Jaktprovsresultat för spinone italiano år 2007
                     
hundens namn regnr datum plats arrangör klass provart fågelarb apport vatten  pris
Cara Compania Devo S-43136/2003 071014 Askersund SRBS ökl eftersök sär     EG  
    071015 Viby SRBS ökl eftersök sär     EG  
Cara Compania Dolli S-43143/2003 070918 Värsnäs SWeiK ökl eftersök sär     10  
    071014 Askersund SRBS ökl eftersök sär     8  
    070929 Fjällskär SWeiK ökl fält ord 6 7 (10) 2
    070930 Fjällskär SWeiK ökl fält ord 8 10 (10) 1
    071006 Alingsås SWeiK ökl fält ord 5 9 (10) 2
    071007 Alingsås SWeiK ökl fält ord 6 10 (10) 2
    071020 Öland SWeiK ekl fält ord EG     0
    071021 Öland SWeiK ekl fält ord EG     0
    071027 Alingsås SRBS ekl fält ord 5 10 (8) 2
    071104 Alingsås SWeiK ekl fält ord 6 10 (10) 2
    071017 Viby SRBS ekl fält sär EFF     0
    071124 Höör SWeiK ekl fält sär EG     0
    071125 Höör SWeiK ekl fält sär EG     0
    071201 Lopperstad SWeiK ekl fält sär EG     0
    071202 Gärdslösa SWeiK ekl fält sär EG     0
Donna Liberata's Dora S-41255/98 070918 Värsnäs SWeiK ökl eftersök sär     EG  
Donna Liberatas English Zea Ztorm S-52810/2000 070805 Kalmar SWeiK ekl eftersök ord     EG  
    070804 Kalmar SWeiK ekl eftersök ord     8  
    070929 Fjällskär SWeiK ekl fält ord 5 9 (8) 2
    070930 Fjällskär SWeiK ekl fält ord EG     0
    071006 Alingsås SWeiK ekl fält ord EG     0
    071007 Alingsås SWeiK ekl fält ord 5 10 (10) 2
    071020 Öland SWeiK ekl fält ord 6 8 (8) 2
    071021 Öland SWeiK ekl fält ord 7 10 (8) 1
    071027 Alingsås SRBS ekl fält ord EG     0
    071017 Viby SRBS ekl fält sär 8 10 (8) 1