Jaktprovsresultat för spinone italiano år 2008
                     
hundens namn regnr datum plats arrangör klass provart fågelarb apport vatten  pris
Cara Compania Devo S-43136/2003 080726 Kalmar/Öland SWeiK ökl eftersök ord     EG  
    080727 Kalmar/Öland SWeiK ökl eftersök ord     EG  
Cara Compania Dolli S-43143/2003 080719 Väla SWeiK ekl eftersök ord     EG  
    080720 Väla SWeiK ekl eftersök ord     EG  
    080726 Kalmar/Öland SWeiK ekl eftersök ord     EG  
    080727 Kalmar/Öland SWeiK ekl eftersök ord     EG  
    080816 Boarp SRBS ekl eftersök sär     EG  
    080817 Boarp SRBS ekl eftersök sär     8  
    080920 Hörby SWeiK ekl fält ord 6 9 (8) 2
    080921 Hörby SWeiK ekl fält ord EG     0
    081016 Gotland SWeiK ekl fält ord EG     0
    081018 Gotland SWeiK ekl fält ord EFF     0
    081019 Gotland SWeiK ekl fält ord EG     0
    081025 Alingsås SRBS ekl fält ord EG     0
    081026 Alingsås SRBS ekl fält ord 5 10 (8) 2
    081108 Alingsås SWeiK ekl fält ord 6 10 (8) 2
    081109 Alingsås SWeiK ekl fält ord EFF     0
    081123 Tomelilla SvSK ekl fält sär 5 10 (8) 2
    081129 Gärdslösa SRBS ekl fält sär 7 9 (8) 2
    081130 Gärdslösa SRBS ekl fält sär 7 10 (8) 1
Cara Compania Ebbi S-51882/2007 080719 Väla SWeiK ukl eftersök ord     EG  
    080720 Väla SWeiK ukl eftersök ord     EG  
    080726 Kalmar/Öland SWeiK ukl eftersök ord     EG  
    080727 Kalmar/Öland SWeiK ukl eftersök ord     EG  
    080816 Boarp SRBS ukl eftersök sär     EG  
    080817 Boarp SRBS ukl eftersök sär     EG  
Cara Compania Effi S-51883/2007 080816 Boarp SRBS ukl eftersök sär     EG  
Donna Liberata's English Zea Ztorm S-52810/2000 080719 Väla SWeiK ekl eftersök ord     10  
    080920 Hörby SWeiK ekl fält ord 5 9 (10) 2
    080921 Hörby SWeiK ekl fält ord 7 6 (10) 1
    081025 Alingsås SRBS ekl fält ord EG     0
    081026 Alingsås SRBS ekl fält ord EG     0
    081108 Alingsås SWeiK ekl fält ord EG     0
    081109 Alingsås SWeiK ekl fält ord EG     0