomelilla SvSK ekl fält sär EG         0
Classic Dream's Superman S-42216/2007 080802 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord     9 10    
    080928 Enköping SWeiK ukl fält ord EG         0
    081011 Nysäter SRBS ukl fält sär 5 9 (9) (10)   2
    081012 Nysäter SRBS ukl fält sär EG         0
Classic Dream's Tic Tac Toe S-57897/2003 081024 Hisings Kärra SvSK ökl eftersök sär     10 10    
    081025 Tomelilla SWeiK ökl fält ord 5 10 (10) (10)   2
    081026 Tomelilla SWeiK ökl fält ord EG         0
Classic Dream's Till Tomorrow S-57896/2003 080802 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    080803 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    080831 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök sär     EG 9    
Classic Dream's Tiny Tender S-57894/2003 080802 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    080803 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG --    
    080820 Lojsta SWeiK ökl eftersök sär     EG --    
Classic Dream's Twister S-12049/2008 080920 Ånimskog SvSK ukl eftersök ord     4 10    
Classic Dream's Xceptional S-62908/2004 080802 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG EG    
    080803 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG 4    
    080920 Ånimskog SvSK ökl eftersök ord     EG EG    
    080906 Svartå SWeiK ökl eftersök sär     8 EG    
Classic Dream's Xlnt S-62909/2004 080802 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     10 9    
    080916 Hisings Kärra SvSK ökl eftersök sär     EG --    
    080920 Hörby SWeiK ökl fält ord 6 7 (10) (9)   2
    081026 Tomelilla SWeiK ökl fält ord EG         0
    081108 Alingsås SWeiK ökl fält ord EG         0
    081123 Tomelilla SvSK ökl fält sär EG         0
Classic Dream's Yeoman S-20163/2005 080707 Berga SWeiK ökl eftersök ord     7 9    
    080719 Sala SWeiK ökl eftersök ord     7 6    
    080720 Sala SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
    080927 Enköping SWeiK ökl fält ord EG         0
    081004-05 Fjällskär SWeiK ökl fält odelat EG -- EG 10   0
    081016 Gotland SWeiK ökl fält ord EG         0
    081018 Gotland SWeiK ökl fält ord EG         0
081019 Gotland SWeiK ökl fält ord EFF         0
    081115 Västerås SWeiK ökl fält ord 7 7 (10) (10)   1
Classic Dream's Yupya S-20161/2005 080712 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     10 8    
    080803 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG --    
    080711 Svansele SWeiK ökl eftersök sär     EG 10    
    080831 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök sär     EG 10    
    080906 Svansele SWeiK ökl skog ord EG         0
    080907 Svansele SWeiK ökl skog ord 4 10 (10) (8)   3
    080829 Björkliden SWeiK ökl skog sär EG         0
    080830 Björkliden SWeiK ökl skog sär EG         0
    080831 Björkliden SWeiK ökl skog sär 5 10 (10) (8) 10 2
    080908 Björkliden SWeiK ökl skog sär 6 5 (10) (8)   2
    080909 Björkliden SWeiK ökl skog sär 7 9 (10) (8)   1
Classic Dream's Zafir of Sasha S-62288/2005 080706 Berga SWeiK ökl eftersök ord     10 9    
    080707 Berga SWeiK ökl eftersök ord     9 --    
    081025 Tomelilla SWeiK ökl fält ord EG         0
    081026 Tomelilla SWeiK ökl fält ord EG         0
    081011 Nysäter SRBS ökl fält sär EG         0
    081012 Nysäter SRBS ökl fält sär 5 10 (10) (9)   2
Classic Dream's Zodiac of Sasha S-62287/2005 080719 Sala SWeiK ökl eftersök ord     5 7    
    080720 Sala SWeiK ökl eftersök ord     8 10    
    080726 Kalmar/Öland SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    080831 Bjurträsk SWeiK ökl eftersök sär     EG 9    
    080914 Gamleby SvSK ökl eftersök sär     EG 10    
    081011 Nysäter SRBS ökl fält sär EG         0
    080908 Björkliden SWeiK ökl skog sär EG         0
Classic Dream's ÅttioÅttan S-12054/2008 080920 Ånimskog SvSK ukl eftersök ord     8 EG    
    081008 Göteborg SWeiK ukl eftersök sär     8 9    
Diamond Queens Wilma S-31917/2005 080706 Berga SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
    080719 Väla SWeiK ekl eftersök ord     10 EG 8  
    080720 Väla SWeiK ekl eftersök ord     -- EG --  
    080802 Hällefors SWeiK ekl eftersök ord     10 EG 8  
    080803 Hällefors SWeiK ekl eftersök ord     -- EG --  
    080731 Skogaryd SRBS ekl eftersök sär     10 10 9  
    081004-05 Fjällskär SWeiK ekl fält odelat 7 10 -- EG 7 0
    081011 Alingsås SWeiK ekl fält ord 6 10 (10) (10) (9) 2
    081012 Alingsås SWeiK ekl fält ord EFF         0
    081025 Alingsås SRBS ekl fält ord EFF         0
    081026 Alingsås SRBS ekl fält ord 6 7 (10) (10) (9) 2
    081108 Alingsås SWeiK ekl fält ord EFF         0
    081109 Alingsås SWeiK ekl fält ord EG         0
Disodil's Waldmeister S-21835/2006 080726 Kalmar/Öland SWeiK ökl eftersök ord     EG EG    
Foster vom Weipen NHSB2493212 080712 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     9 10    
Freja S-41156/2005 080706 Berga SWeiK ökl eftersök ord     8 10    
    080707 Berga SWeiK ökl eftersök ord     6 10    
    080731 Skogaryd SRBS ökl eftersök sär     9 10    
    080928 Enköping SWeiK ökl fält ord 6 8 (8) (10)   2
    081004-05 Fjällskär SWeiK ökl fält odelat 6 10 6 10   2
    081012 Alingsås SWeiK ökl fält ord EFF         0
    081016 Gotland SWeiK ökl fält ord EFF         0
    081018 Gotland SWeiK ökl fält ord EG         0
081026 Alingsås SRBS ökl fält ord EG         0
    081116 Västerås SWeiK ökl fält ord EFF         0
Garbus Lille S-57880/2008 080921 Östraby SWeiK ökl eftersök sär     9 10    
    081004-05 Fjällskär SWeiK ökl fält odelat 6 5 EG 10   0
    081108 Alingsås SWeiK ökl fält ord EG         0
    081109 Alingsås SWeiK ökl fält ord EG         0
    081123 Tomelilla SvSK ökl fält sär EG         0
    081129 Gärdslösa SRBS ökl fält sär EG         0
    081130 Gärdslösa SRBS ökl fält sär 7 7 (9) (10)   2
Garbus Stella Ry S-56585/2006 080712 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    080713 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     10 9    
    080906 Svansele SWeiK ökl skog ord EG         0
    080907 Svansele SWeiK ökl skog ord EG         0
Gibas Briljant S-17754/2007 080719 Väla SWeiK ukl eftersök ord     10 4    
    080720 Väla SWeiK ukl eftersök ord     4 7    
Grey Sallows Cinnamon-Sedge S-29757/2003 080712 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
Hella's Miracle N-05340/00 080712 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
    080713 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     9 10    
    080906 Svansele SWeiK ökl skog ord 4 10 (10) (10)   3
    080907 Svansele SWeiK ökl skog ord 4 10 (10) (10)   3
    080830 Björkliden SWeiK ökl skog sär EG         0
    080831 Björkliden SWeiK ökl skog sär EG         0
    080909 Björkliden SWeiK ökl skog sär EG         0
Hella's Phoebe N-08926/04 081011 Nysäter SRBS ökl fält sär EG         0
    081012 Nysäter SRBS ökl fält sär EG         0
Hella's Roy N-06040/07 081011 Nysäter SRBS ukl fält sär 5 10 (10) (10)   2
    081012 Nysäter SRBS ukl fält sär EG         0
Husvargen Lad o Parts S-29115/2003 080906 Svartå SWeiK ökl eftersök sär     9 8    
Javidel Tio S-15907/2007 080907 Sala SWeiK ökl eftersök sär     9 10    
Jerikogårdens Carmen S-56543/2001 080706 Berga SWeiK ökl eftersök ord     10 EG    
    080707 Berga SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
    080731 Skogaryd SRBS ekl eftersök sär     10 6 10  
    080921 Hörby SWeiK ekl fält ord EG         0
Jerikogårdens Charcarel S-56547/2001 080706 Berga SWeiK ekl eftersök ord     9 EG 9  
    080707 Berga SWeiK ekl eftersök ord     EG -- --  
    080731 Skogaryd SRBS ekl eftersök sär     -- EG --  
    080821 Tidaholm SWeiK ekl eftersök sär     7 10 9  
    080920 Ånimskog SvSK ekl eftersök ord     -- EG --  
    080928 Enköping SWeiK ekl fält ord 5 10 (7) (10) (9) 2
    081004-05 Fjällskär SWeiK ekl fält odelat 6 10 -- EG 5 0
    081012 Alingsås SWeiK ekl fält ord EFF         0
    081016 Gotland SWeiK ekl fält ord EFF         0
    081018 Gotland SWeiK ekl fält ord EFF         0
081026 Alingsås SRBS ekl fält ord EG         0
081115 Västerås SWeiK ekl fält ord EG         0
    081116 Västerås SWeiK ekl fält ord EFF         0
Kilesands Lira S-23115/2002 080802 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     8 10    
    080916 Hisings Kärra SvSK ökl eftersök sär     9 10    
    081004-05 Fjällskär SWeiK ökl fält odelat EG -- 10 10   0
    080920 Hörby SWeiK ökl fält ord EG         0
    080921 Hörby SWeiK ökl fält ord EG         0
    081011 Alingsås SWeiK ökl fält ord EG         0
    081012 Alingsås SWeiK ökl fält ord EFF         0
    081025 Tomelilla SWeiK ökl fält ord EG         0
    081026 Tomelilla SWeiK ökl fält ord EG         0
Kilesands Ripa S-23116/2002 080706 Berga SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
    080928 Enköping SWeiK ökl fält ord 5 10 (10) (10)   2
    081019 Gotland SWeiK ökl fält ord EFF         0
Landsbygdens Raaija S-34426/2006 080712 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
Landsbygdens Retur S-34432/2006 081004-05 Fjällskär SWeiK ökl fält odelat 4 10 10 10   3
Landsbygdens Riva S-34425/2006 080906 Svartå SWeiK ökl eftersök sär     10 9    
    080927 Enköping SWeiK ökl fält ord EG         0
    080928 Enköping SWeiK ökl fält ord EG         0
Leia S-38861/2004 080719 Väla SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    080720 Väla SWeiK ökl eftersök ord     -- EG    
    080821 Tidaholm SWeiK ökl eftersök sär     9 10    
    081025 Tomelilla SWeiK ökl fält ord EG         0
    081109 Alingsås SWeiK ökl fält ord 5 10 (9) (10)   2
Lockfågelns Klöver Ess S-23769/2006 080719 Sala SWeiK ökl eftersök ord     9 10    
    080720 Sala SWeiK ökl eftersök ord     8 10    
Lockfågelns Klöver Fyra S-23772/2006 080719 Sala SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    080720 Sala SWeiK ökl eftersök ord     9 EG    
Lockfågelns Åbelix S-54997/2007 080719 Sala SWeiK ukl eftersök ord     8 9    
    080720 Sala SWeiK ukl eftersök ord     8 10    
Lockfågelns Åfelia S-54996/2007 080719 Sala SWeiK ukl eftersök ord     EG EG    
    080720 Sala SWeiK ukl eftersök ord     EG --    
Lockfågelns Åliwer S-54994/2007 080706 Berga SWeiK ukl eftersök ord     EG 9    
    080719 Sala SWeiK ukl eftersök ord     9 10    
    080927 Enköping SWeiK ukl fält ord 6 10 (9) (10)   2
    081115 Västerås SWeiK ukl fält ord EG         0
Lockfågelns Åsborn S-54998/2007 080719 Sala SWeiK ukl eftersök ord     10 10    
    080727 Kalmar/Öland SWeiK ukl eftersök ord     9 10    
    080928 Enköping SWeiK ukl fält ord 6 10 (10) (10)   2
                     
Lockfågelns Åswald S-54995/2007 080719 Sala SWeiK ukl eftersök ord     8 8    
Lukas S-38862/2004 080720 Väla SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    080813 Alingsås SRBS ökl eftersök sär     EG --    
    080816 Boarp SRBS ökl eftersök sär     9 10    
    080817 Boarp SRBS ökl eftersök sär     9 10    
    081008 Göteborg SWeiK ekl eftersök sär     4 10 6  
    081024 Hisings Kärra SvSK ekl eftersök sär     9 EG --  
    081107 Göteborg SvSK ekl eftersök sär     9 5 8  
    080928 Enköping SWeiK ökl fält ord 7 10 (9) (10)   1
    081011 Alingsås SWeiK ökl fält ord 7 10 (9) (10)   1
    081012 Alingsås SWeiK ekl fält ord 6 8 (4) (10) (6) 2
    081026 Alingsås SRBS ekl fält ord EG         0
    081108 Alingsås SWeiK ekl fält ord EFF         0
    081123 Tomelilla SvSK ekl fält sär EG         0
    081129 Gärdslösa SRBS ekl fält sär 5 8 (9) (5) (8) 2
    081130 Gärdslösa SRBS ekl fält sär EG         0
Mimmtrix Aussie S-59888/2002 080720 Väla SWeiK ökl eftersök ord     10 9    
Mimmtrix Bella S-16080/2007 080719 Väla SWeiK ukl eftersök ord     4 EG    
    080720 Väla SWeiK ukl eftersök ord     7 10    
    080927 Enköping SWeiK ukl fält ord 5 8 (7) (10)   2
    080928 Enköping SWeiK ukl fält ord EFF         0
    081026 Tomelilla SWeiK ukl fält ord 5 4 (7) (10)   2
Mimmtrix Edith S-26958/2006 080720 Väla SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
Mimmtrix Elsa S-55280/2003 080719 Väla SWeiK ökl eftersök ord     9 10    
Mimmtrix Ester S-54971/2006 080719 Väla SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
Mimmtrix Ester   080720 Väla SWeiK ökl eftersök ord     EG 8    
Mimmtrix Franz Jäger S-26962/2006 080831 Mölndal SWeiK ökl eftersök sär     -- EG    
Mimmtrix Fritz Jägermeister S-26961/2006 080706 Berga SWeiK ökl eftersök ord     EG --    
    080707 Berga SWeiK ökl eftersök ord     EG --    
    080802 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG 6    
Mimmtrix Hjalmar S-54966/2006 080712 Svansele SWeiK ukl eftersök ord     7 10    
    080713 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     EG EG    
Mimmtrix Malte S-54194/2005 080719 Väla SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    080720 Väla SWeiK ökl eftersök ord     8 9    
Mimmtrix Ronja S-54190/2005 080719 Väla SWeiK ökl eftersök ord     6 10    
Mimmtrix Selva S-37069/2006 081010 Brottby SWeiK ökl eftersök sär     7 9    
    081108 Alingsås SWeiK ökl fält ord EG         0
081109 Alingsås SWeiK ökl fält ord EFF         0
    081115 Västerås SWeiK ökl fält ord EG         0
Mimmtrix Tindra S-18706/2004 080719 Väla SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    080720 Väla SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    080816 Boarp SRBS ökl eftersök sär     10 10    
    080920 Hörby SWeiK ökl fält ord 5 10 (10) (10)   2
    081025 Tomelilla SWeiK ökl fält ord 5 6 (10) (10)   2
    081026 Tomelilla SWeiK ökl fält ord EG         0
Nikum's Ihr Lichtes-Geister S-62556/2007 080907 Sala SWeiK ukl eftersök sär     EG 9    
Nikum's Unsere Herzen S-62554/2007 080706 Berga SWeiK ukl eftersök ord     6 9    
Nikum's Welten Wesenslicht S-62553/2007 080907 Sala SWeiK ukl eftersök sär     8 10    
Olofssons Freja S-28620/2006 080712 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
Olofssons Idun S-28621/2006 080719 Sala SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    080720 Sala SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
    081122 Enköping SWeiK ökl fält sär EG         0
Olofssons Oden S-28623/2006 080706 Berga SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
Olofssons Oden S-28623/2006 081115 Västerås SWeiK ökl fält ord EG         0
Olofssons Oden S-28623/2006 081116 Västerås SWeiK ökl fält ord EFF         0
Pasquinel's Bidzil S-43150/2003 080719 Väla SWeiK ökl eftersök ord     9 9    
Pasquinel's Demothi S-16556/2004 080706 Berga SWeiK ökl eftersök ord     9 10    
    080927 Fjällskär SBnK ökl fält ord 6 7 (9) (10)   2
Pasquinel's Etchemin S-29250/2005 080706 Berga SWeiK ökl eftersök ord     7 10    
Pasquinel's Eyota S-29248/2005 080719 Sala SWeiK ökl eftersök ord     EG 9    
    080720 Sala SWeiK ökl eftersök ord     8 10    
    080927 Enköping SWeiK ökl fält ord EG         0
    080928 Enköping SWeiK ökl fält ord EG         0
081116 Västerås SWeiK ökl fält ord EFF         0
    081123 Enköping SWeiK ökl fält sär EG         0
Pasquinel's Ezhno S-29246/2005 080706 Berga SWeiK ökl eftersök ord     9 EG    
    080707 Berga SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
    081004-05 Fjällskär SWeiK ökl fält odelat EG -- 10 10   0
    080927 Enköping SWeiK ökl fält ord EG         0
    080928 Enköping SWeiK ökl fält ord 4 6 (10) (10)   3
    081108 Alingsås SWeiK ökl fält ord EG         0
081116 Västerås SWeiK ökl fält ord EFF         0
    081123 Enköping SWeiK ökl fält sär EG         0
Pasquinel's Fekseko S-47289/2005 080719 Sala SWeiK ökl eftersök ord     EG EG    
Pasquinel's Galilahi S-27835/2007 080706 Berga SWeiK ukl eftersök ord     10 10    
Pasquinel's Gawonii S-27836/2007 080707 Berga SWeiK ukl eftersök ord     8 9    
    080927 Enköping SWeiK ukl fält ord 5 10 (8) (9)   2
Pasquinel's Geronimo S-27838/2007 080802 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord     6 10    
    081123 Enköping SWeiK ukl fält sär EG         0
Razorbill S-65818/2007 080719 Väla SWeiK ukl eftersök ord     10 7    
    080720 Väla SWeiK ukl eftersök ord     -- EG    
Scuba's Galliano S-31138/2002 080712 Svansele SWeiK ekl eftersök ord     10 7 10  
    080713 Svansele SWeiK ekl eftersök ord     10 10 10  
    080928 Enköping SWeiK ekl fält ord EG         0
Scuba's Glengoyne S-31135/2002 080726 Kalmar/Öland SWeiK ökl eftersök ord     8 10 HP    
    080727 Kalmar/Öland SWeiK ökl eftersök ord     9 9    
    080920 Hörby SWeiK ökl fält ord EG         0
    080921 Hörby SWeiK ökl fält ord EG         0
Scuba's Heather Cream S-16400/2004 080712 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     10 7    
    080713 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
Scuba's Highland Witch S-16397/2004 080820 Lojsta SWeiK ekl eftersök sär     7 10 10  
    081018 Gotland SWeiK ekl fält ord EFF         0
    081019 Gotland SWeiK ekl fält ord EFF         0
Scuba's Inchmurrin S-23775/2006 080719 Väla SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
    081004-05 Fjällskär SWeiK ökl fält odelat EG -- 9 10   0
    080920 Hörby SWeiK ökl fält ord EG         0
    080921 Hörby SWeiK ökl fält ord 7 8 (10) (10)   1
    080713 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
Scuba's Itchy Bitchy S-23777/2006 080726 Kalmar/Öland SWeiK ökl eftersök ord     6 10    
    080727 Kalmar/Öland SWeiK ökl eftersök ord     9 EG    
    080816 Boarp SRBS ökl eftersök sär     8 10    
    080817 Boarp SRBS ökl eftersök sär     9 7    
    081004-05 Fjällskär SWeiK ökl fält odelat EFF -- EG 10   0
    081018 Gotland SWeiK ökl fält ord 5 7 (8) (10)   2
    081019 Gotland SWeiK ökl fält ord EFF         0
081116 Västerås SWeiK ökl fält ord EG         0
    081129 Gärdslösa SRBS ökl fält sär EG         0
    081130 Gärdslösa SRBS ökl fält sär 6 7 (8) (10)   2
Scuba's Jambalaya S-24566/2007 080726 Kalmar/Öland SWeiK ukl eftersök ord     4 10    
    080727 Kalmar/Öland SWeiK ukl eftersök ord     9 10    
    080820 Lojsta SWeiK ökl eftersök sär     EG --    
    081130 Gärdslösa SRBS ukl fält sär 5 10 (9) (10)   2
Scuba's Jellybean S-24567/2007 080707 Berga SWeiK ukl eftersök ord     6 10    
081115 Västerås SWeiK ukl fält ord EG         0
    081213 Enköping SBnK ukl fält sär 4 5 (6) (10)   3
Scuba's Jet Set S-24568/2007 080706 Berga SWeiK ukl eftersök ord     10 10    
    080707 Berga SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
    081004-05 Fjällskär SWeiK ukl fält odelat 5 6 8 10   2
    080927 Fjällskär SBnK ukl fält ord EG         0
    080928 Fjällskär SBnK ukl fält ord 6 10 (10) (10)   2
    081016 Gotland SWeiK ökl fält ord EFF         0
    081018 Gotland SWeiK ökl fält ord EFF         0
    081019 Gotland SWeiK ökl fält ord EFF         0
081116 Västerås SWeiK ökl fält ord EG         0
    081123 Enköping SWeiK ökl fält sär 5 9 (10) (10)   2
Scuba's Jonnie Walker S-24564/2007 080719 Sala SWeiK ukl eftersök ord     9 10    
    080720 Sala SWeiK ukl eftersök ord     EG 10    
    081004-05 Fjällskär SWeiK ukl fält odelat EG -- 8 4   0
    080927 Enköping SWeiK ukl fält ord 7 7 (9) (10)   1
    080928 Enköping SWeiK ukl fält ord 5 7 (9) (10)   2
Segelvikens Ally S-34703/2002 080802 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG 7    
    080803 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     7 8    
Silver Hunt's Algiz S-30147/2007 080706 Berga SWeiK ukl eftersök ord     4 10    
080707 Berga SWeiK ukl eftersök ord     EG --    
    081116 Västerås SWeiK ukl fält ord EFF         0
Silver Hunt's Chiara S-24322/2006 080920 Ånimskog SvSK ökl eftersök ord     5 10    
Silver Hunt's Demeter S-15192/2005 080802 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     -- EG    
    080803 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     9 5    
    080817 Boarp SRBS ökl eftersök sär     7 10    
    080921 Östraby SWeiK ökl eftersök sär     8 --    
    081011 Nysäter SRBS ökl fält sär 5 10 (7) (10)   2
    081012 Nysäter SRBS ökl fält sär 4 10 (7) (10)   3
Silver Hunt's Naud S-30149/2007 080731 Skogaryd SRBS ukl eftersök sär     9 10    
Silver Hunt's Selene S-15194/2005 080802 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
    080803 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     9 10    
081025 Alingsås SRBS ökl fält ord EG         0
    081115 Västerås SWeiK ökl fält ord EG         0
Snaiper's Isa S-30143/2007 080719 Sala SWeiK ukl eftersök ord     9 10    
    080820 Lojsta SWeiK ökl eftersök sär     6 EG    
    080927 Enköping SWeiK ukl fält ord 7 9 (9) (10)   1
    080928 Enköping SWeiK ukl fält ord EG         0
    081001 Brottby SWeiK ökl eftersök sär     -- EG    
    081010 Brottby SWeiK ökl eftersök sär     8 9    
    081016 Gotland SWeiK ökl fält ord EFF         0
    081018 Gotland SWeiK ökl fält ord EG         0
081019 Gotland SWeiK ökl fält ord EG         0
    081115 Västerås SWeiK ökl fält ord EG         0
Snaper's Indy S-30144/2007 080719 Sala SWeiK ukl eftersök ord     10 10    
Tappinskis Jazzy As Jennin S-44848/2004 080802 Hällefors SWeiK ekl eftersök ord     10 EG 7  
    080910 Tierp SWeiK ekl eftersök sär     10 10 7  
    080927 Enköping SWeiK ekl fält ord 7 10 (10) (10) (7) 1
    080928 Enköping SWeiK ekl fält ord 5 10 (10) (10) (7) 2
    081012 Alingsås SWeiK ekl fält ord 6 10 (10) (10) (7) 2
    081122 Enköping SWeiK ekl fält sär 7 9 (10) (10) (7) 1
Teamdiva's Wilja-af-Quasi S-60684/2007 080712 Svansele SWeiK ukl eftersök ord     10 10    
    080713 Svansele SWeiK ukl eftersök ord     10 10    
    080829 Björkliden SWeiK ukl skog sär EFF         0
    080830 Björkliden SWeiK ukl skog sär EFF         0
    080908 Björkliden SWeiK ukl skog sär EG         0
Teamdiva's Wilma-af-Quasi S-60683/2007 080712 Svansele SWeiK ukl eftersök ord     10 8    
    080711 Svansele SWeiK ukl eftersök sär     10 EG    
    080829 Björkliden SWeiK ukl skog sär EG         0
    080830 Björkliden SWeiK ukl skog sär EG         0
    080908 Björkliden SWeiK ukl skog sär EG         0
    080909 Björkliden SWeiK ukl skog sär EG         0
Wayfarer's Dame Ma´Dawill S-37133/2007 080802 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord     10 10    
Wayfarer's Dream Baby S-45368/2007 080802 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord     9 10    
Wellieson Eanie S-38581/2007 080706 Berga SWeiK ukl eftersök ord     9 9    
    080707 Berga SWeiK ukl eftersök ord     10 10    
    081001 Brottby SWeiK ökl eftersök sär     7 10    
    081016 Gotland SWeiK ukl fält ord EG         0
Wellieson Easy S-38580/2007 080706 Berga SWeiK ukl eftersök ord     10 8    
    080820 Lojsta SWeiK ökl eftersök sär     10 10    
    081004-05 Fjällskär SWeiK ukl fält odelat 6 10 10 10   2
    081018 Gotland SWeiK ukl fält ord 6 6 (10) (8)   2
    081019 Gotland SWeiK ökl fält ord 6 10 (10) (10)   2
Wellieson Eazac S-38579/2007 080706 Berga SWeiK ukl eftersök ord     8 9    
    080719 Sala SWeiK ukl eftersök ord     10 10    
    080720 Sala SWeiK ukl eftersök ord     8 9    
    080820 Lojsta SWeiK ökl eftersök sär     10 10    
    081004-05 Fjällskär SWeiK ukl fält odelat EG -- 8 10   0
    080928 Enköping SWeiK ukl fält ord 7 9 (10) (10)   1
    081016 Gotland SWeiK ökl fält ord EFF         0
    081018 Gotland SWeiK ökl fält ord EFF         0
    081019 Gotland SWeiK ökl fält ord EG         0
Wellieson Galahad S-36470/2005 080802 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     9 EG    
    080803 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    080910 Tierp SWeiK ökl eftersök sär     EG 9    
    081001 Brottby SWeiK ökl eftersök sär     10 EG    
    081010 Brottby SWeiK ökl eftersök sär     7 7    
Wellieson Gambler S-36471/2005 081016 Gotland SWeiK ökl fält ord EFF         0
    081018 Gotland SWeiK ökl fält ord EG         0
    081019 Gotland SWeiK ökl fält ord EG         0
Wellieson Game S-36475/2005 080706 Berga SWeiK ekl eftersök ord     9 10 10  
    081004-05 Fjällskär SWeiK ekl fält odelat 5 9 8 10 9 2
Wellieson Gandalf S-36472/2005 080719 Sala SWeiK ekl eftersök ord     EG EG 4  
    080803 Hällefors SWeiK ekl eftersök ord     8 EG EG  
    080807 Sälen SvSK ekl eftersök ord     9 EG 6  
    080910 Tierp SWeiK ekl eftersök sär     10 10 10  
    080927 Enköping SWeiK ekl fält ord 6 9 (10) (10) (10) 2
    080928 Enköping SWeiK ekl fält ord EG         0
    081109 Alingsås SWeiK ekl fält ord 5 6 (10) (10) (10) 2
    081122 Enköping SWeiK ekl fält sär 7 10 (10) (10) (10) 1
Wellieson Gangster S-36473/2005 080820 Lojsta SWeiK ökl eftersök sär     10 10    
    081004-05 Fjällskär SWeiK ökl fält odelat 7 6 EG 8   0
    081016 Gotland SWeiK ökl fält ord EFF         0
Wellieson Gatsby S-36474/2005 080719 Sala SWeiK ekl eftersök ord     -- EG --  
  080720 Sala SWeiK ekl eftersök ord     9 EG 10  
  080802 Hällefors SWeiK ekl eftersök ord     10 EG 7  
080910 Tierp SWeiK ekl eftersök sär     EG -- --  
    081004-05 Fjällskär SWeiK ekl fält odelat EG -- -- EG 4 0
Woksebs Moa S-27420/2000 080712 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
    080906 Svansele SWeiK ökl skog ord EG         0
    080907 Svansele SWeiK ökl skog ord EG         0
Woksebs Ozzie S-20237/2002 080706 Berga SWeiK ekl eftersök ord     10 10 7  
081115 Västerås SWeiK ekl fält ord EG         0
081116 Västerås SWeiK ekl fält ord 7 10 (10) (10) (7) 1
    081123 Enköping SWeiK ekl fält sär 7 10 (10) (10) (7) 1
Woksebs Qelly S-30845/2004 080820 Lojsta SWeiK ökl eftersök sär     10 10    
    080927 Fjällskär SBnK ökl fält ord EG         0
    080928 Fjällskär SBnK ökl fält ord EG         0
Woksebs Quintus S-30837/2004 080706 Berga SWeiK ökl eftersök ord     9 10    
Woksebs Rex S-47809/2005 080719 Sala SWeiK ökl eftersök ord     EG --    
    080720 Sala SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    080802 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     7 10    
    080803 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG --    
    080820 Lojsta SWeiK ökl eftersök sär     EG --    
Woksebs Ruth S-47812/2005 080706 Berga SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
    081004-05 Fjällskär SWeiK ökl fält odelat EG -- 10 10   0
    080927 Fjällskär SBnK ökl fält ord EG         0
    080928 Fjällskär SBnK ökl fält ord EG         0
    081012 Alingsås SWeiK ökl fält ord 7 10 (10) (10)   1
    081025 Alingsås SRBS ökl fält ord EFF         0
    081026 Alingsås SRBS ökl fält ord EG         0
Yellow Eye's Explozen S-62236/2003 080719 Väla SWeiK ökl eftersök ord     -- EG    
    080720 Väla SWeiK ökl eftersök ord     -- EG    
    080920 Ånimskog SvSK ökl eftersök ord     -- EG    
    080823 Alingsås SWeiK ökl eftersök sär     -- EG    
    080831 Mölndal SWeiK ökl eftersök sär     -- EG    
Yellow Eye's IQ S-22190/2005 080907 Sala SWeiK ökl eftersök sär     7 10    
    080927 Enköping SWeiK ökl fält ord EG         0
    080928 Enköping SWeiK ökl fält ord EG         0
Yellow Eye's Willow S-60627/2002 080719 Väla SWeiK ökl eftersök ord     -- EG    
    080720 Väla SWeiK ökl eftersök ord     -- 7    
    080920 Ånimskog SvSK ökl eftersök ord     10 5    
    080823 Alingsås SWeiK ökl eftersök sär     10 7    
    080831 Mölndal SWeiK ökl eftersök sär     -- EG    
    081011 Alingsås SWeiK ökl fält ord EG         0