Jaktprovsresultat för breton år 2008
                 
hundens namn regnr datum plats arrangör klass provart fågelarb pris
Ackers Barbie S-40020/2006 080404 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080405 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080830 Åsele SBnK ökl skog ord   2
    080831 Åsele SBnK ökl skog ord EG 0
    080927 Fjällskär SBnK ökl fält ord   3
    080928 Fjällskär SBnK ökl fält ord   2
081115 Västerås SWeiK ökl fält ord EG 0
081116 Västerås SWeiK ökl fält ord EG 0
    081213 Enköping SBnK ökl fält sär EG 0
Afrikantähti FIN-26637/04 080419 Abisko SBnK ekl fjäll ord EG 0
    080420 Abisko SBnK ekl fjäll ord   2
Bekkauren's D-Stoy S-32625/2007 080405 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord EG 0
    080406 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord   2
    080927 Fjällskär SBnK ökl fält ord   2
    080928 Fjällskär SBnK ökl fält ord EG 0
Bekkauren's D-Trym S-36171/2007 080405 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord EG 0
    080406 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord EG 0
    080927 Fjällskär SBnK ökl fält ord EG 0
    080928 Fjällskär SBnK ökl fält ord EG 0
    080913 Klimpfjäll SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080914 Klimpfjäll SBnK ökl fjäll ord EFF 0
Bijan's Wiper S-11988/2005 081122 Enköping SWeiK ekl fält sär EG 0
    081213 Enköping SBnK ekl fält sär   2
Cess van't Passant S-16339/2008 080419 Abisko SBnK ukl fjäll ord EG 0
    080420 Abisko SBnK ukl fjäll ord EG 0
Chica S-15246/2002 080405 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord EFF 0
    080406 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord EFF 0
Chivas N-11176/00 080405 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord EG 0
Decorum Heidi S-35293/2003 080419 Abisko SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080420 Abisko SBnK ökl fjäll ord   3
Douglas FIN-22855/04 080927 Fjällskär SBnK ökl fält ord EG 0
    080928 Fjällskär SBnK ökl fält ord EG 0
Eirams Sune Stubb S-46706/2006 080920 Hörby SWeiK ökl fält ord EG 0
    080921 Hörby SWeiK ökl fält ord EG 0
    081025 Tomelilla SWeiK ökl fält ord EG 0
    081026 Tomelilla SWeiK ökl fält ord EG 0
Eirams Tindra Trassel S-14372/2006 080920 Hörby SWeiK ekl fält ord EG 0
  S-14372/2006 080921 Hörby SWeiK ekl fält ord   1
  S-14372/2006 081016 Gotland SWeiK ekl fält ord EFF 0
  S-14372/2006 081019 Gotland SWeiK ekl fält ord   1
  S-14372/2006 081025 Tomelilla SWeiK ekl fält ord EG 0
  S-14372/2006 081026 Tomelilla SWeiK ekl fält ord   1
Fallinis Bela S-22119/2007 080404 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord EG 0
    080405 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord EG 0
    080406 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord EG 0
    080830 Åsele SBnK ökl skog ord EG 0
    080831 Åsele SBnK ökl skog ord EG 0
Heggmotindens Rocky S-59619/2006 080419 Abisko SBnK ukl fjäll ord   2
    080420 Abisko SBnK ukl fjäll ord EG 0
    080907 Kiruna SBnK ökl fjäll ord EFF 0
Höghalsens WB Rispan S-59893/2007 080913 Klimpfjäll SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080914 Klimpfjäll SBnK ökl fjäll ord EG 0
Höghalsens WR Eira S-18457/2005 080913 Klimpfjäll SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080914 Klimpfjäll SBnK ökl fjäll ord   2
    080830 Åsele SBnK ökl skog ord EG 0
Höghalsens WR Era S-11381/2005 080419 Abisko SBnK ökl fjäll ord   3
    080420 Abisko SBnK ökl fjäll ord   3
Inka S-58441/2005 080404 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080406 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
Klippforsens Tiara S-32624/2007 080406 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord   2
    080913 Klimpfjäll SBnK ukl fjäll ord EFF 0
    080914 Klimpfjäll SBnK ukl fjäll ord   1
    080927 Fjällskär SBnK ukl fält ord EG 0
    080928 Fjällskär SBnK ukl fält ord   1
    081109 Alingsås SWeiK ukl fält ord EG 0
    081115 Västerås SWeiK ukl fält ord EFF 0
    081116 Västerås SWeiK ukl fält ord EG 0
Klippforsens Tino S-32619/2007 080405 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord EG 0
    080406 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord EG 0
    080913 Klimpfjäll SBnK ukl fjäll ord EG 0
    080914 Klimpfjäll SBnK ukl fjäll ord EG 0
Klippforsens Tyra-Rex S-32620/2007 080405 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord EG 0
    080406 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord EG 0
    080913 Klimpfjäll SBnK ukl fjäll ord EFF 0
    080914 Klimpfjäll SBnK ukl fjäll ord EFF 0
Madonna S-24561/2007 080419 Abisko SBnK ökl fjäll ord   2
    080420 Abisko SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080907 Kiruna SBnK ökl fjäll ord EFF 0
Millie FIN-35275/05 080419 Abisko SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080420 Abisko SBnK ökl fjäll ord EFF 0
Nimbus S-40513/2003 080830 Åsele SBnK ökl skog ord EG 0
    080831 Åsele SBnK ökl skog ord EG 0
Rappi S-63914/2003 080419 Abisko SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080420 Abisko SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080907 Kiruna SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080913 Klimpfjäll SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080914 Klimpfjäll SBnK ökl fjäll ord EG 0
Reisavannet's A-Janka N-22516/04 080420 Abisko SBnK ökl fjäll ord EG 0
Rissla S-20884/2006 080419 Abisko SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080420 Abisko SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080907 Kiruna SBnK ökl fjäll ord   3
    080913 Klimpfjäll SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080914 Klimpfjäll SBnK ökl fjäll ord EG 0
Rocco S-20881/2006 080907 Kiruna SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080913 Klimpfjäll SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080914 Klimpfjäll SBnK ökl fjäll ord EFF 0
Rollex S-20882/2006 080419 Abisko SBnK ökl fjäll ord   3
    080907 Kiruna SBnK ökl fjäll ord   3
Suhlegan Arrak S-15820/2006 080404 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080405 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord   2
    080406 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord   2
Suhlegan Big Al S-69343/2006 080404 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord EG 0
    080405 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord EFF 0
    080406 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord EG 0
Suhlegan Brusa S-69341/2006 080405 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord   1
Suhlegan Senta S-31876/2004 080404 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord   2
    080405 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord   1
    080406 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord EG 0
Suhlegan Spey S-31870/2004 080405 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord 1
    080406 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord 2
Suhlegan Sushi S-31872/2004 080404 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord   1
  S-31872/2004 080405 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord   1
  S-31872/2004 080406 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord EG 0
Taiga S-35056/2004 080831 Åsele SBnK ökl skog ord EG 0
TE Noppa S-36792/2007 080405 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080406 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
TE Zmila S-56006/2006 080419 Abisko SBnK ökl fjäll ord   3
    080420 Abisko SBnK ökl fjäll ord EG 0
Tess S-19893/2007 080419 Abisko SBnK ukl fjäll ord   1 HP
    080420 Abisko SBnK ukl fjäll ord   2
    081016 Gotland SWeiK ukl fält ord   1
    081018 Gotland SWeiK ukl fält ord EG 0
Texas S-35050/2004 080830 Åsele SBnK ökl skog ord EG 0
    080831 Åsele SBnK ökl skog ord EFF 0
Tilleråsens Quattro S-47050/2006 080927 Enköping SWeiK ökl fält ord EG 0
    080928 Enköping SWeiK ökl fält ord EG 0
    081122 Enköping SWeiK ökl fält sär   1
    081213 Enköping SBnK ökl fält sär   3
Treo S-23114/2002 080404 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord   1
  080405 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord   1
  080406 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord   1
  080913 Klimpfjäll SBnK ekl fjäll ord EG 0
    080914 Klimpfjäll SBnK ekl fjäll ord EFF 0
Trixi S-19730/2003 080405 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EFF 0
    080406 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
Valbyskogens Lara S-21082/2007 080404 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
  080405 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080406 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
Vanity Homme S-65233/2006 080927 Fjällskär SBnK ökl fält ord EG 0
    080928 Fjällskär SBnK ökl fält ord   2
Varen S-64373/2005 080404 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080405 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord   2
    080406 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
Vento S-38473/2002 080404 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080405 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord   3
    080406 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
Vestlökkas B Sessan S-42593/2006 080913 Klimpfjäll SBnK ökl fjäll ord   3
    080914 Klimpfjäll SBnK ökl fjäll ord EFF 0
    080927 Enköping SWeiK ökl fält ord   1
080928 Fjällskär SBnK ökl fält ord EG 0
081115 Västerås SWeiK ökl fält ord   3
    081116 Västerås SWeiK ökl fält ord EG 0
ZE-Lita N-07999/05 080419 Abisko SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080420 Abisko SBnK ökl fjäll ord EG 0
Zingo S-28385/2005 080404 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord   2
    080405 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord   2
    080406 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord   3
Zoia S-28386/2005 080419 Abisko SBnK ökl fjäll ord   3
    080420 Abisko SBnK ökl fjäll ord EG 0
    080907 Kiruna SBnK ökl fjäll ord EFF 0