Jaktprovsresultat för bracco italiano år 2007
                     
hundens namn regnr datum plats arrangör klass provart fågelarb apport vatten  pris
Delor de Ferrabouc Maria Elena S-39063/2003 071015 Viby SRBS ekl eftersök sär     10  
    071017 Viby SRBS ekl fält sär 8 10 (10) 1
    071027 Alingsås SRBS ekl fält ord EG     0
    071028 Alingsås SRBS ekl fält ord EG     0
    071103 Alingsås SWeiK ekl fält ord 6 8 (10) 2
    071104 Alingsås SWeiK ekl fält ord 5 10 (8) 2
    071124 Höör SWeiK ekl fält sär EG     0
    071125 Höör SWeiK ekl fält sär 7 10 (10) 1
Ensemble Acca Larentia S-29969/2002 070811 Kynnefjäll SRBS ökl eftersök ord     9  
    070812 Kynnefjäll SRBS ökl eftersök ord     10  
    071006 Alingsås SWeiK ökl fält ord 6 6 (10) 2
    071007 Alingsås SWeiK ökl fält ord EG     0
    071017 Viby SRBS ökl fält sär 4 4 (10) 3
    071027 Alingsås SRBS ökl fält ord 5 10 (10) 2
    071028 Alingsås SRBS ökl fält ord EG     0
    071103 Alingsås SWeiK ökl fält ord 4 9 (10) 3
    071104 Alingsås SWeiK ökl fält ord 5 8 (10) 2
Ensemble Apollon S-52772/2000 070811 Kynnefjäll SRBS ekl eftersök ord     9  
    070812 Kynnefjäll SRBS ekl eftersök ord     EG  
    071006 Alingsås SWeiK ekl fält ord EG     0
    071007 Alingsås SWeiK ekl fält ord EG     0
    071017 Viby SRBS ekl fält sär EFF     0
    071027 Alingsås SRBS ekl fält ord 5 10 (9) 2
    071028 Alingsås SRBS ekl fält ord 5 8 (9) 2
    071103 Alingsås SWeiK ekl fält ord EG     0
    071124 Höör SWeiK ekl fält sär EG     0
    071125 Höör SWeiK ekl fält sär EG     0
Ensemble Beccaccia S-58654/2005 070811 Kynnefjäll SRBS ökl eftersök ord     EG  
    070812 Kynnefjäll SRBS ökl eftersök ord     EG  
    070824 Koberg SWeiK ökl eftersök sär     EG  
    071015 Viby SRBS ökl eftersök sär     EG  
Ensemble Perazzi S-58657/2005 070922 Ånimskog SvSK ökl eftersök ord     EG