Jaktprovsresultat för bracco italiano år 2008
                     
hundens namn regnr datum plats arrangör klass provart fågelarb apport vatten  pris
Delor de Ferrabouc Maria Elena S-39065/2003 080813 Alingsås SRBS ekl eftersök sär 10
Delor de Ferrabouc Maria Elena 081012 Alingsås SWeiK ekl fält ord EG 0
Delor de Ferrabouc Maria Elena S-39065/2003 081025 Alingsås SRBS ekl fält ord 7 10 (10) 1
Ensemble Acca Larentia S-29969/2002 080720 Väla SWeiK ökl eftersök ord 8
Ensemble Acca Larentia S-29969/2002 080731 Skogaryd SRBS ökl eftersök sär 6
Ensemble Acca Larentia S-29969/2002 080813 Alingsås SRBS ökl eftersök sär 10
Ensemble Acca Larentia S-29969/2002 081024 Hisings Kärra SvSK ekl eftersök sär 7
Ensemble Acca Larentia S-29969/2002 081107 Göteborg SvSK ekl eftersök sär 9
Ensemble Acca Larentia S-29969/2002 081011 Alingsås SWeiK ökl fält ord 4 7 (10) 3
Ensemble Acca Larentia S-29969/2002 081012 Alingsås SWeiK ökl fält ord 7 6 (9) 1
Ensemble Acca Larentia S-29969/2002 081025 Alingsås SRBS ekl fält ord 6 EG 0
Ensemble Acca Larentia S-29969/2002 081026 Alingsås SRBS ekl fält ord EG 0
Ensemble Acca Larentia S-29969/2002 081108 Alingsås SWeiK ekl fält ord 4 7 (10) 3
Ensemble Acca Larentia S-29969/2002 081109 Alingsås SWeiK ekl fält ord EG 0
Ensamble Another Piece of Art S-53950/2007 080706 Berga SWeiK ukl eftersök ord 9
Ensemble Another Piece of Art S-53950/2007 081025 Alingsås SRBS ukl fält ord EG     0
    081026 Alingsås SRBS ukl fält ord EG     0
    081123 Tomelilla SvSK ukl fält sär 5 4 (9) 2
Ensemble Beccaccia S-58654/2005 080813 Alingsås SRBS ökl eftersök sär     9  
    081011 Alingsås SWeiK ökl fält ord EG     0
    081012 Alingsås SWeiK ökl fält ord 6 10 (10) 2
    081025 Alingsås SRBS ökl fält ord EG     0
    081026 Alingsås SRBS ökl fält ord EG     0
Ensemble Perazzi S-58657/2005 081008 Göteborg SWeiK ökl eftersök sär     8  
    081107 Göteborg SvSK ökl eftersök sär     10  
    081109 Alingsås SWeiK ökl fält ord EG     0
Nuit's Crema di Caramella  S-66575/2007 080914 Gamleby SvSK ukl eftersök sär     4  
    081025 Alingsås SRBS ukl fält ord EG     0
    081026 Alingsås SRBS ukl fält ord EG     0
Nuits La Frosca S-38127/2006 080914 Gamleby SvSK ökl eftersök sär     EG  
Polka S-68898/2004 080914 Gamleby SvSK ökl eftersök sär     EG