Jaktprovsresultat för breton år 2005
hundens namn regnr datum plats klass provart fågelarb pris
Ayla N-19219/99 050916 Kiruna ekl skog ordinarie   3
Ayla N-19219/99 050917 Kiruna ekl fjäll ordinarie   1 hp
Ayla N-19219/99 050918 Kiruna ekl fjäll ordinarie   1 hp
Bella Donna N-15128/02 050409 Vemdalen ökl fjäll ordinarie   0
Bella Donna N-15128/02 050410 Vemdalen ökl fjäll ordinarie   0
Bijans Lexus S-11985/2005 050924 Fjällskär ukl fält ordinarie   1
Bijans Lexus S-11985/2005 051002 Fjällskär ökl fält ordinarie   1
Bijans Pajero S-11987/2005 050924 Fjällskär ukl fält ordinarie   1 hp
Brunskogens Bono N-04663/02 050423 Abisko ökl fjäll ordinarie   0
Brustindens E Dixi S-19165/2005 050917 Kiruna ukl fjäll ordinarie   2
Brustindens E Dixi S-19165/2005 050918 Kiruna ukl fjäll ordinarie   0
Chica S-15246/2002 050408 Vemdalen ökl fjäll ordinarie   0
Chica S-15246/2002 050409 Vemdalen ökl fjäll ordinarie   0
Chica S-15246/2002 050410 Vemdalen ökl fjäll ordinarie   0
Chica S-15246/2002 050423 Abisko ökl fjäll ordinarie   0
Chica S-15246/2002 050424 Abisko ökl fjäll ordinarie   3
Chivas N-11176/00 050408 Vemdalen ekl fjäll ordinarie   0
Chivas N-11176/00 050409 Vemdalen ekl fjäll ordinarie   0
Chivas N-11176/00 050924 Fjällskär ekl fält ordinarie   0
Chivas N-11176/00 050925 Fjällskär ekl fält ordinarie   3
Douglas FIN-22855/04 050924 Fjällskär ökl fält ordinarie   2
Douglas FIN-22855/04 050925 Fjällskär ökl fält ordinarie   0
Eirams Umbra Uno S-12481/2003 050423 Abisko ökl fjäll ordinarie   0
Eirams Unika Unni S-12485/2003 050924 Öland ökl fält ordinarie   0
Eirams Unika Unni S-12485/2003 050925 Öland ökl fält ordinarie   0
Eirams Unika Unni S-12485/2003 051001 Fjällskär ökl fält ordinarie   0
Eirams Wakna Wimsa S-21401/2001 050924 Öland ökl fält ordinarie   0
Eirams Wakna Wimsa S-21401/2001 050925 Öland ökl fält ordinarie   2
Eirams Wakna Wimsa S-21401/2001 051119 Lopperstad ökl fält särskilt   0
Eirams Wakna Wimsa S-21401/2001 051120 Lopperstad ökl fält särskilt   1
Eirams Wanted Willy S-21395/2001 050917 Kiruna ekl fjäll ordinarie   2
Eirams Wanted Willy S-21395/2001 050918 Kiruna ekl fjäll ordinarie   1
Ella N-19137/00 050916 Kiruna ekl skog ordinarie   3
Ella N-19137/00 050917 Kiruna ekl fjäll ordinarie   0
Ella N-19137/00 050918 Kiruna ekl fjäll ordinarie   3
Höghalsens WR Eira S-18457/2005 050408 Vemdalen ukl fjäll ordinarie   0
Höghalsens WR Eira S-18457/2005 050409 Vemdalen ukl fjäll ordinarie   0
Höghalsens WR Eira S-18457/2005 050410 Vemdalen ukl fjäll ordinarie   0
Höghalsens WR Eira S-18457/2005 050423 Abisko ukl fjäll ordinarie   0
Höghalsens WR Eira S-18457/2005 050424 Abisko ukl fjäll ordinarie   0
Icare du Mond d'Armagnac S-18247/2003 050408 Vemdalen ökl fjäll ordinarie   0
Icare du Mond d'Armagnac S-18247/2003 050409 Vemdalen ökl fjäll ordinarie   1
Litjåsens Prince N-17161/04 050423 Abisko ukl fjäll ordinarie   0
Litjåsens Prince N-17161/04 050424 Abisko ukl fjäll ordinarie   0
Milou S-53314/97 050408 Vemdalen ekl fjäll ordinarie   0
Milou S-53314/97 050409 Vemdalen ekl fjäll ordinarie   2
Milou S-53314/97 050410 Vemdalen ekl fjäll ordinarie   1 hp
Milou du Mont d'Armagnac S-52620/2002 050924 Fjällskär ökl fält ordinarie   0
Milou du Mont d'Armagnac S-52620/2002 050925 Fjällskär ökl fält ordinarie   0
Nimbus S-40513/2003 050916 Kiruna ökl skog ordinarie   3
Nimbus S-40513/2003 050917 Kiruna ökl fjäll ordinarie   0
Nimbus S-40513/2003 050918 Kiruna ökl fjäll ordinarie   0
Perkars Tora N-01843/02 050408 Vemdalen ekl fjäll ordinarie   0
Perkars Tora N-01843/02 050409 Vemdalen ekl fjäll ordinarie   1
Perkars Tora N-01843/02 050410 Vemdalen ekl fjäll ordinarie   3
Rappi S-63914/2003 050424 Abisko ukl fjäll ordinarie   0
Rappi S-63914/2003 050917 Kiruna ökl fjäll ordinarie   3
Rappi S-63914/2003 050918 Kiruna ökl fjäll ordinarie   0
Rillo S-28968/96 050917 Kiruna ökl fjäll ordinarie   0
Rillo S-28968/96 050918 Kiruna ökl fjäll ordinarie   0
Sahara FIN-26638/04 050423 Abisko ukl fjäll ordinarie   0
Sahara FIN-26638/04 050424 Abisko ukl fjäll ordinarie   0
Stevnsåen's Marco S-11115/2000 050924 Öland ekl fält ordinarie   0
Stevnsåen's Marco S-11115/2000 050925 Öland ekl fält ordinarie   0
Stevnsåen's Marco S-11115/2000 051001 Fjällskär ekl fält ordinarie   0
Stevnsåen's Marco S-11115/2000 051002 Fjällskär ekl fält ordinarie   3
Stevnsåen's Marco S-11115/2000 051008 Silte ekl fält ordinarie   1
Stevnsåen's Marco S-11115/2000 051009 Silte ekl fält ordinarie   0
Stevnsåen's Marco S-11115/2000 051119 Lopperstad ekl fält särskilt   0
Stevnsåen's Marco S-11115/2000 051120 Lopperstad ekl fält särskilt   0
Suhlegan Grace S-25684/2001 050409 Vemdalen ökl fjäll ordinarie   0
Suhlegan No Risk S-56281/2001 050424 Abisko ökl fjäll ordinarie   0
Suhlegan Princess S-56283/2001 050423 Abisko ökl fjäll ordinarie   0
Suhlegan Princess S-56283/2001 050424 Abisko ökl fjäll ordinarie   1
Suhlegan Senta S-31876/2004 050409 Vemdalen ukl fjäll ordinarie   3
Suhlegan Senta S-31876/2004 050410 Vemdalen ukl fjäll ordinarie   3
Suhlegan Soda S-31875/2004 050408 Vemdalen ukl fjäll ordinarie   1
Suhlegan Soda S-31875/2004 050409 Vemdalen ukl fjäll ordinarie   1
Suhlegan Spey S-31870/2004 050408 Vemdalen ukl fjäll ordinarie   0
Suhlegan Spey S-31870/2004 050409 Vemdalen ukl fjäll ordinarie   0
Suhlegan Spey S-31870/2004 050410 Vemdalen ukl fjäll ordinarie   0
Suhlegan Spey S-31870/2004 050924 Fjällskär ukl fält ordinarie   1
Suhlegan Spey S-31870/2004 050925 Fjällskär ukl fält ordinarie   2
Suhlegan Sun Run Codee S-33840/2003 050423 Abisko ökl fjäll ordinarie   0
Suhlegan Sun Run Codee S-33840/2003 050916 Kiruna ökl skog ordinarie   3
Suhlegan Sun Run Codee S-33840/2003 050917 Kiruna ökl fjäll ordinarie   3
Suhlegan Sun Run Codee S-33840/2003 050918 Kiruna ökl fjäll ordinarie   3
Suhlegan Supernova S-31873/2004 050408 Vemdalen ukl fjäll ordinarie   0
Suhlegan Supernova S-31873/2004 050409 Vemdalen ukl fjäll ordinarie   3
Suhlegan Supernova S-31873/2004 050410 Vemdalen ukl fjäll ordinarie   3
Suhlegan Sushi S-31872/2004 050408 Vemdalen ukl fjäll ordinarie   1
Suhlegan Sushi S-31872/2004 050409 Vemdalen ukl fjäll ordinarie   2
Suhlegan Sushi S-31872/2004 050410 Vemdalen ukl fjäll ordinarie   1
Suhlegan Tarzan S-19027/99 050423 Abisko ekl fjäll ordinarie   2
Suhlegan Tarzan S-19027/99 050424 Abisko ekl fjäll ordinarie   1
Suhlegan Tarzan S-19027/99 050916 Kiruna ekl skog ordinarie   0
Suhlegan Tarzan S-19027/99 050917 Kiruna ekl fjäll ordinarie   1
Suhlegan Tarzan S-19027/99 050918 Kiruna ekl fjäll ordinarie   0
Suhlegan Tekla S-48766/2001 050917 Kiruna ökl fjäll ordinarie   0
Suhlegan Tekla S-48766/2001 050918 Kiruna ökl fjäll ordinarie   0
Suhlegan Tim S-45155/2003 050409 Vemdalen ukl fjäll ordinarie   0
Suhlegan Tim S-45155/2003 050410 Vemdalen ukl fjäll ordinarie   0
Suhlegan Trick Chill S-45157/2003 050423 Abisko ukl fjäll ordinarie   2
Suhlegan Trick Chill S-45157/2003 050424 Abisko ukl fjäll ordinarie   0
Taiga S-35056/2004 050408 Vemdalen ukl fjäll ordinarie   0
Taiga S-35056/2004 050423 Abisko ukl fjäll ordinarie   0
Taiga S-35056/2004 050424 Abisko ukl fjäll ordinarie   0
Texas S-35050/2004 050409 Vemdalen ukl fjäll ordinarie   0
Texas S-35050/2004 050410 Vemdalen ukl fjäll ordinarie   3
Texas S-35050/2004 050423 Abisko ukl fjäll ordinarie   0
Texas S-35050/2004 050424 Abisko ukl fjäll ordinarie   0
Tilleråsen's Tetrix N-04514/04 050423 Abisko ukl fjäll ordinarie   0
Tilleråsen's Tetrix N-04514/04 050424 Abisko ukl fjäll ordinarie   0
Tilleråsen's Zappo S-60121/2002 050409 Vemdalen ökl fjäll ordinarie   0
Tilleråsen's Zelda S-19634/2005 050408 Vemdalen ukl fjäll ordinarie   0
Tilleråsen's Zelda S-19634/2005 050410 Vemdalen ukl fjäll ordinarie   0
Treo S-23114/2002 050409 Vemdalen ökl fjäll ordinarie   0
Tråslettens Auraz Astra N-04417/04 050423 Abisko ukl fjäll ordinarie   0
Tråslettens Auraz Astra N-04417/04 050424 Abisko ukl fjäll ordinarie   0
Tråslettens Extra S-15407/2001 050917 Kiruna ekl fjäll ordinarie   2
Tråslettens Extra S-15407/2001 050918 Kiruna ekl fjäll ordinarie   3
Tråslettens Ikon Tro N-08037/02 050423 Abisko ökl fjäll ordinarie   0
Tråslettens Ikon Tro N-08037/02 050424 Abisko ökl fjäll ordinarie   0
Tråslettens O'Boy N-12037/01 050423 Abisko ökl fjäll ordinarie   0
Tråslettens O'Boy N-12037/01 050424 Abisko ökl fjäll ordinarie   2
Tråslettens Opsi N-12040/01 050423 Abisko ekl fjäll ordinarie   0
Tråslettens Opsi N-12040/01 050424 Abisko ekl fjäll ordinarie   2
Tråslettens Orrie S-12038/2001 050916 Kiruna ökl skog ordinarie   0
Tråslettens Särki Trå N-01477/03 050424 Abisko ökl fjäll ordinarie   0
Tråslettens Wärky N-10589/99 050423 Abisko ekl fjäll ordinarie   0
Tråslettens Wärky N-10589/99 050424 Abisko ekl fjäll ordinarie   0
Valbyskogens Jack S-56041/2003 050408 Vemdalen ökl fjäll ordinarie   0
Valbyskogens Jack S-56041/2003 050409 Vemdalen ökl fjäll ordinarie   0
Valbyskogens Jack S-56041/2003 050410 Vemdalen ökl fjäll ordinarie   0
Valbyskogens Jack S-56041/2001 050924 Fjällskär ökl fält ordinarie   0
Valbyskogens Jack S-56041/2001 050925 Fjällskär ökl fält ordinarie   0
Valbyskogens Jack S-56041/2001 051029 Boarp ökl fält ordinarie   0
Valbyskogens Jack S-56041/2001 051030 Boarp ökl fält ordinarie   3
Valbyskogens Jack S-56041/2001 051112 Mellerud ökl fält ordinarie   0
Valbyskogens Jack S-56041/2001 051126 Alingsås ökl fält ordinarie   2
Valbyskogens Ripa N-14415/97 050917 Vårgårda ekl fält ordinarie   0
Valbyskogens Ripa N-14415/97 050924 Fjällskär ekl fält ordinarie   0
Valbyskogens Ripa N-14415/97 050925 Fjällskär ekl fält ordinarie   0
Valbyskogens Tequila S-15601/2001 050924 Fjällskär ekl fält ordinarie   0
Valbyskogens Tequila S-15601/2001 050925 Fjällskär ekl fält ordinarie   0
Valbyskogens Tesla S-29902/2004 050917 Vårgårda ukl fält ordinarie   0
Valbyskogens Tesla S-39902/2004 050924 Fjällskär ukl fält ordinarie   0
Valbyskogens Tesla S-39902/2004 050925 Fjällskär ukl fält ordinarie   0
Vanity Charmant S-28234/2003 050423 Abisko ekl fjäll ordinarie   0
Vanity Charmant S-28234/2003 050424 Abisko ekl fjäll ordinarie   2
Vento S-38473/2002 050408 Vemdalen ökl fjäll ordinarie   0
Vento S-38473/2002 050409 Vemdalen ökl fjäll ordinarie   0
Vento S-38473/2002 050410 Vemdalen ökl fjäll ordinarie   3
Worship Frej S-30263/2004 051015-16 Berga ukl fält ordinarie   3
Åforsens Tina S-30671/98 050408 Vemdalen ekl fjäll ordinarie   0
Åforsens Tina S-30671/98 050409 Vemdalen ekl fjäll ordinarie   2
Åforsens Tina S-30671/98 050410 Vemdalen ekl fjäll ordinarie   1
Åforsens Tuff S-30669/98 050917 Vårgårda ökl fält ordinarie   0
Åforsens Tuff S-30669/98 050924 Fjällskär ökl fält ordinarie   0
Åforsens Tuff S-30669/98 050925 Fjällskär ökl fält ordinarie   0