Jaktprovsresultat för breton år 2007
                 
hundens namn regnr datum plats arrangör klass provart fågelarb pris
Ackers Barbie S-40020/2006 071027 När SWeiK ukl fält ord EG 0
    071028 När SWeiK ukl fält ord   3
    071202 Enköping SBnK ukl fält sär   1
Afrikantähti FIN-26637/04 070421 Kiruna SBnK ekl fjäll ord   2
    070422 Kiruna SBnK ekl fjäll ord EG 0
Bekkauren's D-Stoy S-32625/2007 070324 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord EG 0
    070325 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord EG 0
Bekkauren's D-Trym S-36171/2007 070324 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord EG 0
    070325 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord EG 0
    070922 Silte SWeiK ukl fält ord EG 0
    070923 Silte SWeiK ukl fält ord EG 0
    071006 Fjällskär SBnK ukl fält ord EG 0
    071007 Fjällskär SBnK ukl fält ord EG 0
Bijan's Lexus S-11985/2005 071006 Enköping SWeiK ekl fält ord   2
    071007 Enköping SWeiK ekl fält ord   2
Bijan's Pajero S-11987/2005 070323 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord   3
    070324 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
    070325 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
Bijan's Wiper S-11988/2005 071110 Västerås SWeiK ökl fält ord   3
    071202 Enköping SBnK ökl fält sär   2
    071215 Enköping SWeiK ökl fält sär   1
Brustinens E Dixi S-19165/2005 070323 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
    070324 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
Chica S-15246/2002 070323 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord EG 0
    070324 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord   2
    070325 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord EG 0
Chivas N-11176/00 070324 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord EG 0
Darma S-30768/2006 071202 Enköping SBnK ökl fält sär EG 0
Douglas FIN-22855/04 071202 Enköping SBnK ökl fält sär   3
Eirams Sune Stubb S-43706/2006 071124 Höör SWeiK ukl fält sär   3
    071125 Höör SWeiK ukl fält sär EFF 0
Eirams Tindra Trassel S-14372/2006 070922 Silte SWeiK ökl fält ord   2
    070923 Silte SWeiK ökl fält ord   2
    071027 När SWeiK ökl fält ord EG 0
    071028 När SWeiK ökl fält ord   1
Eirams Tuffa Triss S-14374/2005 071111 Västerås SWeiK ukl fält ord   3
    071202 Enköping SBnK ukl fält sär   1
Eirams Unika Unni S-12485/2003 071027 När SWeiK ökl fält ord   2
    071028 När SWeiK ökl fält ord   1
Eirams Wakna Wimsa S-21401/2001 070922 Silte SWeiK ekl fält ord   1
    070923 Silte SWeiK ekl fält ord   3
Eirams Willow Woop S-21397/2001 070323 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord   2
    070324 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord EG 0
    070421 Kiruna SBnK ekl fjäll ord EG 0
    070422 Kiruna SBnK ekl fjäll ord   1
Fallini's Bela S-22119/2007 070323 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord EG 0
    070324 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord EFF 0
Höghalsens Wr Era S-11381/2005 070421 Kiruna SBnK ökl fjäll ord EFF 0
    070422 Kiruna SBnK ökl fjäll ord EG 0
Inka S-58441/2005 070323 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord EG 0
    070324 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord   3
    070325 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord EFF 0
Madonna S-24561/2007 070421 Kiruna SBnK ukl fjäll ord EG 0
    070422 Kiruna SBnK ukl fjäll ord   2
Millie FIN-35275/05 070421 Kiruna SBnK ukl fjäll ord   1
Milou   S-53314/97 070324 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord   3
Milou du Mont d'Armagnac S-52620/2002 070323 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EFF 0
    070324 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
    070325 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
    071202 Enköping SBnK ökl fält sär EG 0
Moni-X S-35764/2005 071202 Enköping SBnK ökl fält sär   3
Reisavannets B-Egon S-17541/2006 070323 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord   2
    070325 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord EG 0
    070421 Kiruna SBnK ukl fjäll ord EG 0
    070422 Kiruna SBnK ukl fjäll ord EG 0
Sahara FIN-26638/04 070421 Kiruna SBnK ekl fjäll ord EG 0
    070422 Kiruna SBnK ekl fjäll ord EG 0
Suhlegan Arrak S-15820/2006 070323 Vemdalen SBnK ukl fjäll ord   2
Suhlegan Brusa S-69341/2006 070922 Silte SWeiK ukl fält ord   1
    070923 Silte SWeiK ukl fält ord EG 0
Suhlegan Grace S-56284/2001 070323 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord   2
    070324 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord   2
    070325 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord   1
Suhlegan Senta S-31876/2004 070324 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
    070325 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EFF 0
    071006 Fjällskär SBnK ökl fält ord EG 0
Suhlegan Soda S-31875/2004 070323 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
    070324 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord   2
    070922 Silte SWeiK ökl fält ord   1
    070923 Silte SWeiK ekl fält ord   1
Suhlegan Spey S-31870/2004 070323 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord   2
    070324 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord EG 0
    070325 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord   2
    070922 Silte SWeiK ekl fält ord EG 0
    070923 Silte SWeiK ekl fält ord EG 0
    071006 Fjällskär SBnK ekl fält ord EG 0
Suhlegan Sun Flash Speed S-33841/2003 070323 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
    070324 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
Suhlegan Sushi S-31872/2004 070323 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord   1
Suhlegan Trick Chill S-45157/2003 070421 Kiruna SBnK ökl fjäll ord EFF 0
    070422 Kiruna SBnK ökl fjäll ord EG 0
TE Zmilla S-56006/2006 070421 Kiruna SBnK ukl fjäll ord EG 0
    070422 Kiruna SBnK ukl fjäll ord   3
Texas S-3505072005 070323 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
    070324 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
Tilleråsen's Quattro S-47050/2006 071006 Enköping SWeiK ukl fält ord EG 0
Tilleråsen's Zelda S-19634/2005 070324 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
    070325 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EFF 0
Treo S-23114/2002 070323 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord   2
    070324 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord   1
    070325 Vemdalen SBnK ekl fjäll ord   2
    070421 Kiruna SBnK ekl fjäll ord   2
    070422 Kiruna SBnK ekl fjäll ord   1
Tråsletten's Aamer S-16122/2000 070323 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
Tråsletten's Opsi N-12040/01 070421 Kiruna SBnK ekl fjäll ord   1 HP
    070422 Kiruna SBnK ekl fjäll ord   2
Valbyskogens Jack S-56041/2003 070929 Fjällskär SWeiK ekl fält ord   1
    070930 Fjällskär SWeiK ekl fält ord   3
    071006 Fjällskär SBnK ekl fält ord EG 0
    071007 Fjällskär SBnK ekl fält ord EG 0
    071028 Alingsås SRBS ekl fält ord   1
Valbyskogens Safir S-18072/2006 070421 Kiruna SBnK ukl fjäll ord EG 0
    070422 Kiruna SBnK ukl fjäll ord EG 0
Vanity Homme S-65233/2006 070922 Silte SWeiK ukl fält ord   1
    071007 Fjällskär SBnK ukl fält ord   2
Varen S-64373/2005 070323 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord   3
    070324 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
    070325 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EFF 0
Vento S-38473/2002 070323 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord   2
    070324 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord   2
    070325 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EFF 0
Vestlökka's Atinka N-02657/05 070421 Kiruna SBnK ökl fjäll ord EFF 0
    070422 Kiruna SBnK ökl fjäll ord EG 0
Worship Frej S-30263/2004 071006 Fjällskär SBnK ökl fält ord EG 0
    071007 Fjällskär SBnK ökl fält ord EG 0
Zingo S-28385/2005 070323 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord   3
    070324 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord EG 0
    070325 Vemdalen SBnK ökl fjäll ord   3