Jaktprovsresultat för drentsche patrijshond år 2006
                         
hundens namn regnr datum plats arrangör klass provart fågelarb apport vatten  spår apportruta pris
Rinus fan't Saydevelt S-15602/2005 060901 Svansele SWeiK ukl eftersök ord     9 10