Jaktprovsresultat för drentsche patrijshond år 2005
hundens namn regnr datum plats klass provart fågelarb apport vatten  spår pris
Vallbyviks Efreimsdotter S-22491/2004 050806 Kynnefjäll ukl eftersök ord     EG 6  
Vallbyviks Efreimsdotter S-22491/2004 050807 Kynnefjäll ukl eftersök ord     EG 8  
Vallbyviks Viktualia S-22488/2004 050723 Kalmar ukl eftersök ord     7 EG  
Vallbyviks Viktualia S-22488/2004 050806 Kynnefjäll ukl eftersök ord     8 8  
Vallbyviks Viktualia S-22488/2004 050807 Kynnefjäll ukl eftersök ord     8 EG  
Vallbyviks Viktualia S-22488/2004 051019 Viby ukl fält särskilt 5 10 8 8 2