Jaktprovsresultat för gammel dansk hönsehund år 2008
                       
hundens namn regnr datum plats arrangör klass provart fågelarb apport vatten  spår pris
Tyvärr har ingen hund startat 2008.