Jaktprovsresultat för spinone år 2005
hundens namn regnr datum plats klass provart fågelarb apport vatten  pris
Cara Compania Dolli S-43143/2003 050731 Villingsberg ökl eftersök ord     7  
Cara Compania Dolli S-43143/2003 050917 Vårgårda ökl fält ordinarie EG --   0
Cara Compania Dolli S-43143/2003 050924 Öland ökl fält ordinarie EG --   0
Cara Compania Dolli S-43143/2003 050925 Öland ökl fält ordinarie EG --   0
Cara Compania Dolli S-43143/2003 051019 Viby ökl fält särskilt 4 10 7 3
Cara Compania Dolli S-43143/2003 051029 Boarp ökl fält ordinarie EG --   0
Cara Compania Dolli S-43143/2003 051030 Boarp ökl fält ordinarie 7 10 7 2
Cara Compania Dolli S-43143/2003 051119 Lopperstad ökl fält särskilt EG --   0
Donna Liberatas Dora S-41255/98 050723 Kalmar ökl eftersök ord     EG  
Donna Liberatas Dora S-41255/98 050724 Kalmar ökl eftersök ord     7  
Donna Liberatas Dora S-41255/98 050731 Villingsberg ökl eftersök ord     8  
Donna Liberata's English Zea Zstorm S-52810/2000 050917 Vårgårda ökl fält ordinarie EG --   0
Donna Liberatas English Zea Ztorm S-52810/2000 050723 Kalmar ökl eftersök ord     EG  
Donna Liberatas English Zea Ztorm S-52810/2000 050724 Kalmar ökl eftersök ord     10  
Donna Liberatas English Zea Ztorm S-52810/2000 050731 Villingsberg ökl eftersök ord     10  
Donna Liberatas English Zea Ztorm S-52810/2000 051019 Viby ökl fält särskilt EG --   0
Donna Liberatas English Zea Ztorm S-52810/2000 051029 Boarp ökl fält ordinarie EFF --   0
Donna Liberatas English Zea Ztorm S-52810/2000 051030 Boarp ökl fält ordinarie 5 8 10 2
Donna Liberatas English Zea Ztorm S-52810/2000 051119 Lopperstad ökl fält särskilt EG --   0
Donna Liberata's English Zea Ztorm S-52810/2000 050918 Vårgårda ökl fält ordinarie EG --   0
Donna Liberata's English Zea Ztorm S-52810/2000 050924 Öland ökl fält ordinarie EG --   0
Donna Liberata's English Zea Ztorm S-52810/2000 050925 Öland ökl fält ordinarie EG --   0
Sentling Zerbino S-18641/2001 050731 Villingsberg ökl eftersök ord     EG