Jaktprovsresultat för weimaraner år 2007
hundens namn regnr datum plats arrangör klass provart fågelarb apport vatten  spår apportruta pris
Classic Dream's I'm a Dingo S-45512/2006 070721 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord     10 EG    
    070722 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord     9 10    
Classic Dream's I'm a Flying Fox S-45511/2006 070721 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord     8 8    
    070722 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord     10 10    
    071027 Nysäter SWeiK ukl fält sär 5 7 (10) (10)   2
    071028 Nysäter SWeiK ukl fält sär EG         0
Classic Dream's I'm a Possum S-45517/2006 070721 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord     10 10    
    070722 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord     10 10    
    070921 Koberg SWeiK ökl eftersök sär     -- EG    
    071013-14 Berga SWeiK ukl odelat fält EG -- 7 8   0
    071027 Nysäter SWeiK ukl fält sär 5 9 (10) (10)   2
    071028 Nysäter SWeiK ukl fält sär EG         0
Classic Dream's I'm a Tassie Devil S-45509/2006 070721 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord     6 10    
    070722 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord     EG --    
    070824 Koberg SWeiK ukl eftersök sär     10 8    
    071006 Alingsås SWeiK ukl fält ord 7 9 (10) (8)   1
    071007 Alingsås SWeiK ukl fält ord EG         0
    071027 Alingsås SRBS ukl fält ord 7 10 (10) (8)   1
    071028 Alingsås SRBS ukl fält ord 6 10 (10) (8)   2
Classic Dream's I'm A Wombat S-45515/2006 070708 Berga SWeiK ukl eftersök ord     8 10    
Classic Dream's Impact S-50575/98 070721 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     4 10    
Classic Dream's Patron S-50421/2001 070804 Kalmar SWeiK ökl eftersök ord     9 EG    
    070805 Kalmar SWeiK ökl eftersök ord     9 9    
    071020 Öland SWeiK ökl fält ord EG         0
Classic Dream's Quasimodo in Grey S-17322/2002 070721 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG --    
    070722 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG --    
    070809 Sälen SvSK ökl eftersök ord     10 10    
    070921 Koberg SWeiK ekl eftersök sär     -- 9 EG  
    070922 Ånimskog SvSK ekl eftersök ord     EG 8 --  
    071014 Askersund SRBS ekl eftersök sär     8 9 4  
    071015 Viby SRBS ekl eftersök sär     9 9 9  
    071017 Viby SRBS ekl fält sär 8 10 (9) (9) (9) 1
    071027 Alingsås SRBS ekl fält ord EG         0
    071028 Alingsås SRBS ekl fält ord 6 7 (9) (9) (9) 2
    071103 Alingsås SWeiK ekl fält ord EG         0
    071104 Alingsås SWeiK ekl fält ord 8 6 (9) (9) (9) 1
Classic Dream's Quick in Fields S-17317/2002 070721 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     8 10    
    070722 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     6 10    
    070804 Kalmar SWeiK ökl eftersök ord     6 EG    
    070805 Kalmar SWeiK ökl eftersök ord     8 10    
    070921 Koberg SWeiK ökl eftersök sär     -- EG    
    071006 Alingsås SWeiK ökl fält ord EFF         0
    071007 Alingsås SWeiK ökl fält ord EG         0
    071013-14 Berga SWeiK ökl odelat fält 8 8 EG 10   0
    071027 Nysäter SWeiK ökl fält sär 6 8 (8) (10)   2
    071028 Nysäter SWeiK ökl fält sär EG         0
    071124 Höör SWeiK ökl fält sär EG         0
    071125 Höör SWeiK ökl fält sär EG         0
Classic Dream's Silver Spirit S-35617/2003 070714 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     9 9    
    070715 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     10 9    
    071020 Nysäter SWeiK ökl fält sär EG         0
Classic Dream's Silver Super Sonic S-35620/2003 070721 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
    071013-14 Berga SWeiK ökl odelat fält 7 10 8 10   1
    071119 Hisings Kärra SWeiK ekl eftersök sär     -- EG --  
    071123 Yngsjö SWeiK ekl eftersök sär     -- EG --  
    071124 Höör SWeiK ökl fält sär 6 8 (10) (10)   2
    071125 Höör SWeiK ökl fält sär EG         0
Classic Dream's Tete ā Tete S-57895/2003 070721 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     10 EG    
    070824 Koberg SWeiK ökl eftersök sär     10 9    
Classic Dream's Tic Tac Toe S-57897/2003 070721 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     8 EG    
    070722 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
    071124 Höör SWeiK ökl fält sär EG         0
    071125 Höör SWeiK ökl fält sär EG         0
Classic Dream's Till Tomorrow S-57896/2003 070921 Koberg SWeiK ökl eftersök sär     EG EG    
    070922 Ånimskog SvSK ökl eftersök ord     -- EG    
Classic Dream's Xceptional S-62908/2004 070825 Sala SWeiK ökl eftersök sär     7 EG    
    070901 Skogaryd SWeiK ökl eftersök sär     -- EG    
Classic Dream's Xlnt S-62909/2004 070721 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG 9    
    071013-14 Berga SWeiK ökl odelat fält 6 10 EG 7   0
    071119 Hisings Kärra SWeiK ökl eftersök sär     EG 10    
    071123 Yngsjö SWeiK ökl eftersök sär     EG 10    
Classic Dream's Yeoman S-20163/2005 070721 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG --    
    070804 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     EG 8    
    070805 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     EG 8    
    070825 Sala SWeiK ökl eftersök sär     EG --    
    070922 Ånimskog SvSK ökl eftersök ord     7 4    
    071006 Enköping SWeiK ökl fält ord 5 4 (7) (4)   3
    071013-14 Berga SWeiK ökl odelat fält EG -- 9 8   0
Classic Dream's Yupya S-20161/2005 071013-14 Berga SWeiK ökl odelat fält EG -- -- --   0
    071020 Nysäter SWeiK ökl fält sär EG         0
    071027 Nysäter SWeiK ökl fält sär EG         0
    071028 Nysäter SWeiK ökl fält sär EG         0
    071124 Höör SWeiK ökl fält sär EG         0
    071125 Höör SWeiK ökl fält sär EG         0
    070721 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    070722 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     -- EG    
    070809 Sälen SvSK ökl eftersök ord     EG 7    
    070824 Koberg SWeiK ökl eftersök sär     8 9    
    070921 Koberg SWeiK ökl eftersök sär     EG 9    
    070922 Ånimskog SvSK ökl eftersök ord     6 9    
    071119 Hisings Kärra SWeiK ökl eftersök sär     9 10    
Classic Dream's Zafir of Sasha S-62288/2005 070714 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    070715 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     6 10    
    070824 Koberg SWeiK ökl eftersök sär     10 10    
    071013-14 Berga SWeiK ökl odelat fält EG -- 8 10   0
    071020 Nysäter SWeiK ökl fält sär 4 10 (10) (10)   3
    071027 Nysäter SWeiK ökl fält sär EFF         0
    071028 Nysäter SWeiK ökl fält sär EFF         0
    071110 Västerås SWeiK ökl fält ord 5 9 (10) (10)   2
    071111 Västerås SWeiK ökl fält ord 5 7 (10) (10)   2
    071124 Höör SWeiK ökl fält sär EG         0
    071125 Höör SWeiK ökl fält sär EG         0
Classic Dream's Zodiac of Sasha S-62287/2005 070721 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    070722 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG 8    
    070804 Kalmar SWeiK ökl eftersök ord     6 9    
    070805 Kalmar SWeiK ökl eftersök ord     10 9    
    071006 Alingsås SWeiK ökl fält ord EG         0
    071007 Alingsås SWeiK ökl fält ord EG         0
    071013-14 Berga SWeiK ökl odelat fält EG -- 7 10   0
    071027 Nysäter SWeiK ökl fält sär EG         0
    071028 Nysäter SWeiK ökl fält sär EFF         0
    071124 Höör SWeiK ökl fält sär EG         0
    071125 Höör SWeiK ökl fält sär EG         0
Diamond Queen's Wilma S-31917/2005 070714 Väla SWeiK ökl eftersök ord     8 10    
    070715 Väla SRBS ökl eftersök ord     8 9    
    070811 Kynnefjäll SRBS ökl eftersök ord     10 9    
    070812 Kynnefjäll SRBS ökl eftersök ord     10 10    
    071006 Alingsås SWeiK ökl fält ord EFF         0
    071007 Alingsås SWeiK ökl fält ord 7 5 (10) (10)   1
    071028 Alingsås SRBS ökl fält ord EG         0
    071103 Alingsås SWeiK ökl fält ord EG         0
    071104 Alingsås SWeiK ökl fält ord 6 10 (10) (10)   2
Disodil's Waldmeister S-21845/2006 070804 Kalmar SWeiK ukl eftersök ord     7 9    
    070805 Kalmar SWeiK ukl eftersök ord     EG 9    
    070918 Värsnäs SWeiK ukl eftersök sär     7 10    
    071020 Öland SWeiK ukl fält ord EG         0
    071021 Öland SWeiK ukl fält ord EG         0
    071201 Lopperstad SWeiK ukl fält sär EFF         0
Freja S-41156/2005 070721 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    070722 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
    070929 Fjällskär SWeiK ökl fält ord 5 9 (10) (10)   2
    070930 Fjällskär SWeiK ökl fält ord 5 8 (10) (10)   2
    071006 Enköping SWeiK ökl fält ord EG         0
    071007 Enköping SWeiK ökl fält ord 6 9 (10) (10)   2
Garbos Lille No N-06349/06 070804 Kalmar SWeiK ukl eftersök ord     9 10    
    071103 Alingsås SWeiK ukl fält ord EG         0
Garbus Stella Ry S-56585/2006 070714 Svansele SWeiK ukl eftersök ord     6 8    
    070715 Svansele SWeiK ukl eftersök ord     9 10    
Gerfalcon's Defiant S-24316/2006 070821 Lojsta SWeiK ukl eftersök sär     EG 10    
    070822 Lojsta SWeiK ukl eftersök sär     6 10    
    070923 Silte SWeiK ukl fält ord 4 EG       0
    071027 När SWeiK ukl fält ord EG         0
    071028 När SWeiK ukl fält ord EG         0
Get Busy Donnerwetter S-63224/2006 070721 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord     9 9    
Get Busy Dressed for Success S-63221/2006 070824 Koberg SWeiK ukl eftersök sär     8 10    
Ghost Hunter's Bagheera S-14407/2004 070707 Berga SWeiK ekl eftersök ord     10 EG --  
    070708 Berga SWeiK ekl eftersök ord     -- EG --  
    070804 Avesta SWeiK ekl eftersök ord     9 EG 6  
    070805 Avesta SWeiK ekl eftersök ord     -- EG --  
Grey Sallows Cinnamon-Sedge S-29757/2003 070714 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
    070715 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
Grey Sallows Cream-Dun S-29756/2003 070714 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
Hella  S-32098/2004 071020 Nysäter SWeiK ökl fält sär 5 10 (8) (10)   2
    071028 Nysäter SWeiK ökl fält sär EFF         0
Hellas Phoebe N-08926/04 071020 Nysäter SWeiK ökl fält sär EG         0
    071028 Nysäter SWeiK ökl fält sär EFF         0
Husvargen Haud Yer Wheesht S-29118/2003 070707 Berga SWeiK ökl eftersök ord     7 4    
    070708 Berga SWeiK ökl eftersök ord     EG EG    
Javidel Tio S-15907/2007 071013-14 Berga SWeiK ukl odelat fält EG -- 7 10   0
    071022 Vagnhärad SWeiK ukl eftersök sär     8 10    
    071110 Västerås SWeiK ukl fält ord EFF         0
    071111 Västerås SWeiK ukl fält ord EG         0
    071215 Enköping SWeiK ukl fält sär EG         0
Jerikogårdens Carmen S-56543/2001 070714 Väla SWeiK ökl eftersök ord     9 10    
    070721 Hällefors SWeiK ekl eftersök ord     EG EG 6  
    070722 Hällefors SWeiK ekl eftersök ord     4 EG EG  
    070901 Skogaryd SWeiK ekl eftersök sär     -- EG --  
    070929 Fjällskär SWeiK ökl fält ord EG         0
    070930 Fjällskär SWeiK ökl fält ord 5 8 (9) (10)   2
    071103 Alingsås SWeiK ökl fält ord EG         0
    071104 Alingsås SWeiK ökl fält ord 6 8 (9) (10)   2
Jerikogårdens Charcarel S-56547/2001 070721 Hällefors SWeiK ekl eftersök ord     8 EG 5  
    070722 Hällefors SWeiK ekl eftersök ord     5 EG 4  
    070901 Skogaryd SWeiK ekl eftersök sär     8 9 10  
    070929 Fjällskär SWeiK ekl fält ord EG         0
    070930 Fjällskär SWeiK ekl fält ord EG         0
    071013-14 Berga SWeiK ekl odelat fält 7 10 -- EG 6 0
    071103 Alingsås SWeiK ekl fält ord EG         0
    071104 Alingsås SWeiK ekl fält ord EG         0
    071110 Västerås SWeiK ekl fält ord 6 7 (8) (9) (10) 2
    071111 Västerås SWeiK ekl fält ord 5 6 (8) (9) (10) 2
Kilesands Lira S-23115/2002 070721 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     7 10    
    070722 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     8 10    
    071123 Yngsjö SWeiK ökl eftersök sär     -- 6    
Kilesands Ripa S-23116/2002 070721 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     9 10    
    070722 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
    071013-14 Berga SWeiK ökl odelat fält -- -- 9 10   0
Landsbygdens Retur S-34432/2006 070707 Berga SWeiK ukl eftersök ord     9 10    
    070708 Berga SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    070912 Vagnhärad SWeiK ökl eftersök sär     10 10    
    070922 Silte SWeiK ukl fält ord 5 10 (9) (10)   2
    070923 Silte SWeiK ökl fält ord EG         0
    070929 Fjällskär SWeiK ökl fält ord 5 9 (10) (10)   2
    070930 Fjällskär SWeiK ökl fält ord 6 9 (10) (10)   2
    071006 Fjällskär SBnK ökl fält ord 6 10 (10) (10)   2
    071007 Fjällskär SBnK ökl fält ord 6 10 (10) (10)   2
    071013-14 Berga SWeiK ökl odelat fält 7 7 10 10   1
    071020 Öland SWeiK ökl fält ord 5 9 (10) (10)   2
    071021 Öland SWeiK ökl fält ord EG         0
Leia S-38861/2004 070811 Kynnefjäll SRBS ökl eftersök ord     EG 8    
    070812 Kynnefjäll SRBS ökl eftersök ord     8 9    
    071020 Öland SWeiK ökl fält ord EG         0
    071021 Öland SWeiK ökl fält ord 4 EG       0
    071104 Alingsås SWeiK ökl fält ord 4 9 (8) (9)   3
Lockfågelns Klöver Dam S-23770/2006 070707 Berga SWeiK ukl eftersök ord     6 8    
    070708 Berga SWeiK ukl eftersök ord     EG 9    
    070804 Avesta SWeiK ukl eftersök ord     EG 10    
    070805 Avesta SWeiK ukl eftersök ord     EG --    
    071006 Enköping SWeiK ukl fält ord EG         0
    071007 Enköping SWeiK ukl fält ord EG         0
Lockfågelns Klöver Ess S-23769/2006 070804 Avesta SWeiK ukl eftersök ord     8 10    
    070805 Avesta SWeiK ukl eftersök ord     8 9    
Lockfågelns Klöver Fyra S-23772/2006 070804 Avesta SWeiK ukl eftersök ord     4 EG    
    070805 Avesta SWeiK ukl eftersök ord     EG 10    
Lockfågelns Klöver Knekt S-23773/2006 070804 Avesta SWeiK ukl eftersök ord     EG 10    
    070805 Avesta SWeiK ukl eftersök ord     7 10    
Lockfågelns Klöver Åtta S-23774/2006 070805 Avesta SWeiK ukl eftersök ord     7 10    
Lockfåglens Ooydoo S-31927/2005 070721 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG EG    
    070722 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    070804 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    070805 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    070825 Sala SWeiK ökl eftersök sär     8 6    
Lukas S-38862/2004 070715 Väla SRBS ökl eftersök ord     9 9    
    070812 Kynnefjäll SRBS ökl eftersök ord     6 10    
    070929 Fjällskär SWeiK ökl fält ord 6 9 (9) (9)   2
    070930 Fjällskär SWeiK ökl fält ord 6 9 (9) (9)   2
    071007 Alingsås SWeiK ökl fält ord EG         0
    071020 Nysäter SWeiK ökl fält sär 6 7 (9) (9)   2
    071027 Alingsås SRBS ökl fält ord EG         0
    071028 Alingsås SRBS ökl fält ord EFF         0
    071110 Västerås SWeiK ökl fält ord EFF         0
    071111 Västerås SWeiK ökl fält ord EG         0
    071124 Höör SWeiK ökl fält sär EG         0
    071125 Höör SWeiK ökl fält sär EG         0
    071201 Lopperstad SWeiK ökl fält sär EG         0
    071202 Gärdslösa SWeiK ökl fält sär EG         0
    071215 Enköping SWeiK ökl fält sär EG         0
Mimmtrix Ebba S-18709/2004 070714 Väla SWeiK ökl eftersök ord     EG EG    
    070715 Väla SRBS ökl eftersök ord     -- EG    
    070804 Kalmar SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
Mimmtrix Eileen S-59894/2002 070721 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG EG    
    070722 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG --    
    070804 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     EG EG    
    070805 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     -- EG    
Mimmtrix Ester S-54971/2006 070714 Väla SWeiK ukl eftersök ord     EG 10    
    070715 Väla SRBS ukl eftersök ord     EG 4    
Mimmtrix Fritz Jägermeister S-26961/2006 070714 Väla SWeiK ukl eftersök ord     EG 9    
    070715 Väla SRBS ukl eftersök ord     EG 10    
    070804 Avesta SWeiK ukl eftersök ord     8 10    
    071006 Enköping SWeiK ukl fält ord EG         0
    071007 Enköping SWeiK ukl fält ord EG         0
Mimmtrix Gibson af Sally S-59890/2002 070714 Väla SWeiK ökl eftersök ord     9 10    
    070715 Väla SRBS ökl eftersök ord     10 10    
    071103 Alingsås SWeiK ökl fält ord EG         0
Mimmtrix Ronja S-54190/2005 070901 Skogaryd SWeiK ökl eftersök sär     EG --    
    070921 Koberg SWeiK ökl eftersök sär     EG 10    
    071013-14 Berga SWeiK ökl odelat fält 6 10 EG 10   0
Mimmtrix Selva S-37069/2006 070714 Väla SWeiK ukl eftersök ord     9 10    
    070715 Väla SRBS ukl eftersök ord     10 10    
    071027 När SWeiK ukl fält ord EG         0
    071028 När SWeiK ukl fält ord EG         0
    071215 Enköping SWeiK ukl fält sär 6 9 (10) (10)   2
Mimmtrix Tess S-18710/2004 070715 Väla SRBS ökl eftersök ord     4 10    
Mimmtrix Tindra S-18706/2004 070714 Väla SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
    071007 Alingsås SWeiK ökl fält ord 6 10 (10) (10)   2
    071028 Alingsås SRBS ökl fält ord EG         0
    071103 Alingsås SWeiK ökl fält ord EG         0
Mystic Arts Akilles S-11239/2007 070722 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord     10 10    
    070922 Silte SWeiK ukl fält ord EG         0
Olofssons Freja S-28620/2006 070708 Berga SWeiK ukl eftersök ord     10 5    
    070714 Svansele SWeiK ukl eftersök ord     EG 10    
    070715 Svansele SWeiK ukl eftersök ord     6 10    
Olofssons Idun S-28621/2006 070707 Berga SWeiK ukl eftersök ord     9 EG    
Olofssons Oden S-28623/2006 070714 Svansele SWeiK ukl eftersök ord     EG 10    
    070715 Svansele SWeiK ukl eftersök ord     5 8    
Olofssons Tor S-28622/2006 070714 Svansele SWeiK ukl eftersök ord     EG 8    
    070715 Svansele SWeiK ukl eftersök ord     4 7    
Pasquinel's Bidziil S-43150/2003 071006 Alingsås SWeiK ökl fält ord EG         0
    070811 Kynnefjäll SRBS ökl eftersök ord     8 10    
Pasquinel's Bly S-43156/2003 070804 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     EG EG    
    070805 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     8 EG    
Pasquinel's Charisa S-61226/2003 070804 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     EG --    
    070805 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     EG --    
Pasquinel's Chatan S-61229/2003 070707 Berga SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
    070708 Berga SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
Pasquinel's Demothi S-16556/2004 070804 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     8 10    
Pasquinel's Enapay S-29249/2005 070804 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
  070805 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     -- EG    
  070825 Sala SWeiK ökl eftersök sär     10 10    
  071006 Enköping SWeiK ökl fält ord EG         0
    071007 Enköping SWeiK ökl fält ord EG         0
Pasquinel's Etchemin S-29250/2005 070707 Berga SWeiK ökl eftersök ord     EG EG    
  070708 Berga SWeiK ökl eftersök ord EG EG  
  070804 Avesta SWeiK ökl eftersök ord EG EG  
    070805 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
Pasquinel's Eyota S-29248/2005 070804 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    070825 Sala SWeiK ökl eftersök sär     7 10    
Pasquinel's Fekseko S-47289/2005 070804 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     9 EG    
    070809 Sälen SvSK ökl eftersök ord     EG EG    
Pasquinel's Fenogi S-47291/2005 070804 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     EG 9    
Scuba's First Lady of Finlandia S-21634/2001 070804 Kalmar SWeiK ökl eftersök ord     10 9    
Scuba's Galliano S-31138/2002 070708 Berga SWeiK ekl eftersök ord     -- EG --  
    070714 Svansele SWeiK ekl eftersök ord     EG 10 10  
    070715 Svansele SWeiK ekl eftersök ord     10 10 10  
    071007 Fjällskär SBnK ekl fält ord 7 10 (10) (10) (10) 1
    071027 När SWeiK ekl fält ord EG         0
    071028 När SWeiK ekl fält ord EG         0
Scuba's Gin and It  S-31142/2002 070822 Lojsta SWeiK ökl eftersök sär     EG EG    
Scuba's Glen Andrew S-31136/2002 070714 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
    070715 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     6 10    
Scuba's Glengoyne S-31135/2002 070805 Kalmar SWeiK ökl eftersök ord     6 10    
    071020 Öland SWeiK ökl fält ord EG         0
    071021 Öland SWeiK ökl fält ord EG         0
    071201 Lopperstad SWeiK ökl fält sär EFF         0
    071202 Gärdslösa SWeiK ökl fält sär 5 8 (6) (10)   2
Scuba's Gold Strike S-31137/2002 070804 Kalmar SWeiK ekl eftersök ord     10 10 10  
    070805 Kalmar SWeiK ekl eftersök ord     10 10 10  
Scuba's Heather Cream S-16400/2004 070714 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     9 10    
    070715 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     9 10    
Scuba's Highland Mist S-16395/2004 070714 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     8 10    
    070715 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     6 10    
Scuba's Highland Witch S-16397/2004 070821 Lojsta SWeiK ekl eftersök sär     9 10 6  
  070822 Lojsta SWeiK ekl eftersök sär     9 10 5  
  070922 Silte SWeiK ekl fält ord 6 10 (9) (10) (6) 2
  070923 Silte SWeiK ekl fält ord 7 9 (9) (10) (6) 2
  071021 Öland SWeiK ekl fält ord EG         0
  071027 När SWeiK ekl fält ord EG         0
    071028 När SWeiK ekl fält ord 6 9 (9) (10) (6) 2
Scuba's Inchmurrin S-23775/2006 070714 Väla SWeiK ukl eftersök ord     9 10    
  070721 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     6 4    
  070722 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     10 EG    
  070804 Kalmar SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
  070805 Kalmar SWeiK ukl eftersök ord     10 10    
  070929 Fjällskär SWeiK ukl fält ord EG         0
  070930 Fjällskär SWeiK ukl fält ord 7 10 (10) (10)   1
  071020 Öland SWeiK ökl fält ord EG         0
  071021 Öland SWeiK ökl fält ord EG         0
  071124 Höör SWeiK ökl fält sär EG         0
    071013-14 Berga SWeiK ukl odelat fält 7 7 7 9   2
Scuba's Irresistible S-23779/2006 070714 Svansele SWeiK ukl eftersök ord     10 10    
 
Scuba's Itchy Bitchy S-23777/2006 070804 Kalmar SWeiK ukl eftersök ord     9 9    
  070805 Kalmar SWeiK ukl eftersök ord     10 8    
  070929 Fjällskär SWeiK ukl fält ord EG         0
  070930 Fjällskär SWeiK ukl fält ord EG         0
  071020 Öland SWeiK ukl fält ord EG         0
  071201 Lopperstad SWeiK ukl fält sär 6 4 (10) (8)   2
  071202 Gärdslösa SWeiK ukl fält sär 7 EG       0
    071013-14 Berga SWeiK ukl odelat fält EG -- -- EG   0
Segelvikens Ally S-34703/2002 070721 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     -- EG    
    070722 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG EG    
Silver Hunt's Apollon S-15193/2005 070714 Väla SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    070715 Väla SRBS ökl eftersök ord     EG 6    
Silver Hunt's Dakota S-24317/2006 070901 Skogaryd SWeiK ukl eftersök sär     EG 8    
Silver Hunt's Demeter S-15192/2005 070714 Väla SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
  070715 Väla SRBS ökl eftersök ord     -- EG    
    070901 Skogaryd SWeiK ökl eftersök sär     7 EG    
Silver Hunt's Montana S-24322/2006 070721 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord     EG 10    
  070722 Hällefors SWeiK ukl eftersök ord     EG 10    
  070812 Kynnefjäll SRBS ukl eftersök ord     6 10    
    070901 Skogaryd SWeiK ukl eftersök sär     6 10    
Silver Hunt's Selene S-15154/2005 070721 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG 7    
  070722 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG 9    
    070805 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     EG --    
Tappinski's Jazzy As Jennin S-44848/2004 070707 Berga SWeiK ökl eftersök ord     9 9    
    070804 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     7 8    
    070805 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     7 10    
    070930 Fjällskär SWeiK ökl fält ord 8 8 (9) (9)   1
    071006 Enköping SWeiK ökl fält ord 6 6 (9) (9)   2
    071007 Enköping SWeiK ökl fält ord EG         0
Wellieson Galahad S-36470/2005 070707 Berga SWeiK ökl eftersök ord     8 10    
    070708 Berga SWeiK ökl eftersök ord     EG 8    
    070804 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    070805 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     8 9    
    070929 Fjällskär SWeiK ökl fält ord EG         0
    070930 Fjällskär SWeiK ökl fält ord EG         0
    071007 Enköping SWeiK ökl fält ord EG         0
    071013-14 Berga SWeiK ökl odelat fält EG -- 10 9   0
    071110 Västerås SWeiK ökl fält ord EG         0
Wellieson Game S-36475/2005 070721 Hällefors SWeiK ekl eftersök ord     -- EG --  
    070722 Hällefors SWeiK ekl eftersök ord     -- EG --  
    070825 Sala SWeiK ekl eftersök sär     10 10 10  
    071013-14 Berga SWeiK ekl odelat fält EG -- -- EG 8 0
    071020 Öland SWeiK ekl fält ord EG         0
    071021 Öland SWeiK ekl fält ord EG         0
    071027 När SWeiK ekl fält ord 7 10 (10) (10) (10) 1
    071028 När SWeiK ekl fält ord 6 9 (10) (10) (10) 2
    071110 Västerås SWeiK ekl fält ord 4 9 (10) (10) (10) 3
Wellieson Gandalf S-36472/2005 070707 Berga SWeiK ökl eftersök ord     EG 6    
    070804 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     EG 8    
    070805 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     9 EG    
    070809 Sälen SvSK ökl eftersök ord     6 EG    
    070922 Ånimskog SvSK ökl eftersök ord     9 EG    
    071013-14 Berga SWeiK ökl odelat fält EG -- 9 9   0
    071022 Vagnhärad SWeiK ökl eftersök sär     10 10    
    071104 Alingsås SWeiK ökl fält ord EG         0
    071110 Västerås SWeiK ökl fält ord EG         0
    071111 Västerås SWeiK ökl fält ord EG         0
    071215 Enköping SWeiK ökl fält sär 7 7 (10) (10)   1
Wellieson Gangster S-36473/2005 070821 Lojsta SWeiK ökl eftersök sär     10 9    
Wellieson Gatsby S-36474/2005 070707 Berga SWeiK ökl eftersök ord     10 9    
    070708 Berga SWeiK ökl eftersök ord     8 10    
    070929 Fjällskär SWeiK ökl fält ord EG         0
    070930 Fjällskär SWeiK ökl fält ord EG 8       0
    071006 Enköping SWeiK ökl fält ord EG         0
    071007 Enköping SWeiK ökl fält ord EG         0
    071013-14 Berga SWeiK ökl odelat fält EG -- 10 9   0
    071027 När SWeiK ökl fält ord EG         0
    071028 När SWeiK ökl fält ord EG         0
    071110 Västerås SWeiK ökl fält ord EFF         0
    071111 Västerås SWeiK ökl fält ord EG         0
    071202 Enköping SBnK ökl fält sär 8 10 (10) (9)   1
Winsome Deb V Westend at Mimtrx S-30022/2006 070714 Väla SWeiK ökl eftersök ord     EG 8    
    070715 Väla SRBS ökl eftersök ord     -- 4    
Woksebs Moa S-27420/2000 070714 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
Woksebs Occra S-20234/2002 070708 Berga SWeiK ökl eftersök ord     6 EG    
    070721 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG EG    
    070722 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     -- EG    
    070912 Vagnhärad SWeiK ökl eftersök sär     -- EG    
    071013-14 Berga SWeiK ökl odelat fält 6 8 -- EG   0
    071022 Vagnhärad SWeiK ökl eftersök sär     EG 10    
Woksebs Oryx S-20243/2002 070714 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     10 EG    
    070715 Svansele SWeiK ökl eftersök ord     10 EG    
Woksebs Ozzie S-20237/2002 070708 Berga SWeiK ekl eftersök ord     10 EG --  
    070804 Avesta SWeiK ekl eftersök ord     7 7 7  
    070805 Avesta SWeiK ekl eftersök ord     8 10 9  
    070929 Fjällskär SWeiK ekl fält ord EG         0
    070930 Fjällskär SWeiK ekl fält ord EG         0
    071007 Enköping SWeiK ekl fält ord EG         0
    071013-14 Berga SWeiK ekl odelat fält EG -- 10 10 9 0
    071020 Öland SWeiK ekl fält ord EG         0
    071021 Öland SWeiK ekl fält ord EG         0
    071027 När SWeiK ekl fält ord 6 10 (8) (10) (9) 2
    071028 När SWeiK ekl fält ord EG         0
Woksebs Qari S-30840/2004 070912 Vagnhärad SWeiK ökl eftersök sär     -- EG    
Woksebs Qelly S-30845/2004 070912 Vagnhärad SWeiK ökl eftersök sär     -- EG    
    070918 Värsnäs SWeiK ökl eftersök sär     9 6    
    071215 Enköping SWeiK ökl fält sär EG         0
Woksebs Quintus S-30837/2004 070912 Vagnhärad SWeiK ökl eftersök sär     10 10    
Wokseb's Quizz S-30843/2004 070804 Kalmar SWeiK ökl eftersök ord     10 9    
    070805 Kalmar SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
    070929 Fjällskär SWeiK ökl fält ord EG         0
Woksebs Rex S-47809/2005 070804 Kalmar SWeiK ökl eftersök ord     10 EG    
Woksebs Rex S-47809/2005 070805 Kalmar SWeiK ökl eftersök ord     9 9    
Woksebs Romeo S-47808/2005 070912 Vagnhärad SWeiK ökl eftersök sär     7 10    
Woksebs Ruth S-47812/2005 070715 Väla SRBS ökl eftersök ord     10 10    
    070929 Fjällskär SWeiK ökl fält ord EG         0
    070930 Fjällskär SWeiK ökl fält ord 4 4 (10) (10)   3
    071006 Alingsås SWeiK ökl fält ord 5 EG       0
    071007 Alingsås SWeiK ökl fält ord 6 EG       0
    071028 Alingsås SRBS ökl fält ord EG         0
Yellow Eye's Explozen S-62236/2003 070721 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG 6    
    070722 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     7 7    
    071006 Alingsås SWeiK ökl fält ord EG         0
Yellow Eye's Ilska S-22191/2005 070804 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    070805 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     -- EG    
    070825 Sala SWeiK ökl eftersök sär     6 EG    
Yellow Eye's Iq S-22190/2005 070804 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     EG 10    
    070805 Avesta SWeiK ökl eftersök ord     EG --    
    070825 Sala SWeiK ökl eftersök sär     8 10    
    071110 Västerås SWeiK ökl fält ord EG         0
Yellow Eye's Willow S-60627/2002 070721 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     10 10    
Yellow Eye's Willow S-60627/2002 071006 Alingsås SWeiK ökl fält ord EG         0
Yland Whizkid S-57002/2002 070721 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG 9    
    070722 Hällefors SWeiK ökl eftersök ord     EG 9    
    070901 Skogaryd SWeiK ökl eftersök sär     EG 9